Стаття 146. Обов'язки осіб, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортомМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 146. Обов'язки осіб, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортомОсоби, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом, зобов'язані:

1) доставити товари за місцем призначення із збереженням митних забезпечень;

2) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу митного органу;

3) пред'явити митному органу необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення документи;

У невідкладних випадках за свій рахунок здійснювати вивантаження, навантаження, розпакування та упакування товарів і пред'являти їх до митного контролю.

 

Особи, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом, зобов'язані:

1) доставити товари за місцем призначення із збереженням митних забезпечень;

В разі недоставлення до митного органу товарів, транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, пошкодження або втрати пломб, печаток чи інших засобів митного забезпечення, зазначених у товаросупровідних документах ці особи притягуються до адміністративної відповідальності (статті 332, 338 МКУ).

2) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу митного органу;

Всі операції з товарами, що перебувають під митним контролем, повинні здійснюватися тільки з дозволу митного органу, крім випадків внаслідок аварії або дії непереборної сили (стаття 159 МКУ). Зміна стану товарів, користування та розпорядження (навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, перепакування) без дозволу митного, або зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах чи їх упаковці є адміністративним правопорушенням (статті 331, 336, 337 МКУ).

3) пред'явити митному органу необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення документи;

Особи, які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України чи провадять діяльність, контроль за якою цим Кодексом покладено на митні органи, зобов'язані подавати митним органам документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю.

В разі неподання у випадках, передбачених законодавством, на вимогу митного органу відповідних документів особи притягуються до адміністративної відповідальності (стаття 344 МКУ).

4) у невідкладних випадках за свій рахунок здійснювати вивантаження, навантаження, розпакування та упакування товарів і пред'являти їх до митного контролю.

Якщо транспортний засіб при здійсненні транзитного перевезення (див. статтю 155 МКУ) внаслідок аварії або дії непереборної сили не зміг прибути до митного органу призначення, допускається вивантаження товарів в іншому місці. При цьому перевізник зобов'язаний:

1) вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів та недопущення будь-якого їх використання;

2) терміново повідомити найближчий митний орган про обставини події, місцезнаходження товарів та транспортних засобів;

3) забезпечити перевезення товарів до найближчого митного органу або доставку посадових осіб митного органу до місцезнаходження зазначених товарів.

Митні органи не відшкодовують перевізнику витрати, понесені у зв'язку із вжиттям цих заходів.

 

 

Стаття 147. Порядок митного оформлення автотранспортних засобів, які перевозять товари через митний кордон України

Автотранспортний засіб, що використовується для переміщення товарів через митний кордон України, не потребує окремої митної декларації, якщо під час такого переміщення декларуються товари, які перевозяться цим автотранспортним засобом.

Відомості про автотранспортний засіб, що перевозить товари, вносяться до митної декларації, якою оформлено ці вантажі, книжки МДП, передбаченої Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенцією МДП 1975 року), товарно-транспортних накладних, дорожнього листа, провізних та інших супровідних документів, передбачених законодавством.

 

 

Цим кодексом встановлено, що декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

Умови та порядок застосування форм декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються Кабінетом Міністрів України, а порядок заповнення митних декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів, декларуються одночасно з цими товарами.

Порожні транспортні засоби та транспортні засоби, які перевозять пасажирів, декларуються в місці перетину митного кордону України або в митному органі за місцем розташування власника транспортного засобу.

Автотранспортні засоби, які перевозять товари через митний кордон України, підлягають митному контролю. Митний контроль здійснюється у формах, передбачених Митним кодексом України. Митний контроль товарів і транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон України, завершується митним оформленням відповідно до вимог чинного законодавства України.

Митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України, здійснюється після проведення прикордонного контролю, а товарів і транспортних засобів, що вивозяться з митної території України, - до початку прикордонного контролю. У разі потреби проведення контролю товарів і транспортних засобів іншими органами державної влади, що здійснюють такий контроль у пункті пропуску, ці органи вживають усіх належних заходів для того, щоб проводити такий контроль спільно. Організація інших видів контролю, координується з митним контролем.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються

через державний кордон України, здійснюється виключно в зонах митного контролю.

За наявності обґрунтованих причин посадовою особою митного органу може бути відмовлено особі в митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів на митну територію України. У разі відмови в митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган зобов'язаний видати особі, що переміщує ці товари чи транспортні засоби картку відмови в митному оформленні із зазначенням причин відмови.

Підставою для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів є подання уповноваженою особою відповідних документів на товар (додатково дивись коментар до статті 145 МКУ).

Перевізником, експедитором або уповноваженою особою, посадовій особі митного органу в пункті пропуску подаються для реєстрації товаросупровідні й товаротранспортні документи. Після завершення реєстрації на цих документах проставляються відбитки штампа "Під митним контролем". Здійснюються перевірка комплектності поданих документів, у тому числі дозвільних документів органів державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через державний кордон України (у разі потреби), а також загальний огляд транспортного засобу, перевіряється цілісність митного забезпечення, накладеного на транспортний засіб.

Якщо товари й транспортні засоби, що переміщуються через державний кордон України, підлягають, крім митного, іншим видам контролю, визначеним чинним законодавством, то посадова особа митного органу надає документи, потрібні для здійснення цих видів контролю, перевізникові, експедитору або вповноваженій особі.

Результати контролю органів державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, відображаються у вигляді відбитків печаток чи штампів, які проставляються посадовими особами цих органів на товаротранспортних документах у порядку, встановленому Держмитслужбою та погодженому з цими органами, і є підставою для подальшого здійснення митного контролю та митного оформлення.

Митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон України, завершується тільки після здійснення всіх видів контролю, установлених законодавством України для цього товару.

У разі потреби здійснення митного огляду товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, посадова особа митного органу в пункті пропуску, ураховуючи результати попередньої перевірки товаротранспортних, товаросупровідних та інших документів, у тому числі дозволів інших органів державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через державний кордон України, на переміщення цих товарів і транспортних засобів приймає рішення про проведення такого огляду. Митний огляд завершується оформленням Акта про проведення митного огляду за формою, установленою Держмитслужбою.

Після завершення контролю іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через державний кордон України, митним органом справляються податки й збори, що підлягають згідно із законодавством сплаті в пунктах пропуску та контроль за сплатою яких покладено на митні органи.

Після завершення митного оформлення посадова особа митного органу в пункті пропуску може прийняти в разі потреби рішення про переогляд цього транспортного засобу.

Порядок пропуску через державний кордон України прохідних транзитних вантажів та транспортних засобів, а також контролю за їх переміщенням установлюється виключно законодавством України та міжнародними договорами України. Пропуск цих вантажів здійснюється в спрощеному режимі в пунктах пропуску через державний кордон України.

Запаси споживання, що переміщуються через державний кордон України на автомобільних транспортних засобах перевізників, підлягають митному контролю та митному оформленню в порядку, визначеному цим Митним кодексом України.

Обсяги запасів споживання визначаються на підставі норм споживання, необхідного для забезпечення безперебійної експлуатації та технічного обслуговування автомобільних транспортних засобів перевізників, з урахуванням вантажопідйомності та пасажиромісткості цих засобів, тривалості рейсу та перебування на митній території України.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 81; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.011 с.)