ТОП 10:

Dentalis, e 3 cavum, i n 5 tuber, eris nLiber, era, erum 4 os, ossis n 6 osseus, a, um

V Утворіть терміни за схемою Sn + An + (An):

Зубна дуга 4 піднебінна поверхня

Ліве передсердя 5 лицевий нерв

Задній край 6 внутрішній потиличній гребінь


Тест 4

Прикметник

Варіант 6

I Визначте відміну прикметників:

a) I – II b) III

Transversus, a, um 3 teres, etis 5 superior, ius

Frontalis, e 4 dexter, tra, trum 6 longus, a, um

II Визначте рід прикметників:

a) masculinum b) femininum c) neutrum

Opticus 4 posterius 7 minus

Ethmoidale 5 petrosa 8 sinistra

Nasalis 6 dentatum

III Визначте відмінок прикметників:

a) Nom. sing. b) Gen. sing.

Mastoidei 4 majoris 7 recentis

Pterygoideae 5 breve 8 magna

Osseum 6 squamosus

IV Визначте термін, що утворений за схемою Sn + An:

Collum femoris 3 cavum cranii

Processus articularis 4 atrium cordis

V Допишіть закінчення, терміни перекладіть:

1 vena palatin… 4 tuberculum anter…

2 musculus zygomatic… 5 sulcus sacral…

3 vertebra lumbal… 6 foramen oval…

VI Утворіть терміни за схемою Sn + An:

Мозкова поверхня 4 носовий хід

Бічний край 5 куприковий ріг

3 реброва дуга 6 потилична кістка
Тест 4

Прикметник

Варіант 7

I Визначте відміну прикметників:

a) I – II b) III

Sinister, tra, trum 3 biceps, itis 5 palatinus, a, um

Cribrosus, a, um 4 cranialis, e 6 inferior, ius,

II Визначте рід прикметників:

a) masculinum b) femininum c) neutrum

Interna 4 majus 7 asper

Tympanicus 5 petrosum 8 incisiva

Laterale 6 accessoria

III Визначте відмінок прикметників:

a) Nom. sing. b) Gen. sing.

Venosae 4 anterioris 7 teretis

Transversi 5 externa 8 verum

Parva 6 pulmonale

IV Визначте термін, що утворений за схемою Sn + An:

Radix duplex 3 fovea dentis

Articulatio genus 4 sulcus sinus

V Допишіть закінчення, терміни перекладіть:

1 collum anatomic … 4 tuberculum anter…

2 facies articularis… 5 ductus min…

3 ventriculus dext… 6 foramen sacral…

VI Утворіть терміни за схемою Sn + An:

Хребцева вирізка 4 вилична дуга

Слізна кістка 5 сонний горбок

Лускатий край 6 решітчастий отвір


ТЕСТ 5

Перша відміна іменників і прикметників

Варіант 1

I Перекладіть анатомічні терміни, поставте в Nom.,

Gen. sing., Nom., Gen. plur.:

Піднебінна ость 2 різцева ямка

II Узгодьте прикметники з іменниками, терміни

перекладіть:

Bursa (profundus, a, um) 3 venae (palatinus, a, um)

Plicae (gastricus, a, um) 4 fossula (petrosus, a, um)

III Перекладіть терміни латинською мовою:

Шви черепа 3 вени хребцевого стовпа

Гребішки шкіри 4 глотковий шов

IV Утворіть іменники першої відміни за допомогою

суфіксів:

-ura

( від commito,commissum, ĕre -скріпляти, з’єднувати);

( від suo, sutum, ĕre – шити);

-ol-a, -ul-a (cul-a)

(від fovea -яма; від arteria – артерія).

V Перекладіть терміни українською мовою:

Incisura mandibulae profunda 3 glandula compositа

Capsula fibrosa 4 foveola gastrica


ТЕСТ 5

Перша відміна іменників і прикметників

Варіант 2

I Перекладіть анатомічні терміни, поставте в Nom.,

Gen. sing., Nom. Gen. plur.:

Ліва пластинка 2 біла спайка

II Узгодьте прикметники з іменниками, терміни

перекладіть:

Fossa (pterygoideus, a, um)

Substantia (spongiosus, a, um)

Crista (palatinus, a, um)

Glandulae (mucosus, a, um)

IІІ Перекладіть терміни латинською мовою:

Передня спайка губ 3 вени серця

Поперечна артерія обличчя 4 язичок мозочка

ІV Утворіть іменники першої відміни за допомогою

суфіксів:

-ura

( від misceo, mixtum, ĕre - змішувати);

( від aperio, apertum, ire – відкривати);

-ol-a, -ul-a (cul-a)

(від fovea - яма; від arteria – артерія); (від clavis – ключ);

V Перекладіть терміни українською мовою:

Incisura mandibulae profunda 4 glandula compositа

Commissura palpebrarum 5 fossula petrosa


ТЕСТ 5

Перша відміна іменників і прикметників

Варіант 3

I Перекладіть анатомічні терміни, поставте в Nom.,

Gen. sing., Nom. Gen. plur.:

Піднебінний гребінь 2 слизова залоза

II Узгодьте прикметники з іменниками терміни

перекладіть:

Sutura (medianus, a, um)

Plicae (gastricus, a, um)

Vertebrae (coccygeus, a, um)

Fascia (latus, a, um)

III Перекладіть терміни латинською мовою:

Власна фасція шиї 3 язичок мозочка

Піднебінні ості 4 кісткові ампули

ІV Утворіть іменники першої відміни за допомогою

суфіксів:

-ura

( від frango, fractum, ĕre – ламати);

(від findo, fissum, ĕre – роздвоювати, розколювати).

-ul-a (cul-a)

( від саpsa - коробка); (від vesica - міхур)

V Перекладіть терміни українською мовою:

Capsula fibrosa 3 foveolae gastricae

Fractura costarum 4 venulae rectae


ТЕСТ 5

Перша відміна іменників і прикметників

Варіант 4

I Перекладіть анатомічні терміни, поставте в Nom.,

Gen. sing., Nom. Gen. plur.:

Дугоподібна артерія 2 права лопатка

ІІ Узгодьте прикметники з іменниками, терміни

перекладіть:

Lineae (transversus, a, um)

Vena (cardiacus, a, um)

Plicae (adiposus, a, um)

Cellulae (medius, a, um)

III Перекладіть терміни латинською мовою:

Середня носова раковина

Ямка венозної протоки

Досвідчений окуліст

Гілка верхньої щелепи

ІV Утворіть іменники першої відміни за допомогою

суфіксів:

-ia, - ntia

(від memor – пам’ятний); (substāre- існувати).

-ina

(від officium – служба, обов’язок); (від medicus –

Лікар).

V Перекладіть терміни українською мовою:

Substantia compacta

Aperturae sinus sphenoidalis

Protuberantia occipitalis externa

Cuticula dentis


ТЕСТ 5

Перша відміна іменників і прикметників

Варіант 5

I Перекладіть анатомічні терміни, поставте в Nom.,

Gen. sing., Nom. Gen. plur.:

Лускоподібний шов 2 права пластинка

ІІ Узгодьте прикметники з іменниками, терміни

перекладіть:

Fibrae (obliquus, a, um)

Capsula (externus, a, um)

Clavicula (sinister, tra, trum)

Plicae (gastricus, a, um)

III Перекладіть терміни латинською мовою:

Щілина роту 3 реберна плевра

Речовина несправжніх ребер 4 форма швів

ІV Утворіть іменники першої відміни за допомогою

суфіксів:

-ura

( від jungo, junctum, ĕre – з’єднувати)

(від rupmo, ruptum, ěre –рвати, розривати)

-ia, - ntia

(від protuberāre – набухати, виростати)

(від prominens, ntis – виступний, виступаючий)

V Перекладіть терміни українською мовою:

Protuberantia occipitalis interna

Ruptura vesicae urinariae

Arteriolae rectae

Suturae cranii


Тест 5

Перша відміна іменників та прикметників

Варіант 6

I Перекладіть анатомічні терміни, поставте їх в Nom., Gen.sing. та Nom., Gen. plur.:

Соскоподібна вирізка 3 Порожниста вена

Піднебінний мигдалик 4 Лускатий шов

II Узгодьте прикметники з іменниками:

Fissura (medianus, a, um)

Glandulae (accessorius, a, um)

Fovea (mandibularis, e)

Costae (verus, a, um)

III Перекладіть терміни українською мовою:

Plicae sigmoideae 3 Arteria tympanica inferior

Fascia cribrosa 4 Lineae transversae

IV Перекладіть терміни латинською мовою:

Глибока вена язика 3 Сонні артерії

Слизова сумка 4 Язичок нижньої щелепи

V Розшифруйте скорочення, перекладіть терміни

українською мовою:

Aa coronariae dextrae

A hepatica propria

V cardiaca magna

Aa membri superioris

Vv thyreoideae mediae

VI Вкажіть число та відмінок виділених термінів:

a) Nom. sing. b) Gen. sing. с) Nom. plur. d) Gen. plur.

1 scapularum 4 vertebrae coccygeae

2 tuber maxillae 5 Rima palpebrarum

3 spinae tympanicae 6 Crista tuberculi


Тест 5

Перша відміна іменників та прикметників

Варіант 7

I Перекладіть анатомічні терміни, поставте їх в Nom., Gen. sing. та Nom., Gen. plur.:

Піднебінний мигдалик 2 Лускатий шов

II Узгодьте прикметники з іменниками:

Arteria (internus, a, um)

Crista (sacralis, e)

Foveae (petrosus, a, um)

Fossa (caninus, a, um)

III Перекладіть терміни українською мовою:

Bursa mucosa sublingualis 3 Linea obliqua

Lingula mandibulae 4 Costae spuriae

IV Перекладіть терміни латинською мовою:

Глибока ямка 3 Велика барабанна ость

Решітчасті пластинки 4 Шви черепа

V Розшифруйте скорочення, перекладіть терміни

українською мовою:

Vv. cardiacae

V. profunda linguae

A. thyreoidea superior

Aa. membri inferioris

Aa. hepaticae propriae

VI Вкажіть число та відмінок виділених термінів:

a) Nom. sing. b) Gen. sing. с) Nom. plur. d) Gen. plur.

1 incisivarum 5 lLamina cribrosa

2 corpus vertebrae 6 commissura palpebrarum

3 arteriae mediae

4 fascia lata


ТЕСТ 6

Друга відміна іменників і прикметників

Варіант 1

І Перекладіть терміни, поставте в Nom., Gen. sing. та

Nom., Gen. plur.:

Поперечний діаметр 2 жовта зв’язка

II Виберіть відповідні закінчення:

1 periodus critic... a. -um

2 lobus dext... b. -a

3 medicamenta mult… c. -us

4 palatum dur... d. -er

III Перекладіть терміни українською мовою:

Ligamenta transversa

Nodi lymphatici gastrici sinistri

Sulci arteriosiПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.167.166 (0.021 с.)