Який вид активів підприємства відповідає наступній характеристиці: важколіквідні, слаботрасформовані, але практично не підвладні інфляційному знеціненню?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який вид активів підприємства відповідає наступній характеристиці: важколіквідні, слаботрасформовані, але практично не підвладні інфляційному знеціненню?Основні засоби.

19. Основний метод забезпечення якості туристичних послуг в Україні на сучасному етапі:

Впровадження обов’язкової сертифікації.

20. Канал збуту турпродукту – це:

Маршрут, що проходить тур на шляху від туроператора до туриста.

21. Яким чином визначається якість товару при продажу з виставки чи ярмарку:

За зразком.

22. У якому випадку транспортні перевезення не мають міжнародного характеру:

Коли здійснюється перевезення вантажів або пасажирів в межах країни вітчизняним перевізником.

23. Коли застосовуються нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності:

У випадках порушення суб'єктом ЗЕД правових та регулюючих норм.

24. Ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві можна оцінити за допомогою показника:

Продуктивносі праці.

25. Перед підприємством, що намагається проводити активну інноваційну політики може постати такий ризик:

Всі види ризиків.

26. Сукупність форм і методів діяльності держави, спрямованих на створення взаємопов’язаних механізмів інституційного, ресурсного забезпечення підтримки та розвитку інноваційної діяльності, на формування мотиваційних факторів активізації інноваційних процесів, називається:

Державною інноваційною політикою.

27. Міжособові ролі керівників:

Лідер.

28. Основні ситуаційні фактори, що впливають на формування організаційної структури:

Середовище.

29. Які функціональні види логістики в туризмі:

Інформаційна, виробнича, збутова.

30. Номінальна ставка відсотка встановлюється:

1. Як річна норма нарощування певної суми та застосовується як базова за умов, коли нарахування здійснюється за кварталами, місяцями, днями тощо.

31. Бюджетування на підприємстві – це:

Планування виробничої діяльності на основі розроблених короткострокових бюджетів.

32. Бувають наступні способи створення та застосування фільтра:

Звичайний фільтр.

33. Вибір пріоритетних справ може здійснюватися за допомогою:

Принципу Паретто.

34. Оборотність дебіторської заборгованості туристичного підприємства визначається за формулою:

, де В – виручка від реалізації продукції; Д – середня дебіторська заборгованість.

35. Коефіцієнт оновлення основних засобів на туристичному підприємстві розраховується за формулою:

, де – вартість введених основних засобів за звітний рік; – загальна вартість основних виробничих засобів на кінець року.

36. Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності с одним із основних:

1. Етапів процесу розробки інвестиційної стратегії підприємства.

37. Перетворення усього виробничого процесу на підприємстві на основі сучасних науково-технічних досягнень є:

1. Реконструкцією.

38. Приватизація власності – це:

Передача державної (в тому числі муніципальної) власності окремим особам у приватну.

39. Принцип порівняльної переваги вперше сформулював:

Давід Рікардо.

40. Що може викликати зменшення попиту на товар Х:

Зменшення доходів споживачів.

41. Які органи державної системи охорони здоров’я є органами санітарного контролю готелю:

районні (міські)санітарно-епідеміологічні станції.

42. Основний документ, яким визначається необхідність ліцензування турдіяльності – це:

Закон україни “про туризм”.

43. Забороненими до ввезення-вивезення в більшості країн світу:

Наркотичні речовини.

44. До зовнішніх соціально-економічних факторів належить:

Міжнародний розподіл праці.

45. Туризм “молодіжний” виділяється за принципом:

Складу учасників подорожі.

46. Де знаходиться аванзал:

Перед входом до основного залу.

47. Провідними центрами пізнавального туризмумексики вважаються:

1. Мехіко, Монте-Альбан, Чічен-Іца, Туле.

48. Найвідомішими центрами релігійного туризму європи є:

2. Єрусалим, Рим, Реймс, Лурд.

49. При організації круїзів на зафрахтованих туристичними організаціями судах діє:

2. Два види договорів: договір морського круїзу, що виступає у вигляді круїзної путівки і регламентує відносини між фрахтівником як організатором круїзу та туристом і договір оренди (тайм чартер), що регламентує взаємодію між судновласником та фрахтівником.

50. Реєстрація пасажирів першого класу на авіалініях здійснюється:

2. В окремому залі, або за окремою стійкою.

51. Маршрутно-кваліфікаційна комісія:

Обидві відповіді правильні.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.008 с.)