ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дієслово як частина мови. Спосіб, час, відміна дієслів (2 год.)Мета заняття:поглибити і систематизувати знання студентів про дієслово як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних ознак дієслова.

Етапи практичного заняття

Обговорення основних положень ЗМ 16 (усно)

1. Що таке дієслово як частина мови? Назвіть граматичні ознаки дієслів.

2. Що є початковою формою дієслова та які граматичні ознаки вона має?

3. Розкажіть про форми дієслова.

4. Що виражає категорія виду дієслів? Дайте характеристику кожному виду.

5. Схарактеризуйте основні значення форм теперішнього, минулого та майбутнього часів.

6. Які дієслова належать до І, а які до ІІ дієвідміни?

7. Що виражає дійсний спосіб дієслів?

8. Як утворюються дієслова умовного та наказового способів?

9. Розкажіть про категорію стану.

10. Назвіть основні способи творення дієслів. Наведіть приклади.

 

Виконання вправ (письмово)

 

Вправа 1.Визначте, яким членом речення є дієслово або його форми. Підкресліть їх.

1. Любить свій край – це для народу жити.

2. Камінь може кричати.

3. Я судить їх не маю права,

Я для них не бажаю зла.

4. На розсаднику Данило сторожує. Не так удень, як уночі, коли вепри виходять з барголів попастися.

5. Написати добру пісню – щастя для поета і музиканта.

6. Нечуйвітер має звичку вставати до схід сонця, коли на цих водах ще стеляться сиві тумани і всюди по низинах роса.

7. Маріора загадала збиратись додому.

Вправа 2.Від поданих дієслів утворіть усі способи. Складіть або доберіть з художніх творів по два речення з дієсловами різного способу; визначте, що вони виражають (умову, наказ, прохання тощо).

Принести, сказати, хотіти, слухати, кликати, згадати, садити.

Вправа 3.Прочитайте речення; випишіть дієслова, визначте, якого вони часу і виду. Поясніть, чому в деяких дієсловах визначити час неможливо.

1. Ми ще йдемо. Ти щось мені говориш. Твоя краса цвіте в моїх очах. Але скажи: чи ти зі мною поруч Пройдеш безтрепетно по схрещених мечах?

2. Синиця в шибку вдарила крильми. Годинник став. Сіріють німо стіни. Над сизим смутком ранньої зими Принишкли хмари. Мов копиці сіна.

3. Пройдуть зливи, замовкнуть грози, Задрімають вітри на ланах. І весняного грому погрози Пронесе стороною луна.

4. Вечір перли вам до ніг казкові Буде сипать росами на діл.

5. Ти ідеш… Іди собі щаслива, Мрій і смійся, думай і мовчи…

6. Повела житами стежка неширока В поле, де тополя мріє одинока.

7. Скільки б не судилося страждати, Все одне благословлю завжди День, коли мене родила мати Для життя, для щастя, для біди.

8. – Я б Сонце засліпив, – розхвастався Ліхтар, – якби мене хтось підійняв до хмар.

9. Курчаток Квочка висиділа в Ситі, Тепер воно оповіщає всіх: – Курей би зовсім не було на світі, Коли б я не родило їх…

Вправа 4.«Два кольори». У реченнях підкресліть одним кольором дієслова теперішнього часу, а іншим – простого майбутнього часу (зазначивши відповідність між кольором та часом). Визначте їхні дієвідміну, час, особу, число.

1. Глибшає далеч. Річка синіє. Річка синіє, зітхає, сміється.

2. Зірка пада ясна і дугу розкида на широкому темному небі.

3. Вже червоніють помідори і ходить осінь по траві.

4. Осінь ходить, яблука золотить.

5. Що з того, що осіннім чарам прийде кінець?

6. Гей, як вийде сонце з-за діброви, як на плесі крикнуть сірі гуси і щаслива перепілка з трав роси нап’ється – косарі вмиваються до сонця чистою, студеною водою з голубої, доброї криниці.

7. Дзвенить земля, як кований копит. Зима прийде – і серце не обманить.

8. Тихий, солодкий дощик сіється щедро і світло, і плеще по листю, і віє у вікно, як надія.

 

Вправа 5.Випишіть слова у дві колонки за дієвідмінами.

Знати, оцінювати, тягти, стукотіти, зморитися, схотіти, кроїти, наколоти, свистати, свистіти, оборонити, обороняти, відпороти, відпорювати, завадити, гуркотіти, одужати, стелити, краяти, хилитися, спізнитися, відкрити, бачити, збороти, ударити, пищати, сипати, зважити, дирчати, захищати, мовчати, полоти, почати, гудіти, їсти, дозволити.

 

Перевірка знань (тестування), засвоєних у ході проведення практичного заняття (письмово)

Тест

Тест містить 6 варіантів. Кожен студент обирає варіант залежно від першої літери свого прізвища. Наприклад, Авраменко, Бобринський, Вовк, Гнатенко і Ґудзь – 1 варіант, Денисенко, Евенко, Єргольська, Жук, Зайченко – 2 варіант і т.д.

Кожен варіант складається з 12 завдань. Завдання мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. Кожне правильно виконане завдання оцінюється 1 балом. Тобто за правильне виконання тесту ви можете заробити 12 балів.

Перша буква прізвища Варіант
А, Б, В, Г, Ґ
Д, Е, Є, Ж, З
І, Ї, Й, К, Л
М, Н, О, П, Р
С, Т, У, Ф, Х
Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я

Варіант 1

1. У якому рядку всі дієслова належать до особових форм?

А) Судячи, привіз би, зліпимо, запалила, буду світити.
Б) Відволікалось, помилився, похитуватись, приніс би, піднімаємось.
В) Малюй, ворогують, підклеїш, розбив би, роззброїш.
Г) Здивований, зібрало, вечоріти, оспіваємо, збила б.

Д) Танцюй, гуляймо, буду радіти, планувати, поновлений.

 

2. Виберіть рядок, у якому наведено дієслова тільки доконаного виду:

А) Бряжчить, бренькають, віддзеркалив, розвіяла, вирізьбити;
Б) Оббити, роз’юшила, ризикнув, під’їхали б, бовваніє;
В) Заверещать, виняньчили, пискнуть, віддамо, розв’язуватимуть;
Г) Проллється, вискнете, задзвенить, зашумів, примирилися;

Д) Гойдає, розлюбить, прогримить, розвидняється, заколишуть.

 

3. У якому рядку всі дієслова минулого часу доконаного виду?

А) Залило, збудував, прочитав, зрозумів, дописали;
Б) Хвилюються, розклав, слухаєш, несуть, захищаю;
В) Обмережимо, загориться, навіяв, бореться, горить;
Г) Завантажив, шукаєш, радієш, зморитися, тягти;

Д) Любити, закутав, наколоти, відповідати, розкидав.

 

4. З’ясуйте, яким членом речення виступає виділене дієслово.

Мистецтво слухати дано не кожному.

А) Підмет;
Б) Присудок;
В) Додаток;
Г) Означення;

Д) Обставина.

 

5. У якому рядку всі дієслова належать до І дієвідміни?

А) Зважити, поїхати, задивитися, згадати, залишити;
Б) Дирчати, зажуритися, зорати, бродити, гуркотати;
В) Зморитися, перебороти, волочити, клекотати, нести;
Г) Побачити, заклеїти, хотіти, полоти, привезти;

Д) Оцінювати, тягти, схотіти, боротися, прагнути.

 

6. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова виконано правильно?

А земля мусила вмирати од голоду й спраги, бо чаша сонця стала порожня.

А) Вмирати – дієслово, початкова форма – вмирати, недоконаного виду, неперехідне, дійсного способу, минулого часу, жіночого роду, вжитого в однині, присудок;

Б) Вмирати – дієслово, початкова форма – вмирати, інфінітив, недоконаного виду, неперехідне, І дієвідміни, у реченні – присудок;

В) Вмирати – дієслово, початкова форма – вмирати, недоконаного виду, неперехідне, наказового способу, 3-ї особи однини, присудок;

Г) Вмирати – дієслово, початкова форма – вмирати, доконаного виду, неперехідне, І дієвідміни, у реченні – присудок;

Д) Вмирати – дієслово, початкова форма – вмирати, недоконаного виду, неперехідне, дійсного способу, майбутнього часу, 3-ї особи однини, І дієвідміни, присудок;

 

7. Неправильно утворено форму 1 особи однини дієслова:

А) Побороти – поборю;
Б) Сидіти – сижу;
В) Дати – дам;
Г) Мити – мию;

Д) Малювати – малюю.

 

8. Форму умовного способу дієслова вжито в значенні наказового в реченні:

А) Чи не приніс би ти мені підручника з біології?
Б) Ви читаєте, а я тим часом перевірю диктант.
В) Скажи ти мені це відразу – я встиг би тобі допомогти.
Г) Слід передати своїми словами зміст прочитаного нарису.

Д) Панове, заходити за обмежувальну лінію заборонено.

 

9. У якому рядку дібрано дієслова лише майбутнього часу?

А) Читатимеш, заспіваю, буде малювати, лити, сумую;
Б) Закличуть, налякає, принесемо, буду кричати, ходжу;
В) Відвідаєш, сподіватимусь, будеш вірити, переможу, полечу;
Г) Будеш танцювати, відпочинеш, рухатимусь, вкажіть, іди;

Д) Складатимете, принеси, вибери, доводжу, буду грати.

 

10. Визначте, у якому рядку всі дієслова мають недоконаний вид:

А) Попросить, зрозумів, ходить, сміється, чув;
Б) Цікавиться, дізнаєшся, пробачила, хотіла, будують;
В) Зробив, навідався, тікає, гратиме, летить;
Г) Біжить, наздоганяє, відчув, слухала, бовваніти;

Д) Любив, тішила, знає, вчитиме, читають.

 

11. У якому рядку допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів:

А) Зборють, удариш, пишеш, сиплеш, зважать;
Б) Проспіваєш, схочуть, борешся, прагнеш, поїдеш;
В) Насиплють, сплять, побачиш, задивишся, згадаєш;
Г) Зморешся, поборються, зажуришся, залишать, ходить;

Д) Закінчиш, ореш, підсиплють, розсердишся, бродиш.

 

12. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова виконано правильно?

У грудях дихалося легко, просто, тільки щеміло там щось на самісінькому дні.

А) Дихалося – дієслово, початкова форма – дихатися, недоконаного виду, неперехідне, дійсного способу, теперішнього часу, 3-ї особи однини, безособове, у реченні – присудок;

Б) Дихалося – дієслово, початкова форма – дихатися, недоконаного виду, перехідне, дійсного способу, минулого часу, середнього роду, вжито в однині, у реченні – присудок;

В) Дихалося – дієслово, початкова форма – дихатися, недоконаного виду, перехідне, дійсного способу, минулого часу, середнього роду, вжито в однині, у реченні – присудок;

Г) Дихалося – дієслово, початкова форма – дихатися, недоконаного виду, неперехідне, умовного способу, минулого часу, середнього роду, вжито в однині, безособове, у реченні – присудок;

Д) Дихалося – дієслово, початкова форма – дихатися, недоконаного виду, неперехідне, дійсного способу, минулого часу, середнього роду, вжито в однині, безособове, у реченні – присудок;

 

 

Варіант 2

 

1. Визначте, у якому рядку всі дієслова є безособовими:

А) Таланило, не спиться, писали, похилило, хочеться;

Б) Розвиднілось, розбилось, розписуються, дощить, співає;

В) Світає, сутеніло, вечорітиме, пощастило, лихоманити;

Г) Вкололо, світиться, вивчиться, думає, забуває;

Д) Морозить, холоднішало, бігатиме, змолоти, щастити.

 

2. У якому рядку всі дієслова вжито у формі минулого часу?

А) Мазали, махнув, сватали, посміхнувся, розрісся;

Б) Співав, заглянула, пасся, спинилося, розбив би;

В) Обробив, працювала, прикрашала, кричали, сміятися;

Г) Розмовляв, жебоніли, казала, спілкувалися, заквітчати;

Д) Купив, виріс, приніс, завіз, подивись.

 

3. З’ясуйте, у якому рядку синоніми до дієслів дібрано неправильно:

А) Непокоїти – турбувати, неславити – ганьбити, недобачати – погано бачити, недодивитись – допустити помилку, нехтувати – ігнорувати;

Б) Не покоїтись – не бути похованим, нездужати – хворіти, не думати – не міркувати, не нервуватись – не дратуватись, незчутися – не помітити;

В) Не здолати – не перемогти, недочувати – погано чути, недоїдати – погано харчуватися, не відкладати – негайно виконувати, невгавати – не встигати;

Г) Не приваблювати – не притягати до себе, не здужати – хворіти, не славити – не прославляти, ненавидіти – не любити когось, неволити – примушувати робити;

Д) Не бажати – не хотіти, не закінчити – не завершити, не досліджувати – не вивчати, непритомніти – втратити свідомість, нездоровиться – погано почуватися, не рахуватись – не зважати на чиюсь думку.

 

4. У якому рядку всі дієслова належать до ІІ дієвідміни?

А) Мчати, відпустити, кипіти, горіти, полоти;

Б) Котити, верещати, клеїти, летіти, бігти;

В) Любити, приходити, мріяти, їздити, боротися;

Г) Ревіти, подорожувати, переконувати, хотіти, цвісти;

Д) Ставити, одягати, заздрити, радіти, бриніти.

 

5. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова виконано правильно?

Зграя акордів перлистих із неба на землю поллється.

А) Поллється – дієслово, початкова форма – поллятися, доконаного виду, перехідне, дійсного способу, майбутнього часу, 3-ї особи однини, І дієвідміни, у реченні – присудок;

Б) Поллється – дієслово, початкова форма – ллятися, недоконаного виду, неперехідне, дійсного способу, майбутнього часу, 3-ї особи однини, І дієвідміни, у реченні – присудок;

В) Поллється – дієслово, початкова форма – поллятися, доконаного виду, неперехідне, дійсного способу, теперішнього часу, 3-ї особи однини, І дієвідміни, у реченні – присудок;

Г) Поллється – дієслово, початкова форма – поллятися, доконаного виду, неперехідне, дійсного способу, майбутнього часу (проста форма), 3-ї особи однини, І дієвідміни, у реченні – присудок;

Д) Поллється – дієслово, початкова форма – поллятися, доконаного виду, неперехідне, дійсного способу, майбутнього часу, 3-ї особи однини, ІІ дієвідміни, у реченні – присудок.

 

6. Який рядок містить дієслова тільки дійсного способу?

А) Глянув, посміхається, піднімаються, дзвенітимуть, дзвонити;

Б) Оволодіють, опануєш, обґрунтує, перевірив би, хвастнув;

В) Переказав, дочитають, будемо співати, мелеш, минатимете;

Г) Прибіг, вивчатимуть, погрієшся, будете фарбувати, привітайся;

Д) Перевірив, допоміг би, плачеш, платитимемо, закінчу.

 

7. У якому рядку всі дієслова є одновидовими?

А) Прийти, зустрічати, хотіти, затримати, знайти;

Б) Мести, випрати, гуляти, грати, сікти;

В) Схаменутися, різати, жувати, стрибати, надкусити;

Г) Посіяти, тупати, копнути, гукати, сивіти;

Д) Гордувати, переслідувати, потребувати, поважати, стрепенутися.

 

8. Вкажіть, у якому рядку всі дієслова мають граматичне значення 1-ї особи:

А) Ношу, люблю, раджу, пишу, верещи;

Б) Сиджу, зроблю, недобачаємо, неславимо, неволимо;

В) Не допущу, недодивлюсь, буду терпіти, минатиму, осягнув;

Г) Збагнемо, визволимо, розповім, дам, приніс би;

Д) Буду бігти, припиню, зупинимося, віритиму, бігатимете.

 

9. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова виконано правильно?

За правду, браття, єднаймось щиро!

А) Єднаймось – дієслово, початкова форма – єднатися, недоконаного виду, неперехідне, наказового способу, 1-ї особи множини, І дієвідміни, у реченні – присудок;

Б) Єднаймось – дієслово, початкова форма – єднатися, недоконаного виду, неперехідне, наказового способу, майбутнього часу, 1-ї особи множини, у реченні – присудок;

В) Єднаймось – дієслово, початкова форма – єднатися, недоконаного виду, перехідне, наказового способу, 1-ї особи множини, у реченні – присудок;

Г) Єднаймось – дієслово, початкова форма – єднатися, недоконаного виду, неперехідне, дійсного способу, майбутнього часу, 1-ї особи множини, у реченні – присудок;

Д) Єднаймось – дієслово, початкова форма – єднатися, недоконаного виду, неперехідне, дійсного способу, теперішнього часу, 1-ї особи множини, у реченні – присудок;

 

10. Як змінюються дієслова минулого часу?

А) За числами і особами;

Б) За числами, родами і особами;

В) За особами;

Г) За числами і в однині за родами;

Д) За родами.

 

11. Дієприслівник не треба відокремлювати комами в реченні (розділові знаки вилучено):

А) Хома не гаючись проінструктував їздових як їм належить триматись.
Б) І налітавшись зморена бджола відчує стебел плавні колихання.
В) Цілий день вони працювали на покладаючи рук.
Г) Старий підводиться і не прощаючись зникає десь внизу за курганом.

Д) Із солом’яного дупла виритого в скирті обтрушуючись виліз Шовкун.

 

12. Усі дієприкметники є активними в рядку:

А) Сяючий, обтяжений, прокипілий;

Б) Посвітлілий, мелений, співаючи;

В) Поораний, палаючий, задубілий;

Г) Здрібнілий, лежачий, темніючий;

Д) Посріблений, вимитий, зблідлий.

 

Варіант 3

 

1. Вкажіть, у якому рядку всі дієслова є одновидовими:

А) Марити, стрепенутися, натерпітися, насидітися, прагнути;

Б) Роздратуватися, сказати, читати, гавкати, злізти;

В) Надивитися, ліпити, гримати, помити, вишити;

Г) Розговоритися, виробити, писати, міцніти, буяти;

Д) Зимувати, зарізати, ночувати, грати, перемогти.

 

2. Який рядок містить дієслова тільки умовного способу?

А) Спонукало б, збіднів би, відповіла б, зробилося б, вийшов;

Б) Допоміг би, зрадила б, врахувалося б, зберегти, полили б;

В) Мерехтіло б, змарніла б, відказали б, присів би, сядьмо;

Г) Пасся б, вилляла б, відповідай, прагнули б, лунають;

Д) Горів би, перемогла б, вечоріло б, просило б, затихла б.

 

3. У якому рядку допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів?

А) Бачимось, говориш, сиплеш, купаєшся, колються;

Б) Мелять, стукочеш, наколешся, свистиш, белькотять (від белькотіти);

В) Гуркотиш (від гуркотіти), одужаєш, стеляться (від стелитися), стелешся (від слатися), стежиш;

Г) Белькочеш (від белькотати), відпорють, стругаєш, завадиш, збіжать;

Д) Крають, хилишся, спізнишся, відкриєш, розіллєш.

 

4. З’ясуйте, у якому рядку всі дієслова вжито у формі 3-ї особи однини:

А) Кидає, смеркає, буде битись, нехай єднає, раджу;

Б) Зачекає, хай спить, адресуватиме, буде надокучати, терпів;

В) Бажає, буде зичити, ображатиметься, хай пам’ятає, принести;

Г) Буде плакати, з’їсть, перебіжить, мекатиме, хай рахує;

Д) Зустрічається, складатимеш, буде трястись, воджу, кричи.

 

5. У якому рядку до складу всіх дієслів входить префікс недо-?

А) Не/дорожчати, не/дорожити, не/досадити, (не закінчив садити), не/досліджувати, не/доскребти;

Б) Не/досадити (не завдавати прикростей), не/дослужити, не/досівати, не/доручати, не/дополоти;

В) Не/домовитись, не/донести, не/доручити, не/долити, не/докучати;

Г) Не/домішати, не/дочитати, не/доплести, не/домести, не/доїдати;

Д) Не/докопати, не/доламати, не/домогтися, не/домувати, не/допомагати.

 

6. Які форми майбутнього часу існують у сучасній українській мові?

А) Проста форма доконаного виду, складена форма недоконаного виду;

Б) Проста форма недоконаного виду, складена форма недоконаного виду;

В) Проста форма доконаного виду, проста форма недоконаного виду, складена форма недоконаного виду;

Г) Складена форма доконаного виду, проста форма доконаного виду;

Д) Проста форма доконаного виду, проста форма недоконаного виду, складена форма доконаного виду.

 

7. У якому рядку містять дієслова лише наказового способу?

А) Пиши, зваріть, порахуймо, вважайте, хай сидить;

Б) Смійся, намалюйте, пишіть, нехай зеленіє, сумуватимуть;

В) Простіть, забудьмо, пам’ятай, хай вірить, буду боротись;

Г) Відповідаймо, відріж, зупинімось, порахувати, припини;

Д) Запереч, відріжте, згадаймо, запропонуй, подорожуватимемо.

 

8. Вкажіть, у якому рядку всі дієслова є двовидовими.

А) Яровизувати, цілувати, милувати, танцювати, говорити;

Б) Гарантувати, електрифікувати, телеграфувати, сигналізувати, атакувати;

В) Формувати, мудрувати, мурувати, споруджувати, відпочивати;

Г) Агітувати, планувати, відстоювати, ремонтувати, виконувати;

Д) Взуватися, задумуватися, зимувати, телефонувати, стукнути.

 

9. У якому рядку допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів?

А) Борешся, прагнемо, зичать, вриваєшся, озиваються;

Б) Усміхаєшся, сидимо, покладемо, гомониш, ллєш;

В) Зумієш, непокояться, полють, хочеш, загоришся;

Г) Надишешся, спалахнеш, вилетить, зловиш, кроять;

Д) Іржать, виростеш, вирушиш, стогнеш, бродить.

 

10. З’ясуйте, у якому рядку всі дієслова мають однакові граматичні значення часу і виду:

А) Жив, малювала, будувалося, грали, повідомили;

Б) Допомагала, виходило, пасся, запрошував, відповідав;

В) Шанував, мерехтіло, лунала, скликав, йти;

Г) Сяяла, вчили, заперечувала, прагнула, вірила б;

Д) Керував, мислила, телеграфували, проголосили, згадувалось.

 

11. У якому рядку всі слова належать до дієслівних форм?

А) Переглянутий, читання, зелень, малюнок, читанка;

Б) Синіти, синь, ой, ойкати, сумувати;

В) Сум, сумно, перечитаний, ойкання, малювати;

Г) Переглядати, читає, споряджений, затримано, співаючи;

Д) Ойкати, читач, сумний, зелено, замальований.

 

12. У якому рядку не всі дієслова мають недоконаний вид?

А) Шукати, замітати, їхати, копати, посіяти;

Б) Малювати, мирити, творити, в’янути, пекти;

В) Брати, кричати, слухати, садити, ходити;

Г) Ловити, будувати, полоти, палити, в’язати;

Д) Рахувати, шукати, стерегти, лічити, берегти.

Варіант 4

 

1. Вкажіть, у якому рядку всі дієслова мають граматичне значення часу:

А) Згорів би, затихає, вечоріло, посаджу, завіз;

Б) Дякував, розумієш, думалося, будете радіти, згадуватиму;

В) Писатимуть, схаменувся, сміються, спостерігаємо, досліджувати;

Г) Гукнув, крикну, проспіваєте, шумить, допоможи;

Д) Проголосила, вдався, пришию, тішитимусь, знайшов би.

 

2. У якому рядку всі дієслова належать до І дієвідміни?

А) Склеїти, пасти, колоти, боронити, хотіти;

Б) Бігти, непокоїтися, берегти, стогнати, бити;

В) Нести, привести, жаліти, кохати, іржати;

Г) Любити, турбувати, зсипати, вирушити, вирости;

Д) Бродити, усміхатися, сидіти, покласти, гомоніти.

 

3. У якому рядку всі дієслова мають однакове граматичне значення способу?

А) Розрізняються, сниться, зацвів, будете кричати, серджусь;

Б) Дзвонять, чуєш, зраджу, будеш творити, запам’ятай;

В) Виготовив, скаже, повідомили, розрахуємось, здійснив би;

Г) Зібралися, нашіптує, біжимо, купатиметесь, дорожчати;

Д) Замовив, відрахуєш, порють, ношу, бережімо.

 

4. Інфінітив є в реченні:

А) Дивлюсь я на небо та й думку гадаю.

Б) Казати правду треба вчасно і невчасно.

В) На сонці ясени горять, спадають ягоди з шовковиць.

Г) Небо червоніло й жовтіло, ніби облите золотом, облите жаром.

Д) Я візьму тебе на крила з цього озера тісного, що деревами закрито і закуто в береги.

 

5. Як змінюються дієслова теперішнього і майбутнього часів?

А) За числами і в однині за особами;

Б) За числами, особами і родами;

В) За особами;

Г) За числами і родами;

Д) За особами і числами.

 

6. Визначте, у якому рядку не всі дієслова мають доконаний вид:

А) Марити, мити, писати, рости, питати;

Б) Обеззброїти, вилляти, незлюбити, пояснити, випрати;

В) Роз’юшити, стукнути, записати, заробити, віддячити;

Г) Сказати, підв’язати, вйокати, насміхатися, висіти;

Д) Злетіти, привезти, принести, скинути, випрасувати.

 

7. Вкажіть, у якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова виконано правильно.

Ниви котять зелені хвилі і хлюпають ними в краї неба.

А) Котять – дієслово, початкова форма – катати, недоконаного виду, перехідне, дійсного способу, теперішнього часу, 3-ї особи множини, ІІ дієвідміни, у реченні – присудок;

Б) Котять – дієслово, початкова форма – котити, недоконаного виду, неперехідне, дійсного способу, теперішнього часу, 3-ї особи множини, ІІ дієвідміни, у реченні – присудок;

В) Котять – дієслово, початкова форма – котити, недоконаного виду, перехідне, дійсного способу, теперішнього часу, 2-ї особи множини, ІІ дієвідміни, у реченні – присудок;

Г) Котять – дієслово, початкова форма – котити, недоконаного виду, перехідне, дійсного способу, минулого часу, 2-ї особи множини, ІІ дієвідміни, у реченні – присудок;

Д) Котять – дієслово, початкова форма – котити, недоконаного виду, перехідне, дійсного способу, теперішнього часу, 3-ї особи множини, ІІ дієвідміни, у реченні – присудок.

 

8. Усі дієслова одного способу подано в рядку:

А) Передамо, шукають, мріятиму, жартували;

Б) Вивчіть, сподіваюсь, бринить, хвалитиме;

В) Зустрів би, доглядай, зачекали б, несла б;

Г) Принеси, переповіси, попроси, повідомте;

Д) Пригостіть, возять, полікувала, возвеличу.

 

9. Не потребує редагування словосполучення:

А) Балакуча сусідка;

Б) Вируюче море;

В) Захоплююча повість;

Г) Перемігший у конкурсі;

Д) Мандруючий сюжет.

 

10. Дієприслівник відсутній у реченні:

А) Не знаючи броду, не лізь у воду.

Б) Подорожуючи, не пускай коня галопом.

В) Під лежачий камінь вода не тече.

Г) Залізо випробовують куючи.

Д) Не спечеш калачі, сидячи на печі.

 

11. Правильно побудовано речення:

А) Визирнувши у вікно, на вулиці йшов сніг.

Б) Зайшовши у парк, від снігу іскряться ялинки.

В) Готуючи вечерю, я слухаю новини по радіо.

Г) Побачивши матір, у мене забилося серце.

Д) Я купив цього собаку ще будучи цуценям.

 

12. Знайдіть речення з дієприкметниковим зворотом, що відокремлюється комами (розділові знаки вилучено):

А) Буде бите царями сіяне жито!
Б) Долинка вишита сонцем пускає їм в очі веселі сліпучі зайчики.
В) Рівно й спокійно дише натомлена з праці земля.
Г) На випускний вечір до закинутої в полтавські степи школи не приїздили ні Тичина ні Вишня.

Д) Маленькою хмаринкою темніє над глибоким яром закинутий у степу хуторець.

 

Варіант 5

 

1. У якому рядку всі дієслова мають граматичні значення 2-ї особи однини?

А) Завітаєш, будеш готувати, відповідай, говоритимеш, обґрунтувати;

Б) Штовхаєш, мрієш, сміятимешся, будете радіти, програєш;

В) Чорнітимеш, будеш працювати, звариш, збудуємо, прикрасила;

Г) Прийдеш, завітаєш, будеш прибирати, співай, запиши;

Д) Закрий, привези, приготуєш, будеш шанувати, розтопити.

 

2. З’ясуйте, у якому рядку допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів:

А) Жнемо, повернеш, дивишся, надишешся, любимо;

Б) Обмережимо, знаходиш, ненавидите, схочете, летите;

В) Захистимо, пишеш, переставиш, плачемо, колють;

Г) Наносить, з’їздиш, замерзнеш, зрубаєш, вдержиш;

Д) Втаїш, ходить, шкодить, перемелють, вдарють.

 

3. У якому рядку дібрано дієслова тільки наказового способу?

А) Зруйнуй, побудуймо, спаліть, нехай міркує, хочемо;

Б) Кричи, вкажіть, радіймо, нехай палає, хай ростуть;

В) Ріж, складіть, граймо, хай вчить, забув би;

Г) Складімо, сійте, говоріть, нехай пише, допоможете;

Д) Думай, збагніть, зрозумійте, допоможімо, склав би.

 

4. Вкажіть, у якому рядку є тільки дієслова:

А) Ходити, подвоїти, веселити, гуркотіти, хід;

Б) Клекотати, сутеніти, збільшити, знеславити, веселий;

В) Розглядати, забавляти, розгляд, забава, підкроїти;

Г) Потроїти, синити, зимувати, почорніти, знеславити;

Д) Їздити, робити, ойкнути, синій, три.

 

5. Як змінюються дієслова наказового способу?

А) За часами і числами;

Б) За числами і родами;

В) За числами і особами;

Г) За часами, числами і особами;

Д) За часами, числами і родами.

 

6. Виберіть рядок із дієсловами, видові пари яких творяться суфіксальним способом:

А) Впливати, переконувати, шукати, відмежовувати, робити;

Б) Усміхатися, перечитувати, допомогти, оволодівати, заробляти;

В) Ступати, підписувати, скошувати, брати, скакати;

Г) Скликати, гримати, перевозити, засівати, наголошувати;

Д) Витирати, вінчати, ловити, догоджати, писати.

7. У якому рядку всі дієслова мають граматичне значення 3-ї особи множини?

А) Викличуть, будуть аргументувати, відкриватимуть, хай сплять, фінансують;

Б) Люблять, будуть ходити, колють, нехай варять, сядь;

В) Порють, нехай шукають, будуватимуть, виконають, чистити;

Г) Сміються, хай несуть, відрізатимуть, мовчать, розбийте;

Д) Вип’ють, викрутять, буде працювати, носитимуть, попідкреслюють.

 

8. У якому рядку всі дієслова мають однакові граматичні значення часу і виду?

А) Бракуватиме, зніматимете, загартуєтеся, зморишся, заглибити;

Б) Зійдуться, обминатимуть, будеш цінувати, вибореш, стежив;

В) Стоятиму, вестимуть, буде стерегти, гаситимеш, будете друкувати;

Г) Повернуться, виховуватимешся, пливти, зітхають, вип’ють;

Д) Зварив би, теши, тішилися б, врахувати, стверджувати.

 

9. З’ясуйте, у якому рядку всі слова є інфінітивами:

А) Здається, прокидаються, піднімайте, зустрічатися, стояти;

Б) Триматися, засівати, дихати, вирізьбити, пити;

В) Ризикує, розшукувати, перелякати, розбігтися, врятувати;

Г) Подряпатися, збагнути, порівняється, поцілуємося, прочитайте;

Д) Побачаться, звертається, виростає, винищуватися, вдивлялись.

 

10. Видові пари усіх дієслів якого рядка творяться префіксальним способом?

А) Казати, писати, рвати, чарувати, псувати;

Б) Носити, шукати, голубити, творити, оволодівати;

В) Доносити, виносити, читати, виміряти, підраховувати;

Г) Визначати, ворушитися, розгортати, брати, скакати;

Д) Їсти, читати, робити, сміятись, допомагати.

 

11. У якому рядку всі дієслова вжито у формі теперішнього часу?

А) Роблять, косить, малює, ходимо, розповідав;

Б) Фарбує, тонуть, повідомляєш, слухаєте, змайструй;

В) Кидаю, посадите, вчать, поллєш, клеять;

Г) Сіють, займається, носить, рятує, спасти;

Д) Живу, мовчимо, сподіваються, кажеш, ходжу.

 

12. Виберіть рядок, у якому допущено помилки в правописі особових закінчень дієслів:

А) Клекочуть (клекотати), гуркочуть (гуркотіти), вуркочуть (вуркотати), колять, клеять;

Б) Хочеш, полеш, прибіжать, волочать (волочити), ломиш;

В) Біжиш, заволочеш (заволокти), засиплеш, стогнеш, клекочеш;

Г) Носиш, розводимо, чистимо, виходите, несемо;

Д) Проводиш, біжать, хочуть, борють, поремо.

Варіант 6

 

1. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова виконано правильно?

Все розвернулося, зацвіло пишним цвітом.

А) Розвернулося – дієслово, початкова форма – розвернутися, доконаного виду, неперехідне, умовного способу, минулого часу, середнього роду, вжито в однині, у реченні – присудок;

Б) Розвернулося – дієслово, початкова форма – розвертатися, недоконаного виду, перехідне, дійсного способу, минулого часу, середнього роду, вжито в однині, у реченні – присудок;

В) Розвернулося – дієслово, початкова форма – розвертатися, недоконаного виду, неперехідне, дійсного способу, минулого часу, середнього роду, вжито в однині, у реченні – присудок;

Г) Розвернулося – дієслово, початкова форма – розвернутися, доконаного виду, неперехідне, дійсного способу, минулого часу, середнього роду, вжито в однині, безособове, у реченні – присудок;

Д) Розвернулося – дієслово, початкова форма – розвернутися, доконаного виду, неперехідне, дійсного способу, минулого часу, середнього роду, вжито в однині, у реченні – присудок;

 

2. Як змінюються дієслова умовного способу?

А) За часами і родами;

Б) За часами;

В) За числами і в однині за родами;

Г) За часами і особами;

Д) За особами і числами.

 

3. Вкажіть, у якому рядку в усіх дієсловах при формотворенні приголосні чергуються:

А) Казати, колихати, співати, передплатити, любити;

Б) Ходити, носити, возити, ловити, дивитися;

В) Берегти, гуркотіти, вуркотіти, доводити, сміятися;

Г) Робити, ломити, сипати, хотіти, читати;

Д) Мостити, лити, палахкотіти, радити, дарувати.

 

4. У якому рядку не всі пари дієслів становлять видову пару?

А) Могти – помогти, рахувати – зарахувати, бути – набути, побілити – білити, вивозити – вивезти;

Б) Ламати – поламати, кричати – крикнути, зарахувати – зараховувати, переходити – перейти, зрізати – зрізати;

В) Набувати – набути, мити – помити, лити – вилити, переказувати – переказати, снідати – поснідати;

Г) Їхати – приїхати, фарбувати – пофарбувати, зачіпати – зачепити, скошувати – скосити, насаджувати – насадити;

Д) Терти – витерти, взяти – брати, ловити – піймати, йти – прийти, перемогти – перемагати.

 

5. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова виконано правильно?

Без людської праці вся земля від краю до краю заросла б бур’янами.

А) Заросла б – дієслово, початкова форма – зарости, доконаного виду, неперехідне, умовного способу, минулого часу, жіночого роду, вжито в однині, у реченні – присудок;

Б) Заросла б – дієслово, початкова форма – зарости, доконаного виду, перехідне, умовного способу, минулого часу, жіночого роду, вжито в однині, у реченні – присудок;

В) Заросла б – дієслово, початкова форма – зарости, доконаного виду, неперехідне, дійсного способу, минулого часу, жіночого роду, вжито в однині, у реченні – присудок;

Г) Заросла б – дієслово, початкова форма – зарости, доконаного виду, перехідне, дійсного способу, минулого часу, 3-ї особи, вжито в однині, у реченні – присудок;

Д) Заросла б – дієслово, початкова форма – зарости, доконаного виду, неперехідне, умовного способу, жіночого роду, вжито в однині, у реченні – присудок;

 

6. З’ясуйте, у якому рядку всі дієслова мають однакове граматичне значення роду:

А) Бігла, пересувалась би, радила, мовив, спостерігаймо;

Б) Розсекретив, наказала, вечоріло, здійснила, виконала б;

В) Іскрилось, опустилась, підняла б, взялися, змінилась;

Г) Вимкнула, вирила б, вирішила, прасувала, поважала б;

Д) Обернулась, помітила б, зашарілась, сиділа б, гойдається.

 

7. Як змінюються дієслова дійсного способу?

А) За часами, числами і особами;

Б) За часами і в минулому часі за числами і особами;

В) За часами, у майбутньому часі за числами і особами, у теперішньому – за числами і особами;

Г) У минулому часі за числами і в однині за родами, у теперішньому і майбутньому часах – за особами і числами;

Д) У минулому і теперішньому часах за особами і числами, у майбутньому – за числами і родами.

 

8. З’ясуйте, у якому рядку всі дієслова мають однакове граматичне значення виду:

А) Вечеряти, білити, гойдати, пекти, стукнути;

Б) Забалакатися, висадити, викувати, закричати, схаменутися;

В) Внести, спати, чистити, каркати, гукнути;

Г) Цвісти, набрати, змагатися, лисіти, жити;

Д) Злетіти, лишити, ламати, жарити, червоніти.

 

9. Який рядок містить тільки дієслова майбутнього часу складеної форми?

А) Викликатимуть, будуть сперечатися, проспіваємо, прибіжимо, будемо веселитись;

Б) Буду розмовляти, підкочу, будеш мріяти, виплетеш, привернеш;

В) Буду рвати, будете виконувати, будеш думати, буду дякувати, будемо берегти;

Г) Будемо співати, буду стежити, зафіксуєш, слухатимете, випікати;

Д) Буду вчити, підемо, писатимемо, хай проводжають, нехай переможе.

 

10. Вкажіть, у якому рядку всі дієслова належать до ІІ дієвідміни:

А) Стежити, стелити, спізнитися, хропіти, бачити;

Б) Бігти, гуркотіти, тьмяніти, одужати, краяти;

В) Хилитися, гуркотати, берегти, відкрити, слати;

Г) Стругати, збороти, свистіти, цілувати, сипати;

Д) Ударити, пищати, знехтувати, реві

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.39.7 (0.089 с.)