Основні етапи діяльності виробничого підприємства 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні етапи діяльності виробничого підприємства 

Підприємство створюється, як правило, з метою отримання прибутку. Щоб досягнути цієї мети, підприємство, маючи стартовий (статутний) капі­тал, насамперед закупляє все необхідне для виробництва: основні фонди, приладдя, сировину, матеріали, паливо та інші, тобто відбувається процес постачання. Результатом цього процесу є забезпечення підприємства необ­хідними ресурсами. Наступним кроком досягнення мети (отримання прибу­тку) є процес виробництва. Щоб він відбувся, необхідно зі складу (або скла­дів) передати (відпустити) у виробництво сировину, матеріали, паливо. На стадії виробництва робітники з використанням основних фондів, приладдя, сировини, матеріалів виробляють продукцію. Тобто на цій стадії повинні збиратися всі витрати, пов'язані з технологією виробництва: вартість мате­ріалів, палива, відпущених у виробництво, знос (амортизація) основних за­собів, витрати на трудові ресурси (заробітна плата виробникам) та інші. З виробництва виходить готова продукція, яка обліковується за собівартістю (за сумою всіх витрат) і зберігається на складі готової продукції.

Готова продукція відпускається покупцям. Це процес збуту (реаліза­ції). Зверніть увагу на те, що покупцям готова продукція відпускається за ціною реалізації, а на складі вона обліковується і списується при відпуску покупцям за собівартістю. В цей момент і досягається основна мета утво­рення підприємства - отримання прибутку (як різниця між цінами реаліза­ції і собівартістю). Всі ці етапи діяльності підприємства добре описані на­веденою нижче схемою кругообігу коштів підприємства:

Рисунок 5.1 - Спрощена схема процесу господарювання 1

 

 

__________________________

В торгівельній діяльності процес виробництва відсутній (що купили, те і продали)

_______________5 Основна блок-схема бухгалтерського обліку_____________

Розглянута схема господарювання максимально спрощена, але цього до­статньо, щоб усвідомити схему бухобліку на підприємстві.

Спрощена схема бухгалтерського обліку

На підприємстві

 

На кожному етапі господарювання витрачаються і рухаються кошти підприємства, які необхідно обліковувати, щоб знати, скільки чого витра­чено, скільки надійшло від покупців і скільки отримано прибутку. Сума прибутку від діяльності підприємства визначається шляхом зіставлення одержаних доходів з понесеними витратами. Нижче буде детальніше роз­глянуто облік доходів і витрат підприємства, проте, щоб усвідомити зага­льну схему бухгалтерського обліку, доведеться забігти наперед. Як уже зазначалось, облік доходів та витрат ведеться окремо на відповідних раху­нках. Списаниям їх на призначений для цього рахунок 79 з відповідними субрахунками визначається результат діяльності підприємства. Облік всіх цих процесів схематично зображено на рисунку 5.2.

Щоб краще зрозуміти цю схему, наведемо приклад.

Приклад.Маємо щойно зареєстроване підприємство (LTD "Студент") з повністю сплаченим грошима статутним капіталом в розмірі 10000 гри. Підприємство надає юридичні послуги. Всі наявні основні засоби орендує. Для кращого розуміння схеми обліку абстрагуємось від всіх податків і обов'язкових платежів, крім нарахувань у Пенсійний фонд в розмірі 32% від нарахованої заробітної плати.

 

Рисунок 5.2 - Схема обліку господарських процесів на підприємстві 2

 

В січні на цьому підприємстві відбулися такі господарські операції (в гри.):

 

 

________________________

Голов С. Коментар до проекту плану рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій і установ //' Бухгалтерський облік і аудит,-1999.- №5.

___________________5 Основна блок-схема бухгалтерського обліку_________

 

1. Сплачено постачальникам за матеріали - 2000

2. Отримано матеріали - 2000

3. Відпущено матеріали у виробництво - 1500

4. Нарахована заробітна плата - 350

в т.ч. а) робітникам 300

б) адмін. персоналу 50

5. Нараховано в Пенсійний фонд 32%

від заробітної плати - 112

6. Нараховано за оренду обладнання - 100

7. Підписано акт виконаних робіт - 3000

8. Визначити фінансові результати, для цього слід:

а) закрити рахунки класу 7 на рахунок фінансових результатів 791;

б) закрити рахунки класу 8 па рахунок 791;

в) закрити рахунок 791 па рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (не­покриті збитки)".

Відобразимо всі ці операції по рахунках бухгатереького обліку, викори­стовуючи рахунки класів 7 і 8.

Pax. 311

Поточні рахунки

в нац. валюті

 

_______________5 Основна блок-схема бухгалтерського обліку______________

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 175; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.91.92.194 (0.006 с.)