Метод дихотомії (поділу відрізка пополам)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Метод дихотомії (поділу відрізка пополам)Позначимо через точне значення кореня рівняння на відрізку ізоляції , а через ε – його задану абсолютну похибку. Суть методу в тому, що відрізок ділять пополам точкою і обчислюють . Якщо , то є точним значенням кореня. Якщо , а , то і значення буде шуканим наближенням коренем. Якщо і , то обирають той з двох відрізків і , на кінцях якого функція набуває значень протилежних знаків. Позначимо цей відрізок . Далі відрізок точкою знов ділять пополам і роблять так само, як і для відрізка В результаті процесу ділення відрізків пополам дістають послідовність вкладених відрізків , , , ..., , ..., кожен з яких містить точне значення кореня . Довжина відрізка дорівнює , тому = 0. Звідси випливає, що для деякого , а – наближене значення з заданою абсолютною похибкою оскільки

Розглянемо реалізацію методу дихотомії за допомогою електронних таблиць Excel на наступній задачі: розв‘язати рівняння f(x) = 2х + 5x – 3 = 0 з точністю e = 0.5*10-5.

1. Завжди корисно поглянути на графік функції і це дуже легко зробити за наявності Excel. Побудуємо електронну таблицю, а за її допомогою Майстром діаграм графік.

 

-5 27,9688

 

 

           
-4 22,9375              
-3 -17,875              
-2 -12,75              
-1 -7,5              
-2              
             
             
             
             
             

 

У першому стовпці електронної таблиці – довільні точки із області визначення функції, у другому – значення функції f(x) = 2х + 5x – 3 у цих точках. Відрізок [-5;5] та крок 1 тут обрані досить довільно, однак зазначимо, що на [-10;10] графік виглядає так, що їм важко

 

 

було б скористатись для локалізації коренів. На графіку з [-5;5] функція монотонно зростає і змінює знак лише на [0;1].

2. Тут можна застосувати аналітичний метод відокремлення коренів: f′(x) = 2х ∙ ln2 + 5, f′(x) > 0 при всіх х, оскільки ln2 > 0. Отже рівняння f′(x) = 0 не має розв’язків, тобто критичних точок нема, вся вісь – область зростання функції f(x), існує не більш як один нуль f(x). З графіку бачимо, що функція змінює знак на [0;1]. На [0;1] виконуються умови теореми 1, отже це єдиний відрізок ізоляції кореня.

3. Нарешті знайдемо корінь на [0;1] з точністю e = 0.5*10-5 методом дихотомії за допомогою Excel. У данному випадку а = 0, b = 1; нехай с = (а + b)/2. Оскільки f(x) зростає, то . Надамо чарункам електронної таблиці таких значень:

 

  A B C D
= (A1 + B1)/2 = 2^C1 + 5*C1 – 3
= ЕСЛИ(D1 > 0; A1; C1) = ЕСЛИ(D1 > 0; C1; B1)

 

Тут у чарунки А1 та В1 занесені початкові точки відповідно а = 0, b = 1, у С1 (а + b)/2, у D1 значення функції f(x) при х = С1, у А2 та В2 знаходяться значення відповідно а1 та b1, обрахованих у залежності від значення функції f(x) у D1. Символ ↓ означає копіювання попередніх чарунок. В результаті отримаємо таку таблицю:

 

 

  A B C D
0,5 0,914214
0,5 0,25 -0,56079
0,25 0,5 0,375 0,17184
0,25 0,375 0,3125 -0,19564
0,3125 0,375 0,34375 -0,0122
0,34375 0,375 0,359375 0,079745
0,34375 0,359375 0,351563 0,033754
0,34375 0,351563 0,347656 0,010773
0,34375 0,347656 0,345703 -0,00071
0,345703 0,347656 0,34668 0,005029
0,345703 0,34668 0,346191 0,002157
0,345703 0,346191 0,345947 0,000722
0,345703 0,345947 0,345825 3,67E-06
0,345703 0,345825 0,345764 -0,00036
0,345764 0,345825 0,345795 -0,00018
0,345795 0,345825 0,34581 -8,6E-05
0,34581 0,345825 0,345818 -4,1E-05
0,345818 0,345825 0,345821 -1,9E-05
0,345821 0,345825 0,345823 -7,5E-06
0,345823 0,345825 0,345824 -1,9E-06
0,345824 0,345825 0,345825 8,66E-07
0,345824 0,345825 0,345824 -5,4E-07
0,345824 0,345825 0,345825 1,65E-07
0,345824 0,345825 0,345825 -1,9E-07
0,345825 0,345825 0,345825 -1E-08

 

Як бачимо, починаючи з рядка 23 у стовбці С зміна значень припиняється. Це ефект обчислювальної похибки, який докладніше розглянутий у лекції далі. Насправді досягнуто найбільш точне значення кореня, яке взагалі можливе при даному форматі чарунку, тобто при даному числі значущих цифр. У стовбці D відповідні значення f(x) вкрай близькі до нуля (наприклад у рядку 25 -1E-08 – це –10-8). Якщо розширити стовбець С, то число значущих цифр зросте і зміна значень продовжиться. Проте при заданій точності e = 0.5*10-5 це число є достатнім. Перевіримо правильність отриманого розв’язку безпосередньо. А саме задамо у чарунку С26 формулу = С25 + 0,5*10-5, у чарунку С27 формулу = С25 – 0,5*10-5. В результаті отримаємо:

 

  A B C D
0,345824 0,345825 0,345825 1,65E-07
0,345824 0,345825 0,345825 -1,9E-07
0,345825 0,345825 0,345825 -1E-08
    0,34583 2,94E-05
    0,34582 -2,9E-05

Значення f(x) у стовбці D підраховуються автоматично. Оскільки f(0,345825 + 0,5*10-6) > 0, a f(0,345825 – 0,5*10-6) < 0, то значення 0,345825 є коренем рівняння з точністю e = 0.5*10-6.

Наприкінці цього розділу запитаємо, чи можливе застосування методу дихотомії на відрізку з умовою f(a)*f(b)<0, який не є відрізком ізоляції кореня? Принципово це так, алгоритм відпрацює без перешкод і корінь рівняння буде знайдений, але лише один. Для розв’язання рівняння, тобто для пошуку інших коренів на необхідно спершу застосувати процедуру відокремлення коренів до цього відрізка.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.004 с.)