ТОП 10:

Внутрішня вісь очного яблукаБарабанна частина

Суглоби грудної клітки

IV Утворіть іменники за допомогою суфікса -io,

перекладіть українською мовою:

1 contundo, contŭdi, contūsum, contusĕre – ударяти

2 flecto, flexi, flexum, flexĕre -згинати


ТЕСТ 9

ІІІ відміна іменників. Жіночий рід

Варіант 5

І Узгодьте прикметники з іменниками, поставте ïх

в Nom. і Gen plur.:

Radix (profundus, a, um)

Dens (incisivus, a, um)

Pars (obliquus, a, um)

Fornix (gastricus, a, um)

II Зробіть морфологічний аналіз термінів:

Articulationes pedis

Cartilago cricoidea

III Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

Лускуватий край

Присінок гортані

Вільний край нігтя

Сегмент правої легені

IV Утворіть іменники за допомогою суфікса -io,

перекладіть українською мовою:

1 describo, descripsi, descriptum, describĕre – описувати

2 examino, examināvi, examinātum, examināre – обстежувати


Тест 9

III відміна іменників. Жіночий рід

Варіант 6

I Визначте рід іменників

а) чоловічий b) жіночий с) середній

Atlas, antis 4 mater, tris

Gaster, gastris 5 basis, is

Pancreas, atis 6 dens, dentis

II Узгодьте прикметники з іменниками, поставте їх в Nom. та Gen. plur.:

Margo (interosseus, a, um) 3 radix (profundus, a, um)

Tuberositas (massetericus, a, um) 4 rete (venosus, a, um)

III Допишіть закінчення, терміни перекладіть:

1 apex part… petros… 3 cartilagin…(plur.) thyreoid…

2 apertura thorac… 4 fornix pharyng…

IV Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

Порожнина таза 3 перелом стегна

Міжфалангові суглоби стопи 4 серединні ділянки

 

V Від поданих дієслів утворіть іменники з суфіксом –io:

Divido, divisi, divisum, dividere

Flecto, flexi, flexum, flectere

Sano, sanavi, sanatum, sanare

Solvo, solvi, solutum, solvere


ТЕСТ 9

III відміна іменників. Жіночий рід

Варіант 7

I Визначте рід іменників

а) чоловічий b) жіночий с) середній

Pharynx, yngis 4 canalis, is

Vas, vasis 5 functio, onis

Extremitas, atis 6 crus, cruris

II Узгодьте прикметники з іменниками, поставте їх в Nom. та Gen. plur.:

Pars (tympanicus, a, um) 3 tuber (cinereus, a, um)

Dens (incisivus, a, um) 4 auris (internus, a, um)

III Допишіть закінчення, терміни перекладіть:

1 articulation…(plur.) capit… cost…

2 region... (plur.) median…

3 massa lateral… atlan…

4 tumor pancreat…

IV Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

Залоза шкіри 3 хвороба шлунка

Внутрішня основа черепа 4 хрящі гортані

 

V Від поданих дієслів утворіть іменники з суфіксом –io:

Inflicio, infeci, infectum, infecere

Inicio, inieci, iniectum, eniecere

Steriliso, sterilisavi, sterilisatum, sterilisare

Depremo, depressi, depressum, depressere


ТЕСТ 10

ІІІ відміна іменників. Середній рід

Варіант 1

І Узгодьте прикметники з іменниками, поставте ïх

в Nom. і Gen plur.:

Сrus (sinister, tra, trum) 3 pecten (albus, a, um)

Systema (digestorius, a, um) 4 corpus (callosus, a, um)

II Зробіть морфологічний аналіз термінів:

Vasa nervorum

Corpora cavernosa

III Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

Клітина печінки

Поперечний м’яз живота

Зв’язка головки стегна

Великий піднебінний отвір

Тіло плеснової кістки

Скулова головка


ТЕСТ 10

ІІІ відміна іменників. Середній рід

Варіант 2

І Узгодьте прикметники з іменниками, поставте ïх

в Nom. і Gen plur.:

Vas (lymphaticus, a, um)) 3 tuber (cinereus, a, um)

Vulnus (magnus, a, um) 4 crus (osseus, a, um)

II Зробіть морфологічний аналіз термінів:

Crura cerebri

Foramen rotundum

III Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

Нерви судин

Бугор верхньої щелепи

Крилоподібна горбистість

Заслінка овального отвору

Велика вена серця

Кістки тіла людини


ТЕСТ 10

ІІІ відміна іменників. Середній рід

Варіант 3

І Узгодьте прикметники з іменниками, поставте ïх

в Nom. і Gen plur.:

Foramen (magnus, a, um)

Rete (calcaneus, a, um)

Lien (accessorius, a, um)

Corpus (callosus, a, um)

II Зробіть морфологічний аналіз термінів:

Rete nervosum

Renes aegroti

III Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

Шорстка лінія живота

Отвір порожнистої вени

Кістки швів

Автономна нервова система

Лімфатичні судини

Кісткова ніжка


ТЕСТ 10

ІІІ відміна іменників. Середній рід

Варіант 4

І Узгодьте прикметники з іменниками, поставте ïх

в Nom. і Gen plur.:

Ren (dexter, tra, trum)

Systema (nervosus, a, um)

Caput (profundus, a, um)

Rete (venosus, a, um)

II Зробіть морфологічний аналіз термінів:

Foramina incisiva

Corpus luteus

III Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

Поперечний м’яз живота

Пульпа селезінки

Глибокі лімфатичні судини

Хвіст підшлункової залози

Додаткова селезінка

Головка стегнової кістки


ТЕСТ 10

ІІІ відміна іменників. Середній рід

Варіант 5

І Узгодьте прикметники з іменниками, поставте ïх

в Nom. і Gen plur.:

Tuber (cinereus, a, um)

Femur (dexter, tra, trum)

Os (sacer, cra, crum)

Rete (calcaneus, a, um)

II Зробіть морфологічний аналіз термінів:

Regio abdominis

Crura sinistra

III Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

Діафрагма рота

Тіло підшлункової залози

Велика вена серця

Проста кісткова ніжка

Ліва частка печінки

Нерви судин


Тест 10

III відміна іменників. Середній рід

Варіант 6

I Визначте рід іменників

а) чоловічий b) жіночий с) середній

Ren, renis 4 splen, splenis

Symptoma, atis 5 larynx, ngis

Pancreas, atis 6 axis, is

II Узгодьте прикметники з іменниками, поставте їх в Nom. та Gen. plur.:

Crus (dexter, tra, trum) 3 systema (lymphaticus, a, um)

Regio (zygomaticus, a, um) 4 canalis (opticus, a, um)

III Допишіть закінчення, терміни перекладіть:

1 muscul…(plur.) capit… 3 oss…(plur.) ped…

2 cavum abdomin… 4 vas…(plur.) vas…(plur.)

IV Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

Піднебінні отвори 3 травми вух

Порожнина живота 4 довга сітка

 

V Від поданих дієслів утворіть іменники з суфіксом –oma:

Haema, atis n

Osteon, i n (грец.)

Hepar, atis n

Derma, atis n


Тест 10

III відміна іменників. Середній рід

Варіант 7

I Визначте рід іменників

а) чоловічий b) жіночий с) середній

Occiput, itis 4 pes, pedis

Sanguis, inis 5 haema, atis

Cervix, icis 6 radix, icis

II Узгодьте прикметники з іменниками, поставте їх в Nom. та Gen. plur.:

Femur (sinister, tra, trum)

Tuberositas (pterygoideus, a, um)

Pancreas (accessorius, a, um)

Axis (opticus, a, um)

III Допишіть закінчення, терміни перекладіть:

1 lobus dext…hepat…

2 crur…(plur.) cerebr…

3 fascia diaphragmat… pelvis…

4 fractura oss… (plur.)

IV Перекладіть анатомічні терміни, напишіть схеми:

Судини нервів 3 лімфатична система

Травми носу 4 перелом стегна

 

V Від поданих дієслів утворіть іменники з суфіксом –oma:

Fibra, ae f

Angion, i n (грец.)

Sarcoma, atis n

Ganglion, i n


ТЕСТ 11

ПРИКМЕТНИКИ ІІІ ВІДМІНИ

Варіант 1

І Прикметники ІІІ відміни чоловічого роду на –is

мають:

Три родових закінчення

Два родових закінчення

Одне родове закінчення

II Допишіть відповідні закінчення:

1 nervus maxillar… a. -es

2 vasa capillar… b. -is

3 crus anter… c. -ius

4 facies costal… d. -ia

5 fasciae cervical… e. - ior

6 foramina sacral…dorsal… f. -e

ІІІ Перекладіть терміни латинською мовою:

1 центральні артеріï нирки 4 лобні вени

Потиличний край 5 альвеолярні канали

Ядро лицевого нерва 6 нижні вени мозку

ІV Утворіть прикметники, додаючи до основи

іменників суфікси – al-is або - ar-is; перекладіть:

Cerebrum, i n 3 scapula, ae f

2 musculus, i m 4 cortex, ĭcis m


ТЕСТ 11

ПРИКМЕТНИКИ ІІІ ВІДМІНИ

Варіант 2

І Вкажіть родові закінчення прикметників 3-ï підгрупи

Is (m, f) – e (n) 2 – er (m), -is (f), -e (n)

R, -s, -x (m, f, n)

II Допишіть відповідні закінчення:

1 ossa temporal… a. -ius

2 vasa capillar… b. -is

3 cristae lateral… c. -ia

4 pars nasal… d. -e

5 glandula lingual … e. -es

6 vena brev… f. -ior

III Перекладіть терміни латинською мовою:

Центральна нервова система

Альвеолярні канали

Луска потиличної кістки

Верхній сегмент нирки

Малі крилоподібні хрящі

Скроневі кістки

ІV Утворіть прикметники, додаючи до основи

іменників суфікси -al-is або -ar-is; перекладіть:

Palma, ae f 3 sacrum, i n

2 abdomen, ĭnis n 4 nasus, i m


ТЕСТ 11

ПРИКМЕТНИКИ ІІІ ВІДМІНИ

Варіант 3

I Визначте відміну прикметників:

a) І - ІІ відміна b) ІІІ відміна

1 mentalis, e 2 teres, ĕtis

Longus, a, um 4 superior, ius

II Допишіть відповідні закінчення:

1 facies lingual… a. -ior

2 tuberculum articular… b. -ia

3 ossa frontal… c. -is

4 linea temporal… inferi… d. -e

5 margo frontal… e. es

6 glandulae lingual… f. –ius

III Перекладіть терміни латинською мовою:

Центральна частина 6 хребцеві суглоби

Ямка слизової залози 4 латеральний хрящ носа

Овальний отвір 5 нижні вени мозкуПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.254.197 (0.019 с.)