Нагромадження запасів продукції при падінні попиту та задоволенні зростаючої потреби ринку за рахунок цих нагромаджень.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нагромадження запасів продукції при падінні попиту та задоволенні зростаючої потреби ринку за рахунок цих нагромаджень.33. Фірми, що спеціалізуються на створенні нових чи радикально змінених старих сегментів ринку – це:

Експлеренти.

34. Результатом експлуатаційного етапу інноваційного процесу є:

Відкриття, винаходи.

35. Чистий експорт є позитивним, коли:

Експорт більший за імпорт.

36. β-коефіцієнт характеризує чутливість акції до змін на ринку цінних паперів та відображає:

Ризик, який не диверсифікується.

37. Служба контролінгу аналізує види звітності:

Внутрішню і зовнішню.

38. Бувають наступні типи звітів бази даних:

Поштові наклейки.

39. Відзначте документи, що регламентують делегування повноважень:

Посадові інструкції.

40. Оборотність оборотних коштів у днях на туристичному підприємстві розраховується за формулою:

, де СЗ – середній залишок оборотних коштів; Д – кількість днів у періоді, що аналізується; Р – виручка від реалізації.

41. Серцево-судинні захворювання краще лікувати на курорті:

Ворзель.

42. У ліміт вартості харчування групових туристів:

Не включають алкогольні напої та тютюнові вироби.

43. План туробслуговування fb – це:

Пансіон.

44. Провідними рекреаційними районами європи є:

Лазурне узбережжя, Коста Дель Соль.

45. Теплохідні тури це –

Поїздка на теплоході, що використовується як засіб транспортування, з наданням розміщення, харчування, розваг та включає берегове обслуговування.

46. Після керування автобусом на протязі 4,5 годин водій повинен зробити перерву:

На 45 хвилин.

47. Документ, який визначає взаємні обов’язки адміністрації та працівників готелю у справі виконання господарських планів, планів соціального розвитку колективу, тощо називаються:

Колективний договір.

48. Планування роботи персоналу полягає у:

Складанні графіків виходу на роботу.

49. При страхуванні громадянської відповідальності водія виплати покривають:

Ремонт автотранспорту потерпілого.

50. До зовнішніх історико-політичних факторів належить:

Наявність терористичних актів в світі.

51. Соціокультурна функція туризму проявляється в тому, що він:

Сприяє культурному зростанню людей.

Де був смертельно поранений П. Сагайдачний?

Під Хотином.

53. Основним об’єктом краєзнавчої бібліографії є:

Все зазначене вірне.

54. Атракціон “Чортове колесо” винайшов:

Джордж Ферис.

55. Визначити форму рекреаційної діяльності:

Робота на присадибній ділянці.

56. Керівником походу І к. с. дитячої туристської групи може бути особа, яка має:

Років, відповідну кваліфікацію з туризму.

Які документи визначають діяльність аварійно-рятувальних служб на території України?

Закон України «Про аварійно-рятувальні служби».

58. В якому процесі, що відбувся в українському туризмі в 1990-х роках,знаходить відображення державне регулювання туризму?

Створення державних органів управління туризмом.

59. Різниця між індивідуальним та контрольним текстом полягає:

В структурі.

60. Контроль за роботою екскурсоводів передбачає:

Прослуховування екскурсії.

Варіант 20

Які задачі вирішує така підсистема системи управління персоналом як підсистема розвитку кадрів?

Навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації персоналу.

2. Система управління персоналом включає:

Методи, процедури та прийоми дії підприємства на своїх співробітників.

3. Методи менеджменту орієнтовані на:

Продуктивність та ефективність діяльності фірми і управління нею на рівні світових стандартів.

4. Методи управління в туризмі поділяються на:

Адміністративні, соціально-психологічні, економічні, комплексна система самоврядування.

5. Управлінські рішення це:

Вибір альтернативи, речове відбиття власного стилю управління (менеджменту), підсумок спрямований на реалізацію цілей управління.

Що із нижче перерахованого входить в інфраструктуру ринку?

Всі відповіді правильні.

7.До внутрішніх джерел, за рахунок яких формуються власні фінансові ресурси, відносяться:

Чистий прибуток, амортизаційні відрахування.

Як визначаються суми амортизаційних відрахувань звітного періоду?

Множенням балансової вартості основних фондів на норму амортизаційних відрахувань.

Назвіть загальноекономічні причини виникнення кредитних відносин.

Товарне виробництво, сезонний характер окремих виробництв, наявність вільних коштів у кредитних установах.

10. Визначте стилі розв’язування конфлікту, що відбувається між особами в організації:

Відхилення, згладжування, примус, компроміс, розв’язування проблеми.

11. Теорія мотивації персоналу розглядає дві основні групи концепції мотивації:

Змістовні та процесуальні.

12. Місія організації – це:

Основна ціль організації – чітко визначена причина її існування.

13. Професійна підготовка кандидатів на посаду здійснюється у відповідності з такими програмами:

Все разом.

Які задачі вирішує ділова оцінка персоналу щодо організації в цілому?

Покращення використання персоналу, удосконалення розстановки кадрів шляхом підбору найкращих кандидатур на посаду.

Для якої із наступних ситуацій на ринку товарів та послуг можна запропонувати синхромаркетинг?

Наявна кількість місць у санаторії не дає змоги задовольняти всіх бажаючих відвідувати заклад влітку.

16. Фактором об’єднання турів до асортименту ніколи не виступає:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.014 с.)