ТОП 10:

Foramina incisiva 3 cartilagines laryngisParies mastoideus 4 cavitas oris

VI Перекладіть терміни латинською мовою:

Куприкові ріжки 3 права частина

Середня вена серця 4 кістки черепа


ТЕСТ 7

ТИПИ ІМЕННИКІВ III ВІДМІНИ

Варіант 6

I Виберіть нерівноскладові іменники:

Ren, renis m 4 os, oris n

Color, oris m 5 pharynx, ngis m

Unguis, is m 6 cutis, is f

II Визначте тип іменників:

a) приголосний b)голосний c)мішаний

Calx, cis f 4 hepar, atis n

Exemplar, aris n 5 pars, partis f

Pelvis, is f 6 levator, oris m

III Визначте відмінок і число іменників ІІІ відміни:

a) Nom. sing. b) Gen. sing. c) Nom. plur. d) Gen. plur.

Tendinis 4 pulmones

Capita 5 dentium

Fornix 6 functionum

IV Узгодьте прикметники з іменниками:

Foramen (caecus, a, um)

Dens (cariosus, a, um)

Phalanx (medius, a, um)

Margo (interosseus, a, um)

V Перекладіть терміни українською мовою:

Vestibulum oris 3 cavum abdominis

Articulationes genus 4 ossa zygomatica

VI Перекладіть терміни латинською мовою:

Верхівка кореня зуба

Раковина вуха

Хрящі гортані

Тіло під’язикової кістки


ТЕСТ 7

ТИПИ ІМЕННИКІВ III ВІДМІНИ

Варіант 7

I Виберіть рівноскладові іменники:

Cystis, is f 4 fauces, is f

Pectus, oris n 5 gaster, tris f

Epidermis, is f 6 canalis, is m

II Визначте тип іменників:

a) приголосний b) голосний c)мішаний

Rete, is n 4 tempus, oris m

Hallux, ucis m 5 cor, cordis n

Lens, lentis f 6 cavitas, atis f

III Визначте відмінок і число іменників ІІІ відміни:

a) Nom. sing. b) Gen. sing. c) Nom. plur. d) Gen. plur.

Calcaria 4 ossium

Femorum 5 tuber

Hominis 6 apices

IV Узгодьте прикметники з іменниками:

Axis (opticus, a, um)

Corpus (adiposus, a, um)

Auris (internus, a, um)

Thorax (paralyticus, a, um)

V Перекладіть терміни українською мовою:

Plasma sanguinis 3 crura cerebri

Basis pulmonum 4 parietes cranii

VI Перекладіть терміни латинською мовою:

Головка підшлункової залози

Круглі отвори

Слизова оболонка рота

Ліва частина печінки


ТЕСТ 8

ІІІ відміна іменників. Чоловічий рід

Варіант 1

І Узгодьте прикметники з іменниками, поставте ïх

в Nom. і Gen plur.:

Саnalis (cardiacus, a, um)

Margo (squamosus, a, um)

II Зробіть морфологічний аналіз термінів:

Musculi levatores costarum

Lobi pulmonum

III Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

М’язи - підіймачі ребер 3 зорова вісь

Коса щілина легені 4 хрящі носa

IV Вкажіть значення суфікса – or в наступних термінах:

1 professor, ōris m 3 tumor, ōris m

2 depressor, ōris m 4 liquor, ōris m


ТЕСТ 8

ІІІ відміна іменників. Чоловічий рід

Варіант 2

І Узгодьте прикметники з іменниками, поставте ïх

в Nom. і Gen plur.:

Pes (sinister, tra, trum)

Canalis (opticus, a, um)

II Зробить морфологічній аналіз термінів:

Musculi-abductores

Regiones capitis

III Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

1 барабанні стінки 3 лускаті краï

2 пальці лівоï стопи 4 м’яз - розгинач мізинця

IV Вкажіть значення суфікса – or в наступних термінах:

1 abductor, ōris m 3 tumor, ōris m

2 doctor, ōris m 4 rubor, ōris m


ТЕСТ 8

ІІІ відміна іменників. Чоловічий рід

Варіант 3

І Узгодьте прикметники з іменниками, поставте ïх

в Nom. і Gen plur.:

Pes (planus, a, um)

Homo (aegrotus, a, um)

II Зробіть морфологічний аналіз термінів:

Musculi levatores cervicis

Canales optici

III Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

Глибокий м’яз – згинач пальців

Кора нирки

Тверда оболонка головного мозку

Сонна стінка

IV Утворіть іменники за допомогою суфікса - or,

перекладіть українською мовою:

1 levo, levavi, levatum, levāre – піднімати

2 indico, indicavi, indicatum, indicāre - вказувати


ТЕСТ 8

ІІІ відміна іменників. Чоловічий рід

Варіант 4

І Узгодьте прикметники з іменниками, поставте ïх

в Nom. і Gen plur.:

Gaster (aeger, gra, grum)

Tumor (malignus, a, um)

II Зробіть морфологічний аналіз термінів:

Musculi thoracis

Lobi pulmonum

III Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

Язичок лівої легені

Слухові зубчики

Гілки сірого горба

4 кінчик (верхівка) язика

IV Утворіть іменники за допомогою суфікса - or,

перекладіть українською мовою:

1 flecto, flexi, flexum, flectĕre – згинати

2 provideo, provide, provisum, providĕre – передбачати,

Заготовляти


ТЕСТ 8

ІІІ відміна іменників. Чоловічий рід

Варіант 5

І Узгодьте прикметники з іменниками, поставте ïх

в Nom. і Gen plur.:

Homo (sanus, a, um)

Dolor (acutus, a, um)

II Зробіть морфологічний аналіз термінів:

Sanguis venosus

Digiti pedis

III Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

Соскоподібна стінка

Короткий м’яз – згинач

Верхівка головки малогомілкової кістки

Коса щілина легені

IV Утворіть іменники за допомогою суфікса - or,

перекладіть українською мовою:

1 deprimo, depressi, depressum, deprimĕre – опускати

2 inhalo, inhalavi, inhalatum, inhalāre - вдихати


Тест 8

III відміна іменників. Чоловічий рід

Варіант 6

I Визначте рід іменників

а) чоловічий b) жіночий с) середній

Adductor, oris 4 cor, cordis

Gaster, gastris 5 apex, icis

Thorax, acis 6 mater, matris

II Узгодьте прикметники з іменниками, поставте їх в Nom. та Gen. plur.:

Dolor (acutus, a, um) 3 paries (dexter, tra, trum)

Phalanx (medius, a, um) 4 caput (latus, a, um)

III Допишіть закінчення, терміни перекладіть:

1 musculi levator… 3 articulation…(plur.) composit…

2 os…(plur.) pollic… 4 apex pulmon…(plur.)

IV Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

Корінь зуба 3 піднебінні канали

Передня стінка шлунка 4 серцева вирізка лівої легені

 

V Від поданих дієслів утворіть іменники з суфіксом –or:

Flecto, flexi, flexum, flectere

Roto, rotavi, rotatum, rotare

Deprimo, depressi, depressum, depressere

Extende, extendi, extensum, extendere


Тест 8

III відміна іменників. Чоловічий рід

Варіант 7

I Визначте рід іменників

а) чоловічий b) жіночий с) середній

Index, icis 4 tuber, eris

Os, oris 5 rotator, oris

Paries etis 6 mater, matris

II Узгодьте прикметники з іменниками, поставте їх в Nom. та Gen. plur.:

Dens (caninus, a, um) 3 pars (petrosus, a, um)

Foramen (parvus, a, um) 4 canalis (longus, a, um)

III Допишіть закінчення, терміни перекладіть:

1 musculus depress… 3 oss…(plur.) zygomatic…

2 cartilagin…(plur.) laryng… 4 ala vomer…

IV Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

Пальці стопи 3 м’яз –розгинач великого пальця

Коса щілина легені 4 сухожилки ноги

 

V Від поданих дієслів утворіть іменники з суфіксом –or:

Impero, imperavi, imperatum, imperare

Recipio, recepi, receptum, recipere

Respiro, respiravi, respiratum, respirare

Protego, protexi, protectum, protegere


ТЕСТ 9

ІІІ відміна іменників. Жіночий рід

Варіант 1

І Узгодьте прикметники з іменниками, поставте ïх

в Nom. і Gen plur.:

Radix (profundus, a, um) 3 extremitas (longus, a, um)

Pars (perifericus, a, um) 4 phalanx (medius, a, um)

II Зробіть морфологічний аналіз термінів:

Regiones faciei

Canalis cartilaginis

III Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

Складний суглоб 3 склепіння шлунка

Перелом лівої стопи 4 права частка печінки

IV Вкажіть значення суфікса -io в наступних термінах:

Deformatio, onis f 2 contusio, onis f


ТЕСТ 9

ІІІ відміна іменників. Жіночий рід

Варіант 2

І Узгодьте прикметники з іменниками, поставте ïх

в Nom. і Gen plur.:

Auris (medius, a, um) 3 axis (opticus, a, um)

Extremitas (tubarius, a, um) 4 pars (petrosus, a, um)

II Зробіть морфологічний аналіз термінів:

Pars ossea

Cartilagines tracheae

III Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

Порожнина рота 3 хребцевий канал

Додатковий носовий 4 середня фаланга

Хрящ вказівного пальця

IV Вкажіть значення суфікса -io в наступних термінах:

1 examinatio, ōnis f 2 rotatio, ōnis f


ТЕСТ 9

ІІІ відміна іменників. Жіночий рід

Варіант 3

І Узгодьте прикметники з іменниками, поставте ïх

в Nom. і Gen plur.:

Tuberositas (pterygoideus, a, um)

Canalis (pharyngeus, a, um)

Cartilago (thyreoideus, a, um)

Regio (calcaneus, a, um)

II Зробіть морфологічний аналіз термінів:

Glandulae cutis

Commissura fornicis

III Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

Фаланги пальців стопи

Кісткова частина

Порожнина таза

Зовнішня основа черепа

IV Утворіть іменники за допомогою суфікса - io,

перекладіть українською мовою:

1 deformo, deformāvi, deformātum, deformāre – деформувати

2 curo, curāvi, curātum, curāre – лікувати


ТЕСТ 9

ІІІ відміна іменників. Жіночий рід

Варіант 4

І Узгодьте прикметники з іменниками, поставте ïх

в Nom. і Gen plur.:

Phalanx (medius, a, um)

Extremitas (longus, a, um)

Cutis (siccus, a, um)

Sanguis (arteriosus, a, um)

II Зробіть морфологічний аналіз термінів:

Examinatio aegrotorum

Regiones brachii

III Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

Борозни шкіриПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.241.176 (0.021 с.)