Морфологічний розбір прикметникаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Морфологічний розбір прикметникаСхема розбору

1. Аналізоване слово.

2. Початкова форма, на яке питання відповідає.

3. Розряд за значенням (якісний, відносний, присвійний).

4. Ступінь порівняння.

5. Група.

6. Рід.

7. Число.

8. Відмінок.

9. Синтаксична роль у реченні.

Зразок розбору

Смужка далеких просторів повільно забарвлювалась світлом заходу (О. Д.).

Далеких – прикметник, початкова форма далекий (простір), відповідає на питання який?Якісний,має повну форму, звичайний ступінь, тверду групу відмінювання, чоловічий рід, множина, родовий відмінок, у реченні виконує роль узгодженого означення.

 

Вправа 135. Зробіть морфологічний розбір прикметника у поданих текстах.

1. Кинувся Явтушок додому проти ночі. Він був рухливим і метким, з шапкою в руках. Цілі сузір’я роїлися та вигасали і на небi, і в Явтухових очах, усю ніч він ішов до свого Вавилона. Вавилон у досвітньому мареві видався Явтухові велетенською суцільною будовою, чимось схожою на ту, яку він уявив собі з біблейських сказань.

В. Земляк

2. Російська імператриця Катерина ІІ зачула про видатного сучасного філософа Григорія Сковороду. Вона звеліла переказати милостиве повеління, аби той переселився до столиці Росії. Знаменитого філософа знайшли на околиці села. Посланець переказав Катеринину волю, а Сковорода здивував його такими словами: “Скажіть матінці-цариці, що мені моя сопілка і вівця дорожчі царського вінця”.

За М. Слабошпицьким

Запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення прикметника.

2. Назвіть семантичні розряди прикметників та охарактеризуйте їх.

3. Які прикметники можуть утворювати ступені порівняння?

4. Як творяться присвійні прикметники?

5. Які прикметники перейшли в розряд іменників? Наведіть приклади.

Тестові завдання №17

1. У якому рядку всі слова є прикметниками?

А Рішучий, довгий, мужній, здійснений
Б Зразковий, всякий, літній, вдалий
В Триповерховий, повільний, здоровенний, пречудовий
Г Бурштиновий, порожній, малуватий, високо
Д Колишній, стотисячний, старий, детальний

2. З’ясуйте, у якому рядку від усіх прикметників можна утворити ступені порівняння.

А Жвавий, щедрий, жовтуватий, кислий
Б Сліпий, досвідчений, широкий, цікавий
В Мудрий, щасливий, гіркий, довжелезний
Г Сивесенький, зручний, голосний, тяжкий
Д Багатий, тихий, зелений, поганий

3. Знайдіть рядок, у якому до складу всіх словосполучень входять відносні прикметники.

А Прибережні сосни, деревообробний завод, глиняна іграшка
Б Гострий ніж, бойовий хлопчик, пшеничні ниви
В Тризначне число, місцеві звичаї, м’яке печиво
Г Денне відділення, Маринчина сукня, каштанова гілка
Д Пізня весна, вороняче крило, романтичні поезії

4. У якому рядку допущено помилку у творенні присвійних прикметників?

А Варчин, Юріїв, Інжин, ненин
Б Савеліїв, Іннин, братів, Микитин
В Мелащин, Раїсин, Данилів, Раїн
Г Омелянів, Юлин, попелюшчин, свашин
Д Іллів, Мусіїв, Тодосьчин, Людин

5. З’ясуйте, у якому рядку всі прикметники належать до м’якої групи.

А Високі, достатні, далекі, житні
Б Природні, всесвітні, вчорашні, дальні
В Внутрішні, колишні, безкрайні, сінешні
Г Могутні, самобутні, торішні, запашні
Д Присутні, похмурі, давні, народні

6. Визначіть рядок, у якому всі прикметники можуть мати коротку форму?

А Свіжий, повний, дрібний, страшний
Б Здоровий, вузький, певний, радий
В Мудрий, славний, вартий, гарний
Г Згодний, зелений, ласкавий, близький
Д Рясний, молодий, потрібний, повинний

 

7. Знайдіть рядок, у якому всі прикметники вжито у формі ступенів порівняння.

А Найхитріший, нездоланний, біліший, менш пізній
Б Найбільш щирий, найпривабливіший, важчий за всіх, старіший
В Якнайсміливіший, надчутливий, мудріший від усіх, холодніший
Г Яскравіший, наймиліший, бруднуватий, більш кривий
Д Щонайкращий, найбільш смачний, менш свіжий, тоненький

8. Вкажіть, у якому рядку всі прикметники належать до присвійних.

А Соловейків спів, дівчачий голос, Тетянина парасолька
Б Степанове подвір’я, сестрин олівець, базедова хвороба
В Франкові твори, лисяча поведінка, Юлині ноти
Г Ведмежа нора, Оксанчина спідниця, товаришева газета
Д Студентський квиток, Михайлів брат, мамина наука

9. У якому рядку всі прикметники якісні?

А Потужний, яблуневий, жаркий, дружний
Б Свіжий, мілкий, дерев’яний, щасливий
В Молодий, розвинений, нічний, ранній
Г Кмітливий, популярний, радісний, товариський
Д Вдалий, гарячий, вродливий, прибалтійський

10. Виберіть рядок, у якому всі прикметники вжито в переносному значенні.

А Легка ноша, сонячне проміння, стрімка ріка
Б Теплий погляд, рожеві надії, гірка редька
В Романтична зустріч, черства людина, чорна невдячність
Г Крилаті птиці, глибока думка, гостре слово
Д Золоті слова, суха відповідь, гнучкий явір

11. З’ясуйте, у якому рядку допущено помилку в правописі відмінкових закінчень прикметників.

А Дальньому, на великім, східній, безлицьому
Б Батькового, круглолицого, вранішнього, делікатними
В Спокійному, верхньому, Василевому, літнім
Г Хлібним, останнім, на Даниловім, пізньою
Д Приміськими, безкраїми, материними, мужніми

ЧИСЛІВНИК

Числівник – це самостійна частина мови, яка означає абстрактно-математичну кількість предметів чи їх порядок при лічбі і відповідає на питання скільки? котрий? котра? котре?

Ознаки числівника

Значення Граматичні категорії Синтаксичні функції
Кількість, порядок при лічбі. Рід (чол., середн., жін.), число для порядкових чи-слівників та кількісного числівника один, відмінок для всіх, крім півтора, півпівтораста. Підмет, присудок, означе-ння, обставина, додаток.

Увага!Числівникам тисяча, мільйон, мільярд, нуль властиве значення роду (першому – жіночий, наступним – чоловічий), крім того, вони змінюються за числами. Числівникдвамає дві форми роду: чол. і середн. – два, жін. – дві, що проявляють себе у Н. та Зн. відмінках: два студенти (два комп’ютери), два моря (два вікна), дві ручки.

Розряди числівників за значенням

Кількісні Порядкові
Означають назви абстрактних чисел чи кількість предметів (скільки?)     Означають по-рядок предме-тів при лічбі (котрий?)
Власне кількісні Збірні Дробові Неозначено-кількісні     Перший, двад-цятий, п’ят-десятий, двох-сотий, трид-цять сьомий
Кількість у цілих одини-цях: два, оди-надцять, сім-десят, п’ят-сот, триста двадцять сім Кількість предметів у їх сукупності як одне ціле: че-тверо, троє, двоє, двадця-теро Дробові вели-чини чи дро-бові у сполу-ченні з цілими числами: п’ять сьомих, дві цілих і три шостих Загальну, точно не ви-значену кі- лькість: ба- гато, кілька, декілька, кі-лькасот

 

Вправа 136.Випишіть фразеологізми, у яких є числівники. Визначте їх розряд за значенням.

1. Три мішки гречаної вовни. 2. Тридесяте царство. 3. Тричі відміряй, а раз відріж. 4. Передати у треті руки. 5. Двох зайців ловиш, жодного не піймаєш. 6. Грати другу скрипку. 7. Двічі літа не буває. 8. Семеро до рота, один до роботи. 9. Слухай тисячу разів, а говори один. 10. З перших рук почути. 11. Зостався один-однісінький. 12. Сидіти у чотирьох стінах. 13. Знаю, як своїх п’ять пальців. 14. Треба, як п’яте колесо до воза. 15. Не так страшно п’яти вовків, як улесливого лиходія. 16. Де багато слів, там мало діла.

 

Групи числівників за будовою

Прості Складні Складені
Числівники, що мають один корінь: один, п’ять, сто, сорок Числівники, які в одно-му слові об’єднують два корені: п’ятдесят, три-ста, дев’ятсотий, сім-десятий, півтораста, кількасот Числівники, що склада-ються з двох і більше простих чи складних чи-слівників: сорок сім, двісті тридцять три, сімдесят другий, триста сорок де-в’ятий, одна шоста

Вправа 137. Прочитайте подані словосполучення. Схарактеризуйте вжиті в них числівники за їх значенням та будовою.

Дві тисячі будинків, восьмеро кошенят, півтораста ялинок, сто двадцять підручників, третя крамниця, мало цукерок, дев’яте травня, дві третіх студентів, одне відро, четверта пара, багато людей, три з половиною сотні, чимало цукру, дві тисячі десятий рік, кільканадцять присутніх, вісімсот сорок дерев.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.022 с.)