Стаття 111. Митні процедури на транспортіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 111. Митні процедури на транспорті 

Транспортні засоби, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню.

Митні процедури, що здійснюються під час митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, мають уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засіб, або країни, куди він прямує, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, та відповідними міжнародними актами, в частині застосування санкцій та обмежень у торгівлі з окремими країнами.

 

Діяльність митних органіав пов’язана із здійсненням митного контролю та митного оформлення товарів, речей, валюти, цінностей, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України.

Під митними процедурами слід розуміти – операції пов’язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом податків і зборів.

Будь-які засоби авіаційного, водного, залізничного, автомобільного транспорту, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню.

Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів шляхом перевірки документів та відомостей про транспортні засоби та товари, що переміщаються на них. Для здійснення митного контролю перевізник, експедитор чи вповноважена особа подає митному органу оригінали таких документів:

-примірники оформлених вантажних митних декларацій (у встановлених випадках, а саме при експорті, транзиті, на автотранспорті засоби, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і зовнішньоторгівельних вантажів, а також на автотранспортні засоби суб’єктів підпрриємницької діяльності, установ, організацій, що використовуються із службовою метою для виїзду за кордон).

-міжнародної автомобільної накладної (СМR);

-залізничних накладних;

-рахунку-фактури (інвойса);

-пакувального листа (специфікації);

-книжки міжнародного дорожнього перевізника (Carnet TIR);

-декларації про вантаж;

-авіаційної вантажної накладної (Air Waybill);

-коносаменту (Bill of Lading);

-свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами;

-генеральну декларацію;

-визначених законодавствомУкраїни дозвільних документів(у разі потреби органів державної влади під час переміщення товарі через митний кордон України (ліцензія, сертифікат відповідності , свідоцтво про визнання , гігієнічний висновок, фітосанітарний сертифікат , ветеринарне свідоцтво, свідоцтво про державну реєстрацію і т.д.);

-митна декларація, форму якої затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997р. № 748 “Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів”;

-декларація на ввезення/вивезення, транзит транспортного засобу індивідуального користування, вузла чи агрегата (форма МД-7).

Після перевірки документів та відомостей здійснюється митний огляд, який проводиться з метою перевірки відповідності наявних даних про товари та транспортні засоби відомостям, зазначеним у поданих документах та перевірки законності їх переміщення через митний кордон. При здійсненні митного огляду проводиться загальний огляд транспортного засобу з урахуванням його конструктивних особливостей, а також вибірковий поглиблений огляд окремих вузлів, перевіряється митне забезпечення, а також оглядаються товари, що слідують у цих транспортних засобах.

Огляд чи переогляд транспортних засобів здійснюється тільки в присутності власника транспортного засобу або його представника.

Для отримання посадовою особою митного органу інформації, що має значення для здійснення митного контролю, від осіб, які володіють такою інформацією, проводиться усне опитування громадян та посадових осіб підприємств. Рішення про потребу здійснення митного огляду товарів, транспортних засобів приймається посадовою особою митного органу з урахуванням попереднього аналізу товаро-транспортних, товаросупровідних та інших документів, у тому числі дозволів інших державних органів на перещіння товарів, транспортних засобів, аналізу отриманої інформації від громадян, посадових осіб підприємств, аналізу можливих порушень митних правил або контрабанди згідно з інформацією про переміщувані товари, транспортні засоби.

Обов’язковий митний огляд транспортних засобів та товарів здійснюється, якщо митний орган має інформацію (орієнтування) про незаконне переміщення товарів та інших предметів або якщо при перевірці документів чи вибірковому огляді виявлено ознаки, що вказують на можливість переміщення цим транспортним засобом товарів та інших предметів з порушенням чинного законодавства України. У таких випадках до проведення огляду можуть залучатися посадові особи підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил.

За відсутністі зауважень при митному оформленні вирішується питання пропуску товарів, транспортних засобів через митний кордон України і здійснюється реєстрація документів у відповідних журналах реєстрації та занесення відомостей про пропущені на митну територію України або за її межі товари та транспортні засоби до центральної бази даних спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

Митне оформлення – це засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщаються через митний кордон України, та оформлення результатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі та транзиту через її територію товарів і транспортних засобів. (Ст. 70 цього Кодексу).

Завершується оформлення шляхом проставлення відбитків особистого митного забезпечення на митних деклараціях та товаро-супровідних документах, а також накладенням пломб (в разі необхідності).

 

 

Стаття 112. Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень товарів

 

Митний контроль за міжнародними перевезеннями товарів здійснюється митними органами у взаємодії з іншими відповідними контрольними службами за спільними технологічними схемами з визначенням часу та послідовності виконання кожною службою своїх безпосередніх обов'язків.

Розклад руху транспортних засобів через митний кордон України затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України.

Зазначені у частині першій цієї статті технологічні схеми затверджуються керівниками митних органів за погодженням з керівниками відповідних органів охорони державного кордону України, центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту та інших відповідних контрольних служб.

 

Взаємодія – це комплекс організаційних заходів, спрямованих на узгодженність дії різних підрозділів, служб, посадових осіб під час здійснення митного контролю та митного оформлення.

Згідно статті 27 цього Кодексу товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю можуть підлягати санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному контролю за переміщенням культурних цінностей.

Митні органи взаємодіють з органами державної влади, що здійснюють зазначені види контролю.

Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершується тільки після здійснення встановлених законодавством України необхідних для цього товару видів контролю.

Крім перерахованих в Статті 27 цього Кодексу в оформленні міжнародних перевезень товарів, задіяні інші служби, такі як служби контролю руху автомобільного транспорту, контролю на безпеку (в авіаційних пунктах пропуску), контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства.

Пропуск осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна закордонного прямування здійснюється в пункті пропуску через державний кордон України, тобто на спеціально виділеній територїї на залізничних і автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (на аеродромах) з комплексом будівель споруд і технічних засобів. Оскільки в оформленні міжнародних перевезень товарів задіяні декілька контрольних служб, виникає необхідність у належній організації роботи, тобто всі операції, які здійснюються в процесі митного оформлення та контролю, мають бути належним чином упорядковані та відображені в нормативних документах, технічних схемах, що визначають правову основу та послідовність дій співробітників митниці та інших служб.

Типові технологічні схеми пропуску через державний кордон України автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів затверджується Кабінетом Міністрів України (стаття 40 цього Кодексу).

А для кожного конкретного пункту пропуску розробляються технологічні схеми, які затверджуються керівником митного органу за погодженням з керівниками відповідних органів охорони державного кордону України, центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту та інших служб, задіяних в процесі митного контролю.

Контроль осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, що прямує через державний кордон, при в’їзді в Україну починається прикордонним контролем і закінчується митним контролем, при виїзді з України починається митним контролем і закінчується прикордонним контролем.

Відповідно до законодавства України та міжнародних договорів у пунктах пропуску через державний кордон може здійснюватись спільний контроль контрольних органів і служб України та суміжних держав.

При в’їзді на автомобільний і поромний пункти пропуску водію автотранспортного засобу закордонного прямування прикордонним нарядом видається картка контролю автотранспорту (мал.15.3), у якій посадові особи підрозділу прикордонного контролю, митниці і служби міжнародних автоперевезень проставляють відмітки (службові печатки) про проходження водієм (власником) автотранспортного засобу відповідних державних видів контролю. Картка відбирається уповноваженою особою контрольного органу при виїзді транспортного засобу з території пункту пропуску.

Після в’їзду (прибуття) у пункт пропуску особа, перевізник, вантажовласник чи уповноважена ними посадова особа,заявляєпро готовність до контролю і пред’являє посадовим особам підрозділу прикордонного контролю і митниці документи, установлені законодавством і міжнародними договорами України, особисті чи на транспортний засіб і вантаж, який переміщується через державний кордон України.

Посадові особи підрозділів прикордонного контролю та митних органів в рамках наданої їм компетенції приймають від зазначеної особи заяву (усну чи в письмовій формі встановленого зразка).

Залежно від категорії особи, виду транспортного засобу, характеру вантажу, наявності інфраструктури пункту пропуску через державний кордон посадові особи підрозділу прикордонного контролю і митниці визначають при потребі обов’язкові види контролю особи, транспортного засобу, товарів та інших предметів, а також місце їх здійснення в пункті пропуску.

Митний контроль товарів, транспортних засобів та інших предметів, що переміщуються через державний кордон України, здійснюється службовими особами митниці в зонах митного контролю, які визначені митницею і розташування яких у пунктах пропуску через митний кордон погоджено з Прикордонними військами, з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, організаціями та фізичними особами установленого порядку переміщення через пункти пропуску товарів та інших предметів.

Переміщення через пункт пропуску товарів, транспортних засобів та інших предметів, що підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному, контролю за переміщенням культурних цінностей та іншим видам контролю,завершується у разі позитивних висновків служб,що здійснюють ці види контролю.Результати такого контролю відображаються у вигляді відміток державних інспекторів цих служб у відповідних документах (товаросупровідних,товаротранспортних та інших ). У разі відмови в пропуску через державний кордон України транспортних засобів, товарів та інших предметів у зв’язку з непроходженням контролю інших контрольних служб відмову складає відповідальна контрольна служба, про що для вжиття відповідних заходів обов”язково інформуються інші контрольні органи і служби, контроль якими на час відмови було здійснено.

У пунктах пропуску для автомобільного і поромного сполучення відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних договорів України посадовою особою служби міжнародних автомобільних перевезень (СМАП) Міністерства транспорту України здійснюється контроль руху автотранспорту, якомупідлягають вантажні автотранспортні засоби, автобуси та мікроавтобуси.

У пунктах пропуску для повітряного сполучення відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних договорів України здійснюється контроль на безпеку, в ході якого посадові особи служби авіаційної безпеки аеропорту (аеродрому), органу внутрішніх справ і підрозділу прикордонного контролю здійснюють комплекс заходів, призначений для захисту авіації від актів незаконного втручання у її діяльність (протиправних дій, пов”язаних з посяганням на нормальну і безпечну діяльність авіації та авіаційних об”єктів, внасліток яких можуть статися нещасні випадки з людьми, майнові збитки, захоплення чи викрадення повітряного судна або такі, що створюють ситуацію для подібних наслідків).

У пунктах пропуску для морського (річкового, поромного) сполучення посадовою особою Інспекції державного портового нагляду здіснюється контроль суден з метою забезпечення безпеки мореплавства.

Контрольні органи і служби, транспортні та інші організації й установи забезпечують інформування органів прикордонного контролю та митних органів про прибуття (вибуття) у пункт пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, товарів та інших предметів, результатів їх контролю, пропущених і не пропущених через державний кордон осіб, транспортних засобів, товарів та інших предметів, виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності, тощо.

Взаємодія підтримується шляхом взаємоінформування, проведення нарад, визначення спільних інструктажів тощо в інтересах забезпечення безперебійного пропуску через державний кордон.

При виникненні в пунктах пропуску ситуацій, які ускладнюють або унеможливлюють пропуск через державний кордон чи функціонування пунктів пропуску, контрольні органи і служби вживають спільних скоординованих заходів щодо їх локалізації в межах своєї компетенції.

 

Мал. 15.3

 

 

Картка

Контролю автотранспорту

 

Серія, номер __________

Державна належність ________________________________________

Водій______________________________________________________

Супровідні особи____________________________________________

___________________________________________________________

Марка і тип автомашини______________________________________

Номерний знак автомашини___________________________________

Номерний знак причепа(напівпричепа) _________________________

Вантаж/об”єм ______________________________________________

Маршрут __________________________________________________

(в”їзд/виїзд, пункт пропуску – пункт слідування)

 

 

№ п.п. Орган контролю Дата, час початку контролю Дата, час закінчення контролю Відмітка контрольного органу   Примітка
Прикордонні війська        
Митна служба        
СМАП Мінтрансу        
Ветеринарна служба        
Фітосанітарна служба        
Санітарна служба        
Еклогічна служба        

 

Стаття 113. Сприяння посадовим особам митних органів у здійсненні митних процедур

 

З метою прискорення здійснення митних процедур під час переміщення транспортних засобів через митний кордон України працівники водного, повітряного, автомобільного та залізничного транспорту сприяють посадовим особам митних органів у виконанні ними своїх службових обов'язків.

 

Загальний час здійснення контролю осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна не повинен перевищувати часу стоянки транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон, передбаченого розкладом або графіками руху.

З метою прискорення здійснення митних процедур під чаас переміщення транспортних засобів через митний кордон України працівники водного, повітряного, автомобільного та залізничного транспорту сприяють посадовим особам митних органів у виконанні ними своїх службових обов’язків, яке здійснюється шляхом:

а). підготовки перевізником або увовноваженої ним особи пасажирів транспортного засобу для проходження контролю в пунктах пропуску через державний кордон (перевірка наявності документів і митних декларацій тощо).

б). під час контролю вантажних поїздів представник прикордонної передавальної станції надає вантажно-транспортні документи представникам контрольних служб, які входять до складу відповідної комісії.

в). перевізник або уповноважені ним посадові особи завчасно забезпечують посадових осіб митниці інформацією:

- у залізничних пунктах пропуску для пасажирського сполучення – про кількість пасажирів у кожному вагоні, в тому числі щодо громадянства, наявності дипломатичних представників і членів їх сімей, випадків захворювання, завантаження багажем більше встановлених норм перевезення та інших питань, які стосуються контролю і службової діяльності контрольних органів і служб;

- у залізничних вантажних пунктах пропуску – про кількість вагонів, їх типи та номерний облік, характер та особливості вантажу;

- в автомобільних пунктах пропуску – про прибуття вищих посадових осіб, офіційних делегацій, військових команд і вантажів, аварійно-рятувальних та аварійно-відновних формувань, транспортних засобів, які перевозять небезпечні та спеціальні вантажі, організовані групи пасажирів, пункти виїзду з україни в разі прямування транзитом через її територію;

- в авіаційних пунктах пропуску – про час прибуття (вибуття), маршрут руху, авіакомпанію-перевізника, кількість екіпажу, пасажирів та характер вантажу, можливі проміжні посадки в інших аеропортах України, місце стоянки;

- у морських (річкових) пунктах пропуску – про тип корабля (судна), прапор, порт приписки, час приходу (відходу), характер та кількість вантажу, кількість екіпажу та пасажирів (за наявності), місце стоянки.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.012 с.)