Законом можуть бути встановлені умови, за яких правоволоділець може відмовитися від укладення договору концесії на новий строк. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Законом можуть бути встановлені умови, за яких правоволоділець може відмовитися від укладення договору концесії на новий строк.ЦК закріплює переважне право користувача на укладення нового договору комерційної концесії на новий строк. Разом з тим, законом можуть бути передбачені умови, за яких правоволоділець може відмовитись від укладення договору концесії на новий строк. Оскільки закон не передбачає наслідків порушення переважного права на укладення договору, користувач не може в цьому випадку заперечувати дійсність договору, укладеного з правоволодільцем, або вимагати переводу прав і обов'язків особи, з якою був укладений договір. Тому у випадку порушення правоволодільцем права користувача укладенням договору концесії з іншою особою, він зобов'язаний відшкодувати користувачу понесені ним унаслідок цього збитки в повному обсязі, включаючи упущену вигоду (див. коментар до ст. 22 ЦК).

Стаття 1125. Зміна договору комерційної концесії

1. Договір комерційної концесії може бути змінений відповідно до положень глави 53 цього Кодексу.

У відносинах з третіми особами сторони у договорі комерційної концесії мають право посилатися на зміну договору лише з моменту державної реєстрації цієї зміни відповідно до статті 1118 цього Кодексу, якщо не доведуть, що третя особа знала або могла знати про зміну договору раніше.


Дія глави 53 ЦК, яка містить загальні норми про зміну і розірвання всіх цивільно-правових договорів, в однаковій мірі поширюється на відносини, зв'язані зі змінами договору комерційної концесії. Таким чином, основний спосіб зміни договору комерційної концесії — це його зміна за згодою сторін (ч. 1 ст. 651 ЦК). Однак договір .може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом (ч. 2 ст. 651 ЦК).

Крім того, договір комерційної концесії може бути змінений шляхом односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом (ч. З ст. 651 ЦК).

Оскільки договір комерційної концесії вимагає держаної реєстрації, то відповідно внесені зміни також підлягають державної реєстрації у встановленому законом порядку.

Стаття 1126. Припинення договору комерційної концесії

1. Кожна із сторін у договорі комерційної концесії, строк якого не встановлений, має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону не менш як за шість місяців, якщо більш тривалий строк не встановлений договором.

Розірвання договору комерційної концесії підлягає державній реєстрації відповідно до статті 1118 цього Кодексу.


3. Договір комерційної концесії припиняється у разі:

1) припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом;

Оголошення правоволодільця або користувача неплатоспроможним (банкрутом).

Стаття, що коментується, встановлює особливі підстави для припинення договору, які враховують специфіку його предмету. У частині першій ідеться про розірвання договору за ініціативою сторін шляхом односторонньої відмови від договору у повному обсязі. Угода сторін про дострокове розірвання повинна бути оформлена в тому ж порядку, в якому був укладений і зареєстрований договір. Відповідні зміни в правах користувача на об'єкти інтелектуальної власності повинні бути внесені у відповідні державні реєстри, в яких зареєстрований договір і видані ліцензії. У противному випадку вони можуть бути визнані недійсними.

У ч. З статті, що коментується, встановлені спеціальні підстави дострокового припинення договору: 1) припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, передбачене в договорі, без його заміни аналогічним правом; 2) оголошення правоволодільця або користувача неплатоспроможним (банкрутом).

Виключне право на комерційне (фірмове) найменування не обмежене яким-небудь терміном. Воно припиняється ліквідацією самої юридичної особи (див. ст.ст. 104, 110 ЦК), а також у випадку смерті громадянина-підприємця, якщо його права на підприємницьку діяльність не переходять до спадкоємця (ст. 1127 ЦК).

Право на комерційне (фірмове) найменування може бути припинено судовим рішенням, яке установило, що правоволоділець зареєстрував його в порушення встановлених законом вимог. Таке судове рішення може бути винесене, наприклад, за позовом особи, яка здійснює аналогічну діяльність, і представила докази, що найменування, яке оспорюється, тотожне або подібне з його раніше зареєстрованим комерційним (фірмовим) найменуванням.

Про неспроможність (банкрутство) юридичної особи див. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (редакція Закону України від ЗО липня 1999 року), який встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності — боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури.

Стаття 1127. Збереження чинності договору комерційної концесії у разі зміни сторін

Перехід виключного права на об'єкт права інтелектуальної власності, визначений у договорі комерційної концесії, від правоволодільця до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії.

У разі смерті правоволодільця його права та обов'язки за договором комерційної концесії переходять до спадкоємця за умови, що він зареєстрований або протягом шести місяців від дня відкриття спадщини зареєструється як суб'єкт підприємницької діяльності або передасть свої права і обов'язки особі, яка має право займатися підприємницькою діяльністю.

Здійснення прав і виконання обов'язків особи, яка померла, до переходу їх відповідно до цієї частини до спадкоємця чи іншої особи здійснюється особою, яка управляє спадщиною і призначається відповідно до статті 1285 цього Кодексу.

Перехід виключного права на будь-який об'єкт, що входить у предмет договору до іншого правоволодільця (як у порядку сингулярного, так і універсального правонаступництва), не є підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії. Однак при цьому повинні дотримуватися норми переходу виключних прав, встановлені законодавством про інтелектуальну власність.

Новий правоволоділець стає стороною договору, приймаючи на себе зв'язані з цим права й обов'язки.

Стаття 1128. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця

1. У разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права на використання яких входять до комплексу прав, наданих користувачеві за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нового позначення правоволодільця, якщо користувач не вимагає розірвання договору і відшкодування збитків.

У разі продовження чинності договору користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати.

Стаття, що коментується, встановлює гарантії інтересів користувача, які повинен враховувати правоволоділець, приймаючи рішення змінити торговельну марку чи інше позначення, що є предметом договору комерційної концесії. Праволоділець зобов'язаний перереєструвати договір на нове позначення за свій рахунок. Сам факт такої зміни служить для користувача, по-перше, підставою розірвати договір без яких-небудь додаткових мотивів, якщо, наприклад, змінене зобов'язання втратило інтерес для правоволодільця, по-друге, знизити договірну ціну при збереженні договірних відносин. Отже, хоча закон не обмежує правоволодільця в можливості змінити обтяжене договором позначення, щоб уникнути зазначених негативних наслідків у всіх подібних випадках, для нього доцільно попередньо погодити з користувачем умови цієї зміни. Таке узгодження вимагає письмової форми, оскільки зміни до договору повинні бути внесені в тій же формі, у якій був укладений договір комерційної концесії та реєстрації у відповідному органі, який здійснив реєстрацію договору комерційної концесії.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.008 с.)