Та нормативних документів на підприємстві з питань охорони праці 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Та нормативних документів на підприємстві з питань охорони праціІІ.Номенклатура законодавчих актів

Та нормативних документів на підприємстві з питань охорони праці

1. Розробити:

Ø перелік документації при організаціїслужби охорони праці на підприємстві (з вказівкою номеру документу, дати, ким затверджено, строк дії).

Ø перелік документації по економічному управлінню охороною праці на підприємстві (з вказівкою номеру документу, дати, ким затверджено, строк дії).

Ø перелік документації щодо звітності про стан охорони праці на підприємстві (з вказівкою номеру документу, дати, ким затверджено, строк дії).

2. Хто розробляє, як вводяться в дію інструкції з охорони праці для торговельного підприємства (банківської установи). Розробити інструкцію з охорони праці для адміністратора.

ІІІ. Система управління охороною праці підприємства

1.Роль, задачі, економічна зацікавленість керівника (власника) у забезпеченні охорони праці підприємства. Основні задачі керівника (власника) підприємства щодо охорони праці та порядок їх виконання у торговельному підприємстві (банківській установі). Надати структуровану схему системи управління охороною праці підприємства (СУОПП).

2. Хто розробляє, як вводяться в дію інструкції з охорони праці для торговельного підприємства (банківської установи). Розробити інструкцію з охорони праці для касира.

ІV. Комісія з охорони праці на підприємстві

1. Комісія з охорони праці, умови створення, функції, завдання, підпорядкування, склад, план діяльності комісії торговельного підприємства, малого підприємства (банківської установи) з питань охорони праці на рік. Скласти перелік питань для ймовірного розгляду (навести приклади з практичної діяльності комісії і надати проект документу за результатами роботи комісії).

2. Хто розробляє, як вводяться в дію інструкції з охорони праці для торговельного підприємства (банківської установи). Розробити інструкцію з охорони праці для начальника відділу центру управління архівами.

V. Виробниче освітлення

1. Види освітлення, вимоги стандартів до освітлення всіх категорій приміщень торговельного підприємства (банківської установи). Планування заходів та засобів поліпшення умов праці на прикладі торговельного підприємства (банківської установи). Надати конкретний проект плану.

2. Хто розробляє, як вводяться в дію інструкції з охорони праці для торговельного підприємства (банківської установи). Розробити інструкцію з охорони праці для менеджера з обслуговування реєстраторів розрахункових операцій.

VІ. Мікроклімат виробничих приміщень

1. Параметри мікроклімату: дати визначення, вказати одиниці виміру, оптимальні значення для професій: касир, оператор І категорії, менеджер (користувач ЕОМ) з охорони праці торговельного підприємства, малого підприємства (банківської установи). Скласти перелік заходів та засобів нормалізації параметрів мікроклімату (на прикладі діючого підприємства торгівлі або банківської установи).

2. Хто розробляє, як вводяться в дію інструкції з охорони праці для торговельного підприємства (банківської установи). Розробити інструкцію з охорони праці для фасувальника (оператора банкомату).

VІІ. Електробезпека торговельного підприємства (банківської установи)

1. Система засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок торговельного підприємства (банківської установи). Навести конкретні види перевірки електробезпеки підприємства, періодичність проведення, відповідальність. Розробити заходи щодо попередження електротравматизму у конкретному підприємстві.

2. Хто розробляє, як вводяться в дію інструкції з охорони праці для торговельного підприємства (банківської установи). Розробити інструкцію з охорони праці для менеджера з кредитування.

VІІІ. Пожежна безпека торговельного підприємства (банківської установи)

1. Причини пожеж у торговельному підприємстві, малому підприємстві (банківській установі). Розробити перелік питань для первинного та повторного інструктажів з пожежної безпеки торговельного підприємства, малого підприємства (банківської установи) з вибором конкретного виду вогнегасника, алгоритму його використання.

2. Розробити інструкцію з пожежної безпеки торговельного підприємства (банківської установи).

ІХ. Особливості застосування вуглекислотних вогнегасників

1. Види та призначення вогнегасників. Аргументувати вибір вогнегасників для конкретного торговельного підприємства, малого підприємства (банківської установи). Будова, призначення та недоліки вуглекислотних вогнегасників. Алгоритм використання вуглекислотних вогнегасників.

2. Хто розробляє, як вводяться в дію інструкції з охорони праці для торговельного підприємства (банківської установи). Розробити інструкцію з охорони праці для менеджера з постачань.

Х. Особливості застосування порошкових вогнегасників

1. Перелік основних документів з питань пожежної безпеки для підприємств торгівлі, установ та організацій. Оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння. Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників для торговельного підприємства, малого підприємства (банківської установи). Будова, призначення та недоліки порошкових вогнегасників. Алгоритм використання порошкових вогнегасників.

2. Хто розробляє, як вводяться в дію інструкції з охорони праці для торговельного підприємства (банківської установи). Розробити інструкцію з охорони праці для менеджера з продажу.

 

ХІ. Особливості застосування хладонових вогнегасників

1. Характеристика категорій приміщень і будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Класифікація пожеж. Будова, призначення та недоліки хладонових (галоїдних) вогнегасників. Алгоритм використання хладонових (галоїдних) вогнегасників.

2. Хто розробляє, як вводяться в дію інструкції з охорони праці для торговельного підприємства (банківської установи). Розробити інструкцію з охорони праці для головного оператора підприємства.

ХІІ. Вимоги стандартів до плану евакуації

1. Сутність, структураплану евакуації. Скласти перелік вимог стандартів до плану евакуації, порядок розробки, відповідальні особи за розробку плану евакуації торговельного підприємства (банківської установи). Вказати формули розрахунку кількості евакуаційних виходів, терміну часу для евакуації та надати пояснення їх використання.

2. Хто розробляє, як вводяться в дію інструкції з охорони праці для торговельного підприємства (банківської установи). Розробити інструкцію з охорони праці для старшого касира.

ХІІІ. Створення та розробка плану евакуації

1. Розробити план евакуації (текстову і графічну частини) торговельного підприємства, малого підприємства (банківської установи)з визначенням шляхів евакуації, розмірів приміщень та умовних пожежних позначень.

2. Хто розробляє, як вводяться в дію інструкції з охорони праці для торговельного підприємства (банківської установи). Розробити інструкцію з охорони праці для керівника відділу.

ХІV. Порядок звичайного розслідування нещасних випадків на виробництві

1. Скласти перелік документів при звичайному розслідуванні нещасних випадків на виробництві. Вимоги до заповнення «Акту про нещасний випадок на виробництві за формою Н-1».

2. Порядок, періодичність проведення повторного інструктажу з охорони праці. Навести конкретний перелік питань повторного інструктажу з охорони праці для касира, оператора І категорії у торговельному підприємстві, малому підприємстві (банківській установі).

 

 

ХV. Порядок спеціального розслідування

ІІ.Номенклатура законодавчих актів

та нормативних документів на підприємстві з питань охорони праці

1. Розробити:

Ø перелік документації при організаціїслужби охорони праці на підприємстві (з вказівкою номеру документу, дати, ким затверджено, строк дії).

Ø перелік документації по економічному управлінню охороною праці на підприємстві (з вказівкою номеру документу, дати, ким затверджено, строк дії).

Ø перелік документації щодо звітності про стан охорони праці на підприємстві (з вказівкою номеру документу, дати, ким затверджено, строк дії).

2. Хто розробляє, як вводяться в дію інструкції з охорони праці для торговельного підприємства (банківської установи). Розробити інструкцію з охорони праці для адміністратора.

ІІІ. Система управління охороною праці підприємства

1.Роль, задачі, економічна зацікавленість керівника (власника) у забезпеченні охорони праці підприємства. Основні задачі керівника (власника) підприємства щодо охорони праці та порядок їх виконання у торговельному підприємстві (банківській установі). Надати структуровану схему системи управління охороною праці підприємства (СУОПП).

2. Хто розробляє, як вводяться в дію інструкції з охорони праці для торговельного підприємства (банківської установи). Розробити інструкцію з охорони праці для касира.

ІV. Комісія з охорони праці на підприємстві

1. Комісія з охорони праці, умови створення, функції, завдання, підпорядкування, склад, план діяльності комісії торговельного підприємства, малого підприємства (банківської установи) з питань охорони праці на рік. Скласти перелік питань для ймовірного розгляду (навести приклади з практичної діяльності комісії і надати проект документу за результатами роботи комісії).

2. Хто розробляє, як вводяться в дію інструкції з охорони праці для торговельного підприємства (банківської установи). Розробити інструкцію з охорони праці для начальника відділу центру управління архівами.

V. Виробниче освітлення

1. Види освітлення, вимоги стандартів до освітлення всіх категорій приміщень торговельного підприємства (банківської установи). Планування заходів та засобів поліпшення умов праці на прикладі торговельного підприємства (банківської установи). Надати конкретний проект плану.

2. Хто розробляє, як вводяться в дію інструкції з охорони праці для торговельного підприємства (банківської установи). Розробити інструкцію з охорони праці для менеджера з обслуговування реєстраторів розрахункових операцій.

VІ. Мікроклімат виробничих приміщень

1. Параметри мікроклімату: дати визначення, вказати одиниці виміру, оптимальні значення для професій: касир, оператор І категорії, менеджер (користувач ЕОМ) з охорони праці торговельного підприємства, малого підприємства (банківської установи). Скласти перелік заходів та засобів нормалізації параметрів мікроклімату (на прикладі діючого підприємства торгівлі або банківської установи).

2. Хто розробляє, як вводяться в дію інструкції з охорони праці для торговельного підприємства (банківської установи). Розробити інструкцію з охорони праці для фасувальника (оператора банкомату).

VІІ. Електробезпека торговельного підприємства (банківської установи)

1. Система засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок торговельного підприємства (банківської установи). Навести конкретні види перевірки електробезпеки підприємства, періодичність проведення, відповідальність. Розробити заходи щодо попередження електротравматизму у конкретному підприємстві.

2. Хто розробляє, як вводяться в дію інструкції з охорони праці для торговельного підприємства (банківської установи). Розробити інструкцію з охорони праці для менеджера з кредитування.

VІІІ. Пожежна безпека торговельного підприємства (банківської установи)

1. Причини пожеж у торговельному підприємстві, малому підприємстві (банківській установі). Розробити перелік питань для первинного та повторного інструктажів з пожежної безпеки торговельного підприємства, малого підприємства (банківської установи) з вибором конкретного виду вогнегасника, алгоритму його використання.

2. Розробити інструкцію з пожежної безпеки торговельного підприємства (банківської установи).

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 81; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.91.0.112 (0.009 с.)