Бути знищені під контролем митного органу.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бути знищені під контролем митного органу. 

Ст.117 Митного Кодексу Украіни поширюеться виключно на запасні частини та обладнання ,що призначені для використання в процесі ремонту чи технічного обслуговування транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію Украіни або тимчасово вивезених з неі.Тобто,деталі,механізми,насоси,прилади,вузли,агрегати,тощо,які використовуються при виконанні ремонтних робіт,що направлені на підтримку основних засобів в нормальному стані для забезпечення або відновлення працездатності транспортного засобу і полягае в заміні і(або)відновленні окремих частин пропускаеться через митний кордон Украіни(ввозяться або вивозяться)під зобов”язання про іх зворотне вивезення (ввезення)без справляння податків і зборів.

В ст.211 Митного Кодексу передбачені заходи гарантування в разі тимчасового ввезення (вивезення) окремих видів товарів. Митний орган,який здійснюе пропуск запасних частин та обладнання може застосовувати заходи гарантування при митному оформленні.

Переміщення запасних частин та оладнання через митний кордон Украіни,що призначені для використання в процесі ремонту чи технічного

обслуговування транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію Украіни або тимчасово вивезених з неі,підлягають декларуванню митниці з поданням вантажноі митноі деклараціі та оформленню відповідно до митного режиму тимчасового ввезення(вивезення).

Митне оформлення вищезгаданих товарів фактурною вартістю менше як 100 Дол.США проводиться за листом підприемства без подання ВМД. Підтверджуючим документом ,що ці товари переміщуються через митний кордон виключно за призначенням може бути довідка відповідноі установи за кордоном про те,що транспортний засіб знахо-

диться в ремонті.

Зі змісту абзацу другого ст.117 МКУ слідуе ,що розпорядитись заміненими запасними частинами та обладнанням можна слідуючим чином:

-повернути на митну територію Украіни(при тимчасовому ввезенні),

-вивезти іх з митноі територіі Украіни(при тимчасовому ввезенні),

-замінені запчастини та обладнання можуть не вивозитись за межі територіі Украіни (не ввозитись на неі).

В разі,коли замінені запчастини та обладнання не вивозяться за межі митноі територіі Украіни або коли не ввозяться на неі в законодавчому порядку визначено варіанти розпорядження ними:

-замінені запчастини та обладнання пред'являються митному органу та оформляються для вільного обігу на митній територіі Украіни (митний режим імпорт) або за іі межами (митний режим експорт ).

-знищуеться під контролем митного органу,тобто знищуеться повністю,або приводиться в стан, який виключае можливість іх подальшого використання.

 

 

Стаття 118. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв та тютюнових виробів через митний кордон України на борту транспортного засобу

На борту транспортного засобу, що здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України, дозволяється ввозити та вивозити для споживання членами екіпажу та пасажирами алкогольні напої та тютюнові вироби з розрахунку споживання однією особою на добу за нормами, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 № 1882 «Про встановлення норм увезення (вивезення) алкогольних напоїв і тютюнових виробів для споживання членами екіпажу та пасажирами на борту транспортного засобу, який здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України» встановлено:

-норми ввезення (вивезення ) алкогольних напоїв і тютюнових виробів для споживання членами екіпажу та пасажирами з розрахунком споживання однією особою на добу:

1 л. алкогольних напоїв;

40 гр. тютюнових виробів.

Стаття 119. Тимчасовий пропуск транспортних засобів на митну територію України

 

Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів та пасажирів через митний кордон України, можуть тимчасово ввозитися на митну територію України без справляння податків і зборів та без застосування заходів нетарифного регулювання..

Тимчасово ввезені на митну територію України транспортні засоби підлягають вивезенню без внесення в їх конструкцію будь-яких змін (без урахування природного зношення, витрати пально-мастильних матеріалів та необхідного ремонту).

Тимчасове ввезення транспортних засобів на територію України допускається за умови, що такі транспортні засоби не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України.

Дiя статті119 Митного Кодексу Украiни поширюеться на будь-якi засоби авiацiйного, водного, залiзничного, автомобiльного трансполрту, що використовуються виключно для перевезення пасажирiв i товарiв через митний кордон Украiни i належать нерезидентам.

Тимчасовий пропуск транспортних засобiв на митну територiю Украiни без сплати податкiв та зборiв здiйснюеться при обов’язковому виконаннi слiдуючих умов:

-тимчасово ввезенi на митну територiю Украiни транспортнi засоби пiдлягають вивезенню;

-в транспортних засобах,якi тимчасово були ввезенi на митну територiю Украiни не вносяться будь-якi змiни в iх конструкцiю (без урахування природного зношення,витрати паливно-мастильних матерiалiв та необхiдного ремонту);

-тимчасово пропущенi на митну територiю Украiни, транспортнi засоби не використовуватимуться для внутрiшнiх перевезень на митнiй територii Украiни.

Згiдно з наказом Держмитслужби Украiни № 637 вiд 10.11.2000р. iноземнi транспортнi засоби, якими через митний кордон Украiни перемiщуються товари та пасажири,декларуються без заповнення окремоi ВМД. Вiдомостi про такi транспортнi засоби наводяться:

-при ввезеннi товарiв в Украiну -у книжцi МДП (Carnet ТIR), товаротранспортнiй накладнiй (CMR), в iнших товаросупровiдних документах.

За цими документами та документом контролю за доставкою товарiв у митницю призначення транспортнi засоби направляються прикордонними митницями в митницi призначення для проведення вiдповiдногомитного оформлення;

-при в’iздi в Украiну без вантажу(для вивезення товарiв за межi Украiни) -у дорожнiх документах.

iноземнi напiвпричепи, якi е власнiстю або перебувають у користуваннi нерезидента й увозяться на митну територiю Украiни автомобiлями украiнських суб’ектiв без укладення договору аренди (лiзингу) з метою транспортування на термiн потрiбний для:

-доставки товарiв, якi перебувають пiд митним контролем у митницi призначення;

-завантаження товарами,якi вивозяться з Украiни;

-доставка товарiв у пункт пропуску через митний кордон Украiни -пiдлягають пропуску через митний кордон Украiни за iноземними свiдоцтвами про допущення до перевезень товарiв пiд митними печатками та пломбами з обов»язковим використанням книжки МДП.

Вiдомостi про iноземний напiвпричiп i вантаж,що е в ньому, мають зазначатись в книжцi МДП.

Дорожні транспортні засоби, що тимчасово ввозяться на митну територію України з метою перевезення товарів та пасажирів не підпадають під вплив засобів тарифного та нетарифного регулювання, тобто переміщуються без сплати податків та зборів та без подання дозвільних документів. Разом з цим, норма цієї статті не звільняє перевізника (водія) від сплати сум єдиного збору, що передбачено Законом України «Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України». Порядок сплати та формули розрахунку сум до сплати визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 № 1569.

Нормами даної статті заборонено іноземним перевізникам здійснювати внутрішні перевезення товарів по митній території України. Тобто у разі митного оформлення в митниці призначення товарів, що ввозились даним транспортним засобом, у митний режим, який передбачає подальше переміщення цих товарів митною територією України, іноземний перевізник не має права подальшого перевезення товарів по митній території України.

 

 

Стаття 120. Товари, помилково ввезені на митну територію України

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.011 с.)