ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прикметник як частина мови. Ступені порівняння якісних прикметників (2 год.) 

Мета заняття:поглибити знання студентів про прикметник як частину мови, його загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль у реченні та формувати вміння розрізняти розряди прикметників та визначати їх особливості функціонування в мовленні

Етапи практичного заняття

Обговорення основних положень ЗМ 15 (усно)

1. Дайте визначення прикметнику як частині мови. Наведіть приклади.

2. Які морфологічні ознаки має прикметник? Відповідь підтвердіть прикладами.

3. Які синтаксичні функції виконує прикметник у реченні?

4. Що є спільного й відмінного між прикметником та іменником?

5. Які прикметники називаються якісними, відносними, присвійними? Наведіть приклади.

6. Як утворюється вищий ступінь порівняння прикметників? Наведіть приклади.

7. Як утворюється найвищий ступінь порівняння прикметників? Наведіть приклади.

8. Розкажіть про повні й короткі форми прикметників.

 

Виконання вправ (письмово)

Вправа 1. Визначте розряд прикметників.

Залізна воля – залізна покрівля; сталеві кроки – сталеві ножі; золотий ланцюжок – золоті руки; мінорний лад – мінорний настрій; лисяча нора – лисяча хитрість; дерев’яний будинок – дерев’яне обличчя; материна турбота – материнська турбота; батькове піклування – батьківське піклування; малинове варення – малиновий прапор; журавлине крило – журавлиний ключ; риб’яча луска – риб’ячий жир; зміїне жало – зміїна отрута; орлине пір’я – орлине гніздо.

Вправа 2.Утворіть словосполучення. Визначте розряд прикметників.

Сталевий (трос, нерви); виноградний (стебло, лист, вино, гроно); орлиний (ніс, політ, крила, погляд, риси, очі); службовий (лист, одяг, обов’язки, місце, приміщення, слова); калиновий (кетяг, сопілка, уста, цвіт, міст); лебединий (пісня, крила, пух, твір, вірність, шия); сонячний (приміщення, погода, життя, пісні, посмішка, край, сплетіння); мистецький (твір, молодь, смак, спадщина).

Вправа 3.Поділіть прикметники на дві колонки: 1) ті, які мають ступені порівняння; 2) ті, які не мають ступенів порівняння. Утворіть від 5 прикметників на ваш вибір всі можливі форми ступенів порівняння.

Солоний, холоднуватий, порожній, злий, русявий, сивуватий, суворий, холодний, гарячий, ніжний, гарнесенький, високий, дужий, рідкий, кислий, білуватий, товстенький, густий, жовтавий, височенький, м’який, милий, премилий, чистий, новий, талановитий, малесенький, короткий, предобрий, тугий, мертвий, готовий, охайний, величезний, голий, порожній, ніжний, працьовитий, зеленавий, пречудовий, прудкий, завеликий, зеленуватий, розумний, дотепний, сміливий, широкуватий, жирний, ясний, здоровенний, пахучий, порядний, жирнуватий, білий-білий, гарненький, волошковий, молодий, жовтогарячий, малий, товстий, далекий, сільський, добрий, глухий, хворий.

Вправа 4.Відредагуйте речення.

1. Марія молодше мене на два роки.

2. Який метод, на вашу думку, найбільш ефективніший?

3. Фірма доставляє вантажі у самі найкоротші строки.

4. Відділ має більш великий досвід роботи у цій галузі.

5. Текст телефонограми маю бути не більше 50 слів.

6. Більш цікавіші книжки годі й шукати.

 

Перевірка знань (тестування), засвоєних у ході проведення практичного заняття (письмово)

Тест

Тест містить 12 варіантів. Кожен студент обирає варіант залежно від першої літери свого прізвища. Наприклад, Авраменко та Бобринський – 1 варіант, Вовк, Гнатенко і Ґудзь – 2 варіант і т.д.

Кожен варіант складається з 8 завдань. Завдання 1 – 6 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. Кожне правильно виконане завдання оцінюється 1 балом. 7 і 8 завдання оцінюється по 3 бали кожне. Тобто за правильне виконання тесту ви можете заробити 12 балів.

Перша буква прізвища Варіант
А, Б
В, Г, Ґ
Д, Е, Є
Ж, З
І, Ї, Й, К
Л, М
Н, О
П, Р
С, Т
У, Ф, Х
Ц, Ч, Ш, Щ
Ю, Я

Варіант 1

1. Продовжте речення: «Прикметник – це частина мови, яка вказує на…»

А) … дію або стан і відповідає на питання що робить предмет? що з ним робиться?

Б) … назву предмета і відповідає на питання хто? що?

В) … ознаку предмета або його належність і відповідає на питання який? чий? котрий?

Г) … число, кількість предметів, їх порядок при лічбі і відповідає на питання скільки? який? котрий?

Д) … предмети, ознаки, кількість, але не називає їх.

 

2. У якому рядку до складу всіх словосполучень входять якісні прикметники?

А) Широкий степ, далека дорога, дорога людина, гарний вчинок, велика будівля.

Б) Літній день, вечірні сутінки, морський вокзал, молочна каша, дерев’яна лава.

В) Денне світло, пригірський район, столярна майстерня, волоський горіх, ясний день.

Г) Сердитий хлопець, весела дівчинка, зимовий ранок, каштанове волосся, вишневий садок.

Д) Сливовий пиріг, сталевий прут, найкраща відповідь, холодний душ, батьківське слово.

3. З’ясуйте, у якому рядку всі прикметники належать до м’якої групи.

А) Повні, готові, зелені, дрібні, здорові.

Б) Верхні, середні, зелені, безкраї, Маріїні.

В) Авангардні, братові, богатирські, ближні, умовні.

Г) Радісні, бадьорі, веселі, запашні, житні.

Д) Середні, художні, вчорашні, колишні, торішні.

4. У якому рядку допущено помилку при творенні вищого ступеня порівняння прикметників?

А) Більш влучний, вужчий, менш приємний, тепліший, менш вдалий.

Б) Менш старанний, переконливіший, нижчий, важчий, більш здібний.

В) Більш відомий, веселіший, здоровіший, більш переконливий, дотепніший.

Г) Гірший, кривіший, менш вживаний, більш кістлявий, більш сумлінний.

Д) Більш ефективний, більш вимогливіший, дорожчий, мудріший, менш впертий.

 

 

5. У якому рядку допущено помилку в правописі присвійних прикметників?

А) Маріїн, доччин, доньчин, Софіїн, Валин.

Б) Танин, Тетянин, Олин, Ольжин, тітчин.

В) Ірин, Парасчин, нянин, Галин, няньчин.

Г) Онисьчин, Мелащин, Миколин, свашин, Колин.

Д) Юльчин, Толин, Гальчин, Юлін, Лесин.

 

6. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно?

На щасливому материному лиці, що сяяло і мовби світилося від радості, я побачив сльози (О. Довженко).

А) На материному (лиці) – прикметник, початкова форма – материн, якісний, м’якої групи, вжито в родовому відмінку множини, жіночого роду, в реченні є означенням.

Б) На материному (лиці) – прикметник, початкова форма – материн, відносний, м’якої групи, вжито в місцевому відмінку однини, середнього роду, в реченні є означенням.

В) На материному (лиці) – прикметник, початкова форма – материн, присвійний, м’якої групи, вжито в називному відмінку множини, в реченні є означенням.

Г) На материному (лиці) – прикметник, початкова форма – материн, присвійний, твердої групи, вжито в місцевому відмінку однини, середнього роду, в реченні є означенням.

Д) На материному (лиці) – прикметник, початкова форма – материн,якісний, твердої групи, вжито в називному відмінку множини, середнього роду, в реченні є означенням.

 

7.Визначте лексико-граматичні розряди прикметників.

Золоті руки, золоте руно, золотий перстень; крижана вода, крижаний погляд; гаряче серце, гаряча юшка, гаряча голова; дерев’яні ворота, дерев’яні слова; залізні ґрати, залізні нерви, залізна воля; вишневий садок, вишнева сукня; батьків наказ, батьків звичай; срібна ложка, срібний голос, срібне волосся.

 

8. Утворіть від поданих прикметників УСІ МОЖЛИВІ форми ступенів порівняння.

Суворий, малий, біленький, світлий, готовий.

Варіант 2

 

1. Вкажіть, у якому реченні всі виділені слова є прикметниками.

А) У нас гори золотії,

Трави шовковії,

Столи тисовії,

Стіни золотії (Українська народна пісня).

Б) Якраз жнива. Густий жовтавий килим стрижуть комбайни… Скільки злаків, трав, де ще недавно по горбах і схилах лиш вітер у степу козакував (В. Коломієць).

В) Тихе батьківське поле

за поліським селом розляглось.

Все чекає когось,

не діждеться когось (М. Сингаївський).

Г) Україно моя! Чисті хвилі ланів,

Променисті міста, голубінь легкокрила! (М. Рильський)

Д) Чи я в лузі не калина була,

Чи я в лузі не червона була?

Взяли ж мене поламали

І в пучечки пов’язали (Українська народна пісня).

 

2. У якому рядку до складу всіх словосполучень входять відносні прикметники?

А) Суворий клімат, сільський пейзаж, гаряча кава, маковий цвіт, зелена діброва.

Б) Глухий кут, чорні очі, запашна кава, паперовий змій, стара груша.

В) Золотий перстень, спортивні досягнення, олімпійський чемпіон, український прапор, морфологічний аналіз.

Г) Червоний пояс, сімейна передача, дитячий одяг, цегляний будинок, чисте повітря.

Д) Жорстокий вчинок, ясне небо, трав’яний дух, пташина пісня, м’яке крісло.

 

3. Визначте, у якому рядку всі прикметники належать до твердої групи.

А) Рішучі люди, дрібні гроші, незабутні роки, майбутні вчителі, східні вітри.

Б) Довгі вечори, високі дерева, близькі друзі, сучасні пісні, солодкі сни.

В) Веселі діти, пахучі квіти, солов’їні гаї, торішні клопоти, безкраї лани.

Г) Криві дзеркала, освітні канали, круті береги, пташині гнізда, дорожні знаки.

Д) Домашні клопоти, літні вечори, мужні люди, давні традиції, внутрішні зв’язки.

 

4. У якому рядку всі прикметники вжито у формі ступенів порівняння?

А) Менший, найвищий, щонайважчий, кращий від усіх, м’якенький.

Б) Новенький, білуватий, мовчазніший, більш детальний, щонайсолодший.

В) Ліпший, якнайглибший, найменш вдалий, більш прогресивний, яскравіший від усіх.

Г) Більш модний, жирнючий, предовгий, найменш впевнений, відважніший.

Д) Багатший, задовгий, дуже повільний, помітніший, кисліший за усе.

5. У якому рядку допущено помилку в правописі прикметників?

А) Петрів, Шевченків, шевченківський, Іванів, Ігорева.

Б) Зоїна, Василів, Василинин, Василева, Марксові.

В) Скрипалів, товаришева, Андріїв, Світланин, майстрів.

Г) Пушкінові, пушкінські, Улин, Андрієва, Асин.

Д) Дмитрів, ленінський, Ігорев, Валентинів, Валин.

6. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно?

Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова, ота жива схованка людського духу… (Панас Мирний)

А) Людського (духу) – прикметник, початкова форма – людського, якісний, твердої групи, вищого ступеня порівняння, вжито в родовому відмінку однини, чоловічого роду, в реченні є означенням

Б) Людського (духу) – прикметник, початкова форма – людський, присвійний, твердої групи, повна форма, вжито в давальному відмінку однини, середнього роду, в реченні є присудком.

В) Людського (духу) – прикметник, початкова форма – людський, відносний, твердої групи, вжито в родовому відмінку однини, чоловічого роду, в реченні є означенням.

Г) Людського (духу) – прикметник, початкова форма – людського, відносний, м’якої групи, вжито в місцевому відмінку однини, жіночого роду, в реченні – означення.

Д) Людського (духу) – прикметник, початкова форма – людський, присвійний, твердої групи, вжито в називному відмінку однини, чоловічого роду, в реченні є означенням.

 

7.Визначте лексико-граматичні розряди прикметників.

Залізні дроти, залізні нерви; золота медаль, золоті руки; зелений светр, зелена юність; заячі рукавиці, заяча душа, заяча лапа; Чорне море, чорне золото, чорне взуття; собача будка, собачий холод; курячий бульйон; літня пора, літня спека, літня жінка; орлиний зір, орлиний ніс, орлине око.

 

8. Утворіть від поданих прикметників УСІ МОЖЛИВІ форми ступенів порівняння.

Дужий, кислий, вороний, новий, хворий.

 

Варіант 3

1. У якому рядку всі слова є прикметниками?

А) М’який, новий, середній, порожній, пом’якшити.

Б) Високий, куций, бузковий, вологий, гаряче.

В) Брудний, зразковий, солоденький, стодвадцятип’ятирічний, всякий.

Г) Вчорашній, позаторішній, буденний, лимонний, незчисленний.

Д) Дерев’яний, страшенний, сердешний, пшеничний, нездоланий.

 

2. Вкажіть, у якому рядку до складу словосполучень входять тільки відносні прикметники.

А) Ялинкові прикраси, горда людина, правдива відповідь, охайний учень, самостійна робота.

Б) Гірська дорога, дерев’яна лава, медична установа, університетський диплом, яблучний пиріг.

В) Щаслива доля, щедра осінь, рідна земля, старий дуб, розмовний стиль.

Г) Мужній вчинок, пречудовий ранок, приємні спогади, козацький звичай, доньчин зошит.

Д) Гарненьке кошеня, морквяний сік, туманний день, священний обов’язок, важливе повідомлення.

3. У якому рядку всі прикметники належать до м’якої групи?

А) Білі сніги, високі будинки, ясні дні, сині тумани, солодкі сни.

Б) Лікувальні заклади, домашні страви, орлині крила, рідні ниви, дальні дороги.

В) Сині гори, колишні сусіди, придорожні буряки, порожні бочки, справжні друзі.

Г) Освітні заклади, давні друзі, незабутні спогади, теплі дні, славні діла.

Д) Зелені ліси, відважні воїни, цікаві передачі, бадьорі співи, короткі дні.

4. З’ясуйте, у якому рядку наведено тільки ті прикметники, від яких неможливо утворити ступенів порівняння.

А) Лагідний, стійкий, грандіозний, величний, мовчазний.

Б) Босий, оранжевий, злющий, премудрий, порожній.

В) Лисий, чалий, надпотужний, біленький, вразливий.

Г) Голий, фіолетовий, вороний, замалий, запопадливий.

Д) Мертвий, бордовий, малуватий, відважний, бережливий.

 

5. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно?

Рідна мова моя, материнська, чудова,

На далекі зірки у піснях полетить (С. Литвин).

А) Рідна (мова) – прикметник, початкова форма – рідний, якісний, складна форма найвищого ступеня, твердої групи, вжито у називному відмінку однини, чоловічого роду, в реченні є означенням.

Б) Рідна (мова) – прикметник, початкова форма – рідний, відносний, твердої групи, вжито у називному відмінку множини, в реченні є означенням.

В) Рідна (мова) – прикметник, початкова форма – рідний, якісний, м’якої групи, вжито в родовому відмінку однини, жіночого роду, в реченні є означенням.

Г) Рідна (мова) – прикметник, початкова форма – рідний, присвійний, твердої групи, вжито у називному відмінку однини, жіночого роду, в реченні є означенням.

Д) Рідна (мова) – прикметник, початкова форма – рідний, якісний, твердої групи, вжито у називному відмінку однини, жіночого роду, в реченні є означенням.

 

6. Вкажіть, у якому рядку допущено помилку в правописі відмінкових закінчень прикметників?

А) На кістлявім, на круглолицім, на заднім, на безкраїм, на братовім.

Б) Кістлявому, круглолицьому, задньому, безкрайому, братовому.

В) Кістлявого, круглолицого, заднього, безкрайого, братового.

Г) Кістлявим, круглолицим, заднім, безкраїм, братовим.

Д) На кістлявому, на круглолицьому, на задньому, на безкрайому, на братовому.

7.Визначте лексико-граматичні розряди прикметників.

Металева пластинка, металевий голос; золотий перстень, золоті руки; мінорний лад, мінорний настрій; сталевий прут, сталеві м’язи, сталевий крок; крижана вода, крижане серце; гаряча вода, гарячі думки, гаряча голова; вишневий садок, вишневе плаття; каштанове дерево, каштанове волосся; лисяче хутро, лисячий характер.

8. Утворіть від поданих прикметників УСІ МОЖЛИВІ форми ступенів порівняння.

Близький, довжелезний, гіркий, тонкий, живий.

 

 

Варіант 4

1. У якому рядку всі прикметники можуть мати коротку форму?

А) Поганий, мудрий, ниций, дешевий, бідний.

Б) Ясний, радий, зелений, гордий, вартий.

В) Дрібний, здоровий, славний, певний, яскравий.

Г) Благословенний, винний, згодний, ладний, веселий.

Д) Повний, правий, живий, добрий, лагідний.

2. Вкажіть, у якому рядку в усіх прикметниках при утворенні вищого ступеня порівняння відбуваються зміни приголосних.

А) Легкий, боязкий, слизький, ковзкий, різкий.

Б) Довгий, сторожовий, в’язкий, кавказький, тугий.

В) Дорогий, близький, низький, дужий, вузький.

Г) Вологий, важкий, грузький, вагомий, старезний.

Д) Свіжий, довжелезний, порожній, важкий, дорожній.

 

3. У якому рядку всі прикметники в орудному відмінку перед закінченням -ою мають ь?

А) Білява, срібляста, язиката, талановита, солодка.

Б) Синя, давня, осіння, пізня, древня.

В) Лінива, щаслива, холодна, дивна, рухлива.

Г) Говірка, стійка, стигла, привітна, прихильна.

Д) Гаряча, роботяща, сільська, гречана, польова.

 

4. З’ясуйте, у якому рядку всі прикметники вжито у прямому значенні.

А) Лебединий пух, лебедина вірність, лебедина пісня, лебедина хода, лебедине крило.

Б) Весняний ранок, весняна роса, весняний настрій, весняний вітер, весняне сонце.

В) Молочна каша, молочна імла, молочні ріки, молочний коктейль, мілка річка.

Г) Скляний посуд, скляні очі, скляний погляд, скляне повітря, скляні прикраси.

Д) Дерев’яна парта, дерев’яний стіл, дерев’яна підлога, дерев’яні поручні, дерев’яне ліжко.

 

5. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно?

Стоїть на землі Мати,

вища і святіша від усіх богинь (Я. Гоян).

А) Вища від усіх (Мати) – прикметник, початкова форма – вища, якісний, твердої групи, вищого ступеня порівняння (проста форма), вжито в називному відмінку однини, жіночого роду, в реченні є означенням.

Б) Вища від усіх (Мати) – прикметник, початкова форма – високий, відносний, м’якої групи, вжито в називному відмінку однини, жіночого роду, в реченні є присудком.

В) Вища від усіх (Мати) – прикметник, початкова форма – висока, присвійний, коротка форма, вжито в родовому відмінку множини, жіночого роду, в реченні є додатком.

Г) Вища від усіх (Мати) – прикметник, початкова форма – високий, відносний, м’якої групи, вжито в орудному відмінку множини, чоловічого роду, в реченні є додатком.

Д) Вища від усіх (Мати) – прикметник, початкова форма – високий, якісний, твердої групи, найвищого ступеня порівняння (складена форма), вжито в називному відмінку однини, жіночого роду, у реченні – відокремлене означення.

 

6. У якому рядку не всі прикметники належать до твердої групи?

А) Передні, середні, крайні, всесвітні, древні.

Б) Семенові, досвітні, літні, нагірні, книжні.

В) Східні, природні, прямокутні, довічні, модні.

Г) Шевцеві, зелені, ясні, Галині, поточні.

Д) Обідні, кругосвітні, задні, майбутні, пізні.

7.Визначте лексико-граматичні розряди прикметників.

Ведмежа послуга, ведмежий барліг; дитячий будинок, дитяча цікавість; дерев’яний голос, дерев’яний стіл; золоте серце, золотий перстень; скляний посуд, скляні очі; кам’яна стіна, кам’яна душа; залізна воля, залізний дах; лисяча нора, лисяча вдача, лисяча шуба; каштанове дерево, каштанове волосся; вишневий цвіт, вишневий колір.

8. Утворіть від поданих прикметників УСІ МОЖЛИВІ форми ступенів порівняння.

Високий, великий, синюватий, крутий, кривий.

Варіант 5

 

1. Вкажіть, у якому рядку всі прикметники є якісними.

А) Прозорий, тверезий, досконалий, вільний, картонний.

Б) Мудрий, величний, помпезний, грандіозний, виноградний.

В) Білолиций, свіжий, дальній, ранній, ковалів.

Г) Привітний, терпимий, оригінальний, потужний, приємний.

Д) Жорстокий, дбайливий, смачний, солодкий, морський.

 

2. У якому рядку розміщено тільки ті прикметники, ступені порівняння яких творяться від інших основ?

А) Прозорий, страшний, скромний, рішучий, вдалий.

Б) Свіжий, молодий, дешевий, блідий, дерев’яний.

В) Великий, малий, поганий, гарний, добрий.

Г) Щирий, високий, гіркий, сміливий, радісний.

Д) Страшний, розумний, хитрий, кривий, холодний.

3. У якому рядку не всі прикметники належать до м’якої групи?

А) Заячі, середні, нижні, зернисті, літні.

Б) Осінні, вечірні, вчорашні, древні, ранні.

В) Пізні, зимні, тодішні, сьогоднішні, теперішні.

Г) Суботні, братні, синовні, дочірні, подружні.

Д) Достатні, довгошиї, довговії, справжні, художні.

 

4. Визначте, у якому рядку всі прикметники вжито у формі найвищого ступеня порівняння.

А) Привабливіший від усіх, якнайкоротший, найбільш зарозумілий, найменш бурхливий, предобрий.

Б) Найнижчий, товщий від усіх, найбільш дієвий, якнайменший, щонайдужчий.

В) Щонайдорожчий, вужчий від усіх, найбільш привабливий, якнайгірший, незчисленний.

Г) Щонайблагородніший, найбільш корисний, світліший за всіх, більш категоричний, найвужчий.

Д) Більш відомий, кращий за всіх, теплий-теплий, синющий, здоровенний.

 

5. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно?

Де степ широкий, наче море,

Де дише пахощами гай,

Де небо зоряне, прозоре –

То мій святий, чудовий край (В. Залізняк).

А) Широкий (степ) – прикметник, початкова форма – широкий, відносний, м’якої групи, вжито у родовому відмінку множини, в реченні є означенням.

Б) Широкий (степ) – прикметник, початкова форма – широкий, якісний, м’якої групи, вжито в місцевому відмінку однини, жіночого роду, в реченні є означенням.

В) Широкий (степ) – прикметник, початкова форма – широкий, якісний, твердої групи, вжито в називному відмінку однини, чоловічого роду, в реченні є означенням.

Г) Широкий (степ) – прикметник, початкова форма – широкий, присвійний, твердої групи, вжито у називному відмінку однини, жіночого роду, в реченні є означенням.

Д) Широкий (степ) – прикметник, початкова форма – широкий, відносний, твердої групи, вжито в називному відмінку однини, чоловічого роду, в реченні є означенням.

 

6. У якому рядку всі прикметники позначають зовнішню ознаку людини?

А) Привабливий, миловидний, гарний, вродливий, сварливий.

Б) Худий, повний, стрункий, кульгавий, добрий.

В) Безвусий, носатий, довговіїй, блідолиций, білозубий.

Г) Світловолосий, беззубий, короткошиїй, окатий, злий.

Д) Довгоносий, зубастий, тонкогубий, кароокий, вільний.

 

7.Визначте лексико-граматичні розряди прикметників.

Ведмежа послуга, ведмежий барліг; дитячий будинок, дитяча цікавість; дерев’яний голос, дерев’яний стіл; золоте серце, золотий перстень; скляний посуд, скляні очі; кам’яна стіна, кам’яна душа; залізна воля, залізний дах; лисяча нора, лисячий погляд; каштанове дерево, каштанове волосся; вишневий цвіт, вишневий колір.

8. Утворіть від поданих прикметників УСІ МОЖЛИВІ форми ступенів порівняння.

Терпкуватий, дорогий, предобрий, розумний, відомий.

 

 

Варіант 6

 

1. У якому рядку всі прикметники – відносні?

А) Залізний, лимонний, пластмасовий, торф’яний, плаксивий.

Б) Морквяний, трав’янистий, бетонний, вчорашній, зручний.

В) Дощовий, грошовий, дійовий, нульовий, терпимий.

Г) Літній, ситцевий, березневий, алюмінієвий, грушевий.

Д) Овочевий, зимовий, кварцовий, грайливий, суттєвий.

 

2. З’ясуйте, у якому рядку до складу всіх словосполучень входять якісні прикметники в короткій формі.

А) Босий хлопець, німий чоловік, прездоровий козак, синенька хустка, старий замок.

Б) Ранній сніг, вранішній туман, дружній сміх, городня культура, царський палац.

В) Столярна майстерня, молода дівчина, безкраїй степ, синє море, квітчасті луги.

Г) Дрібен дощик, ясен місяць, зелен цвіт, повен човен, благословен день.

Д) Права щока, сухенький очерет, біла криниця, свята вода, височенні дуби.

3. У якому рядку всі прикметники належать до твердої групи?

А) Новітні, колишні, суботні, самобутні, освітні.

Б) Внутрішні, зовнішні, сині, справжні, мужні.

В) Історичні, щасливі, душевні, русяві, глибокі.

Г) Чорняві, чистісінькі, ранні, зубасті, літні.

Д) Левині, голубині, вечірні, солов’їні, домашні.

 

4. Виберіть рядок, у якому в усіх прикметниках проста форма вищого ступеня порівняння твориться за допомогою суфікса -ш-?

А) Солодкий, швидкий, легкий, дешевий, рідкий.

Б) Короткий, довгий, модний, широкий, мудрий.

В) Чорний, солоний, гіркий, дотепний, багатий.

Г) Сухий, вологий, жаркий, прохолодний, лагідний.

Д) Злий, поганий, хитрий, підступний, кумедний.

 

5. У якому рядку допущено помилку в правописі суфікса прикметників?

А) Невблаганний, здоровенний, блаженний, старанний, жаданий.

Б) Несказанний, силенний, огненний, тьмяний, оліїстий.

В) Неоціненний, священий, значеннєвий, горобиний, торф’яний.

Г) Нескінченний, страшенний, качиний, грушевий, палацовий.

Д) Незрівнянний, морквяний, зміїний, бджолиний, картинний.

 

6. У якому рядку всі прикметники вжито з відносним значенням?

А) Сонячна усмішка, лисяче хутро, літній день, українська мова, історичні процеси.

Б) Дерев’яна хода, кисла реакція, сонячні промені, риб’ячий жир, перелітні птахи.

В) Молочна каша, легка промисловість, дерев’яний стіл, золотий ланцюжок, осінній день.

Г) Присадибна ділянка, геометрична побудова, пташиний галас, ведмежа послуга, щоденна програма.

Д) Жовта раса, залізний брухт, батьківська хата, орлиний зір, морська пригода.

7.Визначте лексико-граматичні розряди прикметників.

Качиний ніс, качині повадки, качине м’ясо; лисяча нора, лисячий погляд; ведмежа послуга, ведмежий барліг; золоте серце, золотий перстень; дитячий будинок, дитяча цікавість; залізна воля, залізний дах; баранячий ріг, баранячий кожух, баранячий розум; Михайлів зошит; вершкове масло; вишневий цвіт, вишневий колір.

8. Утворіть від поданих прикметників УСІ МОЖЛИВІ форми ступенів порівняння.

Швидкий, голий, товстий, порожній, дотепний.

Варіант 7

 

1. Вкажіть, у якому рядку всі прикметники належать до присвійних.

А) Учителів портфель, мамина хустка, батькові речі, сусідчині діти, ясен місяць.

Б) Іванів син, материна сумка, парубкові штани, Василева донька, бабина онучка.

В) Маріїна сукня, тітчина коса, дядькові вуса, Ігореві олівці, радісна усмішка.

Г) Степанів батіг, майстрові інструменти, сторожева рушниця, Шевченкові твори, літній дощ.

Д) Олексіїв ніж, доньчина краса, товаришеві книжки, робітникові рука, кожний учень.

2. У якому рядку не всі прикметники належать до одного розряду?

А) Батьків, сестрин, Софіїн дідів, Тарасів.

Б) Фермерський, нічний, гірський, технічний, науковий.

В) Дерев’яний, паперовий, лагідний, братів, чарівний.

Г) Математичний, геометричний, фізичний, біологічний, медичний.

Д) Могутній, тяжкий, величний, довгий, кривий.

3. З’ясуйте, у якому рядку не всі прикметники належать до м’якої групи.

А) Справжні, торішні, Маріїні, рідні, сьогоднішні.

Б) Ближні, внутрішні, колишні, теперішні, літні.

В) Безкраї, довговії, короткошиї, вчорашні, тутешні.

Г) Давні, дорожні, осінні, ранні, будні.

Д) Самобутні, пізні, верхні, новітні, пообідні.

 

4. У якому рядку всі прикметники вжито у формі місцевого відмінка?

А) Біля підземного (переходу), з підшефними (дит’яслами), про невідкладний (випадок), незрівнянної (краси), невиразному (читанню).

Б) Коло лікаревого (столу), з жінчиним (братом), від Надіїної (сестри), сестриного (чоловіка), Миколиному (подарунку).

В) У театральному (гардеробі), на дубовім (столі), у вишневому (саду), на життєвій (силі), на здоровенному (ліжку).

Г) Срібним (голосом), з мідним (дзвоном), у модній (сукні), літнім (ранком), вечірньої (пори).

Д) У вчорашній (газеті), блакитної (стрічки), гарнісінького (дитяти), на довгобразому (обличчі), для маленького (хлоп’яти).

5. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного прикметника зроблено правильно?

Козацькі могили високі

Незгаслі вулкани Вкраїни (І. Драч).

А) Високі (могили) – прикметник, початкова форма – високий, якісний, проста форма вищого ступеня, твердої групи, вжито в орудному відмінку однини, чоловічого роду, в реченні є означенням

Б) Високі (могили) – прикметник, початкова форма – високий, якісний, твердої групи, вжито в називному відмінку множини, в реченні є означенням.

В) Високі (могили) – прикметник, початкова форма – високий, відносний, твердої групи, вжито в називному відмінку однини, жіночого роду, в реченні є означенням.

Г) Високі (могили) – прикметник, початкова форма – високий, присвійний, твердої групи, вжито в називному відмінку множини, в реченні є означенням.

Д) Високі (могили) – прикметник, початкова форма – високий, відносний, м’якої групи, вжито у називному відмінку однини, чоловічого роду, в реченні є означенням.

 

6. Виберіть рядок, у якому від усіх прикметників можна утворити ступені порівняння.

А) Туристичний, мужній, героїчний, материн, оксамитовий.

Б) Блакитний, океанський, вовчий, сибірський, радісний.

В) Український, місцевий, хлібний, метушливий, польовий.

Г) Бородатий, широкий, визначний, овочевий, життєвий.

Д) Розкішний, кислий, розумний, сміливий, чесний.

 

7.Визначте лексико-граматичні розряди прикметників.

Прокрустове ложе; соболині брови, соболине гніздо, соболина шапка; вишневий сік, вишнева хустина; вовчий апетит, вовчий хвіст; легкий вітерець, легке завдання, легкий рюкзак; лисячий комір, лисячий характер; дівчачий гурт; батьківська хата, батьківська порада, батьківська турбота; срібний ланцюжок, срібний голос; орлина сім’я.

 

8. Утворіть від поданих прикметників УСІ МОЖЛИВІ форми ступенів порівняння.

Старий, білявий, карий, легкий, чистий.

 

Варіант 8

 

1. Які прикметники мають ступені порівняння?

А) Тільки якісні.

Б) Тільки відносні.

В) Тільки присвійні.

Г) Якісні та відносні.

Д) Відносні та присвійні.

 

2. Вкажіть, у якому рядку до складу всіх словосполучень входять якісні прикметники.

А) Металевий інструмент, військова частина, двоповерховий будинок, прибережний вітер, приголосний звук.

Б) Глибока криниця, близький друг, добрий настрій, смачний пиріг, жвавий хлопець.

В) Активний діяч, осінній ранок, вишневий цвіт, людські почуття, материнські сльози.

Г) Шевченкові твори, батькова шапка, синова любов, Надіїні зошити, материні очі.

Д) Дерев’яний стіл, солодкий сік, ніжний погляд, липовий цвіт, срібні прикраси.

 

3. У якому рядку всі прикметники чоловічого роду в орудному відмінку мають закінчення -ім?

А) Повздовжній, тутешній, присутній, знайомий, відомий.

Б) Прийдешній, майбутній, городній, відданий, дужий.

В) Домашній, середній, всесвітній, літній, художній.

Г) Житній, обідній, посередній, хворий, корисний.

Д) Сторонній, колишній, околишній, пахучий, живий.

4. Виберіть рядок, у якому всі прикметники належать до м’якої групи.

А) Ранні, спідні, порожні, осінні, Ігореві.

Б) Самобутні, самотні, пізні, останні, глухі.

В) Безодні, будні, верхні, ближні, шевчеві.

Г) Художні, вчорашні, зовнішні, тутешні, передні.

Д) Безкраї, довговії, братні, круглолиці, довічні.

5. У якому рядку всі прикметники вжито у переносному значенні?

А) Зміїне слово, бараняча впертість, орлиний погляд, глухий кут, поміщикова земля.

Б) Вовча зграя, декоративне панно, холодна вода, холодний погляд, каштанове дерево.

В) Атласна шкіра, суха відповідь, скляні очі, металевий голос, оксамитова трава.

Г) Дзвінкий приголосний, ділові якості, історичні науки, північний вітер, атомний реактор.

Д) Легка промисловість, курячий дощ, зелений борщ, зелений кущ, горда дівчина.

 

6. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного прикметника зроблено правильно?

Ніжно вплітається в гомін Дніпра добре і щире Шевченкове слово (В. Скомаровський).

А) Шевченкове (слово) – прикметник, початкова форма – Шевченків, присвійний, твердої групи, вжито в називному відмінку однини, середнього роду, в реченні є означенням.

Б) Шевченкове (слово) – прикметник, початкова форма – Шевченковий, якісний, твердої групи, вжито в орудному відмінку однини, середнього роду, в реченні є означенням.

В) Шевченкове (слово) – прикметник, початкова форма – Шевченковий, відносний, м’якої групи, вжито в називному відмінку однини, чоловічого роду, в реченні є означенням.

Г) Шевченкове (слово) – прикметник, початкова форма – Шевченковий, присвійний, м’якої групи, вжито у місцевому відмінку однини, чоловічого роду, в реченні є означенням.

Д) Шевченкове (слово) – прикметник, початкова форма – Шевченковий, відносний, м’якої групи, вжито у називному відмінку множини, в реченні є означенням.

 

7.Визначте лексико-граматичні розряди прикметників.

Лебединий пух, лебедина вірність; жовте листя; дерев’яний голос, дерев’яний стіл; скляний посуд, скляні очі; вовчий апетит, вовчий хвіст; петрів батіг, Петрів зошит; яструбині крила, яструбина злість; шкіряна сумка; братова квартира; каштанове дерево, каштанове волосся; соснова шишка; кам’яна стіна, кам’яна душа.

 

8. Утворіть від поданих прикметників УСІ МОЖЛИВІ форми ступенів порівняння.

Красивий, вишневий, гарненький, короткий, білий.

Варіант 9

 

1. У якому рядку всі прикметники вжито у простій формі вищого і найвищого ступенів порівняння?

А) Найважчий, миліший, зручніший, впевненіший, більш досконалий.

Б) Щонайдужчий, міцніший, кумедніший, мовчазніший, найбільш корисний.

В) Глибший, найгостріший, найповільніший, якнайповніший, щонайрозумніший.

Г) Талановитіший, працьовитіший, якнайясніший, щонайближчий, дуже вдалий.

Д) Галасливіший, найактивніший, якнайдавніший, щонайдовший, ледь вловимий.

 

2. Вкажіть, у якому рядку до складу всіх словосполучень входять присвійні прикметники.

А) Студентський квиток, пряма лінія, лякливий характер, виноградна лоза, добра людина.

Б) Сестрин приїзд, олов’яний солдатик, осіннє листя, солодке яблуко, гірка доля.

В) Шевченкове слово, кобзарева пісня, козацькі думи, історична повість, цікава розповідь.

Г) Батьківське майно, заяча лапка, високий тиск, поганий настрій, швейний цех.

Д) Оксанина відповідь, татова розмова, мамина хустка, собачий гавкіт, чаплине гніздо.

 

3. У якому рядку всі прикметники належать до м’якої групи?

А) Повнолиці, Олексієві, крайні, нові, гарячі.

Б) Безкраї, сині, довгошиї, ранні, вечірні.

В) Миколині, яснолиці, обідні, вороні, правдиві.

Г) Сталеві, відважні, дорожні, вівсяні, Петрові.

Д) Житні, виховні, зимові, рухливі, мужні.

 

4. У якому рядку всі прикметники вжито у формі давального відмінка однини?

А) Довгому, на сірому, біля сизого, на дикім, на синім.

Б) Безрукому, середземним, протизаконними, розвеселими, на зашироких.

В) Привільний, приміському, мирної, ясній, сучасним.

Г) Сліпучому, простій, незабутньому, повнолицьому, безкрайому.

Д) Лісосте

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.32 (0.072 с.)