Стаття 114. Службові приміщення митних органів у портах, міжнародних аеропортах і на прикордонних залізничних станціяхМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 114. Службові приміщення митних органів у портах, міжнародних аеропортах і на прикордонних залізничних станціях 

Адміністрація морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій на договірних засадах забезпечує митні органи необхідними службовими приміщеннями, обладнанням, засобами зв'язку та створює належні умови для здійснення ними митних процедур.

Перелік приміщень та вимоги до них визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи і центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту України відповідно до обсягу та характеру міжнародних перевезень.

 

Пропуск осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна закордонного прямування здійснюється в пункті пропуску через державний кордон України, що знаходиться на ділянці місцевості або частини території прикордонної залізничної, автомобільної станції, морського, річкового порту, аеропорту з комплексом будівель, споруд та інженерно-технічних засобів,

Пункти пропуску обладнуються інформаційними табло, державною символікою, дорожніми знаками, світлофорами, огорожою, дорожньою розміткою та іншими пристосуваннями, неохідними для виконання контрольними підрозділамипокладених на них функцій і забезпечення безпеки людей.

У пунктах пропуску для проведення контролю небезпечних вантажів виділяється спеціальні маршрути руху, місця стоянки і місця відстою автотранспортних засобів, літаків та суден, що перевозять такий вантаж, і причали, інженерні та фартифікаційні характеристики якихдають змогу виключати у разі аварійної ситуації можливість створення загрози життю людей та навколишньому природному середовищу.

Інженерний захист території пунктів пропуску від небезпечних геологічних процесів, затоплення та підтоплення повинен бути комплексним і забазпечувати можливість безперервної робоити пунктів пропуску за будь-яких погодних умов.

Пункти пропуску обов’язково обладнується дублюючою автономною системою енергопостачання.

Будівлі, споруди, інженерно-технічні засоби перебувають на балансі морських та річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій, автомобільні пункти пропуску - на балансі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

Адміністрація морських і річкових портів міжнародних аеропортів прикордонних залізничких станцій відповідно до обсягів та характеру міжнародних перевезен на договірних засадах забезпечує митні органи необхідними службовими приміщеннями, обладнанням, засобами зв’язку з метою створення належних умов для здійснення митних процедур.

Спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в галузі митної справи разом з центральним органами виконавчої влади в галузі транспорту визначено перелік приміщень, а також вимоги, які ставляться до них.

 

 

Стаття 115. Митні процедури щодо запасів для споживання

 

Під запасами, призначеними для споживання, розуміються:

1) товари, призначені для споживання пасажирами та екіпажем на борту суден, літаків, у поїздах, інших транспортних засобах, незалежно від того, продаються ці товари чи ні;

2) товари, включаючи паливно-мастильні матеріали, необхідні для експлуатації та технічного обслуговування суден, літаків, засобів залізничного та іншого транспорту, у тому числі придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії або для здійснення необхідного поточного ремонту цих транспортних засобів;

Товари, призначені для матеріально-технічного постачання та спорядження, паливно-мастильні матеріали, сировина для промислової переробки, продовольство, інші товари, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами суден, які здійснюють морський промисел.

Запаси, призначені для споживання, що переміщуються на суднах, літаках, засобах залізничного та іншого транспорту через митний кордон України в обсягах, що визначаються на підставі встановлених Кабінетом Міністрів України норм споживання та з урахуванням тривалості рейсу, підлягають митному оформленню в безліцензійному порядку без декларування та сплати податків і зборів (крім випадків, передбачених цим Кодексом), а понад зазначені норми - у загальному порядку відповідно до заявленого митного режиму.

 

Термін "запаси, призначені для споживання" ( далі - запаси споживання) уживається в такому значенні:

-товари та інші предмети, призначені для споживання пасажирами й екіпажем на борту повітряних суден, залізничному транспорті та рейсовому автотранспорті, незалежно від того, продаються вони чи ні;

-товари та інші предмети, включаючи пально-мастильні матеріали, потрібні для експлуатації та технічного обслуговування повітряних суден, залізничного транспорту й рейсового автотранспорту;

-товари та інші предмети, призначені для матеріально-технічного постачання й спорядження, пально- мастильні матеріали, сировина для промислової переробки, продовольство, інші предмети, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності суден українськими власниками цих суден (судновласниками) або судновими агентами.

Запаси, призначені для споживання, що переміщуються на суднах, літаках, засобах залізничного та іншого транспорту через митний кордон України в обсягах, що визначаються на підставі норм споживання, необхідного для забазпечення безробітної експлуатації та технічного обслуговування транспортних засобів перевізників, з урахуванням вантажопідйомності та пасажиромісткості цих засобів, тривалості рейсу та перебування на митній теритоії України.

Норми споживання, неохідні для забезпечення експлуатації різних типів автомобільних транспортних засобів, морських та повітряних суден визначаються Міністерством транспорту України та затверджуються Кабінетом Міністрів країни.

Обсяги товарів, призначених для матеріально-технічного постачання та спорядження, пально-астильнх матеріалів, сировинидля промислової переробки, продовольства, інших товарів, що вивозяться за межі митної території України для забазпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами суден, які здійснюють морський промисел, визначаються Мінтрансом України з урахуванням потреби забезпечення безперебійної експлуатації та технічного обслуговування суден, їх вантажопідйомності, тривалості рейсу і типу суден і зазначаються в дозвільному документі, що видається Міністерством транспорту України.

Перелік продовольчих і промислових товарів, тютюнових та алкогольних виробів, пально-мастильних матеріалів та іншого суднового постачання, що перебувають на повітряному чи морському судні в момент прибуття або вибуття в порт чи аеропорт фінансується в списку суднових запасів, який подається посадовим особам митних органів в двох примірниках для здійснення митного контролю та митного оформлення.

Вразі переміщення запасів, призначених для споживання в обсягах, що не перевищують встановлених норм підлягають митному оформленню без заповнення ВМД та сплати податківізборів, коли зазаначені норми перевищуються, оформлення проводиться у загальному порядку відповідно до заявленого митного режиму.

Підлягають обов'язковому декларуванню продукти харчування та безалкогольні напої, вина, лікерні, коньячні, горілчані вироби, що переміщуються через митний кордон України у вагонах -ресторанах поїздів міжнародного сполучення.

Алкогольні напої та тютюнові вироби, що переміщуються у вагонах ресторанах, пропускаються через митний кордон України за умови сплати усіх належних податків і зборів.

Митне оформлення запасів споживання, що поставляються на українські транспортні засоби, здійснюються з поданням ВМД, заповненої згідно з Порядком заповнення граф вантажної митної декларації вадповідно до митних режимів, затвердженого Наказом Державної митної служби України від 30.06.98 № 380 ( у редакції наказу Державної митної служби України від 14.10.02 № 555), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2002р, за № 860.7148 без поставлення її на контроль і з використанням замість додаткових аркушів ВМД форми МД-3 (або формулярів-специфікацій форми МД-8) специфікацій довільної форми, у яких обов'язково зазначаються номер за порядком та найменування запасів споживання, чотиризначний код товарної позиції згідно з Українською класифікацією товарів зовнішекономічної діяльності, їх кількість і вартість. Специфікації довільної форми обов’язково засвідчуються печаткою підприємства, що декларує ці товари.

Заповнення деклараціі при митному оформленні запасів споживання, що поставляються на іноземні або орендовані (зафрахтовані) іноземними суб’ектами зовнішньоекономічноі діяльності транспортні засоби,проводяться відповідно до митного режиму експорту. При цьому у першому підрозділі графи №1 (тип деклараціі) зазначаеться код напрямку переміщення товарів "ЕКСПОРТ-ЕК". У другому підрозділі проставляеться код митного режиму:при постачанні запасів споживання на украінські транспортні засоби-"31",на іноземні або орендовані(зафрахтовані)іноземними суб’ектами зовнішньо-економічноі діяльності транспортні засоби-"10". У третьому підрозділі проставляеться код особливості операціі(запасів,призначених для споживання)-"ЗС".

В графі 2 "Відправник" при митному оформленні запасів споживання,що поставляються на іноземні або орендовані (зафрахтовані) іноземними суб’ектами зовнішньоекономічноі діяльності транспортні засоби,у графі зазначаються відомості про особу,яка передае товари власнику (володільцю) транспортного засобу за договором (контрактом).

Якщо постачання проводиться украінським власником (володільцем) транспортного засобу, то в графі зазначаються відомості про власника (володільця) цього транспортного засобу.

У графі 8 "Одержувач/імпортер" наводяться відомості про власника (володільця) транспортного засобу та відомості про транспортний засіб у тому числі назва судна, бортовий номер повітряного судна тощо.

 

Стаття 116. Пропуск спеціального обладнання, що ввозиться (вивозиться) разом з транспортними засобами

 

Спеціальне обладнання, призначене для навантаження, вивантаження, захисту і зберігання вантажу, яке переміщується разом з транспортним засобом через митний кордон України, підлягає пропуску у тому ж порядку, що і транспортний засіб, за умови використання такого обладнання за призначенням та зворотного вивезення (ввезення) разом з цим транспортним засобом.

 

Для мiжнародних перевезень характерна дуже велика рiзномаанiтнiсть вантажiв,якi вiдрiзняються за своiми розмiрами i конструкцiями (великоваговi i негабаритнi вантажi), швидкопсуючi вантажi (продукти харчування,сировина тваринного походження, продукти морського промислу тощо), сипучi вантажi (вугiлля, руда, зерно, пiсок тощо), рiдкi вантажi (нафта i нафтопродукти, рослинна олiя, прiсна вода тощо), для перемiщення яких необхiдно дотримуватись вiдповiдних умов iх зберiгання, транспортування, навантаження та вивантаження.

Як правило, цi вантажi перемiщуються через митний кордон Украiни спецiальними транспортними засобами, на якi встановлено обладнання, що призначене для навантаження,вивантаження, захисту i зберiгання цих вантажiв.

Пiд обладнанням слiд розумiти, що це якiсь технiчнi споруди, механiзми, насоси, приводи i таке iнше.

Наприклад, при перемiщеннi продуктiв харчування, м’яса, м’ясопродуктiв, риби та рибопродуктiв тощо необхiдно дотримуватись вiдповiдних теплових режимiв, а це можливо лише з встановленням холодильного обладнання на транспортних засобах. Для цього i використовуються рефрижераторнi судна, рефрижераторнi секцii (при залiзничних перевезеннях) та причiпи-рефрижератори (при автотранспортних перевезеннях).

При морських перевезеннях широко розповсюджено такий вид суден як лiхтеровози,якi як контейнери використовують несамохiднi баржi-лiхтери. Такi плавучi контейнери в порту вiдправлення приймають на борт лiхтеровоза з води вантаж i у порту призначення вивантажують його знов на воду. Для навантаження i вивантаження лiхтерiв судно обладнане великоваговими стрiлами i кранами вантажопiдйомнiстю до 300 тонн.

Для перевезення рiдких вантажiв: нафти i нафтопродуктiв, рослинноi олii, прiсноi води, вина тощо служать танкери,якi обладнанi рiзними установками для навантаження i вивантаження.

Морськi пороми забезпечують перевезення через протоки i моря поiздiвта автомашин разом з пасажирами i вантажем. Крiм них використовуються залiзничнопасажирськi пороми i судна змiшаного типу,придначенi для перевезення залiзничних вагонiв,автомашин i пасажирiв одночасно.

Дiя ст.116 Митного Кодексу Украiни поширюється виключно на спецiальне обладнання,яке перемiщуеться разом з транспортним засобом.

Власниками таких транспортних засобiв виступають як резиденти так i нерезиденти.

Умовами пропуску спецiального обладнання являються:

-використання такого обладнання за призначенням;

-обов”язкове зворотне вивезення(ввезення) цього обладнання разам з транспортним засобом.

 

 

Стаття 117. Пропуск запасних частин та обладнання для ремонту транспортних засобів

 

Запасні частини та обладнання, призначені для використання в процесі ремонту чи технічного обслуговування транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію України або тимчасово вивезених з неї, можуть ввозитися (вивозитися) під зобов'язання про їх зворотне вивезення (ввезення) без справляння податків і зборів. Митний орган, що здійснює пропуск таких запасних частин та обладнання, може застосовувати заходи гарантування, зазначені у статті 211 цього Кодексу.

Замінені запасні частини та обладнання можуть не вивозитися за межі митної території України (не ввозитися на неї), а з дозволу митного органу:

бути пред'явлені митному органу та оформлені для вільного обігу на митній території України (за її межами);Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.015 с.)