В якому співвідношенні повинні знаходитися темпи росту продуктивності праці і середньої заробітної плати?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В якому співвідношенні повинні знаходитися темпи росту продуктивності праці і середньої заробітної плати?Темпи росту середньої заробітної плати одного робітника повинні перевищувати темпи росту продуктивності праці.

38.Основні напрямки НТР на сучасному етапі:

Комплексна автоматизація, електронізація, створення і використання нових матеріалів, освоєння нових технологій, прискорений розвиток біотехнології.

39. Модель науково-інноваційного розвитку, за якою високому загальному рівню оподаткування відповідає низький рівень оподаткування інноваційних проектів:

Модель швидкого поширення перспективних нововведень.

40. За допомогою таких показників як рівень забруднення складових географічної оболонки (ґрунту, повітря, водних басейнів), рівень комплексності використання природних ресурсів); кількість відходів виробництва; рівень „екологічності” інноваційної продукції визначають:

Екологічний ефект інноваційної діяльності.

41. Назвіть найбільше готельне об’єднання світу:

3. МГА.

42. Назвіть цифру забезпеченості готельними місцями в Україні на даний момент:

Менше 3.

43. Основними елементами програми є:

Розміщення, харчування, транспорт, дозвілля.

44. Який вид товарів належить до такого, що регулюється спеціальними правилами:

Автотранспорт.

45. За принципом вибору засобів пересування виділяють туризм:

Пішохідний.

46. Повно сервісний ресторан це:

Заклад ресторанного господарства з обслуговуванням офіціантами та значною часткою фірмових, замовних страв і напоїв.

47. Аперитив подається:

Перед прийомом їжі.

48. Провідними центрами пізнавального туризму регіону Північна Америка є:

1. Нью Йорк, Бостон, Вашингтон, Монреаль. .

49. До провідних гірськолижних курортів Австрії належать:

1. Інсбрук.

50. На міжнародних лініях спальні вагони поділяються за класами:

2. Купе і та іі класу, кочет.

51. Для здійснення походу вихідного дня необхідно заповнити:

Маршрутний лист.

52. Маршрути пішохідного туризму і. к. с. можна проводити:

Обидві відповіді правильні.

Хто з вітчизняних мандрівників здійснив першу російську навколосвітню подорож?

3. Юрій Лисянський.

Хто був одним з організаторів проведення першої екскурсійно-краєзнавчої конференції в Києві у 1924 р. ?

В. Базилевич.

Як називається документ, що визначає логічну послідовність визначених об’єктів на екскурсії ?

1. Технологічна картка.

В якій області України найбільша довжина печер?

Тернопільська.

Хто з іноземців займався вивченням території України?

Г. Л. де Боплан, П. Шевальє.

58. До комплексних анімаційних заходів належить:

Свято Нептуна.

59. Конфлікт в сценарії анімаційної програми – це:

Конфлікт між добром і злом.

60. Яка концепція розглядається як суто рекреаційна теорія:

Теорія гомеостазу.

Варіант 2

1. Монополіст може отримувати економічний прибуток:

І у довгостроковому і у короткостроковому періоді.

2. Вартість активу підприємства після завершення його життєвого циклу являє собою:

Ліквідаційну вартість.

Назвіть джерела капітальних вкладень.

Власні фінансові ресурси, залучені фінансові ресурси, фінансові кошти від продажу цінних паперів, кошти державного та місцевого бюджетів, кошти іноземних інвесторів.

4. Ситуація, при якій підвищення ціни на турпродукт може спровокувати зростання попиту, називається:

Ефектом снобізму.

5. Якщо готель встановлює диференційовані ціни на послуги для різних сезонів року, то він використовує таку цінову стратегію:

Стратегію гнучких цін.

Визначіть послідовність етапів проведення співбесіди з претендентом на посаду: 1 -основна частина, 2 - створення атмосфери довіри, 3 - завершення, 4 - підготовка, 5 – оцінка кандидата.

4,2,1,3,5.

7. До плану стимулювання компетенції повинні належати такі заходи:

Все разом.

8. Основними видами лізингу є:

Фінансовий та операційний.

9. Визначити особливості формування вартості туру на замовлення:

Це загальна вартість туру за взаємно узгодженою домовленістю щодо туристського маршруту та програми обслуговування.

Завданням якого елемента системи маркетингових комунікацій є встановлення та підтримання зв'язків із пресою?

Паблік рілейшнз.

Де переважно застосовується влада, що базується на примусі?

В організаціях, де менеджери не визнають інших форм влади над підлеглими і вплив на підлеглих здійснюється переважно через страх.

12. Основними завданнями контролю є:

Забезпечення досягнення місії і цілей організації.

В чому полягає сутність принципу демократизації управління?

Участь в управлінні організацією всіх її працівників.

Про який вид контролю в процесі професійного навчання йде мова: “здійснюється з метою визначення рівня професійних знань слухачів”?

Вхідний контроль.

15. До ціни «нетто» групового туру не включають:

Витрати на розробку та реалізацію туристичного продукту.

16. Згідно з теорією трудової вартості об’єктивною основою визначення ціни товару є:

Суспільна вартість товару.

17. Реальною світовою ціною є:

Біржове котирування.

18.Місцеві органи влади регулюють ціни на хліб і булочні вироби шляхом встановлення:

Граничної торгівельної надбавки.

19. Що з наведеного не відноситься до складу загальнодержавних податків?

Комунальний податок.

20. Який з наведених показників не застосовуються при розрахунку ціни на товар:

Податок на прибуток.

21. Планові знижки з ціни здійснюються за рахунок:

Зниження собівартості.

22. Якщо характер попиту відносно нееластичний, то коефіцієнт еластичності буде дорівнювати:

0< Ке <1;

23. В залежності від обсягу прав, наданих довірчому керуючому, трасти підрозділяються на:

Фіксовані та дискреційні.

24. Трансфер це:

Перевезення туристів на етапах туру.

Які державні органи регулюють туристичну політику в Україні на макрорівні ( інституційний рівень управління)?

Президент України, Верховна Рада України ( в т.ч. відповідні підкомітети з регулювання проблемних питань в турбізнесі), Кабінет Міністрів України, Міністерство культури та туризму України, інші міністерства і відомства, Національна Рада по туризму та відповідні Асоціації.

26. До складових економічної стратегії організації, що реалізуються у внутрішньому середовищі належать:

Стратегія зниження виробничих витрат.

27. Місія організації - це:

Головна мета існування організації.

28. Технологія це:

Засіб перетворення вхідних елементів (матеріалів, сировини, інформації тощо) у вихідні (продукти, вироби, нову інформацію тощо).

29. Стратегія фокусування:

Передбачає обслуговування вузького сегмента споживачів, що характеризується особливими потребами.

30. Стійкими пасивами підприємства є:

Заборгованість по заробітній платі, заборгованість по відрахуваннях в бюджет і позабюджетні фонди, заборгованість по розрахунках з постачальниками.

31. Передача права власності на використання нематеріальних ресурсів здійснюється у формі:

Видачі патенту.

32. Неатеріальні активи – це:

Права власності і захист доступу до нематеріальних ресурсів підприємства та використання усіх прав з метою одержання доходу.

33. Галузі національної економіки України з потенційною конкурентоспроможністю на світових ринках:

Аерокосмічна, військових технологій, зварювання.

34. Інвестори, що вкладають кошти у венчурні фонди, отримують прибутки переважно у вигляді:

Різниці в ціні акцій венчурної фірми у випадку, коли вона виявиться прибутковою.

35. Основним об’єктом вивчення логістики є:

Матеріальні потоки.

36 Непрямі інвестиції туристичного підприємства – це:

Інвестування, якеопосередковане іншими учасниками інвестиційного процесу – фінансовими посередниками.

37. Вертикальний (структурний) інвестиційний аналіз передбачає:

Дослідження показників, що характеризують структурний розклад узагальнюючих показників інвестиційної діяльності.

38. Основним внутрішнім джерелом формування власних інвес­тиційних ресурсів туристичного підприємства є:

1.Сума реінвестованого чистого прибутку та накопичення амортизаційних відрахувань.

39. Який з інтегрованих підходів у менеджменті розглядає управління як серію взаємопов’язаних дій, що реалізуються у певній послідовності:

Процесний підхід.

40. Під поняттям “організація” слід розуміти:

Групу людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення певної мети.

41. Край – це …

Частина географічної країни.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)