Який документ погодила генеральна асамблея вто в жовтні 1999 р. ?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який документ погодила генеральна асамблея вто в жовтні 1999 р. ?3. Глобальний етичний кодекс туризму.

Як називалася служба альпійських провідників.

Мароньє.

54. Відмінність екскурсії від лекції полягає в:

3. Високій наочності та русі екскурсійної групи.

До якого етапу створення екскурсії відносяться відбір, вивчення та дослідження екскурсійних об’єктів ?

2. Підготовчого.

Де в Україні зустрічалися під час ІІ Світової війни Ф. Рузвельт, Й. Сталін, У. Черчілль?

В Ялті.

57. Виділити макросередовище спілкування:

Усі туристи круїзного судна.

58. Найбільший в Україні балетний конкурс:

конкурс ім. Лифаря.

59. Визначити бальнеологічний курорт:

Спа.

60. Виділити острівний кліматичний курорт:

Фуншал.

Варіант 27

1. Профіцит державного бюджету - це:

Перевищення доходів над видатками.

2. Основна різниця між світовими та внутрішніми цінами полягає в рівнях:

Продуктивності праці.

3. Цінова стратегія по співвідношенню показників „ціна / якість”, коли середня ціна відповідає високої якості називається стратегією:

Глибокого проникнення на ринок.

4. До непрямих (економічних) методів регулювання цін не відносяться:

Застосування граничних цін.

5. Стратегічні відповідності визначаються:

Як подібні статті витрат у структурах витрат різних організацій, що належать до одного портфелю сфер бізнесу, і можуть трансформуватись одна в одну.

6.Номінальна заробітна плата – це:

Заробітна плата в поточному грошовому виразі.

Який вид активів підприємства відповідає наступній характеристиці: високоліквідні активи, дозволяють здійснювати диверсифікацію діяльності підприємства, але дуже ризиковані та інфляційно не захищені?

Грошові кошти в національній валюті.

Для яких видів податків та платежів джерелом сплати є прибуток?

Податок з власників транспортних засобів, податок на землю.

9. Комерційним кредитом є:

Кредит продавця покупцю.

10. Збут турів через Інтернет відноситься до:

Традиційних каналів реалізації.

11. На якій стадії життєвогоциклу турпродукту найбільші витрати на маркетинг?

Впровадження.

12.Лідерство в управлінні - це:

Здатність впливатина окремих людей і на їх групи.

Яка з обраних підприємством стратегічних альтернатив характеризується тим, що цілі встановлюються від досягнутих, скорегованих з урахуванням інфляції?

Обмежене зростання.

14. За формами навчання відрізняють такі види професійного навчання:

Підвищення кваліфікації, перепідготовка.

Навчання на робочому місці, самонавчання.

З відривом від виробництва та без відриву.

Внутрішньоорганізаційне навчання, самопідготовка.

15. До зовнішніх джерел покриття потреб у персоналі належать:

Кадрові агенції, споріднені організації.

Великий готель зробив внесок у благодійний фонд. У засобах масової інформації з'явилися повідомлення про цю подію, що створило позитивний образ готелю і, відповідно, сприяло підвищенню обсягів реалізації. Який елемент маркетингових комунікацій застосовано?

Зв'язки з громадськістю.

17. Будь-які процеси або явища, що перешкоджають підприємству досягти своїх місії та цілей, у СВОТ-аналізі визначаються як:

Загрози.

18. Якщо одновідсоткове зниження ціни товару призводить до двовідсоткового зростання попиту на нього, то цей попит:

Еластичний.

19. Тактичні знижки з ціни здійснюються за рахунок:

Прибутку.

20. До показників загальної ефективності основних фондів відносять:

Фондоозброєність і фондомісткість.

21. Передача суб’єктам, що не є авторами технологій, права на їх використання шляхом продажу ліцензій або надання інжинірингових послуг, називається:

Трансфером технологій.

22. Інновації, що забезпечують виживання та конкурентоспроможність фірми на ринку, виникаючи як реакція на певні перетворення, здійснювані основним конкурентом, називаються:

Реактивними.

23. Економічний розвиток, що характеризується миттєвим переходом до якісно нового стану, великою кількістю винаходів і відкриттів, називається:

Революційним.

24. За характером зон управління логістика поділяється на:

Зовнішню та внутрішню логістику.

25. До сучасних моделей лідерства не відносяться:

Немає правильної відповіді.

26. Цілі заключного контролю – це:

Одержання інформації для вдосконалення планування.

27. Чим більший розмах можливих значень кон'юнктури інвестиційного ринку відносно середнього очікуваного значення результату від інвестицій:

1. Тим більш ризиковим є проект.

28. Рівень інвестиційного ризику в динаміці у середньому по галузі визначається за допомогою:

1. Коефіцієнта варіації показника рентабельності власного капі­талу.

29. Основними показниками оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів є:

1.Чистий приведений дохід та індекс дохідності, індекс рентабельності та внутрішня ставка дохідності, період окупності.

30. Зведений бюджет підприємства охоплює:

Операційний і фінансовий плани.

31. Який з методів витягу інформації з бази даних використовується для пошуку всіх записів, які задовольняють заданим умовам:

Створення запиту.

32. Плани бувають:

Довгострокові.

33.Період погашення дебіторської заборгованості туристичного підприємства визначається за формулою:

, де – оборотність дебіторської заборгованості.

34.Коефіцієнт оновлення основних засобів на туристичному підприємстві характеризує:

Інтенсивність уведення в дію нових основних засобів.

35. Яка головна відмінність міжнародного договору купівлі-продажу від інших видів міжнародних договорів:

Тимчасове використання покупцем товарів продавця.

36. Як називаються претензії, що висуваються одним контрагентом іншому у зв'язку з невиконанням умов контракту:

Рекламації.

37. Від чого залежить величина комісійної винагороди брокерів на міжнародних товарних біржах:

Кількості укладених контрактів.

38. Які види транспортних операцій розрізняють за регулярністю:

Вантажні та пасажирські.

Прямі та змішані.

Водні та наземні.

39. Що являють собою глобальні квоти:

Квоти, що встановлюються щодо товару без зазначення
конкретних країн.

40. Залишкова вартість основних фондів визначається як :

Первісна вартість основних фондів за вирахуванням їх зносу.

41. Назвіть оптимальну температуру повітря в номері в опалювальний сезон:

18-200С.

42. “Bв”, “нв”, “fb” – це позначення:

Планів туризму.

43. Документ, який засвідчує страховий захист туриста – це:

Страховий поліс.

44. За принципом мети подорожі виділяють туризм:

Пригодницький.

45. Екологічна функція туризму полягає в тому, що він:

Сприяє створенню національних парків та заказників.

46. Виробничі приміщення ресторану:

Заготівельні та доготівельні цехи, мийка кухонного посуду, роздавальня.

47. До туррайону східна Європа належать країни:

3. Угорщина, Чехія, Польща, Болгарія, Румунія.

48. До африканського туррегіорну відносять країни:

1. Марокко, Туніс, Лівія, Кенія, Пар.

49. Нормативні документи, що регламентують організацію перевезень туристів водним транспортом:

1. Афінська конвенція.

50. Чи вірним є твердження: «ринок повітряних перевезень є сильною монополізованим. 20 % існуючих авіакомпаній контролюють 60 % пасажирообігу»:

1. Так.

51. Туристська контрольно-рятувальна служба була створена з метою:

Обидві відповіді правильні.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.22.242 (0.009 с.)