Які регіональні ринки міжнародного туризму виділяють за вто ?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які регіональні ринки міжнародного туризму виділяють за вто ?3. Європейський, американський, азія та тихоокеанія, близький схід, африка.

48. До провідних національних парків Європи відносять:

2. Лейк Дістрік, Вануаз, Тіманфайя, Тейде, Стельвіо.

49. Основні річкові круїзні маршрути здійснюються річковими:

2. Рейном, Нілом, Янцзи.

50. Авто тури поділяються на:

3. Автобусні туристично-екскурсійні, автобусні регулярні, маятникові, автомобільні.

В якій області розгорталася основна діяльність видатних організаторів промисловості та меценатів Симиренків?

Черкаській.

52. Анімаційне видовище – це:

Яскрава сценічна дія.

Що таке мізансцена?

Порядок розташування аніматорів на сцені.

54. Визначити рекреаційну програму за місцем організації:

Програма виїзного стаціонарного відпочинку.

55. Виділити бальнеологічний курорт:

Карлові Вари.

56. Пішохідний похід ІІІ к. с. можна здійснити на території таких областей:

Закарпатської та Івано-Франківської.

Що належало до зовнішньої мотивації мандрівництва в Давні часи?

3. Виживання.

Хто виконав одну з найскладніших фігур вищого пілотажу «мертву петлю» ?

П. Нестеров.

59. Методичний прийом музичного цитування належить до:

2. Особливих прийомів.

Що входить до процесу підготовки екскурсії?

1. Реклама екскурсійного маршруту.

Варіант 23

1. У стратегічному управлінні найчастіше конкурентоспро-можність розглядається в наступних двох аспектах:

Товару і організації.

Український туроператор “Альфа” включив до свого маршрутного туру країнами Європи блок-тур, розроблений австрійським туроператором “Венус”. Фірма “Венус” виступає: Турагентом.

Рецептивним туроператором.

3. Готельний комплекс розробив для туроператорів цінову пропозицію, де встановлюється взаємозалежність між ціною, кількістю осіб у групі та сезоном року. Такий варіант цінової пропозиції називається:

Диференційованою.

4. Створення позитивного іміджу туристичного регіону – комунікаційна мета:

Всі відповіді вірні.

5. Раціональне використання персоналу в організації забезпечує:

Всі відповіді в комплексі вірні.

6. У процесі планування витрат на персонал організації плануються:

Всі відповіді в комплексі вірні.

7. До штабних (адміністративних) повноважень належать:

Всі відповіді в комплексі вірні.

8. Головне завдання Центрального банку:

Забезпечення сталості національних грошей.

9. Офіційними трансфертами визнаються:

Дотації, субсидії та субвенції.

10. Санація турприємства – це:

Реабілітація підприємства та відновлення платоспроможності.

Які види контролю за часом здійснення застосовуються в організаціях?

Поточний, попередній, заключний.=

12. Що покладено в основу процедури порушення справи про банкрутство турпідприємства:

Заява про банкрутство.

13. Об’єктивною основою мінімальної ціни товару є:

Рівень собівартості виробництва товару.

14. Посередницько-збутова та торгівельна надбавки складаються з елементів:

С + П + ПДВ.

15. При відсутності залежності між якісними характеристиками товару та його ціною, застосовують метод формування ціни:

Баловий.

16. Які з названих видів знижок роздрібної торгівлі відносяться до функціональних знижок:

Дилерська знижка.

17. До основних завдань керівництва організації на етапі реалізації стратегії не належить:

Здійснення поточного контролю процесу реалізації стратегій.

18. Що найчастіше впливає на вибір одиниці виміру ціни товару у зовнішньоекономічних договорах:

Торговельна практика.

Оферта – це

Пропозиція.

20. Що передбачає застереження щодо неконкуренції:

Торговельний посередник не має права на обумовленій території представляти конкуруючу фірму.

21. Як називається міжнародний договір страхування транспортних засобів:

Каско.

22. Який державний орган видає ліцензії на здійснення експортно-імпортних операцій:

Міністерство економіки.

23. Розробка гіпотез, концепцій, теорій у конкретних сферах наукової діяльності, виявлення суттєвих закономірностей розвитку природи та суспільства:

Фундаментальний етап інноваційного процесу.

24. Використання влади, заснованої на компетенції впливає:

Стосунки і поведінку в межах зони обізнаності.

25.Етапи процесу управління за цілями (МВО) – це:

Коригуючі заходи.

26. Методичний інструментарій оцінки рівня інвестиційного ризику передбачає:

1. Економіко-статистичні, експертні та аналогові методи.

27. Метод фінансування інвестицій підприємства через самофі­нансування застосовують найчастіше:

1. При реалізації невеликих за обсягом реальних інвестицій.

28. Інвестицією, яка не належить до реального інвестування, є:

3. Нове будівництво.

29. Економічна політика – це:

2. Цілеспрямована система погоджених і пов’язаних між собою найближчих і довгострокових заходів держави щодо розвитку економіки країни.

30. Основні фонди при зарахуванні їх на баланс підприємства в результаті придбання оцінюється за:

Повною первісною вартістю.

31. Фінансовий аналіз є складовою частиною:

Аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства.

32. Початкова балансова вартість основних виробничих фондів - це:

Вартість основних фондів на момент їх встановлення.

33. Перетворення наукового знання, наукових ідей, винаходів у фізичну реальність, що змінює суспільство, називається:

Інноваційним процесом.

34. Більшість економістів вважає, що у короткостроковому періоді конфігурація кривої Філіпа залежитьвід:

Рівня інфляції, щоочікується.

35. Конкурентна фірма, для якої Р= min ATC:

Отримує нормальний прибуток, оскільки ціна покриває ATC.

36. Витрати у системі директ-костінг класифікуються за:

Об’єктами.

37. Який з методів витягу інформації з бази даних використовується для пошуку всіх записів, у яких збігається значення якогось поля:

Застосування фільтра.

38. Укажіть правильний порядок запланованих справ:

З фіксованим строком виконання, рутинні, епізодичні.

39. Вивчення руху робочої сили на туристичному підприємстві здійснюється за допомогою коефіцієнта:

Усі попередні відповіді є правильними.

40. Коефіцієнт вибуття основних засобів на туристичному підприємстві характеризує:

Рівень інтенсивності вибуття основних засобів зі сфери виробництва.

Де був надрукований перший український переклад Біблії?

У Нью-Йорку.

42. В чому специфіка туристичної анімації:

В масовості анімаційних програм.

Що таке експлікація?

Розподілення ролей між аніматорами.

44. Визначити кліматичний курорт:

Лас-Вегас.

45. Визначити рекреаційний простір:

Соляна шахта.

46. Бракераж - це:

Повсякденний контроль за якістю приготування їжі.

47. До Південно-Африканського туррайону відносять країни:

3. Намібія, Пар, Зімбабве, Лесото, Свазіленд.

48. До провідних національних парків африканського регіону відносять:

1. Серенгеті, Крюгер, Цаво, Лейк Накуру.

49. Основними круїзними морськими територіями є:

2. Карибська, Середземноморська, Балтика.

50. Найбільш дешевим є авіаперевезення за тарифом:

2. Супер апекс.

51. Поняття «спортивний туризм» з’явилося (визначилося) в результаті:

Введення нормативів з туризму до єдиної спортивної класифікації.

Кому належить організація першої навколосвітньої туристичної подорожі ?

3. Томасу Куку.

Хто з видавців і книготорговців заснував у 1827 р. фірму з видавництва путівників?

Карл Бедекер.

Що є одним із головних резервів зростання екскурсійних послуг ?

2. Розширення екскурсійної тематики.

Чим характеризується індивідуальність екскурсовода ?

3. Номенклатурою методичних прийомів, якими він володіє.

56. Які санітарні прибори в номерах при проведенні прибирання після виїзду повинні бути забезпечені бірками за написом „Продезінфіковано”:

Унітаз, умивальник, ванна, біде.

57. Митні процедури пов’язані з:

Перевіркою дотримання правил перевезення речей та валюти.

58. Лист-підтвердження обслуговування належить до виду документів:

Інформаційних.

59. До основних послуг в туризмі належать:

Транспортні.

60. До внутрішніх природно-географічних факторів розвитку туризму належить:

Наявність багатих природних ресурсів у країні.

Варіант 24

1. Збалансованість числа робочих місць та чисельності працівників як один з напрямів раціонального використання персоналу досягається за допомогою:

Правильної розстановки кадрів, посилення внутрішньо організаційної мобільності.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.012 с.)