Відмінювання українських імен та прізвищ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відмінювання українських імен та прізвищ.Правопис імен по батькові

Відмінювання чоловічих та жіночих імен

1. Українські чоловічі та жіночі імена, що в Н. в. одн. закінчуються на -а, -я, відмінються як відповідні іменники І відміни:

Відмінок Тверда група М’яка група
Н. Микола Ілля Наталя Марія
Р. Миколи Іллі Наталі Марії
Д. Миколі Іллі Наталі Марії
З. Миколу Іллю Наталю Марію
О. Миколою Іллею Наталею Марією
М. на Миколі на Іллі на Наталі на Марії
Кл. Миколо Ілле Наталю Маріє

УВАГА!Кінцеві приголосні основи г, к, х у жіночих іменах у Д. в. та М. в. одн. перед закінченням змінюються на з, ц, с: Ольга – Ользі, Палажка – Палажці, Солоха – Солосі.

2. Українські чоловічі імена, що в Н. в. одн. закінчуються на приголосний та , відмінюються як відповідні іменники ІІ відміни:

а) якщо основа закінчується на твердий приголосний, то такі імена відмінюються за зразком іменників твердої групи (у кінці основи – не шиплячий приголосний) або мішаної групи (у кінці основи – шиплячий):

Відмінок Тверда група Мішана група
Н. Павло Олег Лукаш
Р. Павла Олега Лукаша
Д. Павлові, -у Олегові, -у Лукашеві, -у
З. Павла Олега Лукаша
О. Павлом Олегом Лукашем
М. на Павлові, -у на Олегові, -у на Лукашеві, -у
Кл. Павле Олегу Лукаше

 

а) якщо основа закінчується на м’який приголосний, то такі імена відмінюються за зразком іменників м’якої групи:

Відмінок М’яка група
Н. Сергій Василь Ігор
Р. Сергія Василя Ігоря
Д. Сергієві, -ю Василеві, -ю Ігореві, -ю
З. Сергія Василя Ігоря
О. Сергієм Василем Ігорем
М. на Сергієві, -ю на Василеві, -ю на Ігореві, -ю
Кл. Сергію Василю Ігоре

 

3. Українські жіночі імена, що в Н. в. одн. закінчуються на приголосний, відмінюються як відповідні іменники ІІІ відміни:

Відмінок Відмінкові форми
Н. Любов Нінель
Р. Любові Нінелі
Д. Любові Нінелі
З. Любов Нінель
О. Любов’ю Нінеллю
М. на Любові на Нінелі
Кл. Любове Нінеле

 

4. У звертаннях, що складаються з загальної назви та імені, форму Кл. в. набувають обидва іменники: сусідко Ганно, добродійко Любове, друже Грицю, колего Степане.

Відмінювання чоловічих та жіночих прізвищ

1. Чоловічі та жіночі прізвища іменникового типу, що мають закінчення -а, -я, відмінюються як відповідні іменники І відміни твердої, м’якої чи мішаної груп:

Відмінок Тверда група М’яка група Мішана група
Н. Сорока Киселиця Кича
Р. Сороки Киселиці Кичі
Д. Сороці Киселиці Кичі
З. Сороку Киселицю Кичу
О. Сорокою Киселицею Кичею
М. на Сороці на Киселиці на Кичі
Кл. Сорока, -о Киселиця, -е Кича, -е

 

УВАГА!У звертаннях, що складаються з загальної назви та прізвища, форму Кл. в. набуває тільки загальна назва: добродію Сорока, пане Киселиця.

2. Чоловічі прізвища іменникового типу, що закінчуються на та на приголосний, відмінюються як іменники чол. р. ІІ відміни:

а) якщо основа таких прізвищ закінчується на твердий не шиплячий приголосний, то вони відмінюються за зразком іменників твердої групи:

Відмінок Тверда група
Н. Забудько Кравчук
Р. Забудька Кравчука
Д. Забудькові, -у Кравчукові, -у
З. Забудька Кравчука
О. Забудьком Кравчуком
М. на Забудькові, -у на Кравчукові, -у
Кл. Забудько, -у Кравчук, -у

 

б) якщо основа таких прізвищ закінчується на м’який приголосний чи на твердий шиплячий, то вони відмінюються за зразком іменників відповідно м’якої чи мішаної груп:

Відмінок М’яка група Мішана група
Н. Круть Кайдаш
Р. Крутя Кайдаша
Д. Крутеві, -ю Кайдашеві, -у
З. Крутя Кайдаша
О. Крутем Кайдашем
М. на Крутеві, -ю на Кайдашеві, -у
Кл. Круть, -ю Кайдаш, -е

Увага!Прізвища на зразок Бадзьо, Іваньо (з закінченням , але м’яким приголосним у кінці основи) в Д. в., М. в. й О. в. мають закінчення твердої групи: Бадзьові, Бадзьом та Іваньові, Іваньом.

УВАГА!У формах Д. в., що складаються з двох власних назв – чоловічого імені та прізвища, ім’я варто вживати з закінченням -ові, -еві (-єві), а прізвище – з -у, -ю: Остапові Кравчуку, Андрієві Кайдашу, Сергієві Бадзю.

УВАГА!У звертаннях, що складаються з загальної назви та прізвища, форму Кл. в. набуває тільки загальна назва: друже Петренко, колего Левчук, пане Круть.

УВАГА!Жіночі прізвища цього типу не відмінюються: Ірина Забудько – Ірини Забудько і т. д., Тетяна Кравчук – Тетяни Кравчук і т. д., Леся Круть – Лесі Круть, Галина Бадзьо – Галини Бадзьо і т. д.

3. Чоловічі прізвища, що закінчуються на -ин, -ін (-їн), відмінюються за таким зразком:

Відмінок Відмінкові форми
Н. Лесин Щепкін
Р. Лесина Щепкіна
Д. Лесину Щепкіну
З. Лесина Щепкіна
О. Лесиним Щепкіним
М. на Лесину на Щепкіну
Кл. Лесин, -е Щепкін, -е

УВАГА!Чоловічі прізвища, що походять від етнічних назв, в О. в. мають закінчення -ом: Литвин – Литвином (пор. литвин ‘білорус’), Волошин – Волошином (пор. волошин ‘румун’), Сербин – Сербином (пор. сербин ‘серб’), Турчин – Турчином (пор. турчин ‘турок’).

УВАГА!У звертаннях, що складаються з загальної назви та прізвища, форму Кл. в. набуває тільки загальна назва: пане Лесин.

УВАГА!Відповідні жіночі прізвища не відмінюються: Ганна Лесин, Ганни Лесин, Ганні Лесин і т. д.; або набувають закінчення й відмінюються як прикметники: Ганна Щепкіна – Ганни Щепкіної, Ганні Щепкіній, Ганну Щепкіну, Ганною Щепкіною, на Ганні Щепкіній.

4. Чоловічі прізвища, що закінчуються на -ов, -ев (-єв), відмінюються за таким зразком:

Відмінок Відмінкові форми
Н. Павлов Валуєв
Р. Павлова Валуєва
Д. Павлову Валуєву
З. Павлова Валуєва
О. Павловим Валуєвим
М. на Павлову на Валуєву
Кл. Павлов, -е Валуєв, -е

 

УВАГА!У звертаннях, що складаються з загальної назви та прізвища, форму Кл. в. набуває тільки загальна назва: колего Павлов.

УВАГА!Відповідні жіночі прізвища набувають закінчення й відмінюються як прикметники: Ганна Павлова – Ганни Павлової, Ганні Павловій, Ганну Павлову, Ганною Павловою, на Ганні Павловій.

5. Чоловічі прізвища, що закінчуються на -ів (-їв), відмінюються за двома зразками (вибір типу відмінювання визначається традицією):

 

Відмінок Відмінкові форми
Н. Ковалів Демків
Р. Ковалева Коваліва Демкова Демківа
Д. Ковалеву Коваліву Демкову Демківу
З. Ковалева Коваліва Демкова Демківа
О. Ковалевим Ковалівим Демковим Демківим
М. на Ковалеву на Коваліву на Демкову на Демківу
Кл. Ковалів, Ковалеве Ковалів, Коваліве Демків, Демкове Демків, Демківе

УВАГА!У звертаннях, що складаються з загальної назви та прізвища, форми Кл. в. набуває тільки загальна назва: добродію Ковалів.

УВАГА!Відповідні жіночі прізвища не відмінюються: Ганна Ковалів, Ганни Ковалів, Ганні Ковалів і т. д.; або набувають закінчення й відмінюються як прикметники: Ганна Ковалева – Ганни Ковалевої, Ганні Ковалевій, Ганну Ковалеву, Ганною Ковалевою, на Ганні Ковалевій.

6. Чоловічі та жіночі прізвища типу повних прикметників чоловічого роду на -ий, -ій та жіночого роду на -а, -я відмінюються за прикметниковим зразком: Кобилянський – Кобилянського, Кобилянському і т. д.; Кобилянська – Кобилянської, Кобилянській і т. д.

7. У складних прізвищах, що становлять поєднання двох слів як рівноправних, відмінюються обидві частини: Нечуй-Левицький – Нечуя-Левицького, Нечуєві-Левицькому і т. д.; Лівицька-Холодна – Лівицької-Холодної, Лівицькій-Холодній і т. д.

Але коли перша частина прізвища односкладове слово,
то відмінюється, як правило, лише друга частина: Драй-Хмара –Драй-Хмари, Драй-Хмарі і т. д.; Кос-Анатольський – Кос-Анатольського, Кос-Анатольському і т. д.

8. При відмінюванні прізвищ відповідно до фонетичних рис української мови відбуваються:

а) чергування г > з, к > ц, х > с у прізвищах, співвідносних з іменниками І відміни, перед закінченням в Д. в. та М. в..: Здоровега – Здоровезі, Сорока – Сороці, Домаха – Домасі;

б) чергування і > о, і > е у відкритому складі: Кривоніс – Кривоноса, Сивокінь – Сивоконя, Кремінь – Кременя, Лебідь – Лебедя.

Увага! У деяких прізвищах і зберігається також у відкритому складі: Куліш – Куліша, Кисіль – Кисіля;

в) чергування о, е з нулем звука: Жайворонок – Жайворонка, Крекотень – Крекотня.

Увага! У прізвищах Жнець, Швець голосний е не переставляється: Жнеця, Швеця (пор. загальні назви: жнець – женця, швець – шевця); не випадає е у прізвищах Чернець – Чернеця, Мудрець – Мудреця, Перець – Переця, Шершень – Шершеня.

Правопис імен по батькові

1. Чоловічі імена по батькові творяться за допомогою суфікса -ович: Богдан – Богданович, Олег – Олегович, Василь – Васильович, Юрій – Юрійович, Сергій – Сергійович.

УВАГА!Кілька чоловічих імен по батькові творяться за допомогою суфікса -ич (-іч): Лука – Лукич, Яків – Якович, Ілля – Ілліч. Від деяких імен можна утворити паралельні форми на -ич та -ович: Сава – Савич і Савович, Хома – Хомич і Хомович, Кузьма – Кузьмич і Кузьмович.

2. Жіночі імена по батькові творяться за допомогою суфікса -івн-а: Богдан – Богданівна, Олег – Олегівна, Ігор – Ігорівна, Ілля – Іллівна.

УВАГА!Від імен, що закінчуються на ,жіночі найменування по батькові творяться за допомогою суфікса -ївн-а: Юрій – Юріївна, Сергій – Сергіївна.

3. Твірна основа змінюється при творенні таких імен по батькові: Григорій – Григорович, Григорівна; Микола – Миколайович, Миколаївна; Яків – Яківна.

4. Чоловічі імена по батькові відмінюються як іменники ІІ відміни мішаної групи, а жіночі – як іменники І відміни твердої групи:

Відмінок Чол. р. Жін. р.
Н. Богданович Богданівна
Р. Богдановича Богданівни
Д. Богдановичеві, -у Богданівні
З. Богдановича Богданівну
О. Богдановичем Богданівною
М. на Богдановичеві, -у на Богданівні
Кл. Богдановичу Богданівно

 

УВАГА!У формах Д. в., що складаються з двох власних назв – чоловічого імені та по батькові, ім’я варто вживати з закінченням -ові, -еві (-єві), а найменування по батькові – з -у, -ю: Остапові Петровичу, Василеві Богдановичу.

УВАГА!У звертаннях, що складаються з двох власних назв – імені та по батькові, обидва слова мають закінчення Кл. в.: Володимире Яковичу, Галино Іллівно.

Тренувальні вправи

1. Провідміняйте подані імена та прізвища, подаючи, де можливо, паралельні форми.

Катерина Нечуйвітер, Петро Ткаченко, Назар Гринів, Марія Іванців, Михайло Ковалишин, Надія Павлишин, Ольга Сокирко, Дмитро Черняк-Підгірський, Галина Лісова-Кравчук, Дмитро Ковалів, Оксана Ковалів, Олександр Петров, Мирослав Гаврилишин, Тетяна Дмитришин, Ольга Неділько-Волошина, Анатолій Швець, Людмила Середа-Хоменко, Тамара Волошинович, Павло Чорний-Діденко, Олена Загородня-Литвин.

2. Подані словосполучення запишіть у формі давального відмінка. Прокоментуйте написане.

Завідувач відділу Данилевич Остап Петрович, директор Ільчишин Орест Павлович, ректор Шульга Дмитро Гнатович, бригадир Михайлів Назар Васильович, бухгалтер Клименко-Левицька Наталія Дмитрівна.

3. Провідміняйте подані прізвища, імена та по батькові.

Катерина Петрівна Поліщук, Надія Савівна Черняхівська, Оксана Василівна Федорів-Левицька, Ганна Григорівна Кравцова, Микола Львович Бойко, Владислав Юрійович Палій.

4. Запишіть у кличному відмінку.

Добродій Гнатишин, брат Михайло, добродійка Тетяна, друг Олег, товариш Віталій, сторож Василенко, пан Ковалишин, Наталія Дмитрівна, Петро Васильович, Катерина Петрівна, пані Надія, пан Іванців, колега Михайло, Ілля Сорока, добродій Сорока, пан Стебленко, Володимир Хомич, друг Клименко, добродійка Сорока, студент Петренко, друг Гриць, пані Ковалів, товариш Ткачук, лікар Гнатенко, добродій Бобров, колега Лисюк, сестра Оленка, Ганна Михайлівна, Соломія Дмитрівна, Ілля Хомович.

5. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові, прокоментуйте їх написання.

Сергій, Олег, Валерій, Григорій, Микола, Лука, Хома, Ігор, Георгій, Ілля, Анатолій, Віталій, Андрій, Назар, Марко, Матвій, Олександр, Аркадій, Наум, Гнат, Денис, Вадим, Богдан, Йосип.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.012 с.)