Крива індивідуального попиту на йогурт (за тиждень) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Крива індивідуального попиту на йогурт (за тиждень)Поведінку споживача визначає також ефект заміщення, адже споживач зацікавлений у тому, щоб замінити споживання дорожчих товарів дешевшими (за інших однакових умов, тобто якщо вони якісні, відповідають стандартам і т. ін.). Наприклад, якщо ціна на кефір знизиться, а на йогурт залишатиметься високою, споживач може замінити споживання йогуртів кефіром.

За допомогою табл. «Ринковий попит на йогурт (дані довільні)» можна зобразити зв’язок між індивідуальним і ринковим попитом. Для побудови графіка кривої ринкового попиту на основі додавання індивідуальних попитів обмежимося одним значенням ціни (йогурт коштує 2 грн).

 

Ринковий попит на йогурт (дані довільні)

 

Ціна за 1 упаковку, грн.. Величина індивідуального попиту, од. Ринковий попит, од.
І покупець II покупець III покупець
         
         
         
         
         

Графік кривої ринкового попиту, побудований на основі додавання кривих індивідуального попиту

Функціональна залежність попиту від ціни виражається рівнянням

 

QD = f(P),

Де QD – величина попиту на товар, Р – ціна товару

Ціна – найважливіший чинник, що визначає обсяг попиту. Але існують і інші чинники, що впливають на нього.

Нецінові чинники попиту:

- кількість покупців (збільшення кількості покупців підвищує ринковий попит і навпаки);

- доходи споживачів (пряма залежність між доходами і попитом);

- очікування споживачів (очікування зростання цін у майбутньому збільшує поточний попит і навпаки);

- ціни на супутні товари. Якщо зростає ціна на товар-субститут (взаємозамінний товар), то попит на нього знижується, а на його замінник – підвищується.

- місткість ринку. Чим розвиненіший ринок, тим більше він спонукає економічних суб’єктів до пошуку нових джерел доходу задля збільшення свого платоспроможного попиту;

- кліматичні умови (у курортній зоні пізньої весни, влітку та ранньої осені зростає попит на купальні костюми, екскурсійні послуги тощо).

Слід розрізняти поняття «зміна обсягу (величини) попиту» і «зміни у попиті». Зміни обсягу попиту відбуваються через зміну ціни і графічно характеризуються рухом точки по кривій попиту.

Зміни в попиті, зумовлені неціновими чинниками, змінюють положення кривої попиту, зсуваючи її праворуч або ліворуч.

Зобразимо вплив нецінових факторів на зміну положення кривої попиту.

Зрушення кривої ВВ до ВХВХ означає, що нецінові чинники викликають зростання величини попиту, а зсув ВВ до В2Вг –зменшення попиту.

Рух по кривій DD від точки А до точки В, по кривій D1D1 від A1, до В1 по кривій D2D2 від А 2 до В2 відображає зміну обсягу попиту під впливом ціни. Рух від точки А до точки А1, від А до А2, від А до В і т. д. означає, що на попит впливають нецінові фактори.

Зміщення кривої попиту внаслідок впливу на попит нецінових факторів

Пропозиція – це обсяг товарів та послуг, який виробники хочуть і можуть поставити на ринок за різною ціною за певний проміжок часу.

Зміст закону пропозиції полягає в тому, що чим вища ціна (за інших однакових умов), тим більше товару за такою ціною товаровиробники готові запропонувати на ринок упродовж певного проміжку часу, і навпаки, чим нижча ціна, тим менше товарів виробник бажатиме і зможе поставити на ринок.

Між ціною і пропозицією товару існує прямий зв’язок. Зобразимо його кривою пропозиції (Supply), яка позначається англійською літерою S. Для цього на осі абсцис відкладемо обсяг пропозиції (Qs), а на осі ординат – ціну (Р) таблиці ця залежність матиме такий вигляд.

Таблиця 3.4. Пропозиція йогурту індивідуальним виробником (дані довільні)

Ціна за 1 упаковку, грн. Пропозиція протягом тижня, од.
   
   
   
   
   

Інформація, подана в таблиці, у графічному зображенні набуває вигляду кривої пропозиції.

Ринкова пропозиція визначається як загальна сума індивідуальних пропозицій, а крива ринкової пропозиції складається із сукупності індивідуальних обсягів товарів, запропонованих усіма виробниками цього товару за певною ціною.

Крива ринкової пропозиції будується аналогічно ринковій кривій попиту.

Крива ринкової пропозиції Яв дорівнює сумі кривих індивідуальних пропозицій S1S1+ S2S2 + S3S3.

Рух будь-якої точки по кривій пропозиції S відображає зміну обсягу пропозиції залежно від ціни. Так, рух по кривій від точки А до точки Впоказує зменшення обсягу пропозиції йогурту з 1100 до 700 од., зумовлене зниженням ціни за 1 шт. з 5 до 4 грн.

Зміни у самій пропозиції зміщують криву б праворуч або ліворуч. Це зумовлюється не зміною ціни, а неціновими чинниками (криві S1S1 та S2S2). Зміщення кривої SS до S1S1означає збільшення пропозиції йогурту, а зміщення кривої SS до S2S2 – скорочення його пропозиції.

Розглянемо фактори, що зумовлюють зсув кривої

Графік кривої ринкової пропозиціїПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 601; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.181.91 (0.011 с.)