МОТИВАЦІЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МОТИВАЦІЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ230. Мотивація високопродуктивної діяльності визначається як:

а) місія і підпорядковані їй цілі підприємства;

б) сукупність прогресивних норм праці;

в) процес збудження себе та інших до діяльності для реалізації цілей підприємства (організації) або приватних цілей;

г) сукупність заходів, що стимулюють працівників до досягнення певних цілей.

231. До економічних (непрямих) методів мотивації працівників належать:

а) доплати за стаж, пільгове користування житлом, пільгове харчування, пільгове користування транспортом;

б) премії за раціоналізацію, участь у прибутках, оплата навчання, відрядна і почасова оплата, виплати за відсутність невиходів;

в) гнучкі робочі графіки, охорона праці, збагачення праці, просування по службі, програми підвищення якості праці, участь у прийнятті рішень на більш високому рівні;

г) участь у прибутках, оплата навчання, відрядна і почасова оплата, доплати за стаж, гнучкі робочі графіки.

232. До економічних (прямих) методів мотивації працівників належать:

а) доплати за стаж, пільгове користування житлом, пільгове харчування, пільгове користування транспортом;

б) премії за раціоналізацію, участь у прибутках, оплата навчання, відрядна і почасова оплата, виплати за відсутність невиходів;

в) гнучкі робочі графіки, охорона праці, збагачення праці, просування по службі, програми підвищення якості праці, участь у прийнятті рішень на більш високому рівні;

г) участь у прибутках, оплата навчання, відрядна і почасова оплата, доплати за стаж, гнучкі робочі графіки.

 

233. До негрошових методів мотивації результативної діяльності працівників належить:

а) доплати за стаж, пільгове користування житлом, пільгове харчування, пільгове користування транспортом;

б) премії за раціоналізацію, участь у прибутках, оплата навчання, відрядна і почасова оплата, виплати за відсутність невиходів;

в) гнучкі робочі графіки, охорона праці, збагачення праці, просування по службі, програми підвищення якості праці, участь у прийнятті рішень на більш високому рівні;

г) участь у прибутках, оплата навчання, відрядна і почасова оплата, доплати за стаж, гнучкі робочі графіки.

234. Мінімальна заробітна платаце...

а) будь – який заробіток, що залежить від результатів праці працівника і визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами;

б) встановлений державою розмір заробітної плати, менше якого не може здійснюватись оплата за фактично виконану роботу (за повний місяць);

в) будь - який заробіток, що за трудовим договором виплачується працівникові за виконану роботу та надані послуги;

г) виплати працівнику, за якими йому надається право на отримання фінансових інструментів власного капіталу, емітованих підприємством (або його материнським підприємством).

 

235. Найбільш точне визначення терміна «оплата праці» - це:

а) відшкодування витрат на відтворення робочої сили;

б) ціна робочої сили;

в) грошова оцінка виконаної роботи;

г) винагорода в грошовому виразі, яку власник або уповноважений їм орган виплачує за виконану роботу.

 

236. Номінальна заробітна плата – це:

а) грошова сума, яку одержує працівник за виконану роботу;

б) законодавчо зафіксовані тарифні розцінки і тарифні ставки;

в) мінімальний розмір заробітної плати, що має місце на підприємстві у певному періоді;

г) грошовий еквівалент матеріальних благ, які можуть бути придбані за неї.

 

237. Реальна заробітна плата – це:

а) грошова сума, яку одержує працівник за виконану роботу;

б) законодавчо зафіксовані тарифні розцінки і тарифні ставки;

в) мінімальний розмір заробітної плати, що має місце на підприємстві в певному періоді;

г) грошовий еквівалент матеріальних благ, які можуть бути придбані за неї.

238. Функція оплати праці:

а) управляюча;

б) системна;

в) стимулююча;

г) соціальна.

 

239. Основні функції заробітної плати :

а) відтворююча;стимулююча; регулююча; соціальна;

б) стимулююча;економічна;

в) регулююча;

г) соціальна;регулююча.

 

240. Відтворювальна функція визначає … рівень оплати праці, необхідний для забезпечення життєвих потреб працівника і його родини. Відсутнє слово:

а) максимальний;

б) мінімальний;

в) середній;

г) абсолютний.

 

241. Основним принципом реалізації стимулюючої функції заробітної плати є:

а) матеріальна зацікавленість у високих кінцевих результатах праці;

б) диференціація рівня оплати праці залежно від складності, продуктивності й ефективності праці;

в) комбінація індивідуальних інтересів з колективними;

г) простота й наочність систем оплати праці.

 

242. Витрати на оплату праці прийнято групувати по видах:

а) основна заробітна плата, додаткова заробітна плата;

б) реальна заробітна плата; номінальна заробітна плата;

в) реальна заробітна плата; відрядна заробітна плата;

г) основна заробітна плата, погодинна заробітна плата.

243. Денний фонд заробітної плати включає:

а) фонд основної заробітної плати, доплати за вислугу років;

б) доплати за керівництво бригадою і роботу в нічній час;

в) тарифну заробітну плату відрядників і погодинників; доплати підліткам і матерям-годувальницям;

г) фонд основної заробітної плати, доплати за виконання державних обов'язків.

 

244. Заробітна плата робітника-погодинника залежить від:

а) розцінки;

в) кількості виготовлених деталей;

г) відпрацьованого часу;

д) якості продукції.

245. Існують такі форми заробітної плати:

а) основна, додаткова;

б) контрактна, погодинна;

в) відрядна, акордна;

г) відрядна, погодинна.

246. Погодинна форма оплати праці передбачає використання таких систем:

а) пряма погодинна, погодинно-преміальна, система посадових окладів;

б) акордна, погодинно-преміальна, погодинно-прогресивна;

в) система посадових окладів, безтарифна, акордна;

г) пряма погодинна, непряма погодинна, система посадових окладів.

 

247. Договірне регулювання оплати праці найманих працівників підприємств здійснюється на основі:

а) єдиної державної тарифної системи;

б) системи тарифних угод;

в) типового контракту;

г) цивільно–правового законодавства.

 

248. Якщо при нарахуванні заробітної плати використовується розцінок за весь обсяг виконаних робіт і встановлюється строк їх виконання, то така система називається:

а) безтарифна;

б) контрактна;

в) акордна;

г) погодинна.

249. Система оплати праці, при якій встановлюються розмір зарплати на весь обсяг роботи і строки її виконання:

а) акордна;

б) відрядна;

в) безтарифна;

г) почасова;

250. Ця система заробітної плати передбачає встановлення величини оплати праці за виконання комплексу взаємозв’язаних робіт:

а) відрядно-преміальна;

б) відрядно-прогресивна;

в) акордна;

г) почасово-преміальна.

251. Ця система заробітної плати в найбільший мірі стимулює підвищення продуктивності праці:

а) відрядно-преміальна;

б) відрядно-прогресивна;

в) акордна;

г) почасово-преміальна.

 

252. Ця система заробітної плати пов’язує величину заробітної плати допоміжних робочих з результатами діяльності основних робочих:

а) відрядно-преміальна;

б) скісна;

в) акордна;

е) відрядно-прогресивна.

 

253. Розцінок – це:

а) сума зарплати за виконаний обсяг роботи;

б) сума зарплати за виготовлення одиниці продукції;

в) сума зарплати за відпрацьований час;

г) доплата до основної заробітної плати.

 

254. Нормативна трудомісткість токарної обробки одного валу 45 хвилин; тарифний коефіцієнт робочого, що виконує дану детале-операцію, складає 1,69; годинна тарифна ставки першого розряду 6,85 грн. Проста відрядна розцінка за операцію по токарній обробці одного валу складе:

а) 8,7 грн.;

б) 25,7 грн.;

в) 3,1 грн.;

г) 15,2 грн.

 

255. Нормативна трудомісткість токарної обробки одного валу 1,25 нормо-годин; тарифний коефіцієнт робочого, що виконує дану операцію, складає 1,98; годинна тарифна ставки першого розряду 8,54 грн. Проста відрядна розцінка за операцію по токарній обробці одного валу складе:

а) 13,5 грн.;

б) 10,7 грн.;

в) 21,1 грн.;

г) 6,8 грн.

 

256. Годинна норма виробітку на операції по токарній обробці валів складає 3 одиниці/годину; тарифний коефіцієнт робочого, що виконує дану детале-операцію, складає 1,84; годинна тарифна ставки першого розряду 7,76 грн. Проста відрядна розцінка за операцію по токарній обробці одного валу складе:

а) 9,4 грн.;

б) 10,6 грн.;

в) 17,3 грн.;

г) 4,8 грн.

 

257. Годинна тарифна ставка налагоджувальника верстатів з ЧПУ складає 12,6 грн. Число обслуговуваних робочих-верстатників 8 осіб. Середня годинна норма виробітку робочого-верстатника 0,5 умовних детале-комплектів. Непряма (скісна) відрядна розцінка за один умовний детале-комплект складе:

а) 3,15 грн.;

б) 25,20 грн.;

в) 6,30 грн.;

г) 50,40 грн.

 

258. Годинна тарифна ставка допоміжного робочого-крановика, що обслуговує основних робітників, виконуючих зварювальні роботи, складає 11,3 грн. Протягом місяцю він відпрацював 170 годин. У звітному місяці норма виробітку основними робітниками виконано на 112,4 %. Місячна заробітна плата робочого-крановика при використанні непрямої відрядної системи оплати праці складе:

а) 1709 грн.;

б) 1921 грн.;

в) 2159 грн.;

г) 1983 грн.

 

259. На підприємстві трудомісткість виробничої програми дорівнює - 540 тис. у.е. , розцінка за одиницю продукції - 18,65 у.е. ; при цих умовах фонд заробітної плати дорівнює:

а) 10061 у. е.;

б) 10085 у.е. ;

в) 10101 у. е.;

г) 10071 у.е..

260. Тарифна ставка і-го розряду (Сі) розраховується за формулою:

а) ;

б) ;

 

в) ;

г) .

де С1 – тарифна ставка першого розряду;

Кі – тарифний коефіцієнт відповідного тарифного розряду;

К1 – тарифний коефіцієнт першого розряду.

261. Тарифна система складається з таких елементів:

а) тарифних ставок, середніх тарифних коефіцієнтів, тарифно-кваліфікаційних довідників, системи посадових окладів;

б) тарифної сітки, тарифних ставок, тарифно-кваліфікаційних довідників, системи посадових окладів;

в) середніх тарифних коефіцієнтів, тарифних ставок, системи посадових окладів, відрядних розцінок;

г) тарифних ставок, відрядних розцінок, системи посадових окладів, тарифно-кваліфікаційних довідників.

 

262. Тарифні угоди полягають на … рівнях.

а) двох;

б) декількох;

в) трьох;

г) чотирьох.

 

263. Тарифна угода на виробничому рівні є складовою частиною:

а) колективного договору;

б) генеральної угоди;

в) перспективного плану розвитку підприємства;

г) тактичного плану підприємства по праці й заробітній платі.

 

264. На основі тарифної сітки безпосередньо визначається:

а) тарифний розряд робітника;

б) тарифний коефіцієнт робітника відповідного розряду;

в) годинна тарифна ставка робітника відповідного розряду;

г) годинна тарифна ставка робітника першого розряду.

 

265. На основі тарифно-кваліфікаційного довідника безпосередньо визначається:

а) тарифний розряд робітника;

б) тарифний коефіцієнт робітника відповідного розряду;

в) годинна тарифна ставка робітника відповідного розряду;

г) годинна тарифна ставка робітника першого розряду.

 

266. Діапазон тарифної сітки визначається:

а) числом розрядів;

б) абсолютним міжрозрядним співвідношенням;

в) відносним міжрозрядним співвідношенням;

г) співвідношенням тарифних коефіцієнтів крайніх розрядів тарифної сітки.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.227.34 (0.013 с.)