Стаття 206. Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 206. Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткуванняДозвіл на тимчасове ввезення на митну територію України (тимчасове вивезення за межі митної території України) під зобов'язання про зворотне вивезення допускається щодо:

товарів, призначених для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях або інших подібних заходах;

професійного обладнання, необхідного особам, які прибувають в Україну (виїжджають з України), для підготовки репортажів, здійснення записів або передач для засобів масової інформації або зйомки фільмів;

контейнерів, піддонів, упаковки, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться (вивозяться) у зв'язку з якою-небудь комерційною операцією, але ввезення яких саме по собі не є комерційною операцією;

зразків товарів і предметів та рекламних фільмів за умови, що вони залишаються власністю особи, яка перебуває або проживає за межами території тимчасового ввезення, і їх використання на території України не має комерційного характеру;

товарів, що ввозяться з освітніми, науковими чи культурними цілями, тобто наукового та навчального обладнання, обладнання для поліпшення дозвілля моряків, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться в рамках навчальної, наукової або культурної діяльності;

особистих речей пасажирів та товарів, що ввозяться для спортивних цілей;

матеріалів для реклами та туризму;

Транспортних засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України.

Відразу ж необхідно зазначити, що до товарів, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування, які визначені цією статтею відносяться також товари, які визначені статтею 298 “Декларування товарів представництв іноземних фірм в Україні”, а саме товари, що не підлягають відчуженню на території України та призначені для службового користування представництв іноземних фірм. Такі товари декларуються митним органам на строк до трьох років з моменту акредитації цих представництв під зобов'язання про зворотне вивезення.

Розглянемо встановлені статтею товари, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування. Нормативно-правовими актами встановлені деякі терміни, які мають безпосереднє значення при розгляді цієї статті, а саме:

міжнародна виставка - захід, обмежений обумовленим терміном, під час якого експонуються товари та послуги підприємств різних країн світу однієї чи кількох галузей економіки, проводиться реклама цих товарів і послуг з метою вивчення попиту на них та сприяння реалізації їх на ринку країни;

міжнародний ярмарок - короткотермінова виставка, що регулярно повторюється під традиційною назвою в певному місці в обумовлений термін з метою вивчення попиту на товари та подальшого їх продажу;

професійне устаткування:

устаткування для представників преси, радіо й телебачення;

кінематографічне устаткування, потрібне особам, що прибувають в Україну з метою зняти один або кілька фільмів;

будь-яке інше устаткування, потрібне для виконання роботи чи професійних обов'язків особами-нерезидентами, що прибувають в Україну;

устаткування, потрібне для виконання роботи чи професійних обов'язків за межами України фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності (резидентами) або працівниками підприємств, установ та організацій України;

товари, що ввозяться у зв'язку з комерційною операцією - контейнери, піддони, тара та упаковка, що відповідно до умов зовнішньоекономічного контракту підлягають поверненню їх власнику, а також зразки продукції, яку планується виготовляти на території України, рекламні фільми й подібні товари, що ввозяться у зв'язку з комерційною операцією, але ввезення яких не є такою операцією.

Розглянемо деякі особливості здійснення митного оформлення товарів відповідно до коментуємого митного режиму.

Виставковий товар підлягає митному оформленню відповідно до режиму тимчасового ввезення за таких умов:

1. Завчасного подання організатором міжнародної виставки митниці, у зоні діяльності якої проходитиме виставка, письмової заяви, у якій зазначаються такі відомості:

-мета, час і місце проведення виставки, місцезнаходження й телефони організатора міжнародної виставки;

-про осіб, відповідальних за зворотне вивезення товарів (адреси й телефони);

-про осіб-резидентів, відповідальних за проведення виставки (номери телефонів);

-найменування, приблизні кількість та вартість товарів, що будуть оформлені відповідно до митного режиму тимчасового ввезення;

-приблизна кількість представницьких та рекламних товарів, що будуть увезені на митну територію України і витрачені (визначається та обґрунтовується в заяві організатором (учасником) виставки);

2. Подання митниці під час проведення митного оформлення таких документів:

-вантажної митної декларації;

-документів, що підтверджують сплату встановлених чинним законодавством платежів;

-копії письмової заяви організатора міжнародної виставки з відповідною резолюцією начальника митниці;

-зобов'язання не реалізовувати товари, оформлені відповідно до митного режиму тимчасового ввезення, без дозволу митниці і відповідного митного оформлення та вивезти або заявити їх у встановлений термін для вільного обігу;

-договору (контракту, запрошення тощо) щодо участі в міжнародній виставці;

-установлених чинним законодавством дозволів інших органів;

-товаросупровідних документів.

Якщо учасником виставки є нерезидент, який не має відповідного представництва в Україні, то зобов'язання має надавати організатор виставки.

Виставкові товари підлягають оформленню згідно з митним режимом тимчасового ввезення тільки в кількості, що відповідає розміру експозиції.

Митне оформлення тимчасового ввезення виставкового товару здійснюється в митниці, у зоні діяльності якої розташований учасник виставки або проводиться виставка, за умови письмового погодження цього питання митницями: митницею, де перебуває на обліку учасник виставки, на адресу якого направлено виставкові товари, та митницею, у зоні діяльності якої проходить виставка.

Товар тимчасово ввозиться на територію України на термін проведення виставки з урахуванням часу, потрібного на транспортування експонатів, монтаж та демонтаж експозиції.

Контроль за зворотним вивезенням виставкових товарів покладається на митницю оформлення.

Транспортні засоби, речі, валюта, цінності та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України фізичними особами - представниками (персоналом) організацій, які беруть участь у виставці, мають переміщуватися окремо від виставкового товару й оформлятися в митному відношенні відповідно до законодавства України як товари фізичних осіб.

 

Стаття 207. Допущення товарів до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення)

 

Рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення) приймається митним органом у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Митні органи не допускають товари до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення), якщо немає можливості встановити надійність їх ідентифікації, а також у разі відсутності гарантій їх повернення.

Постановою Кабінету міністрів України від 12.12.02 р. № 1855 визначений порядок прийняття рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення):

1. Рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення) (далі -допущення товарів до переміщення) приймається керівником митного органу або уповноваженою ним посадовою особою на підставі заяви заінтересованої особи.

2. Заява (в двох примірниках) подається до митного органу разом з документами на такі товари і реєструється митним органом вдень її надходження.

3. Заява повинна бути розглянута протягом трьох робочих днів після її реєстрації.

4. Рішення про допущення товарів до переміщення оформляється шляхом накладення на обох примірниках заяви резолюції такого змісту: "Тимчасове ввезення дозволено" або "Тимчасове вивезення дозволено". Резолюція скріплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою уповноваженої посадової особи. У разі прийняття рішення про відмову у допущенні товарів до переміщення керівник митного органу або уповноважена ним посадова особа накладає на обох примірниках заяви резолюцію такого змісту: "Тимчасове ввезення заборонено" або "Тимчасове вивезення заборонено" із зазначенням причин відмови. Резолюція скріплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою уповноваженої посадової особи.

5. Один примірник заяви з резолюцією керівника митного органу або уповноваженої ним посадової особи залишається в митному органі, а другий - видається чи надсилається поштою (з повідомленням про вручення) заявнику (його уповноваженій особі).

6. Дія цього Порядку не поширюється на предмети, що належать громадянам, які перетинають митний кордон України не з метою провадження підприємницької діяльності, а також на транспортні засоби, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України.

Забороняється проводити митне оформлення товарів відповідно до митного режиму тимчасового ввезення в випадках:

заборони на ввезення відповідно до законодавства;

увезення товарів, що не використовуватимуться за своїм призначенням у господарській, науковій, гуманітарній та інших видах діяльності суб'єкта;

увезення товарів незібраними (комплектний об'єкт);

увезення товарів, що для здійснення сертифікації потребують виконання монтажних робіт;

увезення товарів за договорами купівлі-продажу, міни, консигнації, маркетингу, про спільну діяльність та іншими договорами, якщо умовами договорів передбачено проведення розрахунків за ці товари суб'єктами підприємницької діяльності України з нерезидентами;

за відсутності документа, що підтверджує реєстрацію транспортних засобів (коди за Гармонізованою системою опису та кодування товарів 87.02, 87.03 або 87.05) за межами України.

Товари, що тимчасово ввозяться на митну територію України, перебувають під митним контролем з моменту ввезення на територію України до моменту їх зворотного вивезення або пропуску митницею для вільного використання на території України.

Товари, що тимчасово вивозяться за межі митної території України, перебувають під митним контролем з моменту пред'явлення митниці їх та потрібних для здійснення митного контролю документів на такі товари й до пропуску їх через митний кордон України під час зворотного ввезення або до пропуску митницею для вільного використання за межами митної території України.

Митниця, що здійснює митний контроль товарів, пропущених з метою тимчасового ввезення, систематично перевіряє цільове використання цих товарів. Результати перевірок оформлюються Актом про проведення митного огляду, згідно із встановленою формою. До Акту посадовою особою митного органу, що проводила митний огляд, обов’язково вноситься інформація про якісний стан товарів, їх комплектність та відповідність відомостей, зазначених у ВМД, даним, установленим під час перевірки.

При виявленні фактів використання тимчасово ввезених товарів з будь-якою іншою метою, крім тієї, що була заявлена митниці, фактів порушення зобов'язання про зворотне вивезення товарів, а також інших правопорушень суб'єкт притягається до відповідальності згідно з чинним законодавством. У разі виявлення ознак правопорушення справу про порушення митних правил заводить митниця, якій було надане суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення). Допускається заведення справи про порушення митних правил митницею, що безпосередньо виявила правопорушення.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 85; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.230.188 (0.007 с.)