За якими фазами і в якій послідовності здійснювався процес переходу до стратегічного управління протягом останніх 50-60 років?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За якими фазами і в якій послідовності здійснювався процес переходу до стратегічного управління протягом останніх 50-60 років?Поточне управління «за відхиленнями». Управління «від досягнутого», з елементами передбачення майбутнього. Управління «за цілями», з орієнтацією на зовнішнє середовище. Стратегічне управління.

Яка міжнародна організація регулює зовнішньо-торговельні відносини?

COT.

Що є формами документарного акредитиву?

Відзивний, безвідзивний.

Яка знижка надається залежно від обсягів купівлі-продажу товару?

Прогресивна знижка.

Які види лізингових операцій розрізняють за обсягом обслуговування?

Повний, частковий, чистий.

Яке поняття означає кількісне обмеження обсягів ввезення певного товару до країни?

Імпортна квота.

24. Собівартість реалізації позаобігових активів відноситься до:

Операційних витрат.

25. Акціонерне товариство є об’єктом:

Мікрологістики.

26. В основу теорії справедливості Адамса покладено:

Якщо працівник вважає, що його зарплата не відповідає його трудовитратам, у нього виникає відчуття несправедливості.

27. Завдання контролю є:

Загальним і конкретним.

28. Розмір «лага запізнення» залежить від:

Форм перебігу інвестиційного процесу.

29. Перпетуїтет – це:

Інструмент визначення теперішньої вартості чистого грошового потоку в нескінченному періоді часу.

30. Якщо первісна вартість грошових коштів становить 1000 грн., прогнозований темп інфляції – 12%, то розмір річної інфляційної премії становить:

1. 120 грн.

31. Для експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства використовують джерела інформації:

Управлінського обліку і звітності.

32. Укажіть фактори, що збільшують кількість альтернатив приймаємих рішень:

Технологія й комунікації.

33. Тривалість наради, при якій різко знижується ефективність роботи:

Понад 30-40 хвилин.

34. Резерви збільшення прибутку туристичного підприємства є можливими за рахунок:

Усі попередні відповіді є правильними.

35. Стратегія фокусування:

Передбачає обслуговування вузького сегмента споживачів, які характеризуються особливими потребами.

36. Стратегія диференціації належить до наступної групи конкурентних стратегій:

Базові.

37. Стратегія диверсифікації передбачає:

Створення спільних організацій.

38. Продуктивність праці працівників туристичного підприємства вимірюється:

Натуральними і вартісними показниками.

39. Державна інноваційна політика, в межах якої рішення приймаються із залученням широких кіл громадськості, лише за умови досягнення соціально-політичного консенсусу, називається:

Політикою „соціальної орієнтації”

40. Багатофункціональний комплекс, що забезпечує сприятливі умови для ефективної діяльності новоутворених малих інноваційних фірм, що реалізують цікаві наукові ідеї, називається:

Бізнес інкубатором.

Де розташовано найстаріший в Україні монастир-пам’ятку архітектури?

У Бахчисараї.

42. Краєзнавство виконує ряд функцій – це:

5. Всі варіанти вірні.

43. Виділити тип ігрового майданчика:

Поле для гольфу.

В якій країні проходять фестивалі ім. Бартока, Ліста, Кальмана?

В Угорщині.

45. Туризм заохочувальний(оплачуваний підприємством для своїх робітників) носить назву:

Інсентив-туризм.

46. Туристом за класом обслуговування V.I.P. надається харчування за меню:

А ля карт.

47. Для бенкету "Фуршет" використовують столи висотою:

90-110 см.

48. До центрів пізнавального туризму регіону Східна Європа відносять:

1. Прага, Краків, Будапешт.

49. Які країни входять до туристичного району Океанія:

1. Маршалові острови, Соломонові острови.

50. Продовжте твердження «Якщо місця на залізничний поїзд не викуплені у визначений термін»:

1. Передаються у загальний продаж, замовлення анулюються, плата за резервування місць не повертається.

51. Найдовша печера України в гіпсах знаходиться на території:

Тернопільської області.

52. Маршрути велосипедного туризму ІV к. с. можна проводити:

Обидві відповіді правильні.

Яке з зазначених товариств за своїм статутом було туристично-краєзнавчим?

2. "Чорногора".

Коли відбулася перша навколосвітня туристична подорож ?

1882 р.

Яка служба займається оформленням документів на проведення екскурсій ?

2. Диспетчерська служба.

56. До позитивних чинників впливу на здоров’я людини належить:

Регенерація.

Які підприємства розміщення приймають туристів у приватних маєтках в умовах домашнього комфорту?

Бед енд брекфест.

58. Які з нижченазваних показників можна віднести до типу„статичних”?

Площа приміщень.

59. Одним з основних завдань митної служби є:

Захист внутрішнього ринку країни.

60. Головним туристичним документом багатофункціонального характеру є:

Туристичний ваучер.

Варіант 11

1. Престижна ціна на туристичній продукт - це:

Ціна на турпродукт дуже високої якості, що має неперевершені споживчі властивості.

2. До основних функцій стратегічного управління належать:

Формування та реалізація стратегії.

3. Найбільш повно стратегічне планування можна представити як процес, у межах якого здійснюється:

Аналіз зовнішнього середовища, розробка місії, цілей, стратегії, а також планування заходів щодо її оцінки та контролю реалізації.

4. Економічна стратегія фірми - це:

Стратегія, що передбачає ефективне досягнення цілей економічними засобами та методами.

Яка з наведених нижче дій належить до процесу опрацювання стратегії зовнішньоекономічної діяльності?

Всі відповіді вірні.

6. Заробітна плата в умовах товарно-ринкового господарювання - це:

Ціна праці.

Що об'єднує суб'єкт та об'єкт управління?

Спільна мета діяльності.

8. Загальна потреба підприємства в кадрах визначається за такими показниками:

Трудомісткість управлінських операцій, фонд робочого часу службовця.

Якими нормативно-методичними документами повинна бути забезпечена система управління персоналом організації для ефективного вирішення поставлених перед нею завдань?

Все разом.

Яку цінову політику повинна проводити туристична фірма в умовах стратегії виживання?

Низьких цін.

11. Якщо ринкова ціна є нижчою від рівноважної, то це є наслідком того, що:

Має місце надлишок товарів на ринку.

12. У підприємства на ринку монополістичної конкуренції обмежений контроль за цінами через:

Усі відповіді правильні.

13. Кредитна лінія - це:

Угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду.

14. Яке з наведених визначень найбільш повно та точно виражає сутність грошей?

Гроші – загальний еквівалент

Чи можна фінанси підприємств змінювати кількісно?

Не можна, оскільки це система економічних відносин з приводу формування, розподілу та використання грошових коштів.

16. Зміст і послідовність видів діяльності підприємства, що орієнтується на концепцію маркетингу:

Вивчення потреб споживача-масове виробництво – збут.

Фірма розробляє послідовність етапів формування асортименту. З якого етапу необхідно починати?

Визначення потреб споживачів.

18. Для маленького туристичного підприємства з обмеженими фінансовими ресурсами, де працює 6 осіб, оптимальною формою організації маркетингової діяльності є:

Розподіл маркетингових функцій між всіма співробітниками.

Чим визначається компетентність менеджера?

Професійними знаннями та практичним досвідом.

20. Під управлінським рішенням розуміють:

Основну форму впливу менеджера на об'єкт управління з метою досягнення поставлених цілей.

Яка форма міжнародних розрахунків є найвигіднішою для імпортера?

Відкритий рахунок.

Яка із наведених умов міжнародного контракту не є індивідуальною?

Арбітраж.

Хто, за умовами фінансового лізингу, здійснює технічне обслуговування та ремонт обладнання за свій рахунок?

Лізингоотримувач.

24. Як називається дозвіл на експорт (імпорт) товару впродовж певного відрізку часу з визначенням його загального обсягу?

Відкрита ліцензія.

Який державний орган встановлює та змінює ставки ввізного мита на підакцизні товари?

Верховна Рада України.

26. Найбільш повностратегічне планування можна представити як процес у межах якого здійснюється:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.013 с.)