В яку історичну епоху на Русі виникає мережа постоялих дворів?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В яку історичну епоху на Русі виникає мережа постоялих дворів?У період татаро-монгольского володарювання.

43. Першим етапом технології організації турподорожі є:

Створення турпродукту.

44. Ушкодження здоров’я людини – це шкода:

Фізична.

45. За принципом складу учасників виділяють туризм:

Корпоративний.

46. Географічна країна – це …

Одиниця фізико-географічного районування.

Коли була приєднана до України Кримська область?

4. 1954 р.

48. Яка форма анімаційної діяльності належить до вербальної моделі програм:

Творча зустріч з гумористом.

В яких іграх відсутній переможець?

В рольових.

50. Що не є рекреаційною системою:

Курортна поліклініка.

Хто в християнстві вважається покровителем мандрівників?

Микола Чудотворець.

Що таке паспорт екскурсійного об’єкта ?

1. Відомості, що характеризують об’єкт.

53. Основні покажчики органолептичного методу визначення якості продовольчих товарів -це:

Колір, запах, смак, консистенція, зовнішній вигляд, температура.

54. При сервіровці відстань між тарілкою та приборами, а також між самими приборами дорівнює:

0.5 см.

55. До гірськолижних центрів Європи відносять:

1. Давос, Шамоні, Гренобль, Татранська Ломніца.

56. Провідною країною з прийому туристів у регіоні Азія та Тихоокеанія є:

1. Китай.

57. Європейська система організації круїзних подорожей передбачає:

3.Транспортування, розміщення, харчування, дозвілля, екскурсійна програма в місцях стоянок.

58. В яку організацію трансформувався відділ самодіяльного туризму УРСТЕ:

ТССУ.

59. Основними напрямками діяльності НФСТУ є:

Обидві відповіді правильні.

Хто з карфагенських мандрівників найбільш відомий в історії?

1. Ганнон

Варіант 7

Яке з вказаних явищ може бути наслідком зниження споживчого попиту на послуги?

Зростання ціни на послуги.

2. Бонусні знижки не раціонально використовувати, коли фірма:

Реалізує товар, обсяги реалізації якого стабільні або змінюються незначно.

У якій формі надається споживчий кредит?

В товарній та грошовій.

Які грошові потоки відносяться до потоків «ін’єкцій»?

Інвестиційні витрати, державні закупівлі, надходження за експортом.

5. Повідомлялося, що перехресна цінова еластичність попиту між рисом і паливом в одній з країн Азії дорівнює 0,14. Які Ваші передбачення стосовно того, що станеться, коли ціна рисув цій країні зросте на 10%?

Попит на паливо збільшиться на 1,4 %.

Що з наведеного нижче відноситься до складу місцевих податків та зборів відноситься на собівартість продукції?

Курортний збір.

Що з нижче перерахованого є складовою позикового капіталу підприємства?

Заборгованість по векселям виданих.

8. Знос основних фондів – це:

Матеріальне зношування окремих елементів основних фондів і заміна їх через капітальне будівництво або капітальний ремонт.

9. Розширення діяльності туристичного підприємства приєднання до нього інших підприємств належить до:

Інтеграційного розвитку.

10. До факторів, що впливають на поведінку організацій-споживачів, не відносяться:

Соціокультурні фактори.

Підприємство виходить на ринок з новими турами. Якісні характеристики цих турів значно вищі за характеристики аналогічних турів конкурентів. Ціни на ці тури перевищують собівартість. Яка стратегія встановлення ціни на нові тури застосовується?

"Зняття вершків".

12. Підхід до лідерства з позицій особистих якостей ґрунтується на:

Пошуку характеристик, притаманних усім ефективним менеджерам.

13. Внутрішнє середовище організації включає:

Цілі, кадри, завдання, структуру, технологію.

14. Визначте послідовність етапів оперативного планування роботи з персоналом: 1 –планування потреби в персоналі, 2 -планування ділової оцінки та розвитку персоналу, 3-планування вивільнення персоналу, 4-планування залучення персоналу, 5 -перевірка інформації про персонал на відповідність її цілям планування виробництва, 6-збір інформації про персонал, 7-планування адаптації персоналу, 8-планування використання персоналу в організації, 9-планування витрат на персонал організації, 10-визначення цілей планування виробництва, 11-планування навчання персоналу.

6, 10, 5, 1, 4, 7, 8, 2, 11,3, 9.

15. Визначте особливості формування вартості інклюзив-туру:

Це загальна вартість обслуговування та проїзду за жорстко спланованим маршрутом, часом, терміном, набором і якістю послуг.

16. Стратегія диференціації належить до наступної групи конкурентних стратегій:

Базових.

17. На якому етапі вибору стратегії зовнішньоекономічної
діяльності здійснюється аналіз світового ринку позичкового капіталу?

Розробка довгострокової стратегії зовнішньоекономічної діяльності фірми.

18. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні діє при:

Торгово-промисловій палаті.

19. Умова перегляду суми платежу пропорційно до зміни курсу обумовленої валюти називається:

Валютне застереження.

Яке право продажу залишає за експортером можливість продажу товарів на обумовленій території самостійно або через інших посередників?

Невиключне.

Як називається сторона, що бере на себе обов'язок супроводжувати вантажі під час їх транспортування?

Експедитор.

Що є умовами укладання міжнародних контрактів?

Оферта і акцепт.Валютні застереження.

23. Модель науково-інноваційного розвитку, що використовується в країнах з високим інноваційним коефіцієнтом, де податкові пільги застосовуються відносно великих корпорацій:

Модель науково-технічного лідерства.

Порівняння результатів впровадження інновацій із витратами, що забезпечили цей результат демонструє

Екологічний ефект інноваційної діяльності.

25. До загальних характеристик організації не належить:

Наявність ПК.

26. До процесних теорій мотивації не належить:

Теорія мотиваційної гігієни Герцберга.

27. Підприємство є об’єктом:

Мікро логістики.

28. Якщо чисті інвестиції туристичного підприємства є від’ємною величиною, це означає що:

Відтворювальний процес на підприємстві за звуженим типом.

29. Ринковий ризик, що належить до конкретного інвестиційного інструменту як частини інвестиційного портфеля, оцінюється:

Через внесок цього активу в сукупний ризик портфеля в цілому.

Який вид зустрічної торгівлі передбачає безвалютний, але оцінений збалансований обмін товарами?

Бартерні операції.

Що не є формою трансферту технологій?

Лізинг.

32. Що з наведеного переліку відноситься до технічних бар‘єрів?

Сертифікація імпорту.

33. Ставка акцизного збору встановлюється до ціни, що складається з:

С+П.

34. Продуктивність праці визначається у:

Натуральних і вартісних показниках.

35. Виробіток на одного працівника розраховується:

Діленням обсягу виробленої продукції на середньоспискову чисельність працівників.

36. Поміркований (компромісний) інвестиційний фінансовий портфель підприємства формується, виходячи із:

1. Середньоринкових рівнів ризику та доходу.

37. До трансфертних платежів належать:

Субсидії домогосподарствам.

38. У довгостроковому періоді конкурентна фірма вийде з галузі, коли з’ясується, що:

Ціна нижча за довгострокові середні витрати.

39. Фінансова стійкість підприємства оцінюється співвідношенням:

Власних і позичених коштів у активах підприємства.

40. Укажіть тип даних полів таблиць, що ставиться до групи символьних:

Текстовий.

41. За способом одержання вина поділяються на:

Столові, кріплені, ароматизовані, ігристі, шипучі.

42. При сервіровці ніж для масла кладуть на:

Пиріжкову тарілку.

43. Провідними центрами рекреації на морському узбережжі Мексики є:

1. Канкун, Акапулько.

44. До провідних національнихпарків Африканського регіону відносять:

3. Накуру, Наваши, Маунт Кенія.

45. Здійснення спеціалізованих залізничних подорожей туристів залізницею в Україні регулюють:

2. Статут залізниць, Правила перевезення пасажирів, Порядок бслуговування громадян залізничним транспортом.

46. Для здійснення маршруту V-ої категорії складності з водного туризму необхідно заповнити:

Маршрутний лист і страховий поліс.

47. Маршрути авто, - мототуризму iv – v к. с. можна проводити:

Обидві відповіді правильні.

Коли був заснований Кримський гірський клуб?

1. 1890 р.

Як називався період в історії вітчизняного туризму, що тривав з 1920 до 1970 рр.?

Організаційно-централізованим.

50. Жести на екскурсії виконуються:

2. Разом із словом.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.223.5 (0.014 с.)