Порядок оскарження анулювання дозволу власником складу тимчасового зберігання визначається законом.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок оскарження анулювання дозволу власником складу тимчасового зберігання визначається законом. 

Влаcником СТЗ може стати будь-який суб’єкт господарської діяльності (для складів відкритого типу – обов’язкова наявність у суб’єкта ліцензії на право здійснення митної брокерської або діяльності митного перевізника), у власності, володінні або користуванні якого є приміщення, резервуари або майданчики, що відповідають встановленим Держмитслужбою вимогам (див. коментар до ст. 104 Митного кодексу).

Особа, яка має намір використовувати приміщення, резервуар або майданчик як СТЗ, подає до регіональної митниці (митниці), у зоні діяльності якої розташований склад, заяву на отримання Дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання (далі – Дозвіл).

До заяви додаються:

- економічне обґрунтування доцільності організації СТЗ,

- нотаріально завірені копії установчих і реєстраційних документів особи, яка подає заяву на отримання Дозволу (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію тощо);

- копія ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності або діяльності митного перевізника;

- документи, що підтверджують право власності, володіння або користування приміщенням, резервуаром, майданчиком;

- плани приміщень, резервуарів, майданчиків, призначених для СТЗ, з позначенням приміщень для посадових осіб митного органу;

- плани (схеми) охоронної та протипожежної сигналізації;

- технологічна схема функціонування засобів контролю та обліку (для складів, призначених для зберігання наливних і насипних товарів).

 

При розгляді заяви митні органи здійснюють, у тому числі, огляд територій і приміщень, на яких передбачаено функціонування СТЗ. Для фіксування використовується Акт результатів огляду, передбачений статтею 61 Митного кодексу України.

У позитивному випадку розгляду заявнику видається Дозвіл (малюнок 14.1). Термін дії Дозволу не може перевищувати 3 роки. Дозвіл видається на безоплатній основі.

Регіональна митниця (митниця) може відмовити у видачі Дозволу, якщо:

- приміщення складу та умови для зберігання товарів не відповідають нормам, установленим відповідними державними стандартами;

- документи, що додатково вимагаються у власника складу митним органом й необхідні для видачі Дозволу, не надійшли в строк, установлений для розгляду заяви;

- у документах і заяві, поданих власником складу митному органу, зазначені недостовірні відомості;

- при відкритті СТЗ власник складу не виконав усіх обов’язкових вимог, визначених Положенням про СТЗ;

- власник складу не виконав у встановлений митним органом термін додаткових вимог до конструкції, облаштування й місця розташування складу;

- митний орган з об’єктивних причин не може в повному обсязі здійснювати митний контроль за товарами й транспортними засобами, які передбачається зберігати на СТЗ.

 

В процесі експлуатації складу Дозвіл може бути анульовано митним органом, що його видав, якщо:

- власником складу порушуються вимоги статей 104-106 Митного кодексу України (обов’язки власника складу і обмеження щодо розміщення товарів), інших законодавчих і нормативних актів, що регулюють діяльність СТЗ;

- в діях власника складу встановлено ознаки контрабанди або порушення митних правил;

- при перевірці діяльності СТЗ митним органом, що видав Дозвіл або вищим митним органом виявлено, що Дозвіл не міг бути виданий власнику складу на підставі вимог Положення про СТЗ;

- власник складу визнаний банкрутом в порядку, встановленому чинним законодавством;

- власник складу втратив право власності, володіння чи використання на одне або декілька приміщень складу чи територію, що прилягає до них;

- власник складу виключений з реєстру юридичних осіб.

 

В цьому випадку інший Дозвіл може бути виданий тому ж підприємству не раніше ніж через 3 місяці після анулювання митницею попереднього Дозволу.

Переоформлення Дозволу проводиться у разі зміни назви підприємства, зміни коду підприємства за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), збільшення складських потужностей (окрім простого розширення площі складу). Попередній дозвіл скасовується і вилучається.

Власником СТЗ, рівно як і вантажного митного комплекса (автотерміналу, автопорту), якщо СТЗ входить до його складу, може бути митний орган – спеціалізована митна установа (ст. 77 Митного кодексу України).

Облiк СТЗ та дозволiв на їх вiдкриття, що видаються митними органами ведеться таким чином: регіональна митниця (митниця) надає інформацію до Держмитслужби про видачу (анулювання) Дозволу шляхом внесення відповідних даних в Єдину автоматизовану інформаційну систему Держмитслужби (ЄАІС ДМСУ).

 

Малюнок 14.1

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Східна регіональна митниця
 
ДОЗВІЛ № 800003456В
на право використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання
Цей дозвіл виданий
  СПДФО Парасон А.П.  
  м.Харків, вул.Багратіона,6  
(назва власника складу та його юридична адреса)
     
 
Код за ЄДРПОУ  
     
     
Складські приміщення, резервуари, криті майданчики, відкриті майданчики належні __________СПДФО Парасон А.П._____________ (назва підприємства) площею (об¢ємом) ____1000_____ кв. м (куб. м) можуть використовуватися як склад тимчасового зберігання згідно з наказом Східної регіональної митниці від 15.01.2003 р. № 66.
Термін дії дозволу – до 15/01/2006р.
Начальник митниці Підпис П.І.Б.
М.П.
2003 рік
 
               

 

номер Дозволу складається із десяти знаків: де перші п‘ять знаків відповідають коду митного органу, що видав Дозвіл, з шостого по дев‘ятий знак – поточний номер реєстрації Дозволу, десятий знак містить відомості про тип складу (В – для СТЗ відкритого типу,З – для СТЗ закритого типу);

 

Стаття 101. Типи складів тимчасового зберігання

Склади тимчасового зберігання можуть бути закритого та відкритого типу.

Склади тимчасового зберігання закритого типу призначаються виключно для зберігання власником складу товарів, що належать йому.

Склади тимчасового зберігання відкритого типу призначаються для використання будь-якими особами.

Обов'язковою умовою для отримання дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання відкритого типу є наявність у підприємства ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності або діяльності митного перевізника.

 

Митними органами пред’являються однакові вимоги щодо конструкції і облаштування СТЗ відкритого і закритого типу (див. коментар до ст. 104 Митного кодексу).

До набуття чинності новим Митним кодексом до завершення митного оформлення товари також могли зберігатись підприємствами з дозволу митниці під митним контролем на власних або орендованих складах. В теперішній час зберігання товарів власником не є можливим, за винятком звісно, коли власник товару і власник складу – одна особа (тобто, склад – закритого типу).

Товари й транспортні засоби можуть розміщуватися на СТЗ:

- в зоні діяльності митного органу, де розташований отримувач або відправник таких товарів і транспортних засобів – цей випадок характерний скоріше для імпорту: за необхідності отримання висновків державних контролюючих органів, потрібних для митного оформлення товару; підготовки інших документів, необіхдних для складання ВМД і до оформлення відповідно обраному митному режиму товари зберігаються на СТЗ (малюнок 14.2). Використовуються СТЗ закритого типу і СТЗ відкритого типу (переважно ті, що належать митним брокерам). Слід зазначити, що відповідно до статті 166 Митного кодексу України товари, не задекларовані до закінчення строків тимчасового зберігання власником (уповноваженою ним особою) відповідно до обраного митного режиму, а також товари, заявлені у ріжим відмови на користь держави, повинні зберігатися виключно митним органом і, тому, не можуть зберігатися на СТЗ, що не належать митному органу;

- в місцях знаходження пунктів пропуску, в разі ввезення чи наміру вивезення таких товарів та транспортних засобів в межах цього пункту пропуску – використовуються СТЗ відкритого типу, власником якого може бути як митний брокер так і митний первізник (малюнок 14.3). Слід зазначити, що відповідно до статті 166 Митного кодексу України товари, не пропущені під час їх ввезення внаслідок установлених законом заборон та обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України, а також товари, що ввозяться громадянами на митну територію України і підлягають обкладенню податками і зборами, якщо вони не сплачені, повинні зберігатися виключно митним органом і, тому, не можуть зберігатися на СТЗ, що не належать митному органу;

- у разі зміни виду транспорту, що переміщує товари, які перебувають під митним контролем – це характерно для випадків здійснення “човникових” перевезень, наприклад, із перевантаженням на СТЗ відкритого типу, що належать транспортно-експедиційним організаціям (малюнок 14.4);

- в інших випадках, що визначаються Держмитслужбою.

До речі, тимчасове зберігання товарів не є обов’язковим заходом митного контролю. Одразу після надходження в митницю призначення товари можуть бути оформлені в митному відношенні, розміщені в митному режимі митного ліцензійного складу або на складі митного органу.


СТЗ  
Митна територія України    
Митний кордон України
1. Розміщення товарів на СТЗ
3. Випуск товарів зі СТЗ
Митниця призначення  
2. Дозволи Держа вних контролюючих органів; Підготовка документів; Декларування товарів
Малюнок 14.2

 


Експорт  
Морський, річковий пункт пропуска  
Транзит  
Транзит  
Митниця призначення  
Митниця відправлення  
Митниця призначення  
Митниця відправлення  
СТЗ  
СТЗ  
СТЗ  
Митна територія України    
Митний кордон України
Автомобільний, залізничний пункт пропуска  
Авіаційний пункт пропуска  
Імпорт  
Малюнок 14.3.

 


 

Митниця призначення  
СТЗ  
Митна територія України    
Митний кордон України
Автопорт
1. Розміщення товарів на СТЗ
2. Випуск товарів зі СТЗ
Митниця призначення  
Малюнок 14.4


 


Стаття 102. Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують товари і транспортні засоби на складіПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.023 с.)