Відмінювання іменників ІІ відміни у множиніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відмінювання іменників ІІ відміни у множиніІменники ІІ відміни твердої групи у множині відмінюються за такими зразками:

Відмінок Тверда група
Н. батьки двори сита
Р. батьків дворів сит
Д. батькам дворам ситам
З. батьків двори сита
О. батьками дворами ситами
М. при батьках у дворах у ситах
Кл. батьки двори сита

 

Іменники ІІ відміни м’якої групи у множині відмінюються за такими зразками:

Відмінок М’яка група
Н. краї писарі моря
Р. країв писарів морів
Д. краям писарям морям
З. краї писарів моря
О. краями писарями морями
М. у краях у писарях на морях
Кл. краї писарі моря

 

Іменники ІІ відміни мішаної групи у множині відмінюються за такими зразками:

Відмінок Мішана група
Н. дощі школярі плечі
Р. дощів школярів плечей, пліч
Д. дощам школярам плечам
З. дощі школярів плечі
О. дощами школярами плечима
М. на дощах при школярах на плечах
Кл. дощі школярі плечі

Зауваження до правопису деяких відмінкових форм множини

Іменників ІІ відміни

Н. в.

Закінчення -и, -і, -а використовують відповідно до таких закономірностей:

а) закінчення мають іменники чол. р. твердої групи (батьки, береги, директори, касири, столяри, панцири, тáти (від тато), футляри).

УВАГА!Іменники твердої групи комар, хабар, пазур, снігур, звір, друг мають закінчення -і (комарі, хабарі, пазурі, снігурі, звірі, друзі), іменник овес – закінчення -а (вівса).

УВАГА!Іменники з суфіксом -ин (-їн) утрачають суфікс: селянин – селяни, громадянин – громадяни, татарин – татари, болгарин – болгари, львів’янин – львів’яни,але грузин – грузини, осетин – осетини, русин – русини; іменник хазяїн має паралельні форми хазяї і хазяїни;

б) закінчення -і (-ї) мають іменники чол. р. м’якої та мішаної груп (велетні, купці, орендарі, пухирі, школярі, газетярі, слухачі, товариші, герої, краї), а також іменники серед. р. очі, плечі;

в) закінчення (у твердій і мішаній групах), (у м’якій групі) мають іменники серед. р. (явища, міста, дена (від дно), знання, поля, обличчя).

УВАГА!Кілька іменників мають паралельні форми: уші (рідко) і вуха (частіше), вуси і вуса, рукавú – рукáва, хліби – хлібá (збірне), ґрунти – ґрунтá (збірне).

Р. в.

Закінчення -ів (-їв), -ей та нульове використовують відповідно до таких закономірностей:

а) закінчення -ей представлене лише в іменниках гостей, коней, очей, плечей (хоч і пліч), ушей (хоча частіше вух);

б) іменники чол. р. мають закінчення -ів (-їв): батьків, дощів, друзів, газетярів, писарів.

УВАГА!Паралельні форми з закінченням -ів та нульовим мають іменники тáтів і тат (від тато), чоловіків (про людей чоловічої статі) і чоловік (про людей взагалі); після числівників також днів і день, разів і раз, пор.: п’ять днів і п’ять день, сто разів і сто раз, хоча перед числівником тільки днів, разів,пор.: днів п’ять, разів сто. Іменники чобіт, циган мають нульові закінчення: нема чобіт, цигáн.

УВАГА!Ті іменники, що в мн. втрачають суфікс -ин, мають нульове закінчення: селян, громадян, болгар; іменники, що суфікс -ин зберігають, – закінчення -ів: грузинів, осетинів, русинів; іменник хазяїн має паралельні форми хазяїв і хазяїнів;

в) іменники серед. р. на -о, -е мають нульове закінчення: болото – боліт, село – сіл, коло – кіл, долото – доліт, пальто – пальт, колесо – коліс, дно – ден, зло – зол, хутро – хутер, явище – явищ, яйця – яєць, серце – серць і сердець.

УВАГА!Іменники чудо і небо мають суфікс -ес у кінці основи: чудес (хоч і чуд), небес.Іменники ікло, море, поле вживані ззакінченням -ів: іклів, морів, полів (хоч і піль);

г) іменники серед. р. на мають переважно нульову флексію, перед якою втрачається подовження кінцевого приголосного основи (а також м’якість кінцевого шиплячого): весілля – весіль, питання – питань, угіддя – угідь, обличчя – облич, роздоріжжя – роздоріж, піддашшя – піддаш.

УВАГА!Деякі іменники серед. р. на мають закінчення -ів, перед яким подовження зберігається: почуття – почуттів, життя – життів, подвір’я – подвір’їв. Паралельні форми мають іменники відкриття – відкриттів і відкрить, покриття – покриттів і покрить.

О. в.

1. Деякі іменники вживані з паралельними закінченнями -ами (-ями) та -ми: гостями і гістьми, конями і кіньми, колінами і коліньми, колесами і колісьми, крилами і крильми, чоботами, чоботями і чобітьми.

2. Іменники око, плече мають закінчення -има: очима, плечима.

Відмінювання іменників ІІІ відміни

Іменники ІІІ відміни відмінюються за такими зразками:

Відмінок Одн. Мн.
Н. галузь вість галузі вісті
Р. галузі вісті галузей вістей
Д. галузі вісті галузям вістям
З. галузь вість галузі вісті
О. галуззю вістю галузями вістями
М. в галузі у вісті в галузях у вістях
Кл. галузе вісте галузі вісті

 

Зауваження до правопису деяких відмінкових форм

Іменників ІІІ відміни

О. в.

В іменниках, основи яких закінчуються збігом двох приголосних, перед закінченням відсутнє подовження: жовчю, радістю, смертю, фальшю. Якщо основа іменника закінчується одним приголосним (крім губних та р), то подовження перед закінченням наявне: ніччю, сіллю, тінню, розкішшю, подорожжю. Якщо основа іменника закінчується на губний приголосний або на р, то перед закінченням пишеться апостроф: кров’ю, любов’ю, верф’ю, матір’ю.

Відмінювання іменників ІV відміни

Іменники ІV відміни відмінюються за такими зразками:

Відмінок Одн. Мн.
Н. теля ім’я телята імена
Р. теляти імені телят імен
Д. теляті імені телятам іменам
З. теля ім’я телят, телята імена
О. телям іменем, ім’ям телятами іменами
М. на теляті в імені на телятах в іменах
Кл. теля ім’я телята імена

Відмінювання множинних іменників

Множинні іменники відмінюються за такими зразками:

Відмінок Відмінкові форми
Н. люди сходи ворота граблі
Р. людей сходів воріт граблів, грабель
Д. людям сходам воротам, воротям граблям
З. людей сходи ворота граблі
О. людьми сходами воротами, ворітьми граблями
М. на людях на сходах на воротах, на воротях на граблях
Кл. люди сходи ворота граблі

Зауваження до правопису деяких відмінкових форм

Множинних іменників

Р. в.

Закінчення -ей мають іменники грошей, гусей, дверей, курей, людей, саней, сіней, дітей; закінчення -ів – іменники дріжджів, окулярів, сходів, хитрощів, штанів, кайданів, обіймів; нульове – іменники вил, воріт, дров, ножиць, канікул, конопель, лещат, ясел, ясен, відносин, ночв ночов); паралельними формами представлено іменники граблів і грабель, помиїв і помий.

Д. в.

Паралельними формами представлено іменники воротам і воротям, штанам і штаням.

О. в.

Паралельними формами представлено іменники воротами і ворітьми, санями і саньми, штанами, штанями і штаньми, дверима і дверми, грошима і грішми. Тільки закінчення -ми мають іменники дітьми, людьми, курми, гусьми, сіньми. У решті іменників уживані закінчення -ами (-ями): вилами, ночвами, сходами, вінцями, граблями, коноплями, помиями.

Тренувальні вправи

1. Запишіть в орудному відмінку однини та родовому множини, прокоментуйте правопис відмінкових форм.

Крапля, фірма, долоня, буря, площа, сестра, шайба, вілла, копальня, поверхня, стаття, крихта, арфа, миска, шабля, гра, гиря, робота, яблуня, межа, куля, їжа, груша, вежа, втіха.

2. Запишіть у формі родового відмінка однини, прокоментуйте закінчення.

Баланс, протез, архів, облік, факт, спадкоємець, комітет, вексель, вихор, вантаж, конус, кодекс, поверх, університет, експорт, прибуток, порох, варіант, спирт, хор, гурт, теніс, бальзам, канал, тин, вокзал, туман, біль, страх, карниз, квас, сектор, кілок, землетрус, гріш, колектив, інститут, простолюд, майдан, успіх, загал, радіус, ячмінь, гараж, семестр, замóк, дисплей, атом, конфлікт, регрес, чагарник, пріоритет, ажіотаж, паритет, родовід, бюлетень, метраж.

3. Запишіть у родовому відмінку однини.

Лейпциг, Алтай, Буг, Кіпр, Бердянськ, Памір, Китай, Донбас, Харків, Дністер, Крит, Тибет, Кривий Ріг, Воронеж, Дон, Миргород, Кавказ, Зелений Гай, Луганськ, Сахалін, Амур, Дунай, Красний Лиман, Люксембург, Китай, Кривбас, Урал.

4. Поясніть наявність паралельних форм родового відмінка однини іменників. Уведіть подані форми в речення.

Рима – Риму, Алжира – Алжиру, рахунка – рахунку, терміна – терміну, блока – блоку, пояса – поясу, папера – паперу, листа – листу, каменя – каменю, морозу – Мороза.

5. Запишіть у родовому та орудному відмінках однини, прокоментуйте відмінкові закінчення.

Кредитор, димар, варвар, ювелір, футляр, бунтар, якір, різьбяр, директор, проводир, бригадир, долар, аптекар, столяр, екземпляр, еліксир, орендар, пластир, інвентар, майстер, гектар, хабар, лобур, календар, секретар, школяр, шахтар, професор, ювіляр, перукар, товар, конвеєр, бджоляр, формуляр, писар, пустир, псалтир, капіляр, лихвар, ледар, панцир, єгер.

6. Запишіть у родовому відмінку множини, прокоментуйте правопис відмінкових форм.

Засідання, зусилля, обличчя, почуття, бажання, піддашшя, відкриття, вагання, життя, весілля, роздоріжжя, сторіччя, століття, знання.

Гість, вікно, кільце, колесо, пальто, полотно, плащ, помідор, кілограм, хазяїн, чобіт, грузин, селянин, прізвище, серце, поле, болгарин, гасло, дно, відро, ребро, око, плече, прислів’я, село, громадянин, болото, озерце, чудо, небо, сузір’я.

7. Запишіть в орудному відмінку однини, прокоментуйте написане.

Доповідь, честь, галузь, любов, подорож, жовч, радість, сіль, творчістю, папороть, емаль, шерсть, фальш, діяльність, суміш, тривалість, мати, верф, річ, кров, смерть, вість.

8. Запишіть у формі кличного відмінка однини, прокоментуйте написане.

Пан лікар, молодий хлопець, пан ректор, шановний слухач, товариш бригадир, вірний друг, добрий знавець, товариш сторож, пан лейтенант, добродій директор, вірна дружина, смілива мрія, довгоочікувана воля, стражденна земля.

9. Запишіть у родовому та орудному відмінках, прокоментуйте написане.

Гроші, вила, ворота, двері, окуляри, дріжджі, діти, штани.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.011 с.)