ТОП 10:

Septum intermusculare anteriusІV Виберіть терміни в Nom. plur., перекладіть:

Mm. dorsi 3 Ligg. flava

V. cardiaca magna 4 Aa. membri superioris

V Напишіть схеми термінів, перекладіть латинською

мовою:

Кісткова носова перегородка

Хронічні хвороби

Поперечна зв’язка коліна

Гілки середньої частки

Губи рота

Форма м’язів


ТЕСТ 6

Друга відміна іменників і прикметників

Варіант 2

І Перекладіть терміни, поставте в Nom., Gen.sing. та

Nom., Gen. plur.:

Анатомічна шийка 2 правильний метод

(rectus, a, um)

II Виберіть відповідні закінчення:

1 skeleton human… a. -us

2 brachium sinist… b. -a

3 collega bon… c. -er

4 digitus medi… d. -um

III Перекладіть терміни українською мовою:

Ramus colli

Morbi gastris

Fossa cranii anterior

Ostium trunci pulmonalis

ІV Виберіть терміни в Nom. plur., перекладіть:

Vv. thyreoideae mediae

N. transversus colli

Rr. cardiaci thoracici

R. profundus

V Напишіть схеми термінів, перекладіть латинською

мовою:

Присінок носа 4 борозни шкіри

Поперечний нерв шиї 5 нижня серцева гілка

Ядро додаткового нерва 6 пласкі нерви


ТЕСТ 6

Друга відміна іменників і прикметників

Варіант 3

І Перекладіть терміни, поставте в Nom., Gen.sing. та

Nom., Gen. plur.:

Міжкісткова з’вязка 2 великий кристал

ІІ Узгодьте прикметники з іменниками:

Lobus (sinister, tra, trum)

Diameter (obliquus, a, um)

Colon (transversus, a, um)

Canaliculus (mastoideus, a, um)

III Перекладіть терміни українською мовою:

Sulci nervorum 3 magistri linguae Latinae

Vestibulum laryngis 4 tubercula coronae dentis

ІV Виберіть терміни в Nom. plur., перекладіть:

Ligg. accessoria 3 N. cutaneus

Rr. gastrici 4 Vv. thyreoideae mediae

V Напишіть схеми термінів, перекладіть латинською

мовою:

Хвороби очей 4 лімфатичні вузлики

Ямка слізного мішка 5 скелет верхньої кінцівки

Борозни нервів 6 поперечний м’яз язика


ТЕСТ 6

Друга відміна іменників і прикметників

Варіант 4

І Перекладіть терміни, поставте в Nom., Gen.sing. та

Nom., Gen. plur.:

Венозна зв’язка 2 добрий метод

ІІ Узгодьте прикметники з іменникам:

Соllega (bonus, a, um)

Tuberculum (caroticus, a, um)

Brachium (dexter, tra, trum)

Morbus (acutus, a, um)

III Перекладіть терміни українською мовою:

Ligamentum genus 3 rami zygomatici

Nucleus nervi accessorii 4 membrum superius

ІV Виберіть терміни в Nom. plur., перекладіть:

R. colli 3 Mm. thoracis

Vv. palatinae 4 Lig. arteriosum

V Напишіть схеми термінів, перекладіть латинською

мовою:

1 спайка губ 4 зв’язки щитоподібноï залози

Додаткові органи ока 5 грудні серцеві нерви

Порожнина гортані 6 барабанний каналець


ТЕСТ 6

Друга відміна іменників і прикметників

Варіант 5

І Перекладіть терміни, поставте в Nom., Gen.sing. та

Nom., Gen. plur.:

Піднебінна борозна 2 внутрішній орган

II Виберіть відповідні закінчення:

1 ligamentum lat… a. -us

2 nodulus lymphatic… b. -um

3 angulus mastoide… c. -a

4 palatum dur… d. -i

III Перекладіть терміни українською мовою:

Lobus transversus 3 ligamenta accessoria

Nervi plani 4 morbi oculorum

ІV Виберіть терміни в Nom. plur., перекладіть:

Rr. cardiaci thoracici 3 N. cutaneus

Aa. cerebri 4 Mm. coccygei

V Напишіть схеми термінів, перекладіть латинською

мовою:

Глибока артерія передпліччя 4 борозни нервів

Вузол венозної зв’язки 5 кам’яниста гілка

Нижня губа рота 6 печінкові лімфатичні вузли


ТЕСТ 6

Друга відміна іменників і прикметників

Варіант 6

І Перекладіть терміни, поставте в Nom., Gen.sing. та

Nom., Gen. plur.:

Ліве око 2 лімфатичний вузол

II Виберіть відповідні закінчення:

1 musculus digastric… a. -us

2 intestinum crass… b.- um

3 skeleton human… c. -a

4 nervus accessori… d. -i

III Перекладіть терміни українською мовою:

Atrium dextrum

Labia interna

Rami cardiaci

Sulci nervorum

ІV Виберіть терміни в Nom. plur., перекладіть:

M. masseter

Ligg. flava

Aa. thyreoideae mediae

Nn. caroticotympanici

V Напишіть схеми термінів, перекладіть латинською

мовою:

Порожнина носа

Поперечні м’язи

Внутрішні органи

Ядро під’язикового нерва

Глибока артерія плеча

Півкулі мозку


ТЕСТ 6

Друга відміна іменників і прикметників

Варіант 7

І Перекладіть терміни, поставте в Nom., Gen.sing. та

Nom., Gen. plur.:

Глотковий горбок 2 косий діаметр

II Допишіть словникову форму іменників та прикметників:

Membrum

Truncus

Hepaticus

Ruber

III Перекладіть терміни українською мовою:

Facies tuberculi costae

Anguli externi

Ganglia autonomica

Nucleus nervi

ІV Виберіть терміни в Nom. plur., перекладіть:

Rr. calcanei

Vv. externi bulbi oculi

Mm. dorsi

N. olfactorius

V Напишіть схеми термінів, перекладіть латинською

мовою:

Хрящ перегородки носа

Основа черепа

М’яз шиї

Диск зорового нерва

Лінія губ

Додаткові органи


ТЕСТ 7

ТИПИ ІМЕННИКІВ ІІІ ВІДМІНИ

Варіант 1

І Визначте рівноскладові іменники:

Pubes, is f 4 unguis, is m

Tempus, oris n 5 fames, famis f

Pecten, inis m 6 os, oris n

II Напишіть основу іменників:

Flexor, oris m 3 pancreas, atis n

Sanguis, inis m 4 pollex, icis m

III Визначте тип іменників:

а) приголосний б) голосний в) мішаний

Homo, inis m 4 naris, is f

2 paries, ĕtis m 5 animal, is n

3 calcar, āris n 6 symptoma, ătis n

IV Узгодьте прикметники з іменниками:

Foramen (caecus, a, um) 3 rete (arteriosus, a, um)

Phalanx (medius, a, um) 4 pars (dexter, tra, trum)

V Перекладіть терміни українською мовою:

Cartilagines laryngis 3 inflammatio pulmonum

Cavitas oris 4 parietes cranii

VI Перекладіть терміни латинською мовою:

Шлуночки серця 3 суглоби коліна

Тіло стегна 4 кістки черепа


ТЕСТ 7

ТИПИ ІМЕННИКІВ ІІІ ВІДМІНИ

Варіант 2

І Визначте нерівноскладові іменники:

Flexor, oris m 4 unguis, is m

Pars, partis f 5 animal, alis n

3 cortex, ǐcis m 6 auris, is f

II Напишіть основу іменників:

1 apex, icis m 3 tuber, ĕris n

Gaster, tris f 4 phalanx, ngis f

III Визначте тип іменників:

а) приголосний б) голосний в) мішаний

Foramen, inis n 4 pubes, is f

2 dens, dentis m 5 hepar, ătis n

3 calcar, āris n 6 vas, vasis n

IV Узгодьте прикметники з іменниками:

Cor (sanus, a, um) 3 articulatio (planus, a, um)

Tuber (cinereus, a, um) 4 rete (venosus, a, um)

V Перекладіть терміни українською мовою:

Corpus phalangis 3 foramina incisiva

Diaphragma oris 4 articulationes pedis

VI Перекладіть терміни латинською мовою:

Ділянки плеча 3 суглоби коліна

Тіло стегна 4 кістки обличчя


ТЕСТ 7

ТИПИ ІМЕННИКІВ ІІІ ВІДМІНИ

Варіант 3

I Напишіть основу іменників:

1 ovis, is f 3 gramma, ătis n

2 vulnus, ĕris n 4 rete, is n

II Визначте тип іменників:

а) приголосний б) голосний в) мішаний

1 rotator, ōris m 4 cutis, is f

2 cavitas, ātis f 5 animal, ālis n

Meninx, ngis f 6 tabes, is f

III Визначте відмінок і число іменників ІІІ відміни:

a) Nom. sing. b) Gen. sing. c) Nom. plur. d) Gen. plur.

Capita 4 corpus

Renes 5 articulationum

Calcarium 6 gastris

IV Узгодьте прикметники з іменниками:

Foramem (nutricius, a, um) 3 axis (opticus, a, um)

Pulmo (sinister, tra, trum) 4 auris (medius, a, um)

V Перекладіть терміни українською мовою:

Regiones brachii 3 phalanges digitorum

Pars subcutanea 4 ossa faciei

 

VI Перекладіть терміни латинською мовою:

Кора нирки

Глибокі лімфатичні судини

Сірий бугор

Канали ніжної щелепи


ТЕСТ 7

ТИПИ ІМЕННИКІВ ІІІ ВІДМІНИ

Варіант 4

I Напишіть основу іменників:

1 extremtas, ātis f 3 cochlear, āris n

2 frons, frontis f 4 fornix, ĭcis m

II Визначте тип іменників:

а) приголосний б) голосний в) мішаний

1 pollex, ĭcis m 4 vermis, is m

2 hepar, ătis n 5 lens, lentis f

3 incus, ūdis f 6 pons, pontis m

III Визначте відмінок і число іменників ІІІ відміни:

a) Nom. sing. b) Gen. sing. c) Nom. plur. d) Gen. plur.

Sanguis 4 pulmonum

Calcarium 5 cavitates

Dentis 6 animalia

IV Узгодьте прикметники з іменниками:

Radix (longus, a, um) 3 canalis (incisivus, a, um)

Pes (dexter, tra, trum) 4 sanguis (venosus, a, um)

V Перекладіть терміни українською мовою:

Basis phalangis 3 regiones faciei

Caput profundum 4 rami tuberis cinerei

 

VI Перекладіть терміни латинською мовою:

Волокнисті суглоби 3 ділянки нижньої кінцівки

Тіло стегна 4 додаткові хрящі носа


ТЕСТ 7

ТИПИ ІМЕННИКІВ ІІІ ВІДМІНИ

Варіант 5

I Напишіть основу іменників:

1 fornix, ĭcis m 4 pectus, ŏris n

2 labor, ōris m 5 pharynx, ngis m

3 occiput, ĭtis n 6 ars, artis f

II Визначте тип іменників:

а) приголосний б) голосний в) мішаний

1 hepar, ătis n 4 calcar, āris n

2 salus, ūtis f 5 pons, pontis m

3 naris, is f 6 solutio, ōnis f

III Визначте відмінок і число іменників ІІІ відміни:

a) Nom. sing. b) Gen. sing. c) Nom. plur. d) Gen. plur.

Secalis 3 tumorum 5 tempora

Functiones 4 aurium 6 animalia

 

IV Узгодьте прикметники з іменниками:

Extremias (longus, a, um)

Femur (sinister, tra, trum)

Articulatio (compositus, a, um)

Cor (sanus, a, um)

V Перекладіть терміни українською мовою:Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.51.240 (0.023 с.)