Характеристика дієслівних формМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика дієслівних форм 

Назва форми Лексичне значення Граматичні ознаки Синтаксична роль
1. Інфінітив (що робити? що зробити?) Дію або стан особи, предмета: розповідати, милуватися Вид (недоконаний, доконаний); перехідність – неперехідність Присудок, підмет, додаток, рідше означення, обставина
2. Способові форми: а) дійсного способу     б) умовного способу   в) наказового способу     Дію, яка відбуває-ться чи відбудеть-ся реально: пояснив, святкує, запросять   Дію бажану або можливу за певних умов: защедрувала б, зустріли б   Прохання, побажа-ння, спонукання до дії, наказу: відпочинь, нехай дбають     Час (минулий, те-перішній, майбут-ній), для минулого часу – рід, число; для теперішнього й майбутнього – особа й число. Рід, число     Особа, число   Присудок  
3. Безособові дієслова   Дію або стан, що відбуваються неза-лежно від особи, і позначають: - явища природи (світає, смеркає, вечоріє, замело); - стан людини (мо-розить, примари-лося, кортить); - випадковість (повезло, не везе, таланить); - буттєвість (мину-лося, було, не ста-ло) Незмінювана форма Присудок в односкладному реченні
4. Форми на -но, -то Дію, що, як правило, спрямована на об’єкт: пошито сукню, виконано завдання Незмінювана форма Присудок в односкладному реченні
5. Дієприкмет- ник Ознаку предмета за дією : заплетена коса, омиті хліба Рід, число, відмі-нок, вид, час, активний чи паси-вний Узгоджене означення
6. Дієприслів-ник Додаткову дію, пояснюючи в реченні дієслово-присудок : зупинився (коли?) побачивши Христину; ішли (як?) співаючи Вид, час, перехідність – неперехідність Обставина

Вправа 157. Випишіть з уривка дієслова та дієслівні форми, визначте, на яке питання вони відповідають, з’ясуйте їх лексичне значення.

Вечоріло. Сонце, цілий день закрите хмарами, надвечір вибилося з своєї неволі і, сідаючи за гору, обливало червоним світом усе село. Світ, падаючи на сніг, знімався високо вгору, красячи холодне зимнє повітря: здавалося, воно палало-гоготіло. По небу шматками розіслалися хмари темно-зелені, аж чорні, і додавали ще більшої краси прозорому повітрю. Мороз дужчав. З села доносилися нестихаючі викрики жінок, з майдану чувся неугавний клекіт чоловіків. Якось чудно було, якось сумно, як тільки буває зимнього вечора.

Панас Мирний

Видові форми дієслів

Дієслова недоконаного виду (означа-ють незавершену дію) Дієслова доконаного виду (означають дію, яка завершилась або обов’язково завершиться)
прогнозувати будувати креслити нести вчити грюкати витирати запрогнозувати збудувати накреслити принести вивчити грюкнути витерти

 

Творення видових пар дієслів

 

Спосіб творення видової пари Дієслова недоконаного виду (незавершена дія) Дієслова доконаного ви-ду (завершена дія в ми-нулому або яка обов`яз-ково відбудеться в майбутньому)
1) префіксальний за- з- на- при- про- ви-   2) суфіксальний -ну-   3) чергування звука и з нулем звуків   4) чергування ез и та суфікс -а-   5) зміна наголосу   6) співвіднесеність дієслова з іншою основою   кипіти будувати малювати їхати читати вчити смикати стрибати збирати   вмирати засипати ловити брати   закипіти збудувати намалювати приїхати прочитати вивчити смикнути стрибнути зібрати вмерти засипати спіймати взяти

Одновидові дієслова

Доконаного виду розговоритися, розгніватися, насміятися, надивитися
Недоконаного виду намагатися, ледарювати, працювати, вимагати, гордувати

 

Вправа 158. Прочитайте уривок, знайдіть у ньому дієслова й визначте їх вид.

 

Захопило літо вересень в полон,

Верес повен вереску, тепле ще тепло.

Сонце повнить вересень за липневий час,

Коли липень з липами геть в дощі погас.

Сонечко – в панамці, у брилі, в пілотці,

Небо вихорошується у ясній сорочці.

Ще ультрамаринове тчеться полотно,

Хоч в разках калинових луг горить давно.

І. Драч

Вправа 159. Утворіть видові пари дієслів, визначте спосіб творення.

Майструвати, розчісувати, сідати, рубати, грюкати, переписувати, сипати, реєструвати, вибирати, вирівнювати, доїдати, переходити, розкидати, чекати.

Вправа 160. Випишіть одновидові дієслова, визначте їх вид.

Сміятися, днювати, помилятися, розговоритися, намагатися, перемагати, ледарювати, наскочити, скидати, емігрувати, проникати, обіцяти, вмокати, сваритися.

Перехідні й неперехідні дієслова

 

Перехідні Неперехідні
Дієслова, після яких може вживатися іменник або займенник у знахідному або родовому відмінку без приймен- ника. Означають дію, яка переходить на інший предмет, наприклад: вивчити (що?) правило купити (чого?) меду. Дієслова, після яких не може стояти іменник або займенник у знахідному або родовому відмінку без приймен- ника. Означають дію, яка не переходить на інший предмет, зокрема: - дієслова з часткою -ся: зустрічатися, задуматися, опинитися; - дієслова, що позначають переміще- ння: йти, бігти, летіти, повзти; - безособові дієслова: світає, сутеніє.

Вправа 161.З поданого уривка випишіть дієслова,з’ясуйте, які з них є перехідними, а які неперехідними.

Ми йшли удвох. Свічі полум’яніли

Одспіваним, стухаючим вогнем.

Тополь дівочих золотисті стріли

Тримали Сонце над блакитним днем.

Хатки біліли, чепурились стріхи.

Дівчата в небо пісню понесли.

Хлоп’ята колесо котили і для втіхи

Пускали змія між осінніх злив.

І. Драч

Утворення способових форм дієслів

 

Форма Спосіб творення Приклади
Дійсний спосіб - теперішній час   - минулий час   - майбутній час: а) проста форма   б) складена форма   від основи теперішнього часу за допомогою осо-бових закінчень;   від неозначеної форми дієслова, за допомогою суфіксів: -в- для чолові-чого роду, -л-жіночого та середнього;     від дієслів доконаного виду та особових закін-чень (проста форма); від неозначеної форми дієслова недоконаного виду за допомогою осо-бових закінчень;   поєднанням особових форм дієслова бутиз інфінітивом дієслова;   читають, читаю, читаєш, читає, читаємо, читаєте   читав, читала, читало, читали     прочитаю прочитаєш прочитає читатиму читатимеш читатиме   буду читати будеш читати буде читати будемо читати будете читати будуть читати
Умовний спосіб додаванням до форми минулого часу дійсного способу частки б(би); читав би читала б читало б
Наказовий спосіб від основи теперішнього часу за допомогою особових закінчень наказового способу. читайте читаймо читай нехай(хай) читає(читають)

 

Вправа 162. Випишіть дієслова, визначте їх способи.

 

Я тебе чекала роки й роки,

Райдугу снувала з рукава.

На твої задумані мороки,

На твої огрознені слова.

Я б тобі схилилася на груди,

Замість терну розсівала мак,

Та мені зв’язали руки люди.

„Хай страждає” – кажуть, треба так.

І. Драч

Дієвідмінювання дієслів

 

За характером особових закінчень теперішнього часу дієслова поділяються на дві дієвідміни.

 

I дієвідміна II дієвідміна
Дієслова, які в 3-ій особі множини мають закінчення -уть (-ють): пе-чуть, знають. Зокрема: -дієслова, що мають в корені -оро-, ‑оло-: молоти – молють, полоти – полють; - дієслова: хотіти, ревіти, гудіти, іржати, сопіти.   Дієслова, які в 3-ій особі множини ма-ють закінчення -ать, (-ять): мовчать, носять. Зокрема: - дієслова, що мають в інфінітиві су-фікси-и, -і, (-ї)або -а (після ж, ч, ш), які в 1-й особі однини теперішнього часу випадають: солити – солю, со­лять, гасити – гашу, гасять ; - дієслова на -отіти: цокотіти, буль­котіти, а також слова: боятися, сто­яти, спати, бігти.

Вправа 163.Випишіть дієслова, визначте, до якої дієвідміни вони належать.

1. Без трудів не їстимеш пирогів. 2. Не нагнувшись гриба не знайдеш. 3. Що написано пером, не вивезеш і волом. 4. Розуму за гроші не купиш. 5. Не вродив мак – перебудемо й так. 6. Коли не тямиш, то й не берися. 7. Не доженеш і конем, що запізниш одним днем. 8. Як постелишся, так і виспишся. 9. Не кажи гоп, доки не перескочиш. 9. Тихше їздиш – далі будеш. 10. Менше вкусиш, швидше ковтнеш (Н. тв.).

Дієвідмінювання дієслів дійсного способу

 

Теперішній час

 

Особа   Однина
І дієвідміна ІІ дієвідміна
1 – а в'ян-у ми-ю бач-у сто-ю
2 – а в'ян-еш ми-єш бач-иш сто-їш
3 – я в'ян-е ми-є бач-ить сто-їть
  Множина
1 – а в'ян-емо ми-ємо бач-имо сто-їмо
2 – а в'ян-ете ми-єте бач-ите сто-їте
3 – я в'ян-уть ми-ють бач-ать сто-ять

Увага!При дієвідмінюванні дієсліву теперішньому часі відбувається чергування приголосних г,к,х,д,т,з,сзж,ч,ш,дж(про чергування приголосних дивіться на стр. 20).

Вправа 164.Утворіть особові форми однини й множини від поданих дієслів. Поясніть відмінності в особових закінченнях утворених форм.

А. Гомоніти, молотити, креслити, прикріпити, заспокоїти, мріяти, кохати, спати, пекти, гоїти, кришити, уболівати.

Б. Зустрічати, любити, фарбувати, боротися, їздити, святкувати, гасити, вишивати, смалити, сіяти, лазити.

 

Вправа 165.Спишіть дієслова, вставте пропущені голосні е, є, чи и, і, вибір обґрунтуйте.

Прос…мо, лет…мо, вар...мо, вивча…мо, кро…мо, одяга…мо, стел…мо, колиш…мо, лов…мо, береж…мо, мел…мо, буду…мо, смаж…мо, розумі…мо, засво…мо, мовч…мо, мрі…мо, говор…мо, служ…мо, кроку…мо, сто…мо, леж…мо, крич…мо.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.95.131.146 (0.007 с.)