Який з перелічених факторів (при інших рівних умовах господарювання) збільшить потребу підприємства в обігових коштах?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який з перелічених факторів (при інших рівних умовах господарювання) збільшить потребу підприємства в обігових коштах?Збільшення інтервалу між поставками товарів.

25. У туристичній сфері України основним джерелом фінансування інновацій є:

Власні кошти підприємств.

26. Приріст науково-технічної інформації визначає:

Науково-технічну ефективність інноваційної діяльності.

27. Якими основними ознаками характеризується відкрита система:

Взаємодією із зовнішнім середовищем.

28. Особливий стан психіки індивіда, що являє собою усвідомлену незадоволеність – це:

Потреба.

29. Історично термін “логістика” трактувався як:

Мистецтво розрахунків.

30. Довгострокові інвестиції туристичного підприємства – це:

Вкладання коштів на період більше одного року.

31. Якщо дискретне нарахування процентів змінити на безперервне нарахування, тоді це:

Збільшує майбутню вартість грошей.

32. За критерієм ризиковості інвестиційні портфелі поділяють на:

1. Консервативний, помірний, агресивний.

33. Економічна система суспільства - це :

Сукупність взаємопов’язаних економічних елементів, які утворюють певну цілісність – економічну структуру суспільства.

34. Якщо величина коефіцієнта фінансової стійкості більше одиниці, то:

Підприємство знаходиться у критичній точці фінансового стану.

35. Форми бази даних:

Відображають дані, що містяться в таблицях і запитах, і дозволяють додавати, видаляти й редагувати інформацію.

36. Залежно від змісту й рівня управління розпорядницький вплив може здобувати форми:

Наказів, розпоряджень і вказівок.

37. Коефіцієнт приросту основних засобів на туристичному підприємстві визначається за формулою:

, де – вартість приросту основних засобів; –вартість основних засобів на початок року.

38. За способом перенесення вартості на продукцію (послуги) витрати туристичного підприємства поділяються на:

Прямі та непрямі.

39. Номінальна ставка відсотка встановлюється:

1. Як річна норма нарощування певної суми та застосовується як базова за умов, коли нарахування здійснюється за кварталами, місяцями, днями тощо.

40. Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності с одним із основних:

1. Етапів процесу розробки інвестиційної стратегії підприємства.

Яка адміністративна одиниця України має найдовшу морську берегову лінію?

АР Крим.

42. Перший опис Росії включаючи Україну належить:

2. І. Кирилову.

43. До танцювальних програм належить:

Бал-маскарад.

Яке поняття не стосується композиції сценарію?

Темпоритм.

45. Визначити гірський кліматичний курорт:

Яремче.

Що було найбільш характерним для розвитку готельного господарства СРСР у 50-ті роки?

1. Велике будівництво готелів низького якісного рівня.

Які форми готельних підприємств домінують на готельному ринку світу?

Готельні ланцюги.

48. Ліцензування – це:

Видача дозволу на турдіяльність.

49. Приниження честі й гідності туриста належить до виду:

Моральної шкоди.

50. За принципом оплати й організації продажу виділяють туризм:

Клубний.

51. За виробничою ознакою заклади ресторанного господарства поділяються на ті що:

1. Мають власне виробництво або не мають власного виробництва.

52. Жульєни на бенкеті подають у:

Кокотницях.

53. До провідних центрів пізнавального туризму регіону Азія відносять:

1. Делі, Агра, Джайкур, Сінгапур.

54. Найвідомішими територіями Європи для відпочинку на озерах є:

1. Лейк Дістрік, Женевське, Гарда, Балатон, Комо, Лаго Маджоре.

55. Чи вірним є твердження «При оформленні перевезень туристів тур фірма сплачує Укрзалізниці плату: за оренду по ставках, встановлених адміністрацією дороги, вартість проїзду за фактичну кількість туристів, але не менше кількості місць у вагоні за тарифами, що відповідають класу пасажирського поїзду»:

1. Так.

56. За складністю туристські маршрути класифікуються як:

Категорійні і некатегорійні.

57. Паспорт траси туристського походу оформляється:

До виходу на маршрут.

Хто започаткував розвиток організованого туризму?

2. Томас Кук.

Кого можна назвати піонером шкільного туризму в Україні ?

В. Петра.

Що таке «назва» екскурсії?

1. Мовний вираз.

Вариант 5Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.170.169 (0.004 с.)