Структура видаткових статей державного бюджету. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура видаткових статей державного бюджету.Видатки показують напрямки і цілі бюджетних асигнувань уряду.

1. Видатки по державному управлінню.

2. Видатки на утримання збройних сил країни.

3. Видатки на господарську діяльність держави.

4. Видатки на соціальні цілі (соціальне забезпечення, охорона здоров’я, освіта, наука).

5. Видатки на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

6. Виплата відсотків по державному боргу.

Співвідношення між статтями видатків змінюється в залежності від цілей державної політики.

Доходні статті бюджету.

1. Формуються за рахунок податків, що стягуються як центральними, так і місцевими органами влади.

2. Формуються за рахунок надходжень з позабюджетних і цільових фондів (фонд зайнятості, соціальне страхування, пенсійний фонд, інноваційний фонд).

3. Формується за рахунок державних позик.

Основна частина доходів бюджету забезпечується за рахунок податків.

Податки – це фінансові відносини між державою та платником податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій.

Об’єктом оподаткування є: дохід (прибуток) підприємств та населення; майно (нерухоме і рухоме).

Податки поділяються на:

· прямі податки;

· непрямі податки.


Прямі податки – це податки, які вилучаються безпосередньо у одержувачів доходів (прибутків), у власників майна.

Непрямі податки – це податки, які вилучаються із сфери реалізації або споживання товарів та послуг, тобто перекладаються на споживача продукції.

Податкова ставка – це законодавчо встановлений розмір податку на одиницю оподаткування (доходу, майна).

Середня податкова ставка – це відношення суми податків до величини доходу (прибутку), який оподатковується.

де – середня ставка оподаткування;

– величина податкових надходжень;

– дохід.

Ставки податків за ознакою співвідношення між ставкою податку і доходами класифікуються:

· ставка прогресивного оподаткування;

· тверді (фіксовані) ставки;

· ставка пропорційного оподаткування.

Прогресивні ставки – це ставки, розмір яких збільшується чи зменшується при збільшенні чи зменшенні доходу.

Тверді (фіксовані) ставки – це ставки, що встановлюються на об’єкти оподаткування незалежно від їхньої вартості.

Пропорційні ставки – це відсоток податкових відрахувань, який не змінюється від розміру доходу.

Підвищення податків знижує пропозицію праці, капіталу і зменшує заощадження.

Зниження податків сприяє економічному зростанню у довгостроковій перспективі і зниженню темпів інфляції. Інфляція зменшується внаслідок того, що стимулювання виробництва дає можливість виробляти додаткові товари, які покривають грошову масу.


Крива Лаффера – описує залежність доходів держави від рівня податків і виявляє таку податкову ставку (від 0 до 100%), при якій податкові надходження до бюджету досягають максимуму (рис. 11.1.)

 
 

 

 

 


Рис. 11.1. Крива Лаффера

 

Якщо ставка оподаткування дорівнює 0, то держава не отримує податки. Підвищення ставки податків від 0% до певного рівня (точка А), супроводжується збільшенням податкових надходжень до бюджету.

Але подальше збільшення податкового навантаження шляхом збільшення сумарної ставки податків tm(Y) скорочує виробництво і зменшує сукупні доходи – джерела податкової бази. За таких умов відкрита приватна економічна діяльність втрачає сенс, економіка стає «тіньовою», а держава залишається без доходів.

Проте на практиці буває важко визначити – чи знаходиться економіка у точці А на кривій Лаффера.

Якщо економіка знаходиться у точці (m), то зниження податкових ставок дійсно може збільшити податкові надходження.

А якщо економіка знаходиться у точці (n), то можливе подальше зростання податкових ставок для подолання дефіциту бюджету.

Таблиця 11.1

Частка доходів та видатків зведеного бюджету України у ВВП

за період 2002–2008 рр.

 

Показники Од. виміру Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП) млн. грн
Доходи державного бюджету млн. грн 61954,3 75286,8 91579,4 134183,2 171811,5
Витрати державного бюджету млн. грн 60318,9 75792,5 102538,4 141989,5 175512,2
Частка доходів зведеного бюджету у ВВП % 27,4 28,2 26,5 30,4 31,9 30,5 31,4
Частка витрат зведеного бюджету у ВВП % 26,7 28,4 29,7 32,2 32,6 31,5 32,9
Дефіцит (профіцит) зведеного державного доходу млн. грн 1635,4 -505,7 -11009,0 -7806,3 -3700,7 -7702 -14124

 

Розмір частки доходів і витрат зведеного бюджету України у ВВП відповідно зростали з 2002–2008 рр. по доходах на 4,0%, по витратах – на 6,8%.

Дефіцит зведеного бюджету коливався від 0,2% у 2003 р. до 4,5% – у 2008 р. Дефіцит по міжнародних стандартах не повинен перевищувати 2%.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 209; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.008 с.)