ТОП 10:

Друга відміна b. incisura, ae f g. sternum, i nТретя відміна c. sinus, us m h. os, ossis n

Четверта відміна d. auris, is f i. arcus, us m

П’ята відміна e. plexus, us n j. bronchus, i m

III Визначте рід іменників:

a) masculinum b) femininum c) neutrum

1 skeleton, i… 3 meatus, us… 5 porus, i…

2 apertura, ae… 4 cornu, us… 6 сaries, ei...

IV Визначте відмінок і число іменників:

a) Nom.sing. b) Gen.sing.

Cavitatis 3 foveae 5 sterni

Cornus 4 encephalon 6 sternum

V Перекладіть терміни українською мовою:

Nervus cerebri 4 cartilago septi nasi

Angulus faciei nasi 5 facies tuberculi

Apex cordis 6 corpus ossis

VI Утворіть терміни за схемою Sn + Sg :

1 частка легені 3 корінь носа 5 відросток хребця
2 гілка шиї 4 пазуха аорти 6 шийка променевої кістки

ТЕСТ 3

ІМЕННИК

Варіант 3

I Відміна іменника визначається за закінченням у:

Nom. sing. 2 Gen. sing. 3 Nom. plur. 4 Gen. plur.


II Яке закінчення мають іменники, що закінчуються

На –um, -on у Gen.sing.?

1 “a” 2 “us” 3 “i” 4 “ae” 5 “ei”

III Допишіть словникову форму іменників:

1 capitulum___ 3 arteria____ 5 meatus____

2 facies___ 4 pars _____ 6 truncus____

IV Визначте рід іменників:

a) masculinum b) femininum c) neutrum

1 cornu, us ... 3 encephalon, i ... 5 ulna, ae ...

2 cranium, i ... 4 basis, is ... 6 caput, itis...

V Поставте іменники у Gen. sing.:

Diameter 3 spina 5 labium

Dorsum 4 pes 6 pulmo

V Перекладіть терміни українською мовою:

Basis mandibulae 4 apex cornus

Cavum conchae 5 collum femoris

Fascia brachii 6 radix pulmonis

VI Утворіть терміни за схемою Sn + Sg+ (Sg):

Зв’язка коліна 4 верхівка кістки

Край язика 5 ніжка мозку

Тіло груднини 6 ямка головки стегна


ТЕСТ 3

ІМЕННИК

Варіант 4

I Відміна іменника визначається за закінченням у:

Nom. plur. 2 Gen. sing. 3 Gen. plur. 4 Nom. sing.

II Яке закінчення мають іменники, що закінчуються

На –es у Gen. sing.?

1 “a” 2 “us” 3 “I” 4 “ae” 5 “ei”

IІI Визначте відміну іменників:

Перша відміна a. sulcus, i m f. brachium, i n

Друга відміна b. caput, itis n g. lobus, i m

Третя відміна c. cornu, us n h. pars, tis, f

Четверта відміна d. cervix, icis f i. concha, ae f

П’ята відміна e. processus, us m j. femur, oris n

IV Допишіть словникову форму іменників:

1 clavicula____ 3 angulus____ 5 sinus____

2 superficies___ 4 thorax_____ 6 genu____

V Перекладіть терміни українською мовою:

Apex pulmonis 3 radix nasi 5 corpus linguae

Spina scapulae 4 tuber maxillae 6 fovea dentis

VI Утворіть терміни за схемою Sn + Sg :

Горбок м’яза 3 шийка лопатки 5 ямка зуба

Дуга хребця 4 тіло язика 6 кут грудини


ТЕСТ 3

ІМЕННИК

Варіант 5

I Словникова форма іменників складається з:

а) Nom. sing. + рід + закінчення Gen. sing.

b) Nom. sing. + закінчення Gen. pl. + рід

c) Nom. sing. + закінчення Gen. sing. +рід

II Відміна іменника визначається за закінченням у:

Nom. plur. 2 Gen. plur. 3 Nom. sing. 4 Gen. sing.

III Допишіть словникову форму іменників:

1 sternum______ 3 clavucula____ 5 sinus_____

2 skeleton______ 4 foramen_____ 6 species____

IV Визначте рід іменників:

a) masculinum b) femininum c) neutrum

1 tuberculum, i … 3 radius, i … 5 homo, inis …

2 ductus, us … 4 apertura, ae … 6 auris, is …

V Перекладіть терміни українською мовою:

Сrista tibiae 4 corpus humeri 6 septum linguae

Septum nasi 5 foramen mandibulae

Canalis radicis dentis


VI Утворіть терміни за схемою Sn + Sg :

Пазуха аорти 3 ділянка шиї 5 горбок сідла

Кут ока 4 вена серця 6 м’яз пальця


Тест 3

Іменник

Варіант 6

I Неузгоджене означення – це:

а) іменник в Nom. + прикметник в Nom.

б) іменник в Gen. + іменник в Nom.

с) іменник в Nom. + іменник в Gen.

II Визначте відміну іменників:

1 перша відміна а) pars, tis f f)frons, ntis m

2 друга відміна b) capitulum, i n g)sinus, us m

3 третя відміна c) arcus, us m h)ala ae f

4 четверта відміна d) superficies, ei f i)lobus, I m

П’ята відміна e) palpebra, ae f j)sacrum, i n

III Визначте рід іменників:

a) masculinum b) femininum c) neutrum

Meatus, us 3 cor, cordis 5 articulatio, onis

Glandula, ae 4 encephalon i 6 bronchus, i

IV Визначте відмінок і число іменників:

a) Nom. sing. b) Gen. sing.

Cariei 3 cranii 5 margo 7 cristae

Cavum 4 corporis 6 genus 8. phalangis

V Перекладіть терміни українською мовою:

Angulus sterni 4 lamina arcus vertebrae

Collum mandibulae 5 spina scapulae

Os faciei 6 musculus colli

VI Утворіть терміни за схемою Sn + Sg:

Горбок м’яза 4 тіло ребра

Борозна пазухи 5 верхівка язика

Шийка стегна 6 канал кореня зуба


Тест 3

Іменник

Варіант 7

I Неузгоджене означення – це:

а) іменник в Nom. + прикметник в Nom.

б) іменник в Gen. + іменник в Nom.

с) іменник в Nom. + іменник в Gen.

II Визначте відміну іменників:

1 перша відміна а)labium, i n f)arcus, us m

2 друга відміна b) cervix, icis f g)cor, cordis n

3 третя відміна c) ductus, us m h)ramus, i m

4 четверта відміна d) species, ei f i)caries, ei f

П’ята відміна e) fascia, ae f j)ostium, i n

III Визначте рід іменників:

a) masculinum b) femininum c) neutrum

Manubrium, i 3 aditus, us 5 pulmo, onis

Basis, is 4 cornu, us 6 ala, ae

IV Визначте відмінок і число іменників:

a) Nom. sing. b) Gen. sing.

Ligamenti 3 facies 5 pedis 7 tendo

Fissura 4 occipitis 6 encephalon 8. costae

V Перекладіть терміни українською мовою:

Crista tuberculi 4 fovea capitis femoris

Angulus vertebrae 5 sulcus sinus

Cavum oris 6 regio nasi

VI Утворіть терміни за схемою Sn + Sg:

Вирізка лопатки 4 шийка плеча

Верхівка кістки 5 суглоб коліна

Відросток ребра 6 кут грудини


ТЕСТ 4

ПРИКМЕТНИК

Варіант 1

I Визначте відміну прикметників:

a) I-II b) III

Obliquus, a, um 3 cervicalis, e 5 verus, a, um

Sinister, tra, trum 4 simplex, icis 6 anterior, ius

II Визначте рід прикметників:

a) masculinum b) femininum c) neutrum

Minor 3 transversum 5 costalis

Frontale 4 composita 6 majus

III Визначте відмінок прикметників:

a) Nom. sing. b) Gen. sing.

Latae 3 sinistri 5 vertebrale

Simplicis 4 medius 6 inferioris

IV Виберіть відповідні закінчення, терміни

перекладіть:

1 morbi chronic… a. -e

2 columna vertebral… b. -us

3 angulus frontal… c. -ius

4 bronchus sinist… d. -i

5 tuberculum auricular… e. -is

6 diameter transvers… f. –er

V Утворіть терміни за схемою Sn + An + (An):

Венознa зв’язкa 5 суглобовий горбок

Лобний гребінь 6 зовнішня поверхня

Поперечна піднебінна складка

Крилоподібний відросток


ТЕСТ 4

ПРИКМЕТНИК

Варіант 2

I Визначте відміну прикметників:

a) I-II b) III

Femoralis, e 3 ruber, bra, brum 5 pelvinus, a, um

2 dexter, tra, trum 4 teres, ĕtis 6 posterior, ius

II Визначте рід прикметників:

a) masculinum b) femininum c) neutrum

Flavum 3 transversus 5 mediale

Anterius 4 palata 6 simplex

III Визначте відмінок прикметників:

a) Nom. sing. b) Gen. sing.

Verae 3 thoracici 5 claviculare

Recentis 4 temporalis 6 superioris

IV Виберіть відповідні закінчення, терміни

перекладіть:

1 lobus anter… a. -is

2 vena maxillar… b. -ior

3 linea alb… c. -e

4 margo frontal… d. -ius

5 ligamentum super… e. -a

6 os occipital… f. –um

V Утворіть терміни за схемою Sn + An:

Куприковий ріжок 5 суглобовий горбок

Верхня кінцівка 6 зовнішня поверхня

Великий піднебінний канал

Клиноподібний відросток


ТЕСТ 4

ПРИКМЕТНИК

Варіант 3

I Прикметники на –us (-er), -a, -um належать до

а) І –ІІ відміни б) ІІІ відміни

II Напишіть словникову форму прикметників:

1 brevis_______ 3 dexter______ 5 thoracicus_____

2 anterior_____ 4 par_________ 6 dentalis________

IІІ Визначте частину мови термінів:

а) іменник б) прикметник

Foramen, inis n 4 liber, era, erum 7 rabies, ei f

Medicus, i m 5 medicatus, a, um 8 radialis, e

Spissus, a, um 6 articularis, e 9 articulatio, onis f

ІV Виберіть відповідні закінчення, терміни перекладіть:

1 fossa canin… a. -is

2 vena femoral… b. -a

3 facies palatin… c. -us

4 tuberculum lateral… d. -e

5 musculus zygomatic… min… e. -ior

6 canalis facial… f. ius

V Утворіть терміни за схемою Sn + An + (An):

Серединна борозна 4 лобовий кут

Внутрішне вухо 5 лускатий край

Спільний сонний отвір 6 коса головка


ТЕСТ 4

ПРИКМЕТНИК

Варіант 4

I Вкажіть закінчення прикметників чоловічого роду:

а) – ae b) – is c) – us d) – e e) – ei

II Замість крапок поставте відповідні закінчення в

Gen. sing.

1 longa, long… 3 dorsalis, dorsal… 5 teres, ter…

2 medius, medi… 4 superior, superi… 6 opticum, optic…

IІІ Узгодьте прикметники з іменниками, терміни

перекладіть:

Cornu (major, majus) 4 ductus (thoracicus, a, um)

Pulmo (dexter, tra, trum) 5 pars (dexter, tra, trum)

Vertebra (cervicalis, e) 6 articulatio (simplex, icis)

ІV Визначте частину мови термінів:

а) іменник б) прикметник

Cor, cordis n 4 sacralis, e 7 pars, partis f

Cardiacus, a, um 5 dies, ei f 8 nervus, i m

Costa, ae f 6 costalis, e 9 recens, ntis

V Утворіть терміни за схемою Sn + An:

Остистий відросток 4 венозна зв’язка

Коротка кістка 5 зоровий канал

Передній край 6 крижовий отвір


ТЕСТ 4

ПРИКМЕТНИК

Варіант 5

І Вкажіть закінчення прикметників cереднього роду:

а) – us b) – is c) – e d) – um e) – a

II Напишіть словникову форму прикметників:

1 felleus____ 3 abdominalis_____ 5 minor_____

2 inferior_____ 4 teres________ 6 sinister_____

III Виберіть відповідні закінчення, терміни перекладіть:

1 tuberculum articular… a. -is

2 crista occipital… b. -e

3 canalis sacral… c. -ius

4 ramus sinist… d. -er

5 processus costal… e. -um

6 cornu coccyge… f. -ior

IV Визначте частину мови термінів:

а) іменник б) прикметникПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.021 с.)