Механізм функціонування грошового ринку. Крива LM, графік Хікса-Хансена для ринку грошей та цінних паперів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Механізм функціонування грошового ринку. Крива LM, графік Хікса-Хансена для ринку грошей та цінних паперівМодель грошового ринку об’єднує попит і пропозицію грошей. У короткостроковому періоді рівень цін розглядається як фіксована величина, а пропозиція грошей контролюється ЦБ і є фіксованою на рівні . Реальна пропозиція грошей є фіксованою на рівні і на графіку може бути подана прямою . Попит на гроші розглядається як зворотна функція від ставки відсотка (для заданого рівня доходу, при незмінному рівні цін номінальна і реальна ставки відсотка рівні). У точці рівноваги попит на гроші дорівнює їх пропозиції.

 
 

 


 


Рис. 5.4. Рівновага на грошовому ринку

 

Рухома відсоткова ставка тримає у рівновазі грошовий ринок. Рівновага можлива тому, що економічні агенти змінюють структуру своїх грошових активів залежно від руху відсоткової ставки. Так, якщо (r) висока, то пропозиція грошей перевищить попит на них. Економічні агенти, у яких накопичились наявні гроші, будуть намагатися позбутися їх шляхом придбання інших видів фінансових активів: акцій, облігацій, термінових вкладів. Висока відсоткова ставка відповідає низькому курсу облігацій, тому вигідно купувати дешеві облігації у розрахунку на дохід від зростання їх курсу у майбутньому, у результаті відбувається зниження (r). Банки в умовах перевищення пропозиції грошей над попитом почнуть знижувати відсоткові ставки.

Поступово через зміну економічними агентами структури своїх активів і зниження банками своїх відсоткових ставок рівновага на ринку відновиться. При низькій відсотковій ставці процеси на ринку будуть проходити у зворотному напрямку.

Коливання рівноважних значень відсоткової ставки і грошової маси можуть бути пов’язані зі зміною екзогенних величин грошового ринку: рівень доходу, пропозиція грошей. Графічно це може бути проілюструвано – зсувом кривих попиту і пропозиції грошей.

 

 

                           
 
r  
 
   
       
 
 
 
     
 
 
         
 
 


           
   
 
   
 
r2  
 
 
r1  
 

 

 


Рис. 5.5. Вплив зміни грошової маси на відсоткову ставку

 

Так, зміна рівня доходу у бік збільшення (рис. 5.5.) збільшує попит на гроші (зсув вправо кривої попиту на гроші ) і збільшує ставку відсотка від r1 до r2. Скорочення пропозиції грошей веде до зростання відсоткової ставки.

Крива Хікса-Хансена для ринку грошей та цінних паперів. За кейнсіанською концепцією, при даній грошовій базі функції попиту на гроші () та пропозиції грошей () є функціями від доходу () та реальної ставки відсотка (і). Таким чином, умови рівноваги на грошовому ринку відзначаються одним рівнянням з двома невідомими () та (і). Це означає, що існує множина пар () та (і), які є розв’язком даного рівняння.

Сукупність парних значень національного доходу () та ставки відсотка (r) за яких встановлюється рівновага на ринку грошей, утворює «грошову лінію» LM. Математичну залежність відсоткової ставки від доходу можна вивести на базі рівняння грошового ринку:

 

Якщо це рівняння розв’язати відносно відсоткової ставки, то отримаємо функцію кривої LM:

Нахил кривої LM залежить від коефіцієнта який відображає ступінь залежності відсоткової ставки від доходу. Якщо, велике, то незначне збільшення доходу зумовлює велике зростання відсоткової ставки. За цих умов крива LM є крутою. Якщо мале, то велике збільшення доходу викликає незначне зростання відсоткової ставки. За цих умов крива LM є пологою, тобто тяжіє до горизонтальної лінії.

Побудуємо графік LM за умови, що грошова пропозиція не залежать від ставки відсотка (і).

У ІІ квадраті будуємо графік функції попиту на гроші як активи .

Умови побудови графіка:

1) При і=max, попит на гроші як активи наближаємо до 0.

2) При (ліквідна пастка). Попит на гроші як активи необмежено зростає.

 

II
i

 


LM

 


 

 


 


M
Y

 


 

 

 
 
I

 


IV
III
M

 

Рис. 5.6. Крива LM за умови, що грошова пропозиція і попит не залежать від ставки відсотка

 

У IV квадраті зображено функцію трансакційного попиту

У ІІІ квадраті побудована лінії MM яка показує як задана грошова база розподіляється на попит на гроші для здійснення угод та попит на гроші як активи.

На основі побудованих ліній у ІІ,ІІІ,IV квадратах визначається множина комбінацій () та (і), яка відповідає рівновазі на ринку грошей і, таким чином, отримуємо лінію LM у І квадраті.

i  
i0  
M0  
LM  
Y0  
На графіку 5.7. зображена крива Хікса-Хансена для ринку грошей та цінних паперів – «грошова» крива LM.

 

 

       
 
   
 


Y

Рис. 5.7. Грошова крива LM

M0 –точка рівноваги;

i0 –рівноважний відсоток;

Y0 –рівноважний обсяг виробництва;

–ліквідна пастка.

Конфігурація лінії LM дозволяє виділити на ній три відрізки:

1) відрізок паралельний осі абсцис, який відповідає «ліквідній пастці» та асиметрично наближається до неї – кейнсіанський відрізок;

2) відрізок з додатковим нахилом – проміжний відрізок;

3) перпендикулярний до осі абсцис – класичний відрізок.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 283; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.019 с.)