ПРОДУКЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРОДУКЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА305. За функціональною роллю продукція поділяється на:

а) продукти та послуги;

б) засоби виробництва, предмети споживання та військова продукція;

в) сировина, напівфабрикати, незавершене виробництво та готова продукція;

г) сільськогосподарська продукція, промислова продукція та продукція соціального призначення.

 

306. За ступенем обробки продукція поділяється на:

а) продукти та послуги;

б) засоби виробництва, предмети споживання та військова продукція;

в) сировина, напівфабрикати, незавершене виробництво та готова продукція;

г) сільськогосподарська продукція, промислова продукція та продукція соціального призначення;

 

307. За характером споживчих якостей продукція поділяється на:

а) продукти та послуги;

б) засоби виробництва, предмети споживання та військова продукція;

в) сировина, напівфабрикати, незавершене виробництво та готова продукція;

г) сільськогосподарська продукція, промислова продукція та продукція соціального призначення;

 

308. Асортимент це:

а) випуск продукції в натуральному виразі за кожним її різновидом;

б) випуск продукції в натуральному виразі за групами різновидів продукції;

в) випуск продукції в вартісному виразі за кожним її різновидом;

г) випуск продукції в вартісному виразі за групами різновидів продукції.

 

309. Номенклатура це:

а) випуск продукції в натуральному виразі за кожним її різновидом;

б) випуск продукції в натуральному виразі за групами різновидів продукції;

в) випуск продукції в вартісному виразі за кожним її різновидом;

г) випуск продукції в вартісному виразі за групами різновидів продукції.

 

310. Товарна продукція це:

а) це вартість сукупного об’єму продукції, виготовленої як для реалізації за межі підприємства, так і задля використання у виробничому процесі на підприємстві;

б) це сума чистої продукції та амортизаційних відрахувань;

в) грошова оцінка готової продукції, виробленої для реалізації споживачам за межі підприємства;

г) це вартість промислової продукції, яка буде поставлена замовникам та сплачена в планованому періоді.

 

311. Валова продукція це:

а) це вартість сукупного об’єму продукції, виготовленої як для реалізації за межі підприємства, так і задля використання у виробничому процесі на підприємстві;

б) це сума чистої продукції та амортизаційних відрахувань;

в) грошова оцінка готової продукції, виробленої для реалізації споживачам за межі підприємства;

г) це вартість промислової продукції, яка буде поставлена замовникам та сплачена в планованому періоді.

 

312. Реалізована продукція це:

а) це вартість сукупного об’єму продукції, виготовленої як для реалізації за межі підприємства, так і задля використання у виробничому процесі на підприємстві;

б) це сума чистої продукції та амортизаційних відрахувань;

в) грошова оцінка готової продукції, виробленої для реалізації споживачам за межі підприємства;

г) це вартість промислової продукції, яка буде поставлена замовникам та сплачена в планованому періоді.

 

313. До товарної продукції не відносяться:

а) незавершене виробництво;

б) послуги промислового характеру, які реалізуються;

в) запчастини та напівфабрикати для реалізації на сторону;

г) продукція, готова для реалізації.

 

314. « … - це частково оброблені предмети праці, що вимагають додаткової обробки на даному або іншому підприємстві». Пропущене слово (словосполучення):

а) незавершене виробництво; покупні напівфабрикати;

б) покупні напівфабрикати;

в) вироби, що виготовлені в побічних цехах підприємства;

г) напівфабрикати власного виробництва.

315. Умовно чиста продукція це:

а) це вартість сукупного об’єму продукції, виготовленої як для реалізації за межі підприємства, так і задля використання у виробничому процесі на підприємстві;

б) це сума чистої продукції та амортизаційних відрахувань;

в) грошова оцінка готової продукції, виробленої для реалізації споживачам за межі підприємства;

г) це вартість промислової продукції, яка буде поставлена замовникам та сплачена в планованому періоді.

 

316. Чиста продукція – це:

а) готова для реалізації продукція;

б) продукція на складі;

в) вартість, створена на підприємстві;

г) вартість всієї продукції, що буде підготовлена для реалізації.

 

317. В діючих цінах визначається:

а) валова та товарна продукція;

б) валова та реалізована продукція;

в) реалізована та товарна продукція;

г) лише валова продукція.

 

318. У порівняльних цінах визначається:

а) валова та товарна продукція;

б) валова та реалізована продукція;

в) реалізована та товарна продукція;

г) лише товарна продукція;

 

319. Застосування даних цін забезпечує порівнянність обсягів виробництва й коректність розрахунку на їхній основі показників результативності виробництва:

а) діючі;

б) незмінні;

в) оптові;

г) роздрібні.

 

320. Яке твердження є правильним:

а) валова продукція більша за обсягом, ніж товарна;

б) товарна продукція більша за обсягом, ніж валова;

в) величина валової продукції може бути меншою, більшою або однаковою з товарною;

г) валова продукція дорівнює за обсягом товарній.

 

321. Відповідно до Інструкції по заповненню статистичної форми звітності №1П-НПП «Звіт про виробництво промислової продукції» товарна продукція включає:

а) вартість виробленої продукції, призначеної для реалізації на сторону;

б) вартість виробленої продукції, призначеної для реалізації на сторону, а також невиробничим підрозділам даного підприємства;

в) вартість виробленої продукції, за винятком продукції, призначеної для подальшої промислової переробки на даному підприємстві;

г) вартість виробленої продукції, призначеної для реалізації на сторону, а також непромисловим підрозділам даного підприємства.

322. Річний обсяг товарної продукції: у порівняльних цінах – 10424 тис. грн., діючих – 11350 тис. грн. Залишки незавершеного виробництва на початок року – 796 тис. грн., на кінець – 432 тис. грн. Річний обсяг валової продукції складе:

а) 10060 тис. грн.;

б) 10788 тис. грн.;

в) 11714 тис. грн.;

г) 10986 тис. грн.

 

323.У юридичному трактуванні реалізованої продукції (відповідно до нормативних документів) виділяється її визначальна ознака:

а) відвантаження продукції споживачам;

б) надходження грошових коштів за відвантажену продукцію;

в) готовність до продажу;

г) передача прав власності на продукцію споживачу, і, відповідно, пов'язаних з ними ризиків і економічних вигод.

 

324. Річний обсяг товарної продукції: а) у порівняльних цінах – 11367 тис. грн., діючих – 12045 тис. грн. Залишки готової продукції на складі на початок року – 654 тис. грн., на кінець – 243 тис. грн. Річний обсяг реалізованої продукції складе:

а) 11778 тис. грн.;

б) 11634 тис. грн.;

в) 10956 тис. грн.;

г) 12456 тис. грн.

 

325.Обсяг валової продукції промислового підприємства у розрахунковому році розраховується за формулою:

а) ВП=ТПп + НЗВп – НЗВк;

б) ВП=ТПп – НЗВп + НЗВк;

в) ВП=ТПд – НЗВп + НЗВк;

г) ВП=ТПд + НЗВп - НЗВк,

де ТПп, ТПд – обсяг товарної продукції у розрахунковому році відповідно в порівняльних та діючих цінах;

НЗВп, НЗВк – вартість залишків незавершеного виробництва відповідно на початок та кінець розрахункового року.

 

326. Обсяг товарної продукції визначається за формулою:

а) ТП = Вгп+Внпф+Врп;

б) ТП = Вгп-Внпф+Врп;

в) ТП = Вгп+НЗП+Врп;

г) ТП = Вгп+Осп-Оск, де

ТП – обсяг товарної продукції;

Вгп - вартість готової продукції;

Внпф – вартість напівфабрикатів;

Врп – вартість робіт і послуг;

НЗП – обсяг незавершеного виробництва;

Оск, Оск – вартість залишків готової продукції на складі відповідно на початок та кінець року.

 

327. Обсяг валової продукції промислового підприємства у плановому році розраховується за формулою:

а) ВП=ТПп + НЗВп – НЗВк;

б) ВП=ТПд – НЗВп + НЗВк;

в) ВП=ТПп – НЗВп + НЗВк;

г) ВП=ТПд + НЗВп - НЗВк,

де ТПп, ТПд – обсяг товарної продукції у плановому році відповідно в порівняльних та діючих цінах; НЗВп, НЗВк – вартість залишків незавершеного виробництва відповідно на початок та кінець планового року.

328. Обсяг реалізованої продукції підприємства у плановому році визначається за формулою:

а) РП=ТПд - Ос.п + Ос.к;

б) РП=ТПд + Ос.п - Ос.к

в) РП=ТПп + Ос.п - Ос.к;

г) РП=ТПп - Ос.к + Ос.п.

де ТПс, ТПд – обсяг товарної продукції підприємства у плановому році відповідно в порівняльних та діючих цінах; Ос.п, Ос.к – ватртість залишків готової продукції на складі відповідно на початок та кінець планового року.

 

329.Обсяг реалізованої продукції підприємства у розрахунковому році визначається за формулою:

а) РП=ТПд + Ос.п - Ос.к;

б) РП=ТПд - Ос.п + Ос.к

в) РП=ТПп + Ос.п - Ос.к;

г) РП=ТПп - Ос.к + Ос.п.

де ТПс, ТПд – обсяг товарної продукції підприємства у розрахунковому році відповідно в порівняльних та діючих цінах;

Ос.п, Ос.к – вартість залишків готової продукції на складі відповідно на початок та кінець розрахункового року.

 

330. Яким може бути співвідношення обсягів товарної і реалізованої продукції у виробничій програмі:

а) обсяги товарної і реалізованої продукції однакові;

б) обсяг товарної продукції менший, ніж реалізованої;

в) обсяг товарної продукції більший, ніж реалізованої;

г) різне співвідношення

 

331. Перелік найменувань виробів, що випускаються підприємством, визначає:

а) номенклатуру;

б) асортимент;

в) прайс-лист;

г) технологічний регламент.

 

332. Виробнича програма відображає:

а) питому вагу продукції вищої категорії якості;

б) відношення виробничої програми до виробничої потужності підприємства;

в) обсяг випуску продукції;

г) чисельність працюючих;

 

333. Яку з наведених відповідей слід вважати правильною:

а) виробнича програма має відповідати виробничій потужності;

б) виробнича програма має перевищувати виробничу потужність;

в) виробнича програма має бути меншою, ніж виробнича потужність;

г) виробнича програма не пов’язана із виробничою потужністю.

 

334. До одного з вартісних показників виробничої програми належить:

а) товарна продукція;

б) обсяг незавершеного виробництва;

в) номенклатура та асортимент;

г) обсяг відвантаженої продукції

335. Виробнича програма підприємства відображає:

а) обсяг випуску продукції;

б) собівартість;

в) чисельність працюючих;

г) рентабельність виробництва.

336. Головні показники плану виробництва:

а) номенклатура та обсяг товарної, реалізованої продукції та незавершеного виробництва підприємством та його підрозділами:

б) випуск продукції цехами та підприємством в цілому в натуральному вимірі;

в) обсяг виробництва, виробничий персонал та потреби в матеріальних ресурсах;

г) ритмічність виробництва, рентабельність виробництва, питома вага продукції вищої категорії.

 

337. Натуральними показниками виробничої програми є:

а) номенклатура, випуск товарів на експорт, якість;

б) асортимент, випуск комплектуючих виробів;

в) номенклатура, асортимент, якість продукції;

г) номенклатура асортимент, споживання основних видів сировини;

 

338. Вартісними показниками виробничої програми є:

а) валова, товарна продукція, обсяг реалізації;

б) валова продукція в асортимент продукції, вартість напівфабрикатів;

в) товарна продукція, обсяг реалізації, вартість незавершеного виробництва;

г) реалізована продукція, товарна продукція, якість;

 

339. Універсальними показниками виробничої програми для оцінки обсягу виробництва та реалізації продукції є:

а) натуральні;

б) умовно-натуральні;

в) трудові;

г) вартісні;

 

340. Особливості розробки виробничої програми в ринкових умовах полягають в наступному:

а) в розрахунках натуральних показників виробничої програми;

б) орієнтація плану виробництва і реалізації продукції на ринках;

в) врахування можливостей використання місцевої сировини;

г) виробнича програма затверджується вищестоящим органом;

 

341. Показниками об’єму продукції залежно від одиниць виміру – є:

а) асортимент і номенклатура;

б) натуральні, умовно-натуральні, вартісні;

в) натуральні та вартісні;

г) випуск продукції по кожному її різновиду;

 

342. Розрахуйте виробничу програму в натуральному й вартісному вираженні, виходячи з наступних даних: ціна виробу 425 у.е. , план реалізації продукції 3875 шт., запаси готової продукції на початок періоду 18 шт., на кінець - 67 шт.

а) 3524 шт., 1497,7 тис. у.е. ;

б) 3914 шт., 1663,4 тис. у.е. ;

в) 3814 шт., 1477,9 тис. у.е. ;

г) 3924 шт., 1667,7 тис. у.е..

 

343. Розрахуйте виробничу програму по виробі "А", виходячи з наступних даних: план продажів - 4000 шт., запаси готової продукції на кінець періоду - 70 шт., на початок періоду - 55 шт.

а) 4005 шт.;

б) 4020 шт;

в) 4015 шт;

г) 3985 шт.

344. Розрахуйте величину запасу готової продукції по виробі "В", виходячи з наступних даних: план продажів - 2160 шт., строк зберігання цієї продукції на складі становить 5 днів, тривалість планового періоду - 360 днів.

а) 35 шт;

б) 28 шт;

в) 30 шт;

г) 40 шт.

 

345. Виробнича потужність підприємства ¾ це:

а) перелік усіх асортиментних позицій продукції підприємства;

б) пропускна здатність основних виробничих цехів підприємства;

в) максимальний обсяг продукції, виготовлений основними цехами;

г) максимально можливий обсяг випуску продукції підприємством протягом встановленого проміжку часу за певних організаційно-технічних умов.

346. Виробнича потужність промислового підприємства з предметною виробничою структурою визначається:

а) як сума виробничих потужностей основних виробничих підрозділів підприємства;

б) за потужністю ведучого виробничого підрозділу;

в) за потужністю виробничого підрозділу, яке є «вузьким місцем»;

г) пропускна здатність основних виробничих цехів підприємства.

347. Середньорічна виробнича потужність підприємства розраховується за формулою (укажіть правильну відповідь):

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

де Пвх – потужність вхідна (на початок року);

Пвих – потужність вихідна (на кінець року);

Пвв – потужність, що вводиться протягом року;

Пвив - потужність, що виводиться протягом року;

n1, n2 – кількість повних місяців з моменту вводу (виводу) потужностей до кінця року.

 

348. Для розрахунку виробничої потужності необхідно дані про:

а) виробничу програму, кількість устаткування, ефективний фонд часу одиниці устаткування, трудомісткість виробу;

б) виробничу програму, кількість устаткування, календарний фонд часу одиниці устаткування, продуктивність праці;

в) виробничу програму, номенклатуру виробів, кількість устаткування, собівартість одиниці виробу;

г) календарний фонд часу, трудомісткість виробу, обсяг реалізованої продукції, кількість устаткування;

349. Виробнича потужність підприємства на кінець розрахункового періоду (року) розраховується за формулою:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

де Пвх — потужність вхідна (на початок року);

Пвих — потужність вихідна (на кінець року);

Пвв — потужність, що вводиться протягом року;

Пвив — потужність, що виводиться протягом року;

n1, n2 — кількість повних місяців з моменту вводу (виводу) потужностей до кінця року.

 

350. Коефіцієнт використання виробничої потужності (КП) визначається за формулою:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

де Q — річний обсяг виробництва продукції;

— величина середньорічної виробничої потужності.

 

351. Назвіть показники, що оцінюють якість виробу підприємства:

а) одиничні, комплексні;

б) диференційовані, загальні;

в) абсолютні, відносні;

г) комплексні, диференційовані;

 

352. Якість продукції характеризує:

а) сукупність властивостей виробу, що зумовлюють його придатність задовольняти певні потреби споживачів;

б) ефективність використання матеріальних і трудових ресурсів;

в) сукупність властивостей виробу;

г) сукупність техніко-експлуатаційних характеристик виробу;

 

353. Якість продукції — це:

а) кількісна характеристика ступеня придатності продукції для задоволення конкретного попиту у ній;

б) сукупність властивостей виробу, які визначають його здатність задовольняти певні потреби споживачів за призначенням;

в) властивість виробу тривалий час зберігати свою здатність функціонування;

г) властивість виробу виконувати свої функції зі збереженням експлуатаційних показників.

 

354. Сертифікація продукції ¾ це:

а) створення системи єдиних правил, норм та вимог до продукції (послуги, процесу);

б) процес випробувань продукції з метою підтвердження її відповідності конкретним стандартам чи технічним умовам і видача відповідного документа;

в) процес формування стандартів або ж інструмент управління якістю на державному рівні;

г) процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналом установленим законодавством вимогам.

 

355. Сертифікат продукції — це документ, який:

а) засвідчує рівень якості продукції;

б) засвідчує право власності на продукцію;

в) є необхідним для реалізації продукції на міжнародних ринках;

г) підтверджує рівень конкурентоспроможності продукції.

 

356. Назвіть показники, що оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства:

а) узагальнюючі;

б) комплексні;

в) одиничні;

г) диференційовані;

 

357. Довговічність – це:

а) властивість виробу тривалий час зберігати свою працездатність;

б) властивість виробу виконувати свої функції;

в) можливість швидкого виявлення та усунення несправностей;

г) здатність виробу бути виділеним споживачем з аналогічних товарів;

 

358. Інтегральний показник якості (I) визначається за формулою:

а) І = Е*В;

б) І = В/Е;

в) І = Е/В;

г) І = Е/Ве, де

Е – сумарний корисний ефект;

В – сумарні витрати на створення (покупку) і експлуатацію (споживання) продукції;

Ве – поточні витрати на експлуатацію чи споживання продукції.

 

359. Конкурентоздатність продукції – це:

а) сукупність властивостей продукції, яка відображає її відмінність в кращий бік від аналогічної продукції представленої на ринку;

б) збільшення кількості продукції на одних і тих же виробничих площах;

в) зменшення витрат матеріалів і праці на виробництво продукції;

г) відповідність властивостей продукції вимогам що до неї пред’являються за її призначенням;

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.212.130 (0.027 с.)