Класифікація слів української мовиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація слів української мови 

Розрізнення слів Групи слів Приклади
1. За значенням Однозначні   Багатозначні подібні (синоніми) протилежні (антоніми) кисень, ампер, лікар, Па-риж, комп’ютер лінія, плата, голова кашкет – картуз, кепка вечір – ранок, виграти – програти
2. За звучанням або написанням Омоніми   Омографи Омофони лава (предмет) – лава (речовина) білизна – білизна мене – мине; орел (птах) – Орел (прізвище)
3. За походженням Незапозичені Запозичені з різних мов бублик, скирта, полуниця пальто, кітель, базар, лекція
4. За сферою вживання   Загальновживані Терміни Професіоналізми   Діалектизми небо, стіл фонема, менеджер кок (кухар), фанера (спів під фонограму) файний (гарний), табівка (шкіряна торбина)
5. За активністю вживання Активного вжитку   Пасивні (застарілі і нові) прогноз, шосе, квартал, дзиґар (годинник), свита (верхній одяг), чоло (лоб), реєлтор, шопінг
6. За емоційним забарвленням Нейтральні   Емоційно-забарвлені телевізор, сукня, банк, бізнес дівчинонька, ледащо, чадо, матуся

 

 

Поділ слів за значенням

Однозначні й багатозначні слова

Правила Приклади
1. 1. Однозначними називаються слова, які мають одне значення. Такими є назви людей, тварин, рослин, предметів, місяців, днів тижня, більшість відносних прик- метників, числівники і терміни. 2. Багатозначними вважаються слова, що мають два і більше значень. До їх складу належить переважна частина слів нашої мови. директор, львів’янин, дельфін, окунь, груша, конвалія, піджак, стіл, травень, калиновий, десять, струм, гіпотезa Джерело – 1. Потік води, що утворюється внаслідок руху підземних вод на поверхню землі. 2. Те, що дає початок чому-небудь, основа чогось. 3. Писемна пам’ятка, документ

 

Пряме і переносне значення слів

Правила Приклади
1. Пряме – це основне, первинне лексичне значення слова, що безпосередньо вказує на зв'язок слова з позначуваним поняттям. 2. Переносне – це вторинне лексичне значення, що виникає внаслідок перенесення назви з одного явища дійсності на інше за подібністю чи спільністю ознак. Дівчинка йде додому. Дідусь іде полем. Дощіде цілий день. Час іде.

Вправа 1.Прочитайте подані слова.Визначте, які з них є однозначними, а які багатозначними.

Тариф, зуб, прикметник, з’явитися, теорема, роман, заєць, солодкий, атом, рекорд, слюсар, молекула, тембр, боронити, топити, Дніпро, світлий, напруга, ім’я, зупинка, волейбол, земля, сердечний, вистава, реклама, графік, малий, край, експорт, товариство, Полтава, добрий, файл, революція, залізний, донька, рослина, клен, ядро, іграшка, квадрат, сивий, аксіома, вишневий.

 

Вправа 2. Прочитайте подані словосполучення і визначте, у яких із них слова вжито в переносному значенні.

Замислений хлопець – замислені гори; цвітуть вишні – цвіте захід – цвіте картопля; ранній вечір – рання зустріч; бреде осінь – бреде дідусь; галерея прихильників – картинна галерея; сваряться діти – сваряться клени; світла людина – світла сукня – світлий ранок; співає душа – співає дівчина – співає колос; вузька дорога – дорога до успіху – пряма дорога; марять квіти – марить дитина; чорна сукня – чорна душа – чорна фарба; гасне пісня – погасло вогнище – гаснуть хмари; велика аудиторія – аудиторія затихла; кирпатий ніс – ніс корабля; зашепотів у вушко – вушко голки; густий ліс – ліс рук.

Синоніми

Синоніми – слова, різні за звучанням, але однакові або близькі за лексичним значенням, наприклад: місце, де беруть воду, – це криниця, колодязь.

Синоніми об’єднуються в синонімічні ряди. Синонімічний ряд – це група слів, що мають спільне значення (лелека – чорногуз, бусел, бузько) або (говорити – казати, мовити, розмовляти, балакати, гомоніти, базікати, варнякати, теревенити).

Типи синонімів

Визначення Приклади
1. Абсолютні – це слова, відмінні за написанням та звучанням, але одна-кові за значенням. мовознавство–лінгвістика, спектакль – вистава, біографія – життєпис
2. Лексичні – слова, семантично близь-кі, але не тотожні. тепло – жарко, здібний – обдарований, талановитий
3. Стилістичні – слова однакові за зна-ченням, але різні за емоційним за-барвленням чи стильовою співвідне-сеністю. рекомендувати – радити, говорити – балакати, базікати, мати – ненька

Групи синонімів за характером уживання

1. Загальновживані– перебувають у синонімічних відношеннях незалежно від контексту. безодня – прірва, провалля
2. Контекстуальні – мають близьке значення тільки в певному контексті. Спить земля у сяйві голубім і спить земля в промінні голубім.

Вправа 3. Доберіть до поданих слів синоніми, поясніть відмінності в їх значенні.

А. Давній, швидкий, відвертий, дужий, винагорода, гілка, галасувати, іронія, досліджувати, гадати, бити, щиро, укупі, винятковий, незабаром, колись, невинний, пустота, лікар, мучитися, поширений.

Б. Розмова, мир, надійний, фотографія, доповідати, тактовний, невдача, суть, рухливий, одвічний, лицемірний, чистий, руйнувати, сильно, труднощі, садиба, річниця, природний, особливий, досвід, робітник.

 

Вправа 4.Доберіть до поданих іншомовних слів власне українські синоніми.

Авторитет, амбіція, аплодисменти, апатія, анулювати, аномалія, базис, білінгвізм, вульгарний, демократія, ігнорувати, інцидент, дефект, домінувати, екземпляр, екзотичний, економний, експеримент, елегантний, елітний, ерудований, компетентний, компроментувати, конфіденційний, конфіскувати, координувати, лаконічний, легальний, лімітувати, фамільярний, фіктивний.

АНТОНІМИ

Антоніми – слова, які належать до однієї й тієї ж частини мови й мають протилежні значення, наприклад: правда – неправда, ніжний – грубий, зустріч – розлука, перший – останній, тепло – холодно.

Розряди антонімів за структурою

1. Однокореневі воля – неволя, раціональний – ірраціо-нальний
2. Різнокореневі ласкавий – грубий, день – ніч, тепло – холодно

Класифікація антонімів за сферою вживання

Правила Приклади
1. Загальномовні – протилежне значення сприймається поза контекстом. 2. Контекстуальні – слова набувають протилежного значення тільки в певному контексті. гарно – погано радість – сум У душі моїй – місця немає туманам. У душі моїй – сонце червоне буя... (В. Симоненко).

Вправа 5. До поданих слів доберіть антоніми, охарактеризуйте їх за структурними ознаками.

Піднімати, опівночі, схвильований, сутеніло, виразно, тривожний, старий, спуститися, майбутнє, наближатися, боягуз, грубий, достойний, брати, нужда, бездарний, небажано, пізно, велетень, небагатий, людяність, чорнявий, успіх, тривалий, пам’ятати, поразка, популярний, ледачий, коштовний, звичайний, ексклюзивний, грубий, перебільшувати, озброєний, сніданок, розкішний.

 

ОМОНІМИ

Омоніми – слова, однакові або подібні за звучанням і написанням, але різні за лексичним значенням, наприклад: кран (водогінний) і кран (будівельний), лев (тварина) і лев (грошова одиниця).

Групи омонімів

Правила Приклади
1. Повні омоніми – слова, що належать до однієї частини мови й однакові за своїм звуковим складом в усіх граматичних формах. 2. Неповні омоніми: а) омоформи – слова, які мають однаковий звуковий склад у певній граматичній формі й належать до різних частин мови; б) омофони – слова, однакові за звучанням, але різні за значенням та написанням; в) омографи – слова, однакові за напи-санням та різні за значенням і звучанням. Засобом розрізнення їх значення слугує наголос. блок (пристрій для підняття вантажів), блок (союз, об’єднання) шию (від шия), шию (від шити) мине – мене, Мороз (прізв.) – мороз (сильний), добою – до бою дорόга – дорогά, нάсип – насúп, жúла – жилά

Вправа 6. Прочитайте словосполучення, випишіть ті, що мають омоніми.

Вулканічна лава, дерев’яна лава, вставала лава бійців; чужа душа, красива душа; важка доля, валятися долі; сльоза до повік, зостануся твоєю повік; шепче хвиля, шепче дівчинка; терпіти муку, молоти із зерна муку; золоте поле, жінка поле; коти м’яч, сірі коти; лютий мороз, лютий чоловік, холодний лютий; молода качка, качка в морі; сильний голос, веселий голос; знайти радій, радій життю; смачний обід, вузький обід; провести захід, червоний захід; жати жито, жати руку; на морському березі, на високій березі; крило птаха, крило літака; клуб диму, сільський клуб; доривали яму, доривали траву.

 

Вправа 7. Уведіть подані слова в контекст. З’ясуйте, які з них є омонімами, а які багатозначними.

Опікати, чари, зірка, моторний, гарячий, зелений, точити, обминати, серце, хвіст, наліт, начистити, мило, літній, сухий, завивати, досипати, двірник, блок, завести, шах, корінь, таз, меню, файл, тикати, топити.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.011 с.)