ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

1. Відповідно до Господарського кодексу України, під підприємством розуміється:

а) основна організаційна ланка народного господарства, самостійно хазяйнуючий суб'єкт, який є способом організації особистого споживання громадян;

б) основна організаційна ланка народного господарства, самостійно хазяйнуючий суб'єкт;

в) самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Кодексом та іншими законами;

г) основна організаційна ланка народного господарства, самостійно хазяйнуючий суб'єкт, що має права створювати філії, представництва, відділення й інші відособлені підрозділи.

 

2.Період існування підприємства включає такі етапи:
а) злиття, приєднання, виділення, перетворення;

б) формування, функціонування, ліквідація;

в) формування, організація, функціонування, реорганізація, ліквідація;

г) формування, планування, організація, мотивація, контроль, ліквідація.

3. Період існування підприємства включає такі етапи:
а) злиття, приєднання, виділення, перетворення;

б) формування, функціонування, ліквідація;

в) формування, організація, функціонування, реорганізація, ліквідація;

г) формування, планування, організація, мотивація, контроль, ліквідація.

4. Одним з періодів існування підприємства є:

а) планування;

б) ліквідація;

в) реструктуризація;

г) прогнозування.

5. Одним з видів форм власності підприємства є:

а) технологічні;

б) маркетингові;

в) кон’юнктурні;

г) приватні.

 

6. Юридичні особи підрозділяються на:

а) публічного права та юридичних осіб особистого права;

б) цивільного та особистого права;

в) публічного та адміністративного права;

г) сімейного та цивільного права.

 

7. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня:

а) державної реєстрації;

б) виготовлення печатки підприємства;

в) відкриття розрахункового рахунка;

г) укладання колективного договору.

8. Критерії, за якими в Україні підприємства поділяють на малі, середні, великі:

а)форма власності;

б)чисельність працюючих; рівень доходу підприємства;

в)галузева належність;

г)характер діяльності.

 

9. Відповідно до Господарського кодексу України до малих відносять підприємства, які:

а) мають чисельність працівників до 10 осіб та річний валовий дохід 250 тис. грн;

б) мають чисельність працівників не більше 50 осіб та рівень річного валового доходу не більше 70 млн. грн;

в) відносяться до будівництва з чисельністю працівників до 200 осіб;

г) відносяться до науки та наукового обслуговування з чисельністю працівників до 100 осіб.

 

10. До головної суб'єктивної цілі діяльності комерційних підприємств відноситься:

а) випуск конкурентноздатної продукції;

б) створення робочих місць;

в) отримання прибутку;

г) участь у формуванні місцевого і державного бюджетів.

 

11. Ознака, яка лежить в основі виділення підприємств добувної і обробляючої промисловості:

а) економічне призначення продукції, що випускається;

б) рівень концентрації;

в) організаційно-правова форма;

г) характер впливу на предмети праці.

 

12. Ознака, яка лежить в основі виділення материнських і дочірніх підприємств:

а) форма власності;

б) економічне призначення продукції, що випускається;

в) рівень концентрації;

г) цілісність і спів підлеглість.

 

13. Ознака, яка лежить в основі підрозділу промислових підприємств на групу «А» і групу «Б»:

а) форма власності;

б) економічне призначення продукції, що випускається;

в) рівень концентрації;

г) цілісність і спів підлеглість.

 

14. Ознака, яка лежить в основі підрозділу підприємств на унітарні і корпоративні:

а) форма власності;

б) економічне призначення продукції, що випускається;

в) рівень концентрації;

г) особливості формування статутного фонду.

 

15. Основними документами, що регулюють діяльність підприємства, є:
а) Господарський кодекс України, статут, колективний договір;

б) Статут, ліцензія, колективний договір;

в) ліцензія, патент, статут;

г) колективний договір, Господарський кодекс України, ліцензія;

 

16. Залежно від мети і характеру діяльності підприємства бувають:
а) комерційні, некомерційні;

б) невиробничі, виробничі;

в) некомерційні, невиробничі;

г) виробничі, некомерційні;

 

Документи, які підприємства розробляють самостійно

а) статут, ліцензія;

б) статут, колективний договір;

в) статут, патент;

г) колективний договір, господарський кодекс;

 

18. Відповідно до форм власності розрізняють підприємства:

а) державні колективні, приватні;

б) державні комерційні, приватні;

в) державні комерційні, малі;

г) колективні, приватні, корпоративні;

 

19. Згідно із Господарським кодексом України до унітарних підприємств належать:

а) підприємство засноване на власності об’єднань громадян;

б) кооперативне підприємство;

в) підприємство засноване на власності окремих організацій;

г) підприємство засноване на власності його засновника;

 

20. Підприємства поділяють на малі, середні, великі за такими критеріями:

а) обсяг виробництва продукції, форма власності;

б) чисельність працюючих, обсяг основних засобів;

в) чисельність працюючих, характер діяльності;

г) обсяг валового доходу від реалізації продукції, чисельність працюючих.

 

21. До групи промислових підприємств відносять:

а) машинобудівний завод, кондитерська фабрика, автопідприємство;

б) тракторобудівний завод, хлібзавод, м’ясокомбінат;

в) свиноферма, м’ясокомбінат, молокозавод;

г) машинобудівний завод, автопідприємство, будівельний комбінат.

22. Учасники товариства з повною відповідальністю відпо­відають за борги товариства:

а) у межах належних їм акцій;

б) у межах належних їм внесків;

в) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, крат­ному внеску;

г) усім належним їм майном.

 

23. Учасники ТОВ відповідають за борги товариства:

а) у межах належних їм акцій;

б) у межах належних їм внесків;

в) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску;

г)усім належним їм майном.

 

24. Види акціонерних товариств згідно з чинним українським законодавством:

а) відкриті, закриті;

б) приватні, публічні;

в) з обмеженою відповідальністю, з повною відповідальністю;

г) публічні, закриті.

25. Асоціації — це:

а) тимчасові об'єднання промислового і банківського капіталів у загальний статутний фонд для рішення загальних проектів;

б) статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгових організацій і т.д. на основі повної фінансової залежності від одного чи групи юридичних осіб;

в) об'єднання підприємств на основі володіння одним підприємством, організацією контрольними пакетами акцій ряду підприємств;

г) договірні об'єднання, створювані з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що входять до його складу.

 

26. Концерн – це:

а) форма об'єднання підприємств, при якій вони втрачають господарську і юридичну самостійність та діють по одному плану при централізації управління;

б) об'єднання підприємств з метою сумісної організації збутової та постачальної діяльності;

в) об'єднання промислових, сільськогосподарських підприємств та підприємств інших галузей, наукових організацій з банківською установою з метою забезпечення своєї виробничої, наукової, торгової діяльності банківським капіталом;

г) статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі на основі повної фінансової залежності від одного чи групи юридичних осіб.

27.Найбільш простою формою об'єднання підприємств є:
а) концерн;

б) корпорація;

в) асоціація;

г) холдинг.

28. Вид об’єднання підприємств згідно з чинним українським законодавством, у якому ступінь залежності підприємств від об’єднання є найменшим:

а) корпорація;

б) асоціація;

в) холдинг;

г) консорціум.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 234; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.173.214.227 (0.006 с.)