ТОП 10:

Брат урагану» Григорій Чупринка.Ґалаґан М. З моїх споминів (80-ті роки — до Світової війни). — Львів: Червона Калина, 1930. — I частина. — С. 61–65, 111, 141.

Ґалаґан М. З моїх споминів (Світова війна — розвал царату — українська революція). — Львів: Червона Калина, 1930. — II частина. — С. 178, 179.

Енциклопедія українознавства. — Львів, 2000. — Т. 10. — С. 3781.

Жулинський М. Метеор на обрії української поезії // Грицько Чупринка. Поезії. — Київ: Радянський письменник, 1991. — С. 10–13, 16.

 

Чигиринський отаман Юхим Ільченко.

Авторські польові дослідження Олександра Солодаря. — Записано від Чуба Луки Давидовича (1902 р. н.) в с. Полуднівці Чигиринського району. 1997 р.; від Ільченка Івана Івановича (1927 р. н.) в с. Рублівці Чигиринського району. 1997 р.

Архів Управління СБУ в Черкаській обл., спр.1083, т. 1, арк. 29–31 зв.

Героїзм і трагедія Холодного Яру. Збірник документів і матеріалів. — Київ: Незборима нація, 1996. — С.155, 164.

Горліс-Горський Ю. Холодний Яр. — Львів, 1992. — С. 46, 55, 57, 64, 65, 136, 163.

З листа редактору газети «Зоря комунізму» І. Приходьку від І. Воронова. 4 березня 1971 р., м. Москва. — Арк. 1–4, 6.

Коваль Р. Отамани Гайдамацького краю. 33 біографії. — Київ,1998 — С. 560.

Копія листа директора Інституту Громадянської війни І. Мінца від 3 жовтня 1937 року до Києва Начполітвідділу УП ВО НКВС УРСР бригадному комісару Шляхтенку.

Мироненко Г. Свідчать документи // Зоря комунізму. — 1992. — 7 серпня.

Отчет Екатеринославской губернской ЧК с 1.01.1920 по 1.11.1921. — Дніпропетровськ, 1994. — С. 148, 152.

ЧОДА. — Ф. Р. 3235, оп.1, спр. 3, арк. 64, 72.

 

Отаман Вовгура, начальник штабу Степової дивізії.

Кость Блакитний, отаман Степової дивізії. — Київ: Незборима нація, Просвіта, 1997. — С. 47, 57, 66–71.

Отчет Екатеринославской губернской ЧК с 1.01.1920. по 1.11.1921. — Укладач В. Ченцов. — Дніпропетровськ, 1994. — С. 137, 138, 143, 152, 153, 147, 163, 164.

Степовий Ю. В Херсонських степах. — Мюнхен: Культура, 1948. — С. 89.

 

Волинський отаман Лукаш Костюшко.

Коваль Р. Отаман святих і страшних. — Київ: в-во Просвіта, 2000. — С.185, 216, 219.

Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Бібліографічний довідник. — Київ, 1998. — С. 223.

 

Святий і страшний.

Гальчевський-Войнаровський Я. Проти червоних окупантів. — Краків: Українське видавництво, 1941. — Т. 1. — 204 с.

Гальчевський-Войнаровський Я. Проти червоних окупантів. — Краків — Львів: Українське видавництво, 1942. — Т. 2. — 162 с.

 

Невесела одіссея отамана Чорної Хмари.

Доценко О. Зимовий похід (6.XII.1919 — 6.V.1920). — Варшава: Український науковий інститут, 1932. — С. CXХХI, CXLIII, CXLIV, 205–208.

Зоренко Д. На партизанці // Другий зимовий похід. Листопадовий рейд. Базар. — Київ: Фундація ім. О. Ольжича, 1995. — С. 147, 148.

Іванис В. Стежками життя (спогади). — Новий Ульм, 1961. — Кн. IV. — С. 222, 224.

Реклю Е. Земля и люди. Всеобщая география. — СПб., 1898. — Кн. 1. — С. 139.

Чорний С. Сторінка з Другого зимового походу // Другий зимовий похід. Листопадовий рейд. Базар. — Київ: Фундація ім. О. Ольжича, 1995. — С. 145, 146.

Шанковський Л. На периферії Визвольної війни // Вісті комбатанта. — Торонто — Нью-Йорк, 1977. — Ч. 2 (88). — С. 65.

 

Адріян Марущенко-Богданівський, воїн та історик.

«Занапастили Божий рай» // Табор. — Каліш, 1928. — № 9. — С. 101–113.

Колянчук О. Увічнення нескорених. Українські військові меморіали 20 — 30-х рр. ХХ ст. у Польщі. — Львів, 2003. —С. 154.

Марущенко-Богданівський А. Матеріали до історії Лубенського імені запорозького полковника Максима Залізняка полку // За Державність. Матеріяли до Історії Війська Українського. — Каліш, 1935. — Збірник 5. — С. 209–226; Збірник 6. — Каліш, 1936. — С. 193–228; Збірник 7. — Варшава, 1937. — С. 213–225; Збірник 8. — Варшава, 1938. — С. 177–214; Збірник 9. — Варшава, 1939. — С. 206–225.

Марущенко-Богданівський А. На світанку (Уривок із щоденника ад’ютанта дивізії. 1920 р.) // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1930 рік. — Львів: Червона Калина, 1929. — С. 127–132.

Марущенко-Богданівський А. Передостанній бій Окремої Кінної Дивізії (1920) // Літопис Червоної Калини. — Львів: Червона Калина, 1929. — № 2. — С. 12–14.

Марущенко-Богданівський А. Українізація частин в російській армії (1917 р.) // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1935 рік. — Львів: Червона Калина, 1934. — С. 130–134.

Особиста справа Марущенка-Богданівського Адріяна. ЦДАВО, ф. 3795 с, оп. 1, спр. 1496, арк. 1–12.

 

Залізні не вмирають (біографія сотника Армії УНР Леоніда Романюка на тлі історії 3-ї Залізної стрілецької дивізії).

Антоненко-Давидович Б. На шляхах і роздоріжжях. Спогади. Невідомі твори. — Київ: Смолоскип, 1999. — С. 127, 128.

Вишнівський О. З історії 3-ї Залізної дивізії. // У 50-річчя Зимового походу Армії УНР. — Нью-Йорк, 1973. — С. 145, 146.

Гловінський Є. Бої під Крижополем 15 серпня — 1 вересня 1919 р. ЦДАВО, ф. 3795, оп. 5, спр. 78, арк. 579–581.

Другий зимовий похід. Листопадовий рейд. Базар. — Київ: Фундація ім. О. Ольжича, 1995. — С. 51, 85.

Задоянний В. Зимовий похід Дієвої Армії УНР в запілля ворога з 6.12.1919 до 6.5.1920. Його моральні і матеріальні бази // У 50-річчя Зимового походу Армії УНР. — Нью-Йорк, 1973. — С. 26.

Іванис В. Стежками життя (спогади). — Кн. V. — Новий Ульм, 1962. — С. 340, 341.

Коваль Р., Рог В., Стегній П. Рейд у вічність. — Київ: Діокор, 2001. — С. 13, 16, 18, 21, 24, 34, 37, 48, 51, 57, 61, 63, 67, 71, 75–77, 80, 83, 84, 96, 98, 99, 105, 108.

Колубаїв С. Спогад. ЦДАВО, ф. 3795, оп. 5, спр. 78, арк. 431 зв. — 434.

Константинів Ю. Спогад. ЦДАВО, ф. 3795, оп. 5, спр. 78, арк. 765–769.

Крат М. Перший зимовий похід Армії УНР // У 50-річчя Зимового походу Армії УНР. — Нью-Йорк, 1973. — С. 42.

Крат М. Різними шляхами (З нагоди ювілею Першого зимового походу) // У 50-річчя Зимового походу Армії УНР. — Нью-Йорк, 1973. — С. 136–138.

Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919–1939 р. — Київ: в-во ім. Олени Теліги, 1999. — С. 25, 26.

Омелянович-Павленко М. Зимовий похід (6.12.1919 — 6.5.1920 рр.) // У 50-річчя Зимового походу Армії УНР. — Нью-Йорк, 1973. — С. 68, 75, 77, 79.

Особиста справа студента Гловінського Євгена. ЦДАВО, ф. 3795 с, оп. 1, спр. 892, арк. 1–133.

Особиста справа студента Романюка Леоніда. ЦДАВО, ф. 3795 с, оп. 1, спр. 1854, арк. 10, 140–148.

Романюк Л. Від Бершаді до Чорториї (Напередодні Зимового походу) // Вісті комбатанта. — Торонто, 1972. — № 2. — С. 23–31.

Романюк Л. Генерал Павло Шандрук // Вісті комбатанта. — Торонто, 1980. — № 1 (105). — С. 68–71.

Романюк Л. Зимовий похід Армії УНР, 6 грудня 1919 — 6 травня 1920 // Альманах Українського народного союзу за рік 1984. — Джерсі-Сіті; Нью-Йорк, 1984. — С. 71, 72.

Романюк Л. Ті, що робили Українську Національну Революцію (Спогади) // «Яка краса: Відродження країни!»: Альманах Українського Братського Союзу: У 60-річчя Української Національної революції. — Скрентон, 1979. — С. 98–119.

Стерчо П. Карпато-українська держава. До історії Визвольної боротьби карпатських українців у 1919–1939 роках. Репринтне видання. — Львів: За вільну Україну, 1994. — С. 69, 88, 129, 130, 135.

Удовиченко О. Третя залізна дивізія. — Нью-Йорк: Червона Калина, 1982. — Т. 2. — С. 6, 10, 11, 30, 34, 47, 48, 100, 194, 195, 197, 200, 201, 206, 208.

Удовиченко О. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил. 1917–1921. — Київ: Україна, 1995. — С. 6.

Штефан А. За правду і волю. Спомини і дещо з історії Карпатської України. Друга книга. — Торонто: Пробоєм, 1981. — С. 185, 348, 349, 362.

 

Роль «Кобзаря» в долі Олександра Пителя.

ПИТЕЛЬ Олександр (26.8.1892, с. Розваги Золочівського пов., Галичина — після 29.6.1928). Громадсько-політичний діяч, повстанець, інженер-економіст; діловод (липень 1917) та секретар (з вересня 1917) Київської губерніальної ради, помічник діловода і діловод Державного комітету з товарообміну з Центральними державами (1918), діловод Департаменту зовнішнього торгу і промисловості (до 31.1.1919), урядовець для особливих доручень при голові Ради міністрів УНР (з 1.2.1919), в. о. директора особливої канцелярії голови Ради міністрів (1920), професорський стипендіат Української господарської академії (29.6.1928).

Закінчив чотири класи української гімназії в Тернополі та п’ятий клас Золочівської гімназії. Навчався рік у Крехівському ліцеї отців Василіан. Організатор Української громади в Саратові (1917). Навчався на юридичному факультеті Українського державного університету (1918). Учасник повстання проти червоних у загоні отамана Івана Голуба на Поділлі (Немирівщині, Брацлавщині та Гайсинщині). Учасник невдалих переговорів уряду УНР (голова делегації Сергій Остапенко) з Антантою в Одесі. Закінчив економічно-кооперативний факультет УГА (31.5.1927). Знав німецьку, польську, російську і французьку (почасти) мови. Спогад «Зі споминів в 1914 р.» написав 28 січня 1923 р.

Особиста справа студента Пителя Олександра. ЦДАВО, ф. 3795 с, оп. 1, спр. 1750, арк. 1 — 56.

Питель О. Зі споминів в 1914 р. ЦДАВО, ф. 3795, оп. 5, спр. 78, арк. 701–715 зв.

Списки та анкети академії та студентів-стипендіатів. ЦДАВО, ф. 3795, оп. 1, спр. 50, арк. 130.

 

Повстанець Микола Малашко.

Анкети та списки студентів, бажаючих одержати роботу. ЦДАВО, ф. 3795 с, оп. 5, спр. 516, арк. 98.

Коваль Р. Отамани Гайдамацького краю: 33 біографії. — Київ: Правда Ярославичів, 1998. — С. 307, 309.

Малашко М. Анархісти. ЦДАВО, ф. 3795, оп. 5, спр, арк. 102–103 зв.

Особиста справа Миколи Малашка. ЦДАВО, ф. 3795 с, оп. 1, спр. 1470, арк. 1–11.

Справа професорського стипендіата М. Малашка. ЦДАВО, ф. 3795 с, оп. 1, спр. 603, арк. 1–18.

 

Подільський отаман Хмара.

В. М. Бандит Хмара перед радянським судом // Червоний край. — 1924. — 5 листопада.

Гальчевський Я. Відповідь командира повстанського загону сотника Гальчевського на ноту повноважного представника УСРР. ЦДАВО України, ф. 1092, оп. 5, спр. 17, арк. 42–47.

Гальчевський-Войнаровський Я. Проти червоних окупантів. — Краків: Українське видавництво, 1941. — Т. 1. — 204 с.

Гальчевський-Войнаровський Я. Проти червоних окупантів. — Краків — Львів: Українське видавництво, 1942. — Т. 2. — 162 с.

Горліс-Горський Ю. Отаман Хмара. З таємниць ҐПУ. — Нью-Йорк: Говерля, 1973. — С. 10, 11, 17, 18, 23, 34, 35, 44, 46, 55–60, 73.

Горліс-Горський Ю. Спогади. У ворожому таборі. В казематах ҐПУ. — Нью-Йорк: Говерля, 1977. — С. 125, 126.

ДАВО, ф. Р — 925, оп. 8, спр. 29, арк. 22 зв., арк. 23, 23 зв.

ДАВО, ф. Р — 925, оп. 8, спр. 81, арк. 281.

ДАВО, ф. Р — 925, оп. 8, спр. 85, арк. 58, 233.

ДАВО, ф. Р — 925, оп. 8, спр. 86, арк. 80, 82, 94.

ДА СБУ, арх. 5455, т. 1, арк. 1 — 441.

ДА СБУ, арх. 5455, т. 2, арк. 1 — 413 зв.

Д. С. Бандит Хмара перед радянським судом. — Червоний край. — 1924. — 4 листопада.

Д. С. Справа бандита Хмари. — Червоний край. — 1924. — 1 листопада.

Завальнюк К. Лицарі волі. Повстанський рух на Поділлі у персоналіях (20-ті роки ХХ ст.). — Вінниця: Логос. 2000. — С. 225–233.

Коваль Р. Отаман святих і страшних. — Київ, 2000. — С. 147–151, 215, 217, 218, 221, 222.

Румен В. Лист до Романа Коваля з с. Прилужного Летичівського району Хмельницької обл. — 2000.

Трильовський В. Польське військо, як союзна армія, на Україні. ЦДАВО, ф. 3795, оп. 5, спр. 78, арк. 660–661 зв.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.51.33 (0.012 с.)