ТОП 10:

Прокоментуйте вживання часових форм дієслів, перекладіть на українську мову.1. Excusez-moi de vous déranger.

2. Pouvez-vous me dire, où est le métro?

3. Pardon, pourriez-vous me dire, où se trouve le musée?

4. Soyez gentil, ayez l'obligence de me chanter?

5. Ayez l'amabilité de me chanter?

6. Je peux vous poser une question?

7. Je ne peux pas dire.

8. Hélas, je n'en sais rien.

9. Que puis-je faire pour vous?

10. C'est à moi que vous le demandez?

11. J'aimerais bien faire votre (ta) connaissance.

12. Je ferais votre (ta) connaissance avec plaisir.

13. Je me présente!

14. Permettez-moi de me présenter!

15. Bienvenue!

16. Comment vont les enfants?

17. Ton père va bien?

18. Vous arrivez à l'heure?

19. Nous reviendrons vous voir!

20. Ne tombe pas malade!

21. Excusez-moi de vous avoir pris beaucoup de temps.

22. Permettez-moi de vous féliciter à l'occasion de la fête!

23. Je vous demande pardon pour cette indiscrétion.

24. Etes-vous d'accord de venir avec moi.

Перекладіть речення на французьку мову, вживаючи форми conditionnel.

1. Ледве можна відповісти краще!

2. Я виконаю цю роботу сьогодні, хоча вона в мене займе весь вечір.

3. Я хотів би провести канікули у Москві.

4. Вона, можливо, поїхала сьогодні вранці.

5. Чи не могли б Ви мені передати цю книжку?

6. Навіть якщо ти зрадила мене, я б помер, благословляючи тебе.

7. Серед них був один дуже худий з великими руками, як клішні омара.

8. Він продовжує читати, ніби-то й не чує, що до нього звертаються.

9. Говорять, що він вміє читати думки.

4. Перекладіть на українську мову, поясніть вживання subjonctif, підкресліть subjonctif y підрядному реченні:

1. Je veux qu'il apporte cette lettre.

2. II faut qu'il finisse sa lettre.

3. Je souhaite qu'il écrive une lettre.

4. II faudra que vous fassiez ce travail.

5. Je ne pense pas qu'il ait fait ce travail lui-même.

6. II été possible qu'ils fussent à Kiev à ce moment.

7. Il serait possible qu'ils eussent fait ce travail eux-même.

8. II faut que vous fassiez ce travail à temps.

9. Elle se tourna vers lui et sourit: - Que je te raconte!

10. Qu'on prépare la salle d'opération!

11. II faut qu'il ait été bien impressionné par ma syncope pour se soucier autant de moi.

12. Je crains toujours que tu ne sois pas heureux ici.

13. Je n'ai rien lu depuis „Viper au poing", non que je n'en aie eu envie.

14. Bien qu'il fut indisposé, il les accompagna à la gare.

15. II y a des jours où, sans qu'on sache pourquoi, on se sent plus exilé.

16. De toute façon, où qu'il fut, Ancelme se conduisait toujours avec une désinvolture naturelle.

17. Aussi étouffant qu'il fasse dans le parc, nous y serons mieux.

 

Неособові форми дієслова

У французькій, українській та російській мовах існують однакові неособові форми дієслова: інфінітив (infinitif), дієприкметник (причастие), дієприслівник (деепричастие).

Дієприкметник (причастие) передає означення, яке виникає внаслідок будь-якої дії або процесу.

Дієприслівник (деепричастие) – спосіб додаткової характеристики будь-якої дії, або стану, завдяки зазначенню на інше динамічне визначення.

Неозначена форма (неопределенная форма) є основою для усіх дієслівних утворень та форм.

В неособових формах дієслова відсутні дві основні категорії, властиві особовій формі, які дозволяють їй утворювати самостійний присудок: абсолютний час та спосіб. Неособові форми дієслова не мають морфологічного виразу особи; семантичний суб'єкт неособових форм визначається за їх зв'язком з присудком, підметом, чи додатком.

Неособовим формам властиві:

а) відносний час (avoir fait. Ayant fait), що й відповідає їх головній функції – показувати дію, яка залежить від іншої, вираженої особовою формою;

б) категорія стану (aimér – etre aimé, aimant – étant aimé), яка підлягає нейтралiзацii частiше, нiж у особових форм.

У французьких теоріях виділяється іноді різне число неособових форм: герундій (gérondif), дієприкметник теперішнього часу (participe présent), віддієслівний прикметник (adjectif verbal).

Неозначена форма означає дію, або стан без означення особи та часу, чим наближається до іменника, але дієслівні категорії виду та стану беруть перевагу та примушують вважати інфінітив дієслівною формою.

Близькість інфінітиву до іменника за значенням, утворенням та походженням виявляється і в синтаксичному використанні неозначеної форми, яка може використовуватися у ролі будь-якого члена речення. Напр.:

Палити – здоров'ю шкодити (інфінітив у ролі підмета та присудка).

Лікарі заборонили йому палити (інфінітив у ролі додатка).

Його звичка палити дуже йому зашкодила (інфінітив у ролі означення).

Він вийшов палити (інфінітив у ролі обставин цілі).

Дієприкметник об'єднує в собі граматичні властивості дієслова та прикметника. Наприклад: sachant; знающий; знаючий.

Від дієслова у дієприкметника – вид, стан, час. Від прикметника – рід, число, відмінок.

Дієприслівник являє собою форму змішаного дієслівно-прислівникового утворення. Наприклад: en pensant; думая; думаючи.

Пояснюючи дієслово, дієприслівник означає додаткову дію при основній, яка виражається цим дієсловом. На відміну від дієприкметника, дієприслівник не має категорії часу, так як вона об'єдналася з категорією виду.

У сучасній російській та українській мовах існує два типи дієприслівника: доконаного виду (сделав, зробивши) та недоконаного виду (делая, роблячи).

Інфінітив

Французький інфінітив має дві часові форми: infinitif présent (voir, descendre) та infinitif passé (avoir vu, être descendu).

Як правило, infinitif présent передає одночасність по відношенню до іншої дії в теперішньому, майбутньому чи минулому часі. Напр.:

Il croit avoir raison. - Он считает, что он прав. - Він вважає, що він має рацію.

Il croyait avoir raison. - Он считал,что он прав. - Він вважав,що він має рацію.

Infinitif passé передає передування по відношенню до іншої дії в теперішньому, минулому чи майбутньому часі. Напр.:

Il croit avoir reussi. - Он считает, что добился успеха. - Він вважає, що досяг успіху.

Il croyait avoir reussi. - Он считал, что добился успеха. - Він вважав, що досяг успіху.

Еквівалентом Infinitif passé може служити дієприслівник минулого часу. Пор.: 1. Après l`avoir fait asseoir et lui avoir servi un jus d`orange, il demanda: - Comment va ta mère? 2. Усадив ее и предложив стакан апельсинового сока, он спросил: - Как мама? 3. Посадивши її та запропонувавши склянку помаранчевого соку, він запитав: - Як мама?

Віддієслівний іменник також може бути еквівалентом Infinitif passé. Пор.: 1. Il était comme un peintre qui a trouvé sa manière après avoir de longues années pastiché les maitres. 2. Он напоминал художника, который после долгих лет подражания великим мастерам обрел, наконец, свою собственную манеру. 3. Він нагадував художника, який після довгих років наслідування великих майстрів знайшов, нарешті, свою особисту манеру.

Необхідно відмітити наявність у французькій мові інфінітивної конструкції (proposition infinitive). Тоді як в українській та російській мовах використовуються підрядні речення. Наприклад: J`entends les oiseaux chanter. - Я слышу, как поют птицы. - Я чую, як співають птахи.

Інфінітивна конструкція використовується після дієслів сприйняття (voir, entendre, regarder, écouter, sentir), також після дієслів faire, laisser.

Дієприслівник

Еквівалентом французького герундія (gérondif) у російській мові є деепричастие, а в українській – дієприслівник. Будучи прислівниковою формою дієслова, герундій означає дію, що супроводжує основну дієслівну дію в теперішньому, минулому, майбутньому часі та виконує у реченні обставинні функції.

Еквівалентом герундія в українській та російській мовах може бути підрядне речення обставинного значення. Напр.: Когда он оказался на улице, он почувствовал себя неловко. - Коли він опинився на вулиці, то відчув себе недобре.

Еквівалентом герундія може бути і прислівник того ж корeня, що і лексичний еквівалент герундія. Напр.: Il partit en courant vers la grande route. - Он бегом направился к большой дороге. - Він побіг у напрямку великої дороги.

В даному випадку, при перекладі на українську мову, необхідно вдатися до трансформації:

Формальною відміною герундія від дієприкметника теперішнього часу є частка en (en marchant, en s’approchant).

Застосування герундія без частки – en досить рідкісне явище у сучасній французькій мові. Однак, від деяких дієслів утворюється особлива герундіальна форма аyant, étant, sachant і використовується без частки – en, наприклад:

Etant fatigué je ne suis pas allé au cinema.

Такі винятки із загального правила складають деякі традиційні вирази (висловлювання). Напр.: сhemain faisant – по пути, мимоходом; franchement parlant – откровенно говоря; etant donné – принимая во внимание, учитывая.

Необхідно взяти до уваги, що деякі російські та українські дієслова, такі як:

- пить, есть, бежать, спать, писать, петь, бить, мочь

- пити, їсти, спати, бити

не мають форми дієприслівника недоконаного виду, герундій відповідних дієслів французької мови перекладається на російську мову (укр. мову) частіш всього за допомогою дієслова в особовій формі або підрядного речення. Пор.: L’enfant souriait en mangeant sa soupe. - Ребенок ел суп и улыбался. (Когда ребенок ел суп, он улыбался). - Дитина їла суп та посміхалась. (Коли дитина їла суп, вона посміхалась).

Дієприкметник

На відміну від герундія (gérondif), який має морфологічні та синтаксичні ознаки прислівника та характеризує дію головного дієслова, дієприкметник теперішнього часу (participe présent) характеризує суб'єкт дії.

В даному випадку необхідно відзначити, що в українській мові необхідно використати підрядне означальне речення.

Обов'язковою формальною ознакою герундія є частка en.

Виходячи з цього, усі форми на – ant, що не мають даної ознаки, належать до дієприкметника теперішнього часу. Однак, виділяються герундійні форми на – ant, позбавлені частки en, але за своїми морфологічними та синтаксичними властивостями тотожні герундію. Вони співвідносяться з дієсловом (а не з іменем), мають прислівникові (а не атрибутивні) характеристики, у реченні виконують функції обставин, а не означень. Таким формам у російській мові відповідають деепричастия, в українській мові – дієприслівники. Напр.: Un matin il s’était reveillé grelottant. - Однажды утром он проснулся, дрожа от холода. - Одного ранку він прокинувся, тремтячи від холоду.

Дієприкметник теперішнього часу (participe présent) може мати значення якісного прикметника. В такому випадку він стає віддієслівним прикметником (adjectif verbal). Як усі прикметники, віддієслівний прикметник узгоджується в роді і числі з іменником, до якого він належить. Напр.: Une voix tremblante / дрожащий голос / тремтячий голос.

Необхідно відзначити, що дієприкметник теперішнього часу може мати власний підмет, з яким він утворює абсолютну дієприкметникову конструкцію. Напр.: La nuit venant, je rentre chez moi. - Поскольку наступает ночь, я возвращаюсь домой. - Оскільки наступає ніч, я повертаюсь додому.

Особливістю перекладу є те, що дієприкметникова конструкція перекладається на українську та російську мови підрядним реченням.

У французькій мові існує дієприкметник минулого часу (participe passé), який має дві форми: просту (aimé, fini, connu, dormi) та складну (ayant aimé, étant parti).

У випадку неперехідних дієслів, що відмінюються з être, допоміжне дієслово майже завжди опускається. Напр.: Une expédition partie (=étant partie) hier (експедиція, що відбулася вчора).

Вживаючись з допоміжним дієсловом, дієприкметник минулого часу служить для утворення складних та надскладних часових форм (passé composé…).

Рarticipe passé перехідних дієслів у функції означення відповідає у російській мові причастию совершенного вида прошедшего времени, а в українській мові дієприкметнику доконаного виду минулого часу. Пор.: Elle s’interrompit pour rallumer sa cigarette éteinte. - Она замолчала, чтобы зажечь погасшую сигарету. - Вона замовкла, щоб запалити погаслу сигарету.

Російським еквівалентом займенникових та неперехідних французьких дієслів у функції обставин образу дії служить деепричастие. В українській мові – дієприслівник. Пор.: Baron Noёl Schoudler se tenait les reins appuyés à lourde table à écrire. - Барон Ноэль Шудлер стоял, прислонившись к своему массивному письменному столу. - Барон Ноель Шулер стояв, спираючись на свій масивний письмовий стіл.

 

Вправи

1. Перекладіть речення та вкажіть українські еквіваленти конструкцій з інфінітивом:

1. Je vois ma vie se poursuivre, tourmentée, passionnée et la sienne se dérouler dans une ombre triste. (Aymé)

2. Je me sentis pâlir et mon coeur battit moins vite. (Idem)

3. J’entends claquer la porte du palier. (Idem)

4. Je voyais la haine briller dans son regard et j’avais lieu d’en être surpris. (Idem)

5. J’entendais claquer au loin les boules de billard et parfois s’exclamer un joueur. (Idem)

2. Визначте, у яких випадках домінують дієприслівні, а в яких – ад’єктивні властивості дієприкметника(у російській мові характер значення, вираженого дієприкметником, визначається виходячи з протиставлення: віднесеність дії до теперішнього або минулого часу / відсутність часової віднесеності). Перекладіть словосполучення:

un enfant grelottant – un enfant grelottant de froid; un homme souriant – un homme souriant de joie; un texte écrit – un texte écrit à la main; des légumes cuits – des légumes cuits à petit feu;

бегущий человек, прибывающий поезд, уважаемый человек, утраченные грезы, сгущенное молоко, увядший цветок, прокисшее молоко.

3. Визначте часові відносини дій, виражених інфінітивом та власне дієслівною формою:

1. Il m’apparut que je ne m’éritais pas d’avoir épousé Renée. (Aymé)

2. De me voir désarmé à si peu d’efforts, elle eût un regard de commisération, mais n’en décida pas moins de m’achever. (Idem)

3. Mais enfin, le mal que j’ai fait, ça m’ennuie plus de l’avoir fait que de le raconter devant tout le monde. (Pagnol)

4. Визначте значення герундія та дієприслівника відносно особових дієслівних форм, перекладіть конструкції українською та російською мовами:

a) 1 On trouve le nécessaire en cherchant – on a trove le nécessaire en cherchant – on trouvera nécessaire en cherchant.

b) перекладіть французькою:

идет, напевая – шел, напевая; ушел, отдохнув – уйдет, отдохнув; сидит, согнувшись – сидел, согнувшись.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.187.106 (0.013 с.)