МОРФОЛОГІЯ. ІМЕННИК. ВІДМІНЮВАННЯ І ПРАВОПИС ІМЕННИКІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МОРФОЛОГІЯ. ІМЕННИК. ВІДМІНЮВАННЯ І ПРАВОПИС ІМЕННИКІВ 

Теоретичний блок

1. Іменник як самостійна частина мови.

2. Морфологічні ознаки іменника (рід, число, відмінок, відміна).

3. Особливості відмінювання іменників.

4. Правопис іменників.

Практичний блок

Вправа 1. Поставте іменники в родовому відмінку. Вибір закінчення поясніть.

Бензин, Крим, Китай, експорт, імпорт, правопис, вибір, успіх, штраф, долар, відсоток, супермаркет, Інтернет, продаж, контингент, Донбас, космос, хліб, атом, понеділок, Кривий Ріг.

Вправа 2.Визначте рід іменників.

Сад, леді, містер Кеннеді, місіс Кеннеді, надія, ім’я, кошеня, аташе, поні, МЗС, какаду, колібрі, НБУ, шимпанзе, ВРУ, журі, меню, пюре, МОЗ, Монако, Хонсю, Токіо, Кіліманджаро, Онтаріо.

Вправа 3.Визначте число іменників.

Світ, Карпати, вікно, сузір’я, залізо, каміння, Куренівка, води (мінеральні), сани, шахи, (леговані) сталі, мудрощі, ножиці, Альпи, люди,Осокорки, чорнило.

Вправа 4. Поясніть написання прізвищ і географічних назв іншомовного походження.

Ал...а, Лінкол...н, Франц...я, Ізма...л, Капр..., Рафаел..., Т...ц...ан, Ш...л...ер, В...єтнам, Чапл...н, (Г, Х)ейне, Дарв...н, Н...ютон, Вав...лон, Грім..., Нел...сон, Мекс...ка, (Г, Х)ете, Тел...ман, Ц...церон, С...рія, Ізабел...а, Барб...є, (Е, Є)впаторія, Р...га, Мол...єр, (Е, Є)йнштейн, (Г, Х)емінгуей, Рус...о, О...Генрі, Гаван...а, Тал...ін... .

Вправа 5.Розкрийте дужки іпоясніть правопис слів.

(Ліс)степ, (пар)плав, (сам)хід, (сто)річчя, гори(цвіт), (шести)денка, (пів)аркуша, (пів)яблука, на(пів)сон,( Перебий)ніс, (світло)(водо)лікування, (теле)(радіо)центр, (купівля)продаж, (віце)президент, (міні)футбол, (норд)ост, (батько)мати, (іван)чай, (пів)Європи, (розрив)трава, р…н (район).

Вправа 6. До поданих імен додайте суфікси -ович-, -івн- (-ївн) і запишіть за зразком. Зразок: Мирослав – Мирославович, Мирославівна.

Віктор, Валентин, В’чеслав, Дем’ян, Зіновій, Єгор, Юрій, Геннадій,Костянтин, Василь, Євген, Микола, Анатолій, Лука, Яків, Сава.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Зубков М. Сучасна ділова мова за професійним спрямуванням: Навч. посібник / М.Зубков – Х., 2006.

2. Караман С. Українська мова/ С.Караман – К., 1998.

3. Кірочок О., Корбутяк В., Процюк В., Дубич К. Документування у менеджменті: Вид. 2-ге перероб./ О.Кірочок, В. Корбутяк, В.Процюк, К.Дубич – К., 2005.

4. Коваль А. Культура ділового мовлення / А.Коваль – К., 1977.

5. Сучасна українська мова / За ред. О. Пономарева. – К., 1997.

6. Потелло Н. Українська мова і ділове мовлення/ Н.Потелло – К., 1999.

7. Чорненький Я. Ділова українська мова. Теорія. Практика. Самостійна робота. Навчально-методичний посібник/ Я. Чорненький – К., 2006.

8. Шевчук С. Українське ділове мовлення/С.Шевчук – К., 2000.

9. Шевчук С., Кабиш О. Практикум з українського ділового мовлення / С. Шевчук, О.Кабиш – К., 2005.

10. Шевчук С. Практикум з української мови. Модульний курс / С. Шевчук – К., 2006.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 18-19

МОРФОЛОГІЯ. ПРИКМЕТНИК. УТВОРЕННЯ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКА. ПРАВОПИС ПРИКМЕТНИКІВ

Теоретичний блок

1. Прикметник як частина мови.

2. Правопис не з прикметниками.

3. Утворення ступенів порівняння прикметників. Найбільш типові мовленнєві помилки.

4. Особливості творення відносних прикметників.

5. Правопис складних прикметників.

Практичний блок

Вправа 1. Розкрийте дужки. Поясність ваш вибір.

(Не)великий, (не)дорогий, (не)відомий, (не)справедливий, (не)густий. (не)густа, а прозора,(не)достойний, (не)зламний, (не)вгасний, (не)впинний, (не)поборний, (не)смілий; (не)легкий, а важкий; (не)добрий, а злий; (не)веселий, а сумний.

Вправа 2. Від поданих прикметників утворіть вищий і найвищий ступені порівняння.

Низький, докладний, цінний, чистий, далекий, вичерпний, веселий, старий, дешевий, щасливий.

Вправа 3. Поміркуйте й правильно напишіть складні прикметники.

Нормативно/розрахункові ціни, ремонтно/технічне підприємство, орендно/підрядні фірми, взаємно/вигідні умови, сільсько/господарська продукція, соціально/побутові умови, діаметрально/протилежні погляди, аграрно/промисловий комплекс, морально/психологічний клімат, середньо/річні

обсяги, матеріально/технічна база, суспільно/корисна праця, суспільно/необхідний продукт, матеріально/відповідальна особа.

Вправа 4. Подані вирази і звороти замініть прикметниковими сполученнями.

Правила на службі; сума, що задовольняє потреби; відомості, які подаються щомісяця; підпис, зроблений своєю рукою; видання, які передплачуються; договір між двома сторонами; сторони, які домовляються.

Вправа 5. Вставте потрібні за змістом прикметники, які допоможуть глибше розкрити значення оренди в сучасних умовах господарювання.

Оренда стає однією з форм . . . власності . . . оренда дає селянинові відчуття господаря. Два роки роботи в умовах. . . відносин у багатьох господарствах показали . . . переваги . . . методів господарювання навіть у . . . умовах. Темпи впровадження . . . форм підряду залежать від . . . і . . . факторів.

Слова для довідок: довготерміновий, всенародний, орендний, незаперечний, новий, несприятливий, об’єктивний, суб’єктивний.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Білодід І.К. Сучасна українська літературна мова/ І.К.Білодід – К., 1973.

2. Зубков М. Сучасна ділова мова за професійним спрямуванням: Навч. посібник / М.Зубков – Х., 2006.

3. Караман С. Українська мова/ С.Караман – К., 1998.

4. Кірочок О., Корбутяк В., Процюк В., Дубич К. Документування у менеджменті: Вид. 2-ге перероб./ О.Кірочок, В. Корбутяк, В.Процюк, К.Дубич – К., 2005.

5. Коваль А. Культура ділового мовлення / А.Коваль – К., 1977.

6. Сучасна українська мова / За ред. О. Пономарева. – К., 1997.

7. Сучасна українська літературна мова, /За ред.. М.Я. Плющ – К., 2001.

8. Потелло Н. Українська мова і ділове мовлення/ Н.Потелло – К., 1999.

9. Чорненький Я. Ділова українська мова. Теорія. Практика. Самостійна робота. Навчально-методичний посібник/ Я. Чорненький – К., 2006.

10. Шевчук С. Українське ділове мовлення/С.Шевчук – К., 2000.

11. Шевчук С., Кабиш О. Практикум з українського ділового мовлення / С.Шевчук, О.Кабиш – К., 2005.

12. Шевчук С. Практикум з української мови. Модульний курс / С. Шевчук – К., 2006.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 20-21

МОРФОЛОГІЯ. ЗАЙМЕННИК.ЧИСЛІВНИК

Теоретичний блок

1. Займенник. Правопис та відмінювання займенників. Прономіналізація.

2. Числівник. Правопис та відмінювання складних числівників:

а) значеннєві та структурні розряди числівників;

б) особливості відмінювання кількісних числівників;

в) особливості відмінювання порядкових числівників;

г) особливості слововживання числівників.

Практичний блок

Вправа 1.Запишіть подані займенники, знімаючи риску.

Ні/про/що, хто/сь, аби/який, ні/від/кого, казна/до/кого, хтозна/на/кому, будь/що, де/хто, ні/для/кого, що/небудь, який/сь, ні/від/чого, хто/небудь, будь/до/кого, аби/хто, де/що, казна/на/чому, чий/небудь, ні/про/що, аби/в/кого, скільки/небудь, де/який, будь/чий, ні/до/кого, котрий/сь.

Вправа 2.Правильно перекладіть подані числівникові словосполучення.

Пятьдесят процентов. Двухдневный заработок. Назначить деловую встречу на восемь часов вечера. Без двадцати минут десять. В ста семидесяти случаях. Двумстам шестидесяти лучшим работникам. В ста восьмидесяти случаях из п’ятисот. На протяжении трехсот семидесяти дней. С двухнедельным испытательным сроком.

Вправа 3.Поставте наголоси у поданих числівниках.

Чотирнадцять, сімдесят, одинадцятий, двадцятеро, сімдесятий, вісімдесят, одинадцятеро, п’ятнадцятеро, дев’ятсот, десятеро, чотирнадцятий, дев’ятеро.

Вправа 4.У названих відмінкових формах числівників знайдіть помилкові й виправте їх

Шістсот, шестисот, шестистам, шестистами, на шестистах; двісті, двохста, двомстам, двомастами, на двохстах; сімсот, семисот, семистам, на семистах.

Вправа 5. Перепишіть прислівники, знімаючи риски; запишіть їх відповідно до правил.

Віч/на/віч, зо/зла, до/пори, на/відмінно, в/цілому, по/третє, одним/один, з/рештою, по/всяк/час, до/дому, з/гарячу, на/гора, пліч/о/пліч, на/четверо, в/нічию, без/відома, по/одинці, слово/в/слово, по/людськи, у/двох, на/в/коло, на/силу, на/пам’ять, більш/менш, всього/на/всього.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Зубков М. Сучасна ділова мова за професійним спрямуванням: Навч. посібник / М.Зубков – Х., 2006.

2. Караман С. Українська мова/ С.Караман – К., 1998.

3. Кірочок О., Корбутяк В., Процюк В., Дубич К. Документування у менеджменті: Вид. 2-ге перероб./ О.Кірочок, В. Корбутяк, В.Процюк, К.Дубич – К., 2005.

4. Коваль А. Культура ділового мовлення / А.Коваль – К., 1977.

5. Сучасна українська мова / За ред. О. Пономарева. – К., 1997.

6. Сучасна українська літературна мова, /За ред.. М.Я. Плющ – К., 2001.

7. Потелло Н. Українська мова і ділове мовлення/ Н. Потелло – К., 1999.

8. Чорненький Я. Ділова українська мова. Теорія. Практика. Самостійна робота. Навчально-методичний посібник/ Я. Чорненький – К., 2006.

9. Шевчук С. Українське ділове мовлення/С.Шевчук – К., 2000.

10. Шевчук С., Кабиш О. Практикум з українського ділового мовлення / С.Шевчук, О.Кабиш – К., 2005.

11. Шевчук С. Практикум з української мови. Модульний курс / С. Шевчук – К., 2006.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 22Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.036 с.)