Інформація. Документ. Діловодство. Документообіг. Бар'єри комунікацій. Елементи комунікацій.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформація. Документ. Діловодство. Документообіг. Бар'єри комунікацій. Елементи комунікацій.
 


104


105


Розділ II


ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ


Тема 4


КОМУНІКАЦІЇ Б МЕНЕДЖМЕНТІ


Ситуація 2


СИТУАЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ до теми 4

Ситуація 1

Проаналізуйте стислий набір тлумачень "двозначних" відповідей:

 

  Відповідь керівника Справжнійзміст
1 Це питання ми будемо вирішувати в комплексі! Найближчим часом вирішувати не будемо...
2. Вважайте, що Ваше питання вирішене! Залиште мене хоча б на тиждень, а там побачимо...
3. Я завжди пам'ятаю про це питання! Добре, що нагадали...
4. Побоююсь, що "нагорі" нас можуть не зрозуміти... Я сам нічого не зрозумів і не зможу пояснити___
5. Перешліть мені Ваші питання поштою. Днів десять я на цьому виграю...
6. Зателефонуйте мені у середу! В середу мене не буде протягом дня, а в четвер я вилітаю у відрядження...
7. Вважайте, що Ви мене переконали! Від цього нічого не зміниться...
8. Ваше прохання я пам'ятаю, тільки нагадайте-но мені деякі нюанси... Можливо щось і пригадаю...
9. Ваше питання ще не визріло! У мене ще не визріла відповідь...
10. Вам необхідно звернутися до мого заступника! Ходять тут усякі, заважають...
11. Ви цілком володієте питанням? Я не в курсі, можливо Ви що-небудь знаєте?
12. Ми займаємося Вашим питанням! Мій секретар намагається знайти Вашого минулорічного листа...
13. Я готовий Вам допомогти, але потрібні реальні підстави. Реально я Вам нічим не допоможу...
14. Що ж, дійте на свій розсуд. Я на себе відповідальність брати не збираюсь!
15. Ви переконані, що саме я в силі вирішити цю проблему? До кого ж Вас спровадити?
16. У мене засідання! Не дадуть кави випити!

Завдання:

1. Прокоментуйте подані вислови.

2. Чи стикалися Ви у своїй практиці з подібними висловами керівників, що приховували справжній зміст повідомлення?


Оцініть себе як співрозмовника на основі тесту:

І. Відзначте ситуації, за яких Ви відчуваєте лють та роздратування:

1. Співрозмовник не дає мені шансу висловитись.

2. - II постійно перебиває мене під час бесіди.

3. - II — дивиться мені в очі під час розмови.

4. - І/ постійно чимось зайнятий: олівець та папір хвилюють його більше, аніж мої слова.

5. - І/ — не посміхається в потрібний момент.

6. - // відволікає мене запитаннями та коментарями.

7. - 11 намагається заперечувати мені моїми ж словами.

8. - 11 — змінює суть моїх слів, вкладаючи у них інший зміст.

9. - І/ — перепитує, роблячи вигляд, що не дочув.

 

10. - І/ не дослухавши, перебиває мене, щоб погодитись.

11. - /І грається сигаретою, протирає скельця окулярів, уважно вивчає нігті на руках, намагається почухати спину та ін.

12. - /1 робить висновки за мене.

13. - 11 — вставляє слова у мою розповідь.

14. - II — дивиться на мене дуже пильно, не моргаючи.

15. - // дивиться на мене, оцінюючи.

16. - 11 — говорить, що теж так думав, коли я пропоную щось нове.

17. - /І — часто киває головою, охає І підтакує.

18. - II — жартує, коли я говорю про серйозне.

19. - 11 поглядає на годинник під час бесіди.

20. - 11 — поводить себе так, ніби я заважаю йому у важливій справі.

21. - 11 — з початком розмови кидає всі справи, концентрує увагу на мені.

22. - І/ — постійно перепитує "Ви теж так думаєте?", "Ви згідні?"

23. - II постійно втрачає канву розмови, її суть.

24. - II — через слово вставляє "так би мовити", "отже", "як це", "розуміє­те", "ну", "є" та решту слів-паразитів, прицмокує, цикає зубом ...

25. - 11 — переадресовує мені мої ж питання: "А Ви як думаєте?"

II. Підрахуйте процент ситуацій, що виводять Вас із рівноваги (з роз­рахунку 1 ситуація — 4%). Якщо він:

•Ґ від 0 до 12% — Ви ідеальний співрозмовник. Ви вмієте слухати. Ваш стиль спілкування може бути прикладом для оточуючих;

•/ від 16 до 40% — Ви хороший співрозмовник, однак відмовляєте партнеру у повному визнанні. Повторюйте ґречно його суттєві висновки чи вислови, дайте йому час та можливість розкрити думку повністю, пристосовуйте свій темп сприйняття до його мови, і спілкуватися з Вами стане ще приємнішим;

■S від 44 до 72% Вам притаманні певні недоліки. Ви критично сприймає­те висловлювання, робите передчасні висновки. Прагніть не загострюва­ти увагу на дрібницях, на манерах співрозмовника, не монополізуйте бесіду, не перетворюйте діалог на монолог;

•/ від 76 до 100%— на жаль, Ви далеко не кращий співрозмовник. Вам треба працювати над собою та вчитися слухати, інакше до Вас будуть звертатися лише у випадку крайньої необхідності.


 


106


107


Розділ II


ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ


Тема 4


КОМУНІКАЦІЇ Б МЕНЕДЖМЕНТІ


 


Ситуація З'

Використайте подану шкалу оцінки усного виступу викладача, одногруп-ника тощо для вироблення реакції зворотного зв'язку:

 

Переконливість
Проблемність (поставлена проблема, пропонуються шляхи її вирішення) 5 4 3 2 1
Аргументація 5 4 3 2 1
Новизна 5 4 3 2 1
Простота сприйняття 5 4 3 2 1
Логічність
Контраргументація 5 4 3 2 1
Врахування запитів аудиторії 5 4 3 2 1
Вміння зацікавити аудиторію 5 4 3 2 1
Реакція на поведінку слухачів 5 4 3 2 1
Щирість виступаючого 5 4 3 2 1
Врахування реакції аудиторії 5 4 3 2 1
Компетентність виступаючого
Врахування ставлення аудиторії до доповідача 5 4 3 2 1
Емоційність 5 4 3 2 1

Завдання:

1. Доповідь студента, лекцію викладача оцініть за наведеною шкалою, обравши за кожним пунктом відповідний бал.

2. Запропонуйте своєму товаришу або викладачу (можна анонімно) резуль­тати оцінки для вдосконалення їх майстерності усного виступу.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

А. Основні джерела:

1. Андрушків Б.М., Кузьмин О.Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми. — Тернопіль: Лілея, 1997. — 292 с

2. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994. — 546 с.

3. Жигалов ВТ., Шимановська Л.М. Основи менеджменту та управлінської діяль­ності. Підручник. — К.: Вища школа, 1994. — С. 53-61, 100-106.

4. Мескон MX, Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. — М.: Дело, 1999. — 800 с.

5. Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті: Курс лекцій. — К.: «Кондор», 2003. — 218 с.

6. Хміль Ф.І. Основи менеджменту. Підручник. — К.: Академвидав, 2003. — 608 с

Б. Додаткова література:

1. Жданова Л.А. Организация и управление капиталистической промышленной

фирмой Учебник. — М.: Изд-во УДН, 1987. — С. 69-75.

2. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. Підручник. — К.: Академвидав, 2003. —416 с.

3. Ладанов И.Д. Практический менеджмент (Психотехника управления и самотрени­ровки). — М.: Элник, 1995. — 575 с.

4. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения Учебник. — М.: Дело, 2000. — 392 с.

5. Палеха Ю.И. Организация современной деловой коммуникации. Учеб-метод, пособие. — К.: МАУП, 1996. — 164 с.

6. Примак Т.О. Маркетингові комунікації: Навчальний посібник. — К.: Эльга, Ніка-Центр, 2003. — 280 с.

7. Саймон Г. и др. Менеджмент в организациях: Сокр. пер. с англ. — М.: Эконо­мика, 1995. — С. 169-210.


 


Ладанов ИД. Практический менеджмент(Психотехника управления и самотренировки). — М.: Элник, 1995. — С. 243.

108


109


Розділ II


ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ


Тема 5РОЗРОБКА ТА УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Результатом обраного рішення повинна бути якась дія. Можна дійти вис­новку, що "прийняття рішень означає процес, завдяки якому обирається лінія поведінки, як вирішення певної проблеми"'. Тут ключовими словами є процес, лінія поведінки, вибір, вирішення і проблема. Звідси, дві умови ухвалення рі­шення — визначення проблеми і вибір рішення.Тема 5Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.253.106 (0.022 с.)