Як називається збірник, у якому вміщені стандартні базисні умови поставки?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як називається збірник, у якому вміщені стандартні базисні умови поставки?“Інкотермс”.

На який момент нараховується митна вартість товару?

Подання вантажної митної декларації.

23. Напрям інноваційної діяльності з вирішенням проблем планування, організації, реалізації нововведень, називається:

Прикладною інноватикою.

24. Процес переходу від одного відносно стабільного стану галузі до іншого моделює:

Логістична крива.

25. Одним з основних завдань ситуаційного аналізу є:

Внутрішня ревізія» й оцінка минулої діяльності фірми, розгляд її досягнень і невдач.

26. Облік витрат на виробництво здійснюється видами собівартості:

Фактичною.

27. Звіти бази даних:

Призначені для відображення даних на екрані монітора.

28. Практична реалізація принципу делегування повноважень може здійснюватися по наступних напрямках:

Перерозподіл функцій між членами керівництва підприємства.

29.Тривалість одного обороту оборотних коштів туристичного підприємства у днях розраховується за формулою:

, де Д – кількість днів у періоді, що аналізується; - оборотність оборотних коштів у днях.

30. З названих методів у процесі аналізу руху грошових коштів на туристичному підприємстві використовують:

Прямий метод.

31. Які з перерахованих нижче функцій не є функціями менеджера:

Профілактичні

32. Якщо коваріація між дохідністю акцій А і В має високе від'ємне значення, це означає, що:

Дохідність обох акцій змінюється у протилежних напрямках і має високий ступінь коливань.

33. Надання субсидій виробникам:

Всі відповіді правильні.

34. Центр відповідальності – це:

Частина підприємства, керівник якого відповідає за доцільність. понесених затрат і одержаних доходів.

35. До основних функцій логістики належать:

Системоутворююча, інтегруюча, регулююча та результуюча.

36. Елементи стратегії організації:

Розподіл ресурсів.

37. Чинники, що формують двомірне трактування стилів управління за поведінковими теоріями лідерства:

Ступінь врахування інтересів працівників.

38. Інвестиційна діяльність туристичного підприємства - це:

Одна з форм господарської діяльності підприємства, яка спрямована на здійснення інвестицій.

39. Функціонування інвестиційного ринку підпорядковується дії економічного механізму, в основу якого покладено взаємо­зв'язок його елементів, таких як:

Попит, пропозиція та ціна.

40. Довгострокове планування базується на:

Дослідницьких прогнозах.

41. Харчування для дітей віком від 2 до 12 років, які подорожують разом з батьками, здійснюється:

За додаткову платню.

42. До провідних національних парків регіону азія та тихоокеанія де набув поширення екотуризму відносять:

Какаду, Великий Бар’єрний Риф, Казіранга.

43. Провідною країною з прийому туристів у регіоні Близький Схід є:

Єгипет.

44. Чи вірним є твердження «обов’язковим додатком до договору морського перевезення є розклад руху судна, план-карта судна, розрахунок плати за оренду»:

Так.

45. Перевезення організованих груп дітей колоною з п’яти і більше автобусів узгоджується:

Державтоінспекцією.

46. Результатом проектування туристської послуги є:

Технологічні документи.

Кого називають «китайським Геродотом» ?

Сим Цяня.

48. Піонером дирижаблебудування в країні був:

Ф. Андерс.

49. Оптимальна тривалість транспортної екскурсії по місту:

Години.

50. Необхідною формою для розширення та зміцнення позиції екскурсійного бізнесу є:

Спеціалізація екскурсійних послуг.

В якому місті України встановлено пам’ятник французькому герцогу?

В Одесі.

52. Розвага – це:

Дії, спрямовані на отримання задоволення.

Які з давніх свят і сьогодні залишаються популярними у туристів?

Великі або Міські Діонісії.

54. Визначити рекреаційну програму за типом основного елементу:

Бальнеотерапевтична.

55. Гострі захворювання нирок краще лікувати в:

Ялті.

56. Головними умовами запровадження бригадної форми організації та стимулювання праці є:

Єдність завдання та винагороди.

57. Основним законодавчим документом, що визначає порядок створення турфірми-підприємця є:

Закон України “Про туризм”.

58. До мікротехнік зменшення негативного впливу туризму на довкілля належить:

Обмеження входу на туристичні об’єкти.

59. Сфера праці, де безпосередньо створюється сукупний суспільний продукт носить назву:

Сфери послуг.

60. До внутрішніх демографічних факторів розвитку туризму належать:

Переважання в населенні країни осіб молодого (активного віку).

Варіант 22

1. Дивизіональна організаційна структура має такі різновиди:

Все разом.

2. Цілі організації повинні відповідати таким основним вимогам:

Всі відповіді вірні.

3. Визначте послідовність етапів планування кар’єри працівника: 1 – атестація, 2 – робота на посаді, 3 – орієнтація та адаптація нового працівника в організації, 4 – вакансія, 5 - навчання плануванню кар’єри, 6 – нова посада, 7 – підготовка плану розвитку кар’єри:

3, 5, 2, 7, 1, 4, 6.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.174.62.102 (0.019 с.)