ТОП 10:

ІV Утворіть прикметники, додаючи до основиіменників суфікси -al-is або -ar-is; перекладіть:

1 ala, ae f 3 abdomen, ĭnis n

2 apex, ĭcis, m 4 brachium, i n


ТЕСТ 11

ПРИКМЕТНИКИ ІІІ ВІДМІНИ

Варіант 4

I Визначте, за зразком якої відміни іменників

ви провідміняєте наступні прикметники:

а) І - ІІ відміна b) ІІІ відміна

Aequalis, e 4 posterior, ius

2 liber, ĕra, ĕrum 5 duodenalis, e

Simplex, icis 6 pharyngeus, a, um

II Допишіть відповідні закінчення:

1 arteriae lumbal… a.-is

2 ligamentum plantar… b. -e

3 nodi brachial… c. -es

4 regio temporal… d. –x

5 pars nasal… e. -ia

6 ariculatio simpl… f. -ior

III Перекладіть терміни латинською мовою:

Дуга верхньої повіки

Крижові отвори

Задня частина моста

Бічний сегмент

Передня кісткова ампула

М’язові гілки

ІV Утворіть прикметники, додаючи до основи

іменників суфікси -al-is або -ar-is; перекладіть:

Basis, is f 3 cranium, i n

Palpebra, ae f 4 ren, renis m


ТЕСТ 11

ПРИКМЕТНИКИ ІІІ ВІДМІНИ

Варіант 5

I Визначте, за зразком якої відміни іменників

ви провідміняєте наступні прикметники:

а) І - ІІ відміна b) ІІІ відміна

1 sternalis, e 4 teres, ĕtis

Elasticus, a, um 5 superior, ius

Spinalis, e 6 planus, a, um

II Виберіть відповідні закінчення:

1 alae minor… a. -es

2 ligamenta palmar… b. -ia

3 nervus facial… c. -is

4 facies oral… d. -e

5 ossa temporal… e. --ior

6 rami occipital… f. -ius

III Перекладіть терміни латинською мовою:

Короткі мязи 4 додаткові слізні залози

Бічний кут ока 5 зубний горбок

Малі піднебінні нерви 6 капілярні судини

ІV Утворіть прикметники, додаючи до основи

іменників суфікси -al-is або -ar-is; перекладіть:

Lingua, ae f 3 angulus, i m

2 femur, ŏris n 4 tempus, ŏris n


Тест 11

ПРИКМЕТНИКИ III ВІДМІНИ

Варіант 6

 

I Визначте закінчення жіночого роду прикметника “cervicalis”- шийний:

a) –er b) – a c) –is d) –e e)-um

II Визначте рід прикметника “cerebrale”:

a) masculinum b) femininum c) neutrum

III Перекладіть терміни, напишіть їх у словниковій формі:

1 слізний 4 великий (3в)

2 круглий (3в) 5 центральний

Верхній 6 решітчастий

IV Допишіть закінчення, терміни перекладіть:

1 os nasal… 4 sulci sagittal…

2 regio frontal… 5 crura cerebral…

3 margines medial… 6 ligamentum anter…

V Перекладіть терміни українською мовою:

Musculi intercostales interni

Dens permanens

Vasa brevia

Foramen ethmoidale anterius

VI Перекладіть терміни латинською мовою:

Язикові залози

Бічні стінки

Реброва дуга

Носовий хід

Потиличні кістки


Тест 11

ПРИКМЕТНИКИ III ВІДМІНИ

Варіант 7

 

I Визначте закінчення жіночого роду прикметника “renalis”- нирковий:

a) –er b) – a c) –is d) –e e)-um

II Визначте рід прикметника у словосполученні “crista sacralis”:

a) masculinum b) femininum c) neutrum

III Перекладіть терміни, напишіть їх у словниковій формі:

1 легеневий 4 малий (3в)

Простий 5 суглобовий

Нижній 6 нижньощелепний

IV Допишіть закінчення, терміни перекладіть:

1 vertebra sacral… 4 glandulae maxillar…

2 foramina ethmoidal… 5 tuberculum mental…

3 margines medial… 6 ala min…

V Перекладіть терміни українською мовою:

Canales faciales

Musculus teres

Cartilagines alares

Ossa cranialia

VI Перекладіть терміни латинською мовою:

Лобний шов

Бічний край

Нижня стінка

Носові артерії

Спільні ніжки


ТЕСТ 12

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

Варіант 1

І Вкажіть ступені порівняння прикметників:

а) звичайний b) вищий c) найвищий

Melior 4 bonus 7 parvum

Minimum 5 peius 8 pessima

Magnus 6 optimum 9 maximus

IІ Перекладіть, узгодьте прикметники з іменниками у

Nom., Gen. sing.; Nom., Gen. plur.:

Передній: горбок, борозна, гребінь

ІІІ Допишіть закінчення, терміни перекладіть:

1 foramen palatin… maj…

2 arteria transvers… super…

3 musculus ter… min…

4 ligamentum longitudinal… anter…

ІV Перекладіть терміни латинською мовою:

Найменша доза

Кістки нижньої кінцівки

Передня частка мозочка

Малий таз


ТЕСТ 12

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

Варіант 2

І Вкажіть ступені порівняння прикметників:

a) звичайний b) вищий c) найвищий

Postremus 4 bonum 7 parva

Optimum 5 melius 8 infimus

Mala 6 magnus 9 maximum

IІ Перекладіть, узгодьте прикметники з іменниками у

Nom., Gen. sing.; Nom., Gen. plur.:

Нижній: губа, частина, кінцівка

ІІІ Допишіть закінчення, терміни перекладіть:

1 regio femoral… poster…

2 crista tuberculi major…

3 facies medial… anter...

4 vasa capillar… minim…

ІV Перекладіть терміни латинською мовою:

Відросток нижньої раковини

Найменша доза

Найкращий прогноз

Найвища міжреброва вена


ТЕСТ 12

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

Варіант 3

І Вкажіть ступені порівняння прикметників:

a) звичайний b) вищий c) найвищий

Profundior 4 bonum 7 pessimus

Postremus 5 sapientior 8 rubra

Humilius 6 posterius 9 brevissima

IІ Перекладіть, узгодьте прикметники з іменниками у

Nom., Gen. Sing.; Nom., Gen. plur.:

Малий: вена, нерв, отвір

ІІІ Допишіть закінчення, терміни перекладіть:

1 ligamentum auricular… super…

2 ramus cutane… anter…

3 skeleton membr… inferior…

4 cartilagines alar… maj…

ІV Перекладіть терміни латинською мовою:

Поперечна артерія обличчя

Внутрішня основа черепа

Передні суглобові гілки

Нижній сегмент нирки


ТЕСТ 12

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

Варіант 4

І Вкажіть ступені порівняння прикметників:

a) звичайний b) вищий c) найвищий

Simplicius 4 utilissima 7 parvus

Pessimus 5 infimum 8 dissimile

Niger 6 malus 9 peior

IІ Перекладіть, узгодьте прикметники з іменниками у

Nom., Gen. Sing.; Nom., Gen. plur.:

Широкий: мяз, ребро, кістка.

ІІІ Допишіть закінчення, терміни перекладіть:

1 labium infer…

2 rami alveolar… superior…

3 tunica intim…

4 lamina anter…

ІV Перекладіть терміни латинською мовою:

Великий вушний нерв

Кістки нижньої кінцівки

Передня поздовжня зв’язка

М’яз верхної повіки


ТЕСТ 12

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

Варіант 5

І Вкажіть ступені порівняння прикметників:

a) звичайний b) вищий c) найвищий

Minus 4 magnum 7 albissima

Durior 5 purus 8 anterius

Simplicissimus 6 utilior 9 bonus

IІ Перекладіть, узгодьте прикметники з іменниками у

Nom., Gen. Sing.; Nom., Gen. plur.:

Малий: вертлюг, отвір, ямка.

ІІІ Допишіть закінчення, терміни перекладіть:

1 phalanx longissim…

2 venae cerebri superior…

3 linea glute… poster…

4 os central…

ІV Перекладіть терміни латинською мовою:

Клапан овального отвору

Легеневі борозни

Задня спайка губ

Велика залоза присінка


Тест 12

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

Варіант 6

I Вкажіть ступені порівняння прикметників

а) звичайний b) вищій с) найвищий

Parvus, a, um 4 simplex, icis 7 minor, minus

Supremus, a, um 5 purior, ius 8 minimus, a, um

Brevissimus, a, um 6 malus, a, um 9 melior, melius

II Узгодьте прикметники з іменниками, поставте їх в Nom. та Gen. plur:

Широкий: отвір, фасція, м’яз

Великий: крило, кістка, канал

III Допишіть закінчення, терміни перекладіть:

1 arteria thoracic…suprem…

2 tuberculum poster…

3 arcus dental… super…

4 extremitas anter…

5 nervus articular… magn…

6 incisura ischiadic… maj…

IV Перекладіть терміни латинською мовою:

Передня міжреброва гілка

Верхній серцевий м’яз

Нижня губна артерія

Найкращий діагноз

Великий м’яз голови

Найвищий носовий хід

 


Тест 12

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

Варіант 7

I Вкажіть ступені порівняння прикметників

а) звичайний b) вищій с) найвищий

Major, majus 4 teres, etis 7 pessimus, a, um

Intimus, a, um 5 bonus, a, um 8 latior, latius

Recentior, ius 6 magnus, a, um 9 celer, eris, ere

II Узгодьте прикметники з іменниками, поставте їх в Nom. та Gen. plur:

1 верхній: кінцівка (2 в), дуга, артерія

Найдовший: м’яз, вена, кістка

III Допишіть закінчення, терміни перекладіть:

1 Musculi major… et minor…

2 Linea nuchal… suprem…

3 cornu … maj…

4 crista poster…

5 prognosis optim…

6 pars anter…

IV Перекладіть терміни латинською мовою:

Найменший палець

Отвір верхньої порожнистої вени

Малий хрящ

Найширший м’яз спини

Нижня зубна дуга

Найбільші залози


ТЕСТ 13

ІМЕННИКИ ІV - V ВІДМІНИ

Варіант 1

І Визначте відміну іменників на – us:

Друга відміна a. bolus e. sinus

Третя відміна b. arcus f. pectus

Четверта відміна c. nervus g. manus

D. virus h. corpus

II Узгодьте прикметники з іменниками, поставте ïх

в Nom. і Gen plur.:

Processus (articularis, e) 3 cornu (coccygeus, a, um)

Manus (dexter, tra, trum) 4 facies (costalis, e)

III Допишіть закінчення, терміни перекладіть:

1 ductus pancreatic… accessori… 3 ossa faci…

3 caries dent… (plur.) 4 cornua sacral…

IV Перекладіть терміни латинською мовою:

Нервова тканина

Перегородка лобових пазух

Нарив кисті

Глибока вена обличчя


ТЕСТ 13

ІМЕННИКИ ІV - V ВІДМІНИ

Варіант 2

І Визначте відміну іменників на – us:

Друга відміна а. musculus e. periodus

Третя відміна b. salus f. pusПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.022 с.)