Зразки відмінювання іменників ІV відміниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразки відмінювання іменників ІV відміниВідмінок Однина Множина
Н. Р Д. Зн. Ор. М. Кл. ведмеж-а плем’-я ведмежат-и племен-і ведмежат-іплемен-і ведмеж-аплем’-я ведмеж-ам плем’-ям ... ведмежат-і… племен-і ведмеж-аплем’-я ведмежат-аплемен-а ведмежат племен ведмежат-ам племен-ам ведмежат племен-а ведмежат-ами племен-ами ... ведмежат-ах... племен-ах ведмежат-аплемен-а

Увага! 1. Іменники з основою на шиплячий приголосний мають закінчення : лоша, ведмежа, курча, з основою на м’який приголосний – -я: гуся, плем’я.

2. При відмінюванні іменників ІV відміни в усіх непрямих відмінках, крім орудного однини, наявні суфікси -ат, -ят, -ен: лошати, гусяти, імені,але: лошам, гусям, ім’ям.

 

Вправа 120.Визначте, до якої відміни належать подані іменники, провідміняйте виділені слова.

Дитя, дитина, дитятко, дівчина, дівча, дівчатко, ягня, ягнятко, курча, курчатко, зайченя, зайчатко, порося, поросятко, верб’я, верб’ячко, жабеня, жабенятко.

 

Вправа 121.Запишіть словосполучення у дві колонки: 1) з буквами а,о,у; 2) я,е,ю; розподіл обгрунтуйте.

Літніми ноч...ми, зі щасливими обличч...ми, маленьке верблюж..., рідне Закриничч..., криничанським двор…м, зустріч з братом Ігор...м, привіталися з косар...м, йшли марш...м, будинок відомого казкар..., вироби місцевого ювелір..., з першою зор...ю, щирою правд...ю, з відкритою душ...ю, приправа з гірчиц...ю, вишивали заполочч..., піднялися на самісіньку круч..., до смачного борщ..., настій з чебрец..., дерев’яні коліщ...та, київські дівч...та, українськими печ...ми, донецькими шахтар...ми, поливали смол...ю, присипали саж...ю.

Відмінювання множинних іменників

Відмінок Зразок
Н. Р. Д. Зн. Ор. М. Кл. кросівк-и хитрощ-і вуст-а кросівокхитрощ-іввуст кросівк-амхитрощ-ам вуст-ам кросівк-и хитрощ-і вуст-а кросівк-амихитрощ-амивуст-ами ... кросівк-ах ... хитрощ-ах ... вуст-ах кросівк-и хитрощ-івуст-а

 

Вправа 122.Запишіть подані іменники у родовому відмінку.

Вершки, ліки, Піренеї, духи, заздрощі, канікули, сани, гроші, вечорниці, вибори, сіни, граблі, Черкаси, любощі, Суми, чари, джинси, оглядини, висівки, штани, вуса.

 

Вправа 123.Спишіть речення, розкриваючи дужки, поставте іменники в належному відмінку. Зверніть увагу на особливості при утворенні деяких відмінкових форм.

1. В темряві ледь вирізьблювалися обриси (хати). 2. На схилі зводилися високі (тополя), над водою чорніли (верба). 3. Здавалося, дзвонять десь у (луг). 4. Леся відчинила вікно і заходилася біля (піч). 5. Мати здивовано кліпнула очима, на (напівдорога) затримала чашку і поставила на стіл. 6. У вечірніх присмерках здавалось, ніби в дівчини на білій (косинка) лежить жмуток жовтавого жита. 7. Ішла густою каштановою (алея). В кінці її виднілися високі білі колони двоповерхового (будинок). 8. Між рядами парт мовчки походжали (лектор). 9. Леся засміялась. На смаглявій (щока) затанцювали дві родимки. 10. Леся вже знала від Наді, що історик – директор (технікум)… 11. На спинці висів портрет, виготовлений студентами із пшеничних (зерно). 12. Коли Леся і Надя увійшли до (зал), привітались, Макар Купріянович, піднявшись, вклонився їм. Запросив сісти біля (стіл), глянув пильно крізь рогові окуляри на (дівчата), провів широкою (долоня) по буйній шевелюрі. Запитав прізвища… 13. Леся розповідала про наростання революційного (рух) серед робітників, про повстання на Ленських золотих (розсипище) у квітні 1912 (рік). 14. Випускники не відходили від (двері). 15. В затишній (альтанка) з білими колонами розсілись на лаві інші студенти. 16. Батько увійшов з клуні до хати увесь в (порох), в ячмінних остюках. 17. Леся, може, вдесяте перечитувала написане, боялася, щоб не було (помилка).

З творів О. Десняка

Творення і правопис імен по батькові

Чоловічі імена по батькові Жіночі імена по батькові
- за допомогою суфікса –ович: Володи-мир - Володимирович, Юрій – Юрійович, Василь – Васильович; - від імен Лука, Хома, Сава, Яків, Кузь-ма, Ілля за допомогою суфікса –ич: Лукич, Хомич; - в імені Григорій при творенні імені по батькові зникає ій – Григорович, а до основи імені Микола додається ай – Миколайович. - за допомогою суфікса –івн: Воло-димир – Володимирівна, Юрій – Юріївна, Ілля – Іллівна; але: Яківна, Григорівна, Миколаїв-на.

Вправа 124.Утворіть від поданих імен чоловічі та жіночі імена по батькові, поясніть їх правопис.

Костянтин, Ярослав, Валерій, Олександр, Олексій, Сава, Василь, Сергій, Максим, Дмитро, Ігор, Матвій, Павло, Євген, Геннадій, Данило, Лука, Антон, Андрій, Джордж, Мирон, Зіновій, Кирило, Ілля, Тимофій, Олег, Захар, Леонід, Владислав.

Морфологічний розбір іменника

Схема розбору

1. Слово, яке аналізується.

2. Початкова форма, на яке питання відповідає.

3. Власна чи загальна назва, істота чи неістота.

4. Рід, число.

5. Відміна (група), відмінок.

6. Синтаксична роль у реченні.

 

Зразок розбору

Пшениця – іменник, початкова форма – пшениця,відповідає на питання що?, загальна назва, неістота, жіночий рід, однина, перша відміна, м’яка група, називний відмінок, у реченні виступає у ролі підмета.

Вправа 125. Зробіть морфологічний розбір виділених іменників.

1) В морозяній імлі виднілися тополі і солом’яні стріхи. В далечині зеленів сосновий ліс. Студенти надали ходи і за якісь півгодини зупинилися біля селянського будинку. Кілька чоловіків і дітвора товпилися на ганку.

2) Осіннього дня, коли на місто налітав холодний північний вітер і приносив дощові зливи, зривав на каштанах пожовкле листя, Омелян чергував у технікумівській оранжереї. Він прийшов рано, наносив дров, розпалив у печах вогонь, наповнив казани водою. Серед пишних квітів Нестеренко відчув приємний затишок.

3) Білі запалили село, щоб освітити підступи до Боровичів і переправу через Десну. Вітер котив полум’я, перекидав розжеврені мости з околиці на околицю. У небі закружляв страшний вогняний вихор. Віхті злітали вище хмар і віялом розсипалися над станцією, болотом, над мовчазним і глухим сосняком.

З творів О. Десняка

Запитання для самоперевірки

1. Назвіть самостійні й службові частини мови. Який критерій лежить в основі такого розподілу частин мови?

Сформулюйте визначення іменника як частини мови, назвіть його лексико-граматичні ознаки.

За якими ознаками визначається рід іменників?

4. Які іменники називаються множинними, чим вони відрізняються від збірних іменників?

5. Як відбувається розподіл іменників на відміни? Охарактеризуйте кожну з них. Які іменники не належать до складу жодної з відмін?

6. Поясніть відмінності у вживанні закінчень в іменниках чоловічого роду II відміни в родовому відмінку однини.

У яких іменниках при відмінюванні відбувається чергування приголосних? Назвіть ці приголосні.

9. У яких іменниках при відмінюванні відбувається чергування голосних отае з і? За яких умов у словах з’являються вставні голосні о, е?

10. Як утворюються чоловічі та жіночі імена по батькові?

 

Тестові завдання №16

1. Позначте рядок, у якому всі іменники є збірними назвами.

А Вороння, міщанство, верб’я, явори, куркульня
Б Мишва, народ, дітвора, професура, мотуззя
В Парубоцтво, березняк, собачня, офіцерство, кукурудзиння
Г Ансамбль, школярство, сливняк, матросня, лицарство
Д Апаратура, інтелігенція, команда, пруття, грошва

2. Іменники якого рядка належать до однієї відміни?

А Пил, свято, рукопис, згарище, узголов’я
Б Джміль, дріб, лісок, Микита, хор
В Вечір, узбережжя, просо, ескімо, місто
Г Совеня, мавпенятко, дитя, хлоп’я, онуча
Д Княгиня, тополя, мати, кульбаба, вулиця

3. Які іменники не змінюються за числами?

А Молодь, пильність, розмова, зілля, Карпати
Б Кров, сміття, пахощі, злива, насіння
В Мудрість, лихо, свято, морозиво, Сибір
Г Кава, вершки, івасі, вояцтво, помста
Д Волосся, вінчання, дитя, відкриття, гарбузиння

4. У якому рядку всі іменники належать до м’якої групи?

А Місяць, злидар, небокрай, збіжжя, господар
Б Застілля, олівець, поле, олія, просище
В Аптекар, озерце, галерея, звір, оселедець
Г Водограй, перемир’я, папірець, лицар, трубач
Д Танець, акація, митець, пожарище, суховій

5. Які іменники в родовому відмінку однини мають закінчення -у, -ю?

А Успіх, репортаж, паспорт, екзамен, волейбол
Б Затишок, степ, музей, аспірин, графин
В Космос, ліхтар, дебют, сироп, наступ
Г Світанок, іменник, газ, смуток, джаз
Д Імунітет, воск, дефіцит, грім, Алтай

6. Визначте, іменники якого рядка не входять до складу жодної відміни.

А Ліки, жнива, племена, граблі, чари
Б Солодощі, леді, вуса, ательє, Баку
В Шахи, труднощі, матчі, гетри, гроші
Г Бюро, метро, пальто, фламінго, кіно
Д Пенсне, декольте, дзюдо, блюдо, Конго

7. Від яких іменників не утворюються форми множини?

А Дівоцтво, шоколад, громаддя, гущавина, рідня
Б Гайдамаччина, димедрол, вітер, заліззя, зерня
В Ізюм, кашемір, мак, липняк, рідколісся
Г Квасоля, ікрина, квіття, лідерство, рихтування
Д Кефір, листва, малеча, осика, оптимізм

 

8. Позначте рядок з іменниками одного роду.

А Гуаш, зав’язь, ступінь, буря, ніжність
Б Біль, маестро, інструктор, какаду, узвар
В Рукопис, клен, Керч, батько, Микола
Г Застілля, ягня, коліща, озеро, поні
Д Сирота, Одеса, ластівка, яблуня, вишивка

9. У якому рядку допущено помилку в утворенні імені по батькові?

А Антонівна, Дмитрівна, Василівна
Б Сергіївна, Євгенівна, Леонтіївна
В Максимівна, Георгівна, Олегівна
Г Юріївна, Костянтинівна, Григорівна
Д Кирилівна, Луківна, Іллівна

10.У якому рядку всі іменники належать до мішаної групи?

А Задача, звалище, школяр, сіяч, груша
Б Продаж, півріччя, плече, сажа, м’яч
В Помаранча, рогач, коліща, газетяр, масаж
Г Затишшя, бородище, різьбяр, плющ, подорож
Д Міраж, хаща, ласощі, свіча, безгрішшя

11. Закінченняу формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку.

А Павло, друг, Настя, товариш
Б Ярослав, хлопець, Катря, Михайло
В Дмитро, директор, лікар, юнак
Г Брат, Василь, Віктор, князь
Д Професор, Максим, Єгор, син

12. У якому рядку допущено граматичну помилку?

А Дорошенко Денису
Б Костенко Катерині
В З Ткачуком Олегом
Г З Корнєєвою Інною
Д Від Лагоди Людмили

13. Позначте рядок, у якому всі іменники належать до IV відміни.

А Ластів’я, рисеня, онуча, левенятко
Б Курча, голуб’я, верблюжатко, кошеня
В Слоненя, лоша, коліща, плем’я
Г Індича, собачатко, теля, мавпеня
Д Чаєня, зізнання, пташеня, ведмежа

 

ПРИКМЕТНИК

Прикметник – це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає на питання який? (яка? яке?) чий? (чия? чиє?).

Ознаки прикметника

Значення Граматичні категорії Синтаксичні функції
Ознака предмета Рід (чоловічий, жіночий, середній), число (одни-на, множина), відмінок означення, іменна частина складе-ного присудка, зрідка підмет (субстантивовані прикметники)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.01 с.)