Реакція споживача на зміну доходу. Крива «дохід-споживання». Функція попиту від доходу: крива Енгеля. Поняття нормальних благ та благ нижчої споживчої цінності. Функції Торнквіста. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Реакція споживача на зміну доходу. Крива «дохід-споживання». Функція попиту від доходу: крива Енгеля. Поняття нормальних благ та благ нижчої споживчої цінності. Функції Торнквіста.Якщо доход споживача є змінним фактором в моделі рівноваги споживача, тоді виникає можливість проаналізувати його реакцію на зміну в бюджеті за допомогою аналізу карти кривих байдужості та ліній бюджетних обмежень. Так, якщо бюджет (доход) зростає, бюджетна лінія переміщується праворуч вгору та щоразу торкатиметься все більш віддалених кривих байдужості.

Якщо через точки рівноваги споживача при різних рівнях доходу провести лінію, то отримуємо криву «доход –споживання» (крива рівня життя - ІЕР). Ця крива показує як при зміні доходу змінюється обсяг спожитих благ. При зростанні доходу обсяги купівлі товару змінюються в різних напрямках в залежності від категорії товару. Проілюструємо означене графічно на рис. 1:

Рис. .1. Криві «доход - споживання»: а – товар X якісніший; б – товар Y якісніший (низької споживчої цінності)

 

Якщо обсяги споживання товарів х та у зростають пропорційно зміні доходу, то крива «доход-споживання» є монотонно зростаючою. Якщо ж обсяг споживання товару х при зростанні доходу зменшується, крива «доход-споживання» набуває від’ємного нахилу. А якщо обсяг споживання блага х залишається незмінним, то крива «доход-споживання» має вигляд або вертикальної або горизонтальної прямої, в залежності від того, яке благо х чи у є нейтральним.

Зміна кількості споживання блага х залежно від рівня доходу дає змогу побудувати криву Єнгеля. Криві Єнгеля показують співвідношення між доходом і обсягами споживання певного товару при незмінності інших факторів. В залежності від зазначених вище груп товарів криві Енгеля можуть мати різну конфігурацію:

На рис. 6.5 подана серія кривих Енгеля для нормальних, нижчих та нейтральних благ. КривіЕнгеля і криві "доход-споживання" мають однаковий характер залежностівід доходу: для нормальних благ обидві є висхідними і мають додатний нахил, для нижчих - відхиляються ліворуч і набувають від'ємного нахилу, а длянейтральних є вертикальними.

Криві Енгеля мають неабияке практичне значення. Наприклад, вони можуть надати інформацію стосовно груп населення з відповідними доходами, для яких реклама певних товарів буде найбільш ефективною. Зокрема, попит на меблі чи автомобілі дуже еластичний за доходом, тому реклама цих товарів повинна орієнтуватись на верстви населення з високими доходами.

Шведським економістом Торнквістом були запропоновані спеціальні функції, які описують залежність видатків споживачів від доходу для трьох груп благ: благ першоїнеобхідності, благ другої необхідності та предметів розкоші.

Аналіз залежності між видатками на товари (E)та доходом (/) споживача (рис 6.6) показує, що потреба у предметах першої необхідності (крива 1) задовольняється в першу чергу, але зі зростанням доходу їх частка у бюджеті споживача скорочується, а рівень споживання стабілізується. Дійсно, потреби в хлібі, солі, сірниках, картоплі, житлі, мінімумі одягу споживач задовольняє в першу чергу, це життєво необхідні потреби. Але якщо доход споживача зростає, то, наприклад, хліба чи солі він навряд чи буде споживати більше, ніж раніше.

Споживання благ другої необхідності, які включають досить широкий спектр товарів, наприклад, фрукти, солодощі, аудіо-, відео- та побутову техніку, меблі та ін., починається за досягнення певного рівня доходу (крива 2).' Видатки споживачів на ці товари спочатку зростають, згодом дещо стабілізуються, після чого починається новий етап стрімкого зростання цих видатків з наступною їх стабілізацією. Дійсно, споживачі починають купувати пральні та швейні машини, телевізори, холодильники та ін. товари за умови досягнення деякого відносно вищого рівня доходу. Так, наприклад, молоде подружжя робить свої перші "великі" покупки: шафу, ліжко, телевізор, пральну машину. Зрештою, придбавши необхідне, воно стабілізує видатки на цю групу товарів. Але згодом, на вищому рівні доходу, видатки знов починають стрімко зростати, - чорно-білий телевізор замінюється кольоровим, звичайна пральна машина - автоматичною і т.п. до нової стабілізації попиту.

Що ж стосується предметів розкоші, то тут крива Торнквіста відображає безмежність людських бажань (крива 3). Видатки на предмети розкоші з'являються за досить високого рівня доходу, але з подальшим його підвищенням вони зростають безперервно та стрімко, жага до придбання нових і нових товарів стає нестримною.

Функції Торнквіста, як і криві Енгеля, мають важливе прикладне значення, оскільки дозволяють прогнозувати поведінку споживачів, їх попит на різні види товарів в залежності від рівня доходів.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 924; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.154.240 (0.006 с.)