Тема 2. Становлення та розвиток фінансової науки і еволюція її предмета в світлі історії економічної думки .28Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Становлення та розвиток фінансової науки і еволюція її предмета в світлі історії економічної думки .282.1. Постановка проблеми класифікації....................... .28

2.2. Стан дослідження та історія проблеми ............... 32

2.3. Класифікація німецьких вчених ........................... 46

2.4. Маржиналізм і класифікація економічних наук .. .54

2.5. З історії української фінансової думки.................. .64

2.6. Загальне та специфічне в розвитку фінансової науки в Україні 73

2.7. Формування і розвиток фінансової науки в СРСР .78

2.8. Новітні уявлення вітчизняних учених про розвиток

фінансової науки............................................................. 95

Питання для самоперевірки ......................................... 98

Тести................................................................................. 99

Тема 3. Роль фінансів у суспільному відтворювальному
процесі
.................................................................................. 102

3.1. Розподіл - найважливіша стадія відтворювального процесу 102

3.2. Роль і місце фінансів у процесі розподілу ______ 107


 

3.3. Фінансова політика та її основні принципи інапрями .112

3.4. Державне регулювання внутрішнього й

зовнішнього ринку ........................................................ 117

Питання для самоперевірки ........................................ 122

Тести ............................................................................. 123

Тема 4. Організація та управління фінансами........................ 126

4.1. Фінансова система та її основні елементи............. 126

4.2. Управління державними фінансами __________ 133

4.3. Управління корпоративними фінансами ............. 139

Питання для самоперевірки........................................... 142

Тести.................................................................................. 142

Тема 5. Фінанси підприємств..................................... ........... 145

5.1. Сутність фінансів підприємств __ ........................ 145

5.2. Вибір підприємствами організаційно-правових

форм у процесі здійснення фінансово-господарської
діяльності ......................................................................... 148

5.3. Роль фінансової роботи в управлінні підприємствами 158

5.4. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика 164

5.5. Фінансові аспекти формування та функціонування основних засобів 168

5.6. Фінансове забезпечення функціонування обігових коштів 172

5.7. Витрати і доходи підприємства, їх класифікація .. .175

5.8. Фінансові результати та фактори, що впливають

на них.............................................................................. .180

Питання для самоперевірки........................................... 180

Тести.................................................................................. 181

Тема 6. Фінанси місцевих органів влади....................... 184

6.1.Сутність місцевих фінансів, їх структура та

функції ........................................................................... 184


6.2. Доходи та видатки місцевих бюджетів................... 194

6.3. Управління місцевими фінансами ........................ 207

Питання для самоперевірки ........................................ 211

Тести................................................................................ .212

Тема 7. Державні фінанси................................................. 215

7.1. Зміст і склад державних фінансів. Державні доходи

та державні видатки........................................................ 215

7.2. Державний бюджет: суть та призначення <........... 223

7.3. Бюджетна система та державний устрій держави . .230

7.4. Бюджетний процес .................................................. 234

7.5. Державні фінанси провідних країн світу............... 240

Питання для самоперевірки ........................................ 245

Тести.................................................................................. 246

Тема 8. Міжнародні фінанси............................................ 249

8.1. Поняття, призначення та функції міжнародних фінансів 249

8.2. Загальна характеристика світового фінансового ринку 258

8.3. Характеристика структури світового фінансового ринку 262

8.4. Міжнародні розрахунки та операції валютного ринку 268

8.5. Міжнародні валютні системи та фінансові інституції 282

8.6. Регулювання міжнародних фінансів______ ,........ 289

8.7. Структурні зміни міжнародної фінансової

системи в умовах глобалізації...................................... .293

Питання для самоперевірки........................................... 306

Тести................................................................................ .306

Тема 9. Страхова справа.............. >........................ .,..*........... 311

9.1. Соціально-економічний зміст і рольстрахування

вумовах ринкової економіки України............. .,■... .311


 

9.2. Структура національного страхового ринку та основні проблеми його розвитку 319

9.3. Зарубіжна практика страхування............................ 326

Питання для самоперевірки ........................................ 341

Тести ............................................................................... 342

Тема 10. Фінансове забезпечення інвестиційного

процесу ................................... 344

10.1. Структура джерел фінансування інвестицій........ 344

10.2. Основні інвестиційні канали................................. 356

10.3. Власні інвестиційні джерела підприємств та механізми їх використання 367

10.4. Іноземні джерела фінансування інвестиційної

діяльності.......................................................................... 379

Питання для самоперевірки........................................... 386

Тести................................................................................. 386

Тема 11. Фінансовий ринок............................................. 389

11.1.Економічна суть фінансового ринку та його структура 389

11.2. Класифікація фінансових ринків ........................ 393

11.3. Інструменти фінансового ринку ........................ 395

-^ІІ.4. Цінні папери як основний інструмент фінансового

ринку................................................................................. 397

Питання для самоперевірки........................................... 408

Тести .............................................................................. 408

Тема 12. Спеціальні фонди в умовах ринкових відносин411

12.1. Соціально-економічна роль фондів

цільового призначення .................................................. 411

12.2. Класифікація фондів цільового призначення....... 413

12.3. Джерела формування фінансових ресурсів фондів і на­прями фінансування 415

12.4. Державні фонди в Україні, види, розміри та методика нарахування внесків до них 418


12.5. Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування 425

12.6. Значення соціальних фондів для фінансової системи в

ринкових умовах ............................................................ 427

Питання для самоперевірки ........................................ 430

Тести ................................................................................ 431

СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ...................... .433

ЛІТЕРАТУРА........................................................................ 465Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.135.174 (0.009 с.)