Стаття 214. Строк зберігання товарів у режимі митного складу 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 214. Строк зберігання товарів у режимі митного складуСтрок зберiгання товарiв, ввезених iз-за меж митної територiї України, в режимi митного складу не може перевищувати трьох рокiв з дати помiщення цих товарiв у зазначений режим.

Строк зберiгання в режимi митного складу пiдакцизних товарiв, ввезених iз-за меж митної територiї України, не може перевищувати трьох мiсяцiв з дати помiщення їх у цей режим.

Товари, ввезенi iз-за меж митної територiї України, що зберiгаються у режимi митного складу, до закiнчення строкiв зберiгання, установлених частинами першою та другою цiєї статтi, повиннi бути задекларованi власником або уповноваженою ним особою до iншого митного режиму.

Товари, що вивозяться за межi митної територiї України, можуть зберiгатися в режимi митного складу протягом трьох мiсяцiв з дати помiщення їх у цей режим. До закiнчення зазначеного строку такi товари мають бути вивезенi за межi митної територiї України.

 

Товари ( окрім підакцизних ) , що ввезені на митну територію України , можуть зберігатися в режимі митного складу протягом трьох років.

Під час випуску товарів з митного ліцензійного складу тимчасово з наступним поверненням товари продовжують перебувати у режимі митного складу. Термін зберігання товарів в режимі митного складу встановлюється з дати їх розміщення в цей режим (тобто з моменту первинного розміщення на митний ліцензійний склад) без урахування того, випускались такі товарі зі складу тимчасово з наступним поверненням чи ні.

Цей строк може бути обмеженим для окремих товарів що розміщені на митному складі . Під обмеженим строком зберігання мається на увазі будь який строк, що обмежує зберігання товару на митному складі, а саме :

-строк придатності товару ( до таких товарів що мають такий строк можно віднести медикаменти, продукти харчування, товари хімічної промисловості, тощо );

-кінцевий строк зберігання ( згідно договору на зберігання між власником митного складу та власником вантажу ).

А також при переміщенні товарів, що були ввезені в Україну, з одного митного складу на інший термін зберігання товару встановлюється з дати їх розміщення в режимі митного складу, тобто з моменту первинного розміщення на митний склад.

Щодо товарів які зберігаються на митних ліцензійних складах понад передбачені відповідними угодами (контрактами) терміни і в яких (угодах, контрактах) не передбачено перехід права власності на такі товари після закінчення дії строку угоди (контракту) до будь-якого суб'єкта господарювання (як резидента, так і нерезидента України) :

1. Питання переходу права власності на зазначені вище товари до будь-якого суб'єкта господарювання (як резидента, так і нерезидента України) може вирішуватись лише в судово-арбітражному порядку.

2. В разі передачі права власності українському суб'єкту господарювання такий товар має розглядатись як товар, ввезений в Україну з метою вільного використання, з заповненням вантажної митної декларації на цей товар та сплатою належних, законодавчо встановлених, митних платежів.

Товари що ввезені на митну територію України можуть зберігатися в режимі митного складу:

- протягом трьох років, з моменту первинного розміщення на митний ліцензійний склад.

- підакцизні товари (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів) не більше 90 діб з дати їх первинного розміщення в режим митного ліцензійного складу.

 

Товари, що розміщені на МЛС, можуть в подальшому оформлюватися з МЛС в наступних випадках:

- випуск у вільне використання по ВМД типу ІМ-40;

- випуск як тимчасовий ввіз товарів по ВМД типу ІМ-31;

- випуск давальницької сировини по ВМД типу ІМ-51;

- тимчасовий випуск з МЛС (на термін до 1 місяця) з обов'язковим поверненням на даний МЛС, який здійснюється по листу МЛС;

- переміщення вантажу з одного МЛС на інший МЛС в зоні діяльності однієї митниці;

- переміщення вантажу з МЛС в іншу митницю з метою проведення подальшого митного оформлення по ВМД типу ТР-80-ВН;

- направлення вантажу за межі митної території України в зв‘язку з поверненням товару нерезиденту-власнику вантажу або за його дорученням вивезення в іншу країну яке здійснюється за ВМД типу ТР-80 (ст.71 МКУ);

- передекларування вантажу без вивезення товару з МЛС та без зміни митного режиму проводиться по ВМД типу ІМ-74;

- вивезення товарів за межі митної території України в режимі експорту по ВМД типу ЕК-10, ЕК-31.

 

  Вільний обіг ІМ – 40
  Інший МЛС ІМ – 74, передекларування
Вільний обіг ІМ – 40 інша митниця (ТР-80 ВН)
Вивезення за межи митної території України: ЕК-10; ЕК-31, ТР-80.
    Сертифікація до 1 місяця
  Давальницька сировина ІМ – 51
  Тимчасовий ввіз ІМ – 31
МЛС ІМ – 74

Існують деякі особливості митного оформлення та переміщення вантажів з МЛС під митним контролем , а саме:

1. Митне оформлення вантажів в разі їх випуску з МЛС, розташованого не за місцем акредитації власника цих вантажів, проводиться за умови подання власником вантажу митному органу, що обслуговує даний склад, листа - узгодження між митницями на проведення митного оформлення, копії облікової картки суб'єкта ЗЕД, яка завірена митницею, де він зареєстрований та інших документів, необхідних для митного оформлення у відповідний режим.

2. Для перевезення в інші митні органи, за місцем державної реєстрації суб¢єкта ЗЕД за умови поданням наступних документів :

- лист-узгодження між митницями на перевезення вантажу (крім МЛС ТЕО);

- копія облікової картки суб'єкта ЗЕД;

- довіреність від одержувача на право перевезення вантажу видана громадянину України або договір перевезення (рахунок-фактура) та доручення на представника перевізника, при здійсненні перевезень транспортною організацією;

- рахунок-фактура (інвойс);

- внутрішній товаросупровідний документ з відмітками відправника (МЛС) та перевізника.

Вантаж направляється в зону діяльності іншої митниці під митним забезпеченням за документом контролю доставки..

3. Випуск зі складу у вільне використання товарів, що надходили на МЛС за різними транспортними документами, в разі формування партії на МЛС може здійснюватись з оформленням однієї ВМД, в разі, якщо випуск проводиться за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом).

Під формуванням партії розуміється як подрібнення попередньої партії (попередніх партій) так і збільшення (складання).

При випуску зі складу сформованої партії товарів власником вантажу надається документ (рахунок-фактура (інвойс), накладна, специфікація і т. ін.) на сформовану партію товарів, які оформлюються у вільне використання, де вказується кількість місць, вага та вартість сформованої партії, а також, по кожній позиції робиться посилання на попередні документи, по яких вантаж надходив на МЛС. .

4. Тимчасовий випуск вантажу з МЛС здійснюється з дозволу митного органу за умови подання листа-забов’язання про повернення товару на МЛС із зазначенням терміну повернення. Лист-звернення подає відповідальна особа - керуючий МЛС.

При вивезенні товарів для демонстраційних цілей, в разі необхідності, митниця може додатково вимагати надання документів, які підтверджують індивідуальні ознаки (опис, фотографії та ін.) завірених особою, яка зверталася до митного органу з листом - зобов'язанням.

При неповернені товару у строк, встановлений у письмовому дозволі митного органу, власник складу несе відповідальність відповідно до діючого законодавства.

Після закінчення терміну зберігання товарів на МЛС, вони мають бути:

- передані на зберігання митниці;

- заявлені до іншого митного режиму;

-передані на користь держави.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.174.225.82 (0.017 с.)