Пропозиція грошей. Грошові та депозитні мультиплікатори 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пропозиція грошей. Грошові та депозитні мультиплікаториПропозиція грошей у першу чергу залежить від Центрального банку який володіє монопольним правом на первинну емісію грошей. Результатом останньої є приріст грошової бази, яка визначається за формулою:

 

де MB – грошова база;

C – готівка;

BR – банківські резерви.

Грошова база – це готівка поза банківською системою, а також резерви комерційних банків, які зберігаються в Центральному банку (ЦБ). Готівка є частиною пропозиції грошей, тоді як банківські резерви впливають на здатність банків створювати вторинну емісію грошей. Пропозиція грошей MS суттєво відрізняється від грошової бази:

по-перше, має інший склад – вона є сумою готівки і депозитів:

 

MS =C + D,

де MSпропозиція грошей;

D – депозити;

по-друге, пропозиція грошей перевищує грошову базу. Це пояснюється мультиплікаційним ефектом примноження грошової бази.

 

MS=MB × mm,

де mmгрошовий мультиплікатор.

Грошовий мультиплікатор (mm) – це відношення пропозиції грошей до грошової бази:

Грошовий мультиплікатор визначається за такою формулою:

 

 

Розділимо на D чисельник і знаменник та отримаємо:

 

де депозитний мультиплікатор;

= норма банківського резерву.

Величина залежить від вкладів населення, а залежить від норми банківських резервів, встановлених ЦБ і від величини надлишкових резервів, які комерційні банки можуть тримати понад необхідну суму резервів. Тепер пропозицію грошей можна подати:


 

= .

 

Таким чином, пропозиція грошей прямопропорційне грошовій базі ( ) і грошовому мультиплікатору. Грошовий мультиплікатор показує як змінюється пропозиція грошей при збільшенні грошової бази. Збільшення депозитного мультиплікатора і норми резервів зменшує грошовий мультиплікатор. Щоб показати, як банківська система здійснює мультиплікацію грошової бази, звернемося до табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Мультиплікація грошової бази

 

Банки ΔC (cr×ΔD) ΔD (ΔMB(1+cr)) ΔBR (rr×ΔD) ΔL (ΔD-ΔBR) ΔMS (ΔC + ΔD)
Банк 1
Банк 2
Банк 3
Усього

 

Припустимо, що Центральний банк скупив у домогосподарств державні облігації на 3 млн. грн. Це і є первинною емісією грошей або приріст грошової бази. Припустимо, що =0,3, а =0,2. Первинна емісія грошей розподіляється у такий спосіб: спочатку домогосподарства частину своїх коштів перетворять на готівку згідно з її коефіцієнтом (cr×ΔD). Решту грошей вони покладуть на депозит банку 1. Первинний розподіл приросту грошової бази матиме такий вигляд:


 

ΔMB = cr × ΔD + ΔD = ΔD(1 + cr);

;

ΔC = cr × ΔD = 0,3 × 2308000 = 692400.

Отже, банк 1 розпоряджується депозитами на суму 2308000 грн. З цієї суми він здійснює відрахування в резерви за формулою:

 

ΔBR = ΔD × rr = 461400 грн.

Отже, банк 1 має можливість надати позику на 1846200 грн.

Наведений розподіл приросту грошової бази відображає лише перший етап мультиплікаційного процесу. Надалі позичальники банку 1 перекажуть свої кошти за вирахуванням готівки на депозит банку 2, який розподілить їх між резервами і позиками. Потім позичальники банку 2 та інші банки у такий самий спосіб виконають послідовно такі самі операції до певної межі, яка обчислюється методом нескінченної спадної геометричної прогресії. За даними табл. 5.2. загальний приріст готівки і депозитів є таким: готівка збільшується на 1800000 грн., а депозити – 6000000 грн. Тому = 7800000 грн. (6000000+1800000). Приріст пропозиції грошей можна визначити і в інший спосіб:

ΔD = ;

;

ΔD = грн.;

ΔC = = 1800000 грн.;

ΔL = ΔD (1 – rr) = 4800000 грн.

Центральний банк може контролювати пропозицію грошей впливом на грошову базу шляхом зміни зобов’язань перед населенням і банківською системою (впливом на величину наявних грошей і резервів). Друга можливість – це зміна пропозиції грошей через процес мультиплікації у системі комерційних банків.

Таблиця 5.3

Приріст пропозиції грошей за рахунок емісії Національного банку і здійснення мультиплікації грошової бази комерційними банками України за період 2000–2006 рр.

 

Показники Од. виміру Роки
Готівка (С) млн. грн
Депозити (D) млн. Грн
Грошова база (MB) млн. Грн
Резервування коштів банків у НБУ (BR) млн. грн
Норматив резервування (rr) коеф-т 0,15 0,14 0,12 0,12 0,07 0,08 0,05
Депозитний мультиплікатор (cr) коеф-т 0,65 0,74 0,68 0,53 0,53 0,45 0,40
Грошова маса (MS) млн. грн
Грошовий мультиплікатор (mm) коеф-т 2,32 2,16 2,25 2,25 2,68 2,90 3,22

 

Взаємозв’язок нормативу резервів депозитного мультиплікатора з грошовим мультиплікатором поданий у табл. 5.3. При зменшенні депозитного мультиплікатора і норми резерву з 0,65 і відповідно 0,15 у 2000 році до 0,4 і відповідно до 0,05 у 2006 році грошовий мультиплікатор збільшився з 2,32 до 3,22, що позитивно вплинуло на зростання грошової маси в Україні.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 277; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.26.60 (0.007 с.)