Принципи, що стосуються використання ядерних джерел енергії в космічному просторіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Принципи, що стосуються використання ядерних джерел енергії в космічному просторі(переклад з англійської автора [115])

Прийнято рез. 47/68 ГА ООН 14 грудня 1992 року

 

Генеральна Асамблея,

розглянувши доповідь Комітету з використання космічного простору в мирних цілях про роботу його тридцять п'ятої сесії та текст Принципів, що стосуються використання ядерних джерел енергії в космічному просторі, схвалений Комітетом і викладений у додатку до його доповіді,

визнаючи, що ядерні джерела енергії особливо відповідають вимогам або навіть незамінні для виконання деяких польотів у космічному просторі через їх компактність, тривалий термін служби та інші якості,

визнаючи також, що використання ядерних джерел енергії в космічному просторі має бути орієнтоване на такі застосування, які дозволяють використати специфічні властивості ядерних джерел енергії,

визнаючи далі, що використання ядерних джерел енергії в космічному просторі повинне ґрунтуватися на ретельній оцінці безпеки, включаючи імовірнісний аналіз ризику, з особливим наголосом на зниження ризику того, що в результаті аварії населення зазнає впливу шкідливого випромінення або радіоактивної речовини,

визнаючи у цьому контексті необхідність зводу принципів, що містить мету і керівні настанови, покликані забезпечити безпечне використання ядерних джерел енергії в космічному просторі,

підтверджуючи, що цей звід принципів застосовується до ядерних джерел енергії в космічному просторі, призначених для вироблення електричної енергії на борту космічних об'єктів з метою, не пов'язаною з енергопостачанням рушійної установки, характеристики яких у цілому співставимі з характеристиками систем, що використовуються, і польотів, що виконуються, на момент прийняття принципів,

визнаючи, що у майбутньому цей звід принципів потребуватиме перегляду з огляду на появу нових видів використання ядерної енергії та міжнародних рекомендацій з радіологічного захисту,

приймає викладені нижче Принципи що стосуються використання ядерних джерел енергії в космічному просторі.

 

Принцип 1. Застосування міжнародного права Діяльність, пов'язана з використанням ядерних джерел енергії в космічному просторі, здійснюється згідно з міжнародним правом, включаючи, зокрема, Статут Організації Об'єднаних Націй і Договір про принципи діяльності держав з дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла. Принцип 2. Використання термінів1. Для цілей цих принципів терміни «запускаюча держава» і «держава, що запускає», означає державу, яка здійснює юрисдикцію і контроль над космічним об'єктом з ядерними джерелами енергії на борту в будь-який даний момент часу, щодо відповідного принципу.2. Для цілей принципу 9 застосовується визначення терміну «запускаюча держава», яке міститься у зазначеному принципі.3. Для цілей принципу 3 терміни «передбачуваних» і «будь-яких можливих» характеризують клас подій або обставин, загальна ймовірність настання яких є такою, що вважається охоплюючою тільки можливості, які надійно допустимі для цілей аналізу безпеки. Термін «загальний принцип глибокого захисту», коли він застосовується до ядерних джерел енергії в космічному просторі, стосується використання елементів конструкції та польотних операцій замість активних систем або в додаток до них для запобігання або пом'якшення наслідків неполадок системи. Для досягнення цієї мети не обов'язково вимагається надмірність систем безпеки для кожного окремого компонента. Зважаючи на особливі вимоги, які притаманні використанню ядерних джерел енергії в космосі та різним польотам, ніякий конкретний комплекс систем або елементів не може бути виділений як абсолютно необхідний для досягнення цієї мети. Для цілей пункту 2(d) принципу 3 термін «виводяться на критичний рівень» не включає такі дії, як перевірка за нульової потужності, яка має основоположне значення для убезпечення системи. Принцип 3. Керівні принципи та критерії безпечного використання Для зведення до мінімуму кількості радіоактивного матеріалу в космосі та пов'язаних з цим ризиків використання ядерних джерел енергії в космічному просторі обмежується тими космічними польотами, які не можуть здійснюватися розумним способом з використанням неядерних джерел енергії. 1. Загальні цілі стосовно радіаційного захисту та ядерної безпеки a) Держави, які запускають космічні об'єкти з ядерними джерелами енергії на борту, докладають зусиль для захисту окремих осіб, населення та біосфери від радіологічної небезпеки. Конструкція та використання космічних об'єктів з ядерними джерелами енергії на борту з високим ступенем упевненості забезпечують, щоб за передбачуваних нормальних або аварійних обставин небезпека була нижчою за прийнятні рівні, визначені в підпунктах (b) та (c) пункту 1. Така конструкція і використання також забезпечують з високою надійністю, щоб радіоактивний матеріал не викликав значного забруднення космічного простору.b) У ході нормальної експлуатації космічних об'єктів з ядерними джерелами енергії на борту, включаючи спуск з достатньо високої орбіти, як вона визначена в пункті 2(b), додержується рекомендована Міжнародною комісією з радіологічного захисту вимога забезпечення належного радіаційного захисту населення. У ході такої нормальної експлуатації не відбувається значне радіаційне опромінення.c) Для зниження опромінення у випадку аварії при проектуванні та конструюванні систем ядерних джерел енергії враховуються відповідні й загальноприйняті міжнародні керівні принципи радіологічного захисту.За винятком випадків малоймовірних аварій, пов'язаних з серйозними радіологічними наслідками, конструкції систем ядерних джерел енергії з високим ступенем впевненості забезпечує обмеження радіаційного опромінення певним географічним регіоном та індивідуальною дозою до принципової межі в 1 mSv на рік. Є допустимим застосування допоміжної граничної дози 5 mSv на рік протягом ряду років за умови, що еквівалентна середньорічна ефективна доза за час життя не буде більшою принципової межі в 1 mSv на рік. Дуже низька ймовірність аварій з вищезгаданими потенційно серйозними радіологічними наслідками забезпечується за рахунок конструкції системи. Майбутні модифікації керівних принципів, згаданих у цьому пункті, застосовуються, як тільки це стане практично можливим. d) Системи безпеки проектуються, конструюються та експлуатуються відповідно до загального принципу глибокого захисту. Цей принцип означає наявність можливості усувати або нейтралізувати будь-які передбачувані відмови або неполадки в роботі устрою, здатні вплинути на безпеку, з допомогою будь-якої операції або процедури, можливо в автоматичному режимі.Надійність систем, які мають важливе значення для безпеки, забезпечується, серед іншого, за рахунок дублювання, фізичного поділу, функціональної ізоляції та адекватної незалежності їх компонентів.Для підвищення рівня безпеки застосовуються також інші заходи.2. Ядерні реактори a) Ядерні реактори можуть використовуватися:i) під час міжпланетних польотів;ii) на достатньо високих орбітах, як вони визначені в пункті 2(b);iii) на низьких навколоземних орбітах, якщо після виконання робочої частини свого польоту вони зберігаються на достатньо високих орбітах,b) Достатньо висока орбіта – це орбіта, тривалість перебування на якій є досить великою, щоб забезпечити достатній розпад продуктів поділу приблизно до рівня радіоактивності актинідів. Достатньо висока орбіта має бути такою, щоб звести до мінімуму ризик для нинішніх і майбутніх космічних польотів, а також ймовірність зіткнення з іншими космічними об'єктами. При визначенні висоти достатньо високої орбіти враховується, що частини зруйнованого реактора також повинні досягнути потрібного рівня розпаду до їх повернення в атмосферу Землі.c) Як паливо в ядерних реакторах використовується лише високозбагачений уран-235. В конструкції враховується радіоактивний розпад продуктів поділу та активації.d) Ядерні реактори не виводяться на критичний рівень до досягнення ними експлуатаційної орбіти або до виведення на міжпланетну траєкторію.e) Конструкція ядерного реактора забезпечує, що він не перейде в критичний стан до виходу на експлуатаційну орбіту під час будь-яких можливих подій, включаючи вибух ракети, повернення в атмосферу, падіння на поверхню або у воду, занурення у воду або проникнення води в активну зону.f) З метою значного зменшення можливості аварій на супутниках з ядерними реакторами на борту в ході їх експлуатації на орбіті з меншою тривалістю перебування, ніж на достатньо високій орбіті (включаючи операції з виведення на достатньо високу орбіту), застосовується високо надійна експлуатаційна система для забезпечення ефективного і контрольованого віддалення реактора.3. Радіоізотопні генераториa) Радіоізотопні генератори можуть використовуватися для міжпланетних польотів та інших польотів за межами гравітаційного поля Землі. Вони також можуть використовуватися на навколоземній орбіті, якщо після завершення робочої частини свого польоту вони зберігаються на високій орбіті. У будь-якому випадку є необхідним остаточне віддалення.b) Радіоізотопні генератори захищаються системою захисної оболонки, спроектованої та сконструйованої таким чином, щоб витримувати теплові та аеродинамічні навантаження під час повернення у верхні шари атмосфери в передбачуваних орбітальних умовах, у тому числі при виході з високо еліптичних або гіперболічних орбіт, якщо це трапляється. При ударі об землю система захисної оболонки та фізична форма ізотопів гарантують відсутність викиду радіоізотопного матеріалу в навколишнє середовище, з тим, щоб район падіння можна було повністю дезактивувати шляхом проведення операції з евакуації. Принцип 4. Оцінка безпеки1. Держава, що запускає, як вона визначена в пункті 1 принципу 2 на момент запуску, забезпечує в співробітництві, коли це необхідно, з тими державами, які спроектували, сконструювали чи виготовили ядерне джерело енергії або будуть експлуатувати космічний об'єкт, або з території чи установки яких буде здійснено запуск такого об'єкта, проведення до запуску ретельної та всеохоплюючої оцінки безпеки. Ця оцінка також охоплює всі відповідні етапи польоту і стосується всіх діючих систем, включаючи засоби запуску, космічну платформу, ядерне джерело енергії та його апаратуру, а також системи управління і зв'язку між Землею та космосом.2. У ході такої оцінки дотримуються керівні принципи та критерії безпечного використання, які містяться в принципі 3.3. Відповідно до статті XI Договору про принципи діяльності держав з дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, результати такої оцінки безпеки, а також, наскільки це можливо, визначення приблизного строку, протягом якого передбачається здійснити запуск, публікуються до кожного запуску, і Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй інформується про те, яким чином держави можуть за можливістю оперативно отримати такі результати оцінки безпеки до кожного запуску. Принцип 5. Повідомлення про повернення 1. Будь-яка держава, що запускає космічний об'єкт з ядерними джерелами енергії на борту, своєчасно інформує заінтересовані держави в тому випадку, коли на цьому космічному об'єкті з'являється пошкодження і виникає небезпека повернення радіоактивних матеріалів на Землю. Ця інформація надається згідно з таким форматом:a) параметри системи:i) назва держави, що запускає, або держав, включаючи адрес органу, з яким можна зв'язатися для одержання додаткової інформації або допомоги у випадку аварії;ii) міжнародне позначення;iii) дата і територія або місце запуску;iv) інформація, необхідна для найточнішого прогнозування часу знаходження на орбіті, траєкторії та району падіння;v) загальне призначення космічного апарата;b) інформація про радіологічну небезпеку ядерного джерела (джерел) енергії:i) тип ядерного джерела енергії: радіоізотопний генератор/ядерний реактор;ii) можлива фізична форма, кількість і загальні радіологічні характеристики палива і заражених і/або активованих компонентів, які можуть досягнути Землі. Термін «паливо» означає ядерний матеріал, який використовується як джерело тепла або енергії.Ця інформація передається також Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй.2. Інформація згідно з наведеним вище форматом надається державою, що запускає, негайно після виявлення пошкодження. Вона поновлюється, наскільки це практично можливо, і частота розсилання поновленої інформації зростає в міру наближення передбачуваного часу входження в тверді шари атмосфери Землі з тим, щоб міжнародне співтовариство було інформоване про ситуацію і мало достатньо часу для планування будь-яких заходів на національному рівні, які можуть вважатися необхідними в даній ситуації.3. Поновлена інформація передається також Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй з тією ж оперативністю. Принцип 6. Консультації Держави, які подають інформацію згідно з принципом 5, наскільки це практично можливо здійснити, оперативно відповідають на прохання інших держав про надання додаткової інформації або про проведення консультацій. Принцип 7. Допомога державам 1. Після повідомлення про очікуване повернення в атмосферу Землі космічного об'єкта, який має ядерне джерело енергії на борту, та його компонентів, усі держави, які володіють засобами контролю і стеження за космічними об'єктами, в дусі міжнародного співробітництва сповіщають Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй та заінтересованій державі відповідну інформацію про пошкоджений космічний об'єкт з ядерним джерелом енергії на борту, якою вони можуть володіти, в можливо найкоротші строки, з тим, щоб дати державам, яких це може стосуватися, можливість оцінити ситуацію і вжити будь-яких запобіжних заходів, які вважаються за необхідні. 2. Після повернення в атмосферу Землі космічного об'єкта, що має ядерне джерело енергії на борту, та його компонентів:a) держава, що запускає, негайно пропонує і, на прохання держави, якої це стосується, негайно надає необхідну допомогу для ліквідації фактичних і можливих шкідливих наслідків, включаючи допомогу у визначенні місця падіння ядерного джерела енергії на поверхню Землі, у виявленні радіоактивного матеріалу, що ввійшов у атмосферу, і у проведенні операцій щодо пошуку або розчистки;b) крім держави, що запускає, всі держави, які володіють відповідним технічним потенціалом, і міжнародні організації, що мають такий технічний потенціал, в межах можливого подають на прохання держави, якої це стосується, необхідну допомогу.При наданні допомоги згідно з підпунктами (a) і (b), вище, враховуються особливі потреби країн, що розвиваються.

Принцип 8. Відповідальність Згідно зі статтею VI Договору про принципи діяльності держав з дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, держави несуть міжнародну відповідальність за національну діяльність, пов'язану з використанням ядерних джерел енергії в космічному просторі, незалежно від того, чи здійснюється вона урядовими органами чи неурядовими юридичними особами, і за забезпечення того, щоб така національна діяльність провадилася згідно з цим Договором і рекомендаціями, які містяться в цих Принципах. У разі діяльності в космічному просторі, пов'язаної з використанням ядерних джерел енергії, міжнародної організації відповідальність за виконання вищезгаданого Договору і рекомендацій, які містяться в цих Принципах, несуть поряд з міжнародною організацією також і держави, які беруть в ній участь. Принцип 9. Відповідальність за шкоду і компенсація 1. Відповідно до статті VII Договору про принципи діяльності держав з дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, і положень
Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об'єктами, кожна держава, яка здійснює або організує запуск космічного об'єкта, і кожна держава, з території чи установок якої здійснюється запуск космічного об'єкта, несе міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну такими космічними об'єктами або їх складовими частинами. Це положення повною мірою застосовується у випадку, коли такий космічний об'єкт має ядерне джерело енергії на борту. Коли дві держави або більше спільно здійснюють запуск космічного об'єкта, вони несуть солідарну відповідальність за будь-яку заподіяну шкоду згідно з статтею V вищезгаданої Конвенції. 2. Компенсація, яку такі держави зобов'язані виплатити на основі вищезгаданої Конвенції за заподіяну шкоду, визначається згідно з міжнародним правом і принципами справедливості з тим, щоб забезпечити відшкодування шкоди, яке відновлює фізичній або юридичній особі, державі або міжнародній організації, від імені якої подається претензія, положення, яке б існувало, коли б шкода не була заподіяна.3. Для цілей цього принципу компенсація включає також відшкодування належним чином обґрунтованих витрат на проведення операцій щодо пошуку, евакуації та розчистки, включаючи витрати на допомогу, одержану від третіх сторін. Принцип 10. Урегулювання спорів Будь-який спір, що випливає із застосування цих принципів, вирішується за допомогою переговорів або інших встановлених процедур мирного врегулювання спорів згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй. Принцип 11. Огляд і переглядЦі Правила знову переглядаються Комітетом з використання космічного простору в мирних цілях не пізніше, ніж через два роки після їх прийняття.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.014 с.)