Кратний перерахунок для методів Рунге – Кутта за допомогою ExcelМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кратний перерахунок для методів Рунге – Кутта за допомогою ExcelЗадача 2.Знайти чисельні розв’язки задачі Коші на відрізку [1; 2] з кроками інтегрування h = 0,1 0,05 методом Рунге – Кутта другого порядку точності по формулам , де , і оцінити похибку отриманого розв’язку методом подвійного перерахунку.

Розв’язання.Оскільки за формулою q = 2, то в такому разі метод Рунге – Кутта має другий порядок точності тоді і тільки тоді, коли його параметри задовольняють (5). Тут , тож α2 = , звідки β21 = , р2 = 1, р1 = 0. Отже, , де , = yk + h f(xk, yk). Це удосконалений метод Ейлера. Кроки інтегрування задамо у чарунках H1, H2: тут H1 = 0,1, H2 = 0,05. Побудуємо електронну таблицю для чисельного розв’язання даної задачі Коші з кроком інтегрування 0,1 по таким формулам. Надамо чарункам таких значень:

 

  A B C
x y w1
= $H$1*(2*A2+3*SIN(B2^2))
= A2 + $H$1 = B2 + F2
  D E F
x1 y1 w2
= A2 + 0,5*$H$1 = B2 + 0,5*C2 =$H$1*(2*D2+3*SIN(E2^2))

 

Тут у стовпці С значення w1(h) = h f(xk, yk), у стовпці F значення w2(h) = h f( , ). Нагадаємо, що формулу у чарунці F2 можна просто скопіювати з чарунки С2. В результаті обрахунків за попередньою таблицею дістанемо:

 

  A B C D E F
х у w1 х1 у1 w2
0,2 1,05 0,1 0,213
1,1 0,213 0,233606 1,15 0,329803 0,262567
1,2 0,475567 0,307272 1,25 0,629203 0,365691
1,3 0,841257 0,455029 1,35 1,068772 0,542874
1,4 1,384131 0,56232 1,45 1,665291 0,398036
1,5 1,782167 0,289644 1,55 1,926989 0,147683
1,6 1,92985 0,154909 1,65 2,007304 0,097318
1,7 2,027167 0,092905 1,75 2,07362 0,075162
1,8 2,10233 0,072751 1,85 2,138705 0,072866
1,9 2,175195 0,080055 1,95 2,215223 0,095675
2,270871 0,129148 2,05 2,335445 0,188847

 

Далі можна, як і в задачі 1, скопіювати попередні формули, наприклад у діапазон J1:O3, а потім у чарунках A3, C2, D2, F2 у $H$1 замінити 1 на 2, звідки дістанемо:

 

 

  J K L
x y w1
= $H$2*(2*J2+3*SIN(K2^2))
= J2 + $H$2 = K2 + O2
  M N O
x1 y1 w2
= J2 + 0,5*$H$2 = K2 + 0,5*L2 = $H$2*(2*M2+3*SIN(N2^2))

 

І тоді в результаті обчислень дістанемо:

 

  J K L M N O
х у w1 х1 у1 w2
0,1 1,025 0,05 0,102875
1,05 0,102875 0,106587 1,075 0,156169 0,111158
1,1 0,214033 0,116869 1,125 0,272467 0,123626
1,15 0,337658 0,132065 1,175 0,403691 0,141837
1,2 0,479495 0,154184 1,225 0,556588 0,168229
1,25 0,647724 0,186102 1,275 0,740775 0,205743
1,3 0,853467 0,229852 1,325 0,968393 0,253437
1,35 1,106905 0,276133 1,375 1,244971 0,287467
1,4 1,394372 0,27966 1,425 1,534202 0,248822
1,45 1,643194 0,209095 1,475 1,747742 0,160532
1,5 1,803726 0,133259 1,525 1,870356 0,100131
1,55 1,903857 0,085324 1,575 1,946519 0,067039
1,6 1,970897 0,058542 1,625 2,000168 0,048914
1,65 2,019811 0,04404 1,675 2,04183 0,0391
1,7 2,058911 0,036488 1,725 2,077155 0,034214
1,75 2,093124 0,033153 1,775 2,109701 0,032601
1,8 2,125726 0,032805 1,825 2,142128 0,033646
1,85 2,159372 0,035184 1,875 2,176964 0,037554
1,9 2,196925 0,040975 1,925 2,217413 0,045627
1,95 2,242552 0,052457 1,975 2,268781 0,061468
2,30402 0,075872 2,025 2,341956 0,095061

 

Оскільки похибка на кожному кроці є систематичною, то найбільшу похибку слід очікувати у кінцевій точці 2. Тому порівняємо тепер наближені значення розв’язку задачі Коші, отримані в задачі удосконаленим методомЕйлера, саме у цій точці за допомогою наступної таблиці для подвійного перерахунку.

 

  A B C D
h y(2) ε y(2) уточн.
0,1 2,270871    
0,05 2,30402 0,01105 2,31507

 

Тут у стовпці А крок інтегрування, у стовпці В наближені значення в точці 2, отримані у попередніх таблицях з відповідним кроком: за позначеннями формули (6) уk = 2,270871, = 2,30402. У С17 підрахована за правилом Рунге (6) похибка ε = – наближення у чарунці В17 ε ≈ , де s – порядок точності методу, в даному разі порядок удосконаленого методу Ейлера s = 2, тобто С17 = (В17 – В16)/3. Виявляється, що і справді знайдена так точність приблизно дорівнює hs = (0,1)2 = 0,01. Як було зазначено у попередньому параграфі, цей підрахунок ε насправді зроблений з точністю порядку hs+1, тобто порядку (0,1)3 = 0,001. Нарешті, у чарунці D17 підраховане уточнене наближення для y(2) за формулою (7) (тобто D17 = В17 + С17) , точність якого вже порядку 10-3. Ця таблиця фактично і є відповіддю задачі 2.

Тепер можна отримати такі ж таблиці, тобто обґрунтовані апостеріорні оцінки і за підрахунками задачі 1. Наближені значення розв’язку задачі Коші порівняємо у кінцевій точці, в даному разі 1, оскільки, саме в ній слід очікувати найбільшу похибку. Спочатку розглянемо таблицю для методу Ейлера.

 

  A B C D
h y(1) ε y(1) уточн.
0,2 4,60413    
0,1 5,21682 = B35 – B34 = C35 + B35
0,05 5,62838
0,025 5,87534

 

Оскільки порядок точності методу Ейлера дорівнює 1, то правило Рунге, яке застосовано у формулах стовпця С набуває вигляду ε = – уk. У стовпці D обчислюються уточнені наближення точності порядку h2. В результаті дістанемо:

 

 

  A B C D
h y(1) ε y(1) уточн.
0,2 4,60413    
0,1 5,21682 0,6127 5,829521
0,05 5,62838 0,41156 6,039943
0,025 5,87534 0,24696 6,122296

 

Порівняння останніх наближень дає 6,122296 – 6,039943 = 0,082353, що вже значно менше похибок не уточнених наближень. Таблиця удосконаленого методу Ейлера:

 

  A B C D
h y(1) ε y(1) уточн.
5,93258      
6,09164 0,15906 = (B42 – B41)/3 = C42 + B42
6,14066 0,04901
6,15418 0,01352

 

Тут правило Рунге має вигляд ε ≈ ( – уk)/3, як і в задачі 2 (бо порядок точності s = 2). В результаті дістанемо:

  A B C D
h y(1) ε y(1) уточн.
0,2 5,93258    
0,1 6,09164 0,053021 6,144665333
0,05 6,14066 0,016338 6,156994667
0,025 6,15418 0,004506 6,158681

 

Порівняння останніх наближень дає 6,158681 – 6,156994667 = 0,000241 – перевага удосконаленого методу Ейлера у точності результатів тут є безперечною.

Задача 3.Знайти чисельний розв’язок задачі Коші на відрізку [0; 1] методом Рунге – Кутта другого порядку точності за формулою , де з точністю 10-4, оціненою методом кратного перерахунку.

Розв’язання.Оскільки за формулою методу q = 2, то метод Рунге – Кутта має другий порядок точності тоді і тільки тоді, коли його параметри задовольняють (5). За умовою тут α2 = , звідки β21 = , р2 = , р1 = . Отже, , де , = yk + h f(xk, yk). Спочатку задамо кроки інтегрування 0,2 0,1 0,05 0,025 у чарунках H1:H4, знайдемо чисельні розв’язки для таких кроків і оцінимо їх методом кратного перерахунку. Якщо потрібна точність не буде досягнута, то крок буде зменшено. Отже, аналогічно задачі 2, надамо чарункам таких значень:

 

  A B C
x y w1
= $H$1*(SIN(0,5*A2+2*B2^2)+1,5*B2)
= A2 + $H$1 = B2 + 1/4*C2 + 3/4*F2
  D E F
x1 y1 w2
= A2 + 2/3*$H$1 = B2 + 2/3*C2 = $H$1*(SIN(0,5*D2+2*E2^2)+1,5*E2)

 

В результаті дістанемо:

 

  A B C D E F
х у w1 х1 у1 w2
0,481859 0,133333 1,32124 0,315474
0,2 1,35707 0,287412 0,333333 1,548678 0,270875
0,4 1,632079 0,352446 0,533333 1,867043 0,723397
0,6 2,262738 0,499223 0,733333 2,595553 0,969927
0,8 3,114989 1,097962 0,933333 3,846964 0,958901
4,108655 1,290827 1,133333 4,969206 1,429217

 

Далі, як і в попередніх задачах, скопіюємо А2:F3 у будь – які вільні від інформації діапазони, а потім у відповідних чарунках у $H$1 замінимо 1 на 2, 3 або 4. Наприклад,

 

  J K L
x y w1
= $H$2*(SIN(0,5*J2+2*K2^2)+1,5*K2)
= J2 + $H$2 =K2+1/4*L2+3/4*O2

 

 

  M N O
x1 y1 w2
= J2 + 2/3*$H$2 = K2 + 2/3*L2 = $H$2*(SIN(0,5*M2+2*N2^2)+1,5*N2)

 

Тоді в результаті обчислень дістанемо:

 

  J K L M N O
х у w1 х1 у1 w2
0,24093 0,066667 1,16062 0,214337
0,1 1,220985 0,194124 0,166667 1,350401 0,147015
0,2 1,379777 0,137642 0,266667 1,471539 0,123795
0,3 1,507034 0,126075 0,366667 1,591085 0,152587
0,4 1,652994 0,189975 0,466667 1,779644 0,295006
0,5 1,921742 0,385899 0,566667 2,179008 0,29212
0,6 2,237306 0,258122 0,666667 2,409388 0,303082
0,7 2,529148 0,433908 0,766667 2,81842 0,369445
0,8 2,914709 0,337836 0,866667 3,139933 0,567403
0,9 3,42472 0,419617 0,966667 3,704465 0,589478
3,971733 0,654949 1,066667 4,408366 0,760401

 

Так само дістанемо чисельні розв’язки для кроків h = 0,05 у чарунці H3 і h = 0,025 у H4. За цими обрахунками створимо наступну електронну таблицю кратного перерахунку. Як і вище, оцінку похибки будемо проводити у кінцевій точці, в даному разі 1, оскільки саме в ній слід очікувати найбільшу похибку.

 

  H I J K L
№ перерахунку
h y(1) ε y(1) ε
0,2 4,108655      
0,1 3,971733 = 1/3*(I37–I36) = I37+J37  
0,05 4,056332 = 1/7*(K38–K37)
0,025 4,051298

 

Тут у стовпці H крок інтегрування, у стовпці I наближені значення в точці 1, отримані при попередніх підрахунках з відповідним кроком, у стовпці J похибка ε, підрахована за правилом Рунге (6) ε ≈ , де s – порядок точності методу. В даному разі 2s – 1 = 3, бо s = 2. На цьому закінчився перший (подвійний) перерахунок. У стовпці К знаходимо уточнені наближення порядку точності 3 за формулою (7), у стовпці L їх оцінки ε знову за правилом Рунге ε ≈ , але тепер 2s – 1 = 7, бо s = 3. У сукупності це другий (подвійний) перерахунок. Далі аналогічно проводимо третій перерахунок: із зростанням номеру перерахунку N на одиницю порядок точності методу s завжди теж зростає на одиницю, отже тут s = 4, 2s – 1 = 15:

 

  M N O P
y(1) ε y(1) ε
       
       
= K38 + L38      
= 1/15*(M39 – M38) = M39 + N39  

 

В результаті отримаємо таку трикутну таблицю (матрицю):

 

  H I J K L M N O
h y(1) ε y(1) ε y(1) ε y(1)
0,2 4,108655            
0,1 3,971733 -0,04564 3,926093        
0,05 4,056332 0,0282 4,084532 0,022634 4,107166    
0,025 4,051298 -0,00168 4,04962 -0,00499 4,044633 -0,00417 4,040464

 

Згідно з отриманими апостеріорними оцінками тут всі наближення мають якнайбільше три значущих цифри, що є недостатньою точністю за умовою задачі. Отже, знайдемо чисельний розв’язок даної задачі Коші з кроком інтегрування h = 0,0125 і додамо до таблиці кратного перерахунку отримане значення у(1). За підрахунками:

 

  H I J K L M
х у w1 х1 у1 w2
0,030116 0,008333 1,020077 0,030008
0,0125 1,030035 0,029921 0,020833 1,049983 0,029679
0,025 1,059775 0,029528 0,033333 1,07946 0,029158
0,0375 1,089026 0,028948 0,045833 1,108324 0,028464
0,05 1,117611 0,028203 0,058333 1,136412 0,027622
0,0625 1,145378 0,027321 0,070833 1,163592 0,026665
0,075 1,172207 0,026335 0,083333 1,189764 0,025628
0,0875 1,198012 0,025281 0,095833 1,214866 0,024546
0,1 1,222742 0,024192 0,108333 1,23887 0,023452

……………………………………………………………………

0,9 3,493643 0,062152 0,908333 3,535077 0,070155
0,9125 3,561797 0,074801 0,920833 3,611664 0,080069
0,925 3,640549 0,08032 0,933333 3,694096 0,075421
0,9375 3,717195 0,071818 0,945833 3,765074 0,06406
0,95 3,783194 0,061746 0,958333 3,824359 0,059289
0,9625 3,843097 0,059749 0,970833 3,88293 0,064048
0,975 3,90607 0,068214 0,983333 3,951547 0,077847
0,9875 3,981509 0,083468 0,995833 4,037155 0,088123
4,068469 0,086471 1,008333 4,126116 0,077411

 

Отже, достатньо занести отримане значення у(1) = 4,068469 у чарунку I40 поряд з відповідним значенням кроку h = 0,0125 у чарунці H40, решту формул у стовпцях J:O можна просто скопіювати:

 

  H I J K L M N O P Q R
h y(1) ε y(1) ε y(1) ε y(1) ε y(1) ε
0,2 4,108655                  
0,1 3,971733 * *              
0,05 4,056332 * *          
0,025 4,051298 * *      
0,0125 4,068469 =(O40-O39)/31 =O40+P40  

 

Тут символ * означає, що у відповідній чарунці знаходиться та ж сама формула, що й у попередній таблиці. Для N = 4 s = 5, 2s – 1 = 31, тому Р40 = (O40 – O39)/31. В результаті отримаємо таку трикутну таблицю:

 

  H I J K L
h y(1) ε y(1) ε
0,2 4,108655      
0,1 3,971733 -0,04564 3,926093  
0,05 4,056332 0,0282 4,084532 0,022634
0,025 4,051298 -0,00168 4,04962 -0,00499
0,0125 4,068469 0,005724 4,074192 0,00351
  M N O P Q
y(1) ε y(1) ε y(1)
         
         
4,107166        
4,044633 -0,00417 4,040464    
4,077703 0,002205 4,079907 0,001272 4,08118

 

На четвертому перерахунку наближення досягло вже чотирьох значущих цифр, проте точності 10-4, яку вимагає умова задачі, ще не досягнуто. Тому знайдемо ще й чисельний розв’язок даної задачі Коші з кроком інтегрування h = 0,0125 і отримане значення у(1) додамо до таблиці кратного перерахунку. За підрахунками:

 

  A B C D E F
х у w1 х1 у1 w2
0,95 3,786632 0,030691 0,954167 3,807093 0,029888
0,95625 3,816721 0,0297 0,960417 3,83652 0,029734
0,9625 3,846446 0,02997 0,966667 3,866426 0,030876
0,96875 3,877096 0,03158 0,972917 3,898149 0,033341
0,975 3,909996 0,0345 0,979167 3,932996 0,036938
0,98125 3,946325 0,038371 0,985417 3,971905 0,040913
0,9875 3,986602 0,042126 0,991667 4,014686 0,043685
0,99375 4,029897 0,04403 0,997917 4,05925 0,043635
4,073631 0,042962 1,004167 4,102272 0,040882

 

Отже, отримане значення у(1) = 4,068469 заносимо до таблиці кратного перерахунку. В результаті отримаємо таку таблицю:

 

  H I J K L
h y(1) ε y(1) ε
0,2 4,108655      
0,1 3,971733 -0,04564 3,926093  
0,05 4,056332 0,0282 4,084532 0,022634
0,025 4,051298 -0,00168 4,04962 -0,00499
0,0125 4,068469 0,005724 4,074192 0,00351
0,00625 4,073631 0,001721 4,075352 0,000166

 

  M N O P Q R S
y(1) ε y(1) ε y(1) ε y(1)
             
             
4,107166            
4,044633 -0,00417 4,040464        
4,077703 0,002205 4,079907 0,001272 4,08118    
4,075518 -0,00015 4,075372 -0,00015 4,075226 -9,45052E-05 4,075131

 

Як бачимо, тепер необхідна точність досягнута вже на другому перерахунку. Проте, як було доведено і видно з формули (13), отримані оцінки самі є наближеними числами і тому не можна виключати, що при наступному перерахунку оцінка зросте. У такому разі отримана на попередньому перерахунку величина не є достовірною. У даному прикладі цього не сталося, отже значення 4,075226 або 4,075131 можна вважати отриманими з точністю 10-4, з чотирма вірними значущими цифрами.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.013 с.)