Як за умовами міжнародної ліцензійної угоди називається продавець ліцензії?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як за умовами міжнародної ліцензійної угоди називається продавець ліцензії?Ліцензіар.

25. Економічний зміст поняття „витрати” характеризує:

Сума грошових коштів, що використана в поточному періоді для підприємства для здійснення підприємством своєї виробничо- реалізаційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

26. Наука, що вивчає закономірності процесів розвитку, формування новацій, нововведень, механізму управління змінами, подолання опору нововведенням, адаптації до них людини, використання та поширення інноваційних потоків, інноваційної діяльності, їх вплив на сферу конкуренції, на розвиток суспільства в цілому, називається:

Інноватикою.

27. Поступове насичення ринку, уповільнення процесу поширення інновації характеризують:

Період повільної дифузії.

28. Ринок пральних порошків найпевніше буде ринком:

Монополістичної конкуренції.

29.Фінансові інвестиції – це :

Вкладання коштів у цінні папери. =

30. Теорія, яка дозволяє доповнити графічні методи аналізу динаміки рівня цін на інвестиційні товари таінструменти відповідними математичними розрахунками їх тренда, є:

1. Теорією ковзної середньої.

31. Агресивний інвестиційний фінансовий портфель підприємства формується виходячи з:

1. Максимізації рівня інвестиційного доходу або приросту інвестованого капіталу не залежно від рівня супроводжуючих ризиків.

32.Нормативне господарство підприємства оцінюється за показниками:

Раціональності використання ресурсів.

33. Запити бази даних:

Зв'язують між собою дані кількох таблиць і відображають їх у вигляді деякої віртуальної таблиці.

34. Д.Ейзенхауер розподіляв завдання за наступними критеріями:

Важливість і терміновість.

35. Організаційна структура організації має відповідати вимогам:

Оптимальності.

36. Параметри ефективної системи контролю не відносяться:

Всеосяжність.

37. Якій концепції притаманні риси досягнення високої якості продукції та зменшення розмірів партій продукції:

Концепції “Реагування та попит”

38. Рівень фінансових втрат, пов'язаний із конверсією інвестицій – це:

3. Відношення абсолютної суми втрат на конверсію до суми інвестиційного капіталу.

39. Оборотність грошових коштів туристичного підприємства визначається за формулою:

, де – кількість днів між закупівлею сировини і надходженням виручки від продажу готових виробів.

40. Звітом про фінансові результати діяльності туристичного підприємства є:

Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

В якому місті споруджено пам’ятник героїні “Слова о полку Ігоревім”?

Путивлі.

42. На міжнародному рейсовому маршруті перевізник:

2. Несе майнову відповідальність, якщо ручна поклажа була задекларована.

43. Маршрути гірського туризму ІІ к. с. в Україні можна проводити:

В карпатах .

Коли була утворена перша міжнародна ліга туристичних товариств ?

3. У 1898 р.

45. Як називали мандрівних студентів середньовіччя?

Ваганти.

46. Картка екскурсійного об’єкта – це:

2. Відомості, що характеризують об’єкт.

Як класифікуються екскурсії за способом пересування ?

2. Пішохідні та транспортні.

48. Виділити форму комплексної анімації:

Свято урожаю.

49. Найбільшим у світі за кількістю учасників карнавалом є:

Карнавал у Нью-Йорку.

50.Визначити тип рекреаційної програми за рівнем платоспроможності рекреанта:

Популярна.

51. Виділити кліматичний приморський курорт:

Патайя.

52. Надання яких послуг є безкоштовним в готелях України:

Виклик швидкої допомоги й доставка кореспонденції.

53. Основним документом, на підставі якого проводиться митний догляд, є:

Митна декларація.

54. Договір між турфірмою та туристом на надання послуг носить назву:

Договору на туробслуговування.

55. За принципом сезонності виділяють туризм:

Цілорічний.

56. До зовнішніх демографічних факторів розвитку туризму належить:

Зростання кількості населення в світі.

57. При організації харчування туристів застосовується обслуговування:

Офіціантами, самообслуговування, комбіноване обслуговування.

Чи існують гірськолижні курорти в австралії?

1. Так.

59. Шамоні це зимовий гірськолижний курорт у:

3. Франції.

60. При здійсненні лінійних перевезень туристів водним транспортом діє:

2. Договір морського перевезення.

Варіант 25

1. Інформація про персонал повинна відповідати таким вимогам:

Всі відповіді вірні.

2. На якій фазі розвитку професіонала знаходиться працівник, що має таку характеристику: "Досвідчений працівник, що виконує складні професійні завдання "?

Майстер.

3. За економічною ознакою турпідприємства поділяються на:

Спеціалізовані, ініціативні та рецептивні.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.006 с.)